Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
13/07/23
Morgan Owen yn arwyddo / Morgan Owen joins Port


Mae Morgan Owen yn dilyn Telor Williams gan symud o Llandudno ir Traeth. Cychwynnodd yn Academi Llandudno, gan wedyn dreulio cyfnod gyda chlwb Bae Colwyn a hefyd ar fenthyg yng Nglan Conwy, Daeth Sean Eardley ar amddiffynnwr pwerus yn l wedyn i Faesdu. Mae Morgan hefyd wedi chwarae yng nghanol y cael.Yn brofiadol ar lefel y Cymru North.
Croeso ir Traeth.

Morgan Owen follows Telor Williams in making the move from Llandudno to the Traeth. A product of the Llandudno Town Academy, he also spent a short period with Colwyn Bay FC and also a loan spell at Glan Conwy, before being brought back to Maesdu by Sean Eardley. A strong, powerful defender who has also playedin midfield.Exoerienced at Cymru North level.
Welcome to the Traeth Morgan.
12/07/23
Telor yn l ar Y Traeth / Telor back at the Traeth


Mae Telor Williams wedi ail ymuno Port y tro yma o Landudno, lle dreuliodd tymor 2022/23. Chwaraewr ochr chwith llawn sgil syn gyfforddus fel amddiffynwr neu ar yr asgell chwith. Bu gyda Port yn ystod tymor 2019/20 cyn symud i Gaernarfon. Cafodd brofiad ar lefel Cymru Premier tra gyda Fflint a Chaernarfon. Chwaraeodd dros Gymru Dan18 ac cafodd hefyd gyfnod ar dreial gyda Chaerlyr (Leicester City). Daw yn l ir Traeth yn chwaraewr tipyn fwy profiadol a bydd yn cryfhau carfan Craig Papirnyk.
Croeso nol ir Traeth, Telor.

Telor Williams returns to the Traeth from Llandudno Town where he spent the 2022/23 season. The skilful left sided player is comfortable at left back or on the left wing previously played for Porthmadog in season 2019/20. His previous clubs include Flint Town United and Caernatfon Town where he gained experience in the Cymru Premier. He represented Wales at U18 level and was also trialist with Leicester City. He returns to the Traeth a far more experienced player who will add strength to Craig Papirnyks squad.
Welcome back to the Traeth Telor.
12/07/23
Llanrug United v Port : 13 Gorffennaf / 13 July


CPD Porthmadog CANLYNIAD /RESULT: Ail-dm LLANrUG Res 3-1 Ail-dm PORT Res

Bydd yr Ail-dm yn chwarae gm gyfeillgar arall nos yfory 13 Gorffennaf. Gm oddi cartref fydd hon yn LLANRUG.
Bydd y gic gynta am 6.45pm

The Reserves will be in action again tomorrow evening, 13th July, away to LLANRUG UNITED Res
. The kick off is at 6.45pm.
11/07/23
DIOLCH in 4 PRIF NODDWR / THANKS to our 4 MAIN SPONSORS


Mae'r clwb yn hapus i gyhoeddi bod AGWEDDAU ERYRI, COLIN JONES (ROCK ENGINEERING), RHEILFFYRDD FFESTINIOG AC ERYRI a REGENT wedi cytuno i fod ein prif noddwyr am y tymor 2023/ 2024.
Bydd yn grt gweld logo ein pedwar prif noddwyr lleol yn cael lle amlwg ar dudalen cartref y wefan unwaith eto. Mae hyn yn newyddion arbennig o dda i'r clwb wrth i ni baratoi am ein 2ail dymor yng Nghyngrair JD Cymru North.
Hoffai'r clwb ddiolch i Andrew Kime, David Jones / Richard Owen, Clare Britton / Osian Hughes a Peter Evans am eu cefnogaeth parod unwaith yn rhagor.

The club is delighted to announce that ASPECTS OF SNOWDONIA, COLIN JONES (ROCK ENGINEERING), FFESTINIOG AND WELSH HIGHLAND RAILWAYS and REGENT have agreed to be our main sponsors for the 2023/2024 season.
It will be great to see the logos of these four sponsors feature prominently on the website's home page once more.
This is extremely good news as we prepare for our 2nd season in the JD Cymru North League. It is a vote of confidence in the club by four promiment local businesses at such a difficult time.
We would like to thank Andrew Kime, David Jones / Richard Owen, Clare Britton / Osian Hughes and Peter Evans for their continued support.
09/07/23
Mwy o gemau ir Ail-dm / More Reserve team fixtures


CPD Porthmadog Maer Tm Rheoli wedi trefnu y gemau ychwnanegol isod ir Ail-Dm. Y tair gm oddi cartref:-

13/07/23 LLANRUG v PORT 6.45pm.
21/07/23 TYWYN/BRYNCRUG v PORT (amser iw gadarnhau / time to be confirmed)
25/07/23 BLAENAU FFESTINIOG v PORT amser iw gadarnhau / time to be confirmed)

The Reserves Management Team have arranged the above three additional fixtures. All 3 are away games.
05/07/23
Gemaur Penwythnos / Weekend fixtures


CANLYNIADAU / RESULTS
MERTHYR TOWN 6-0 PORT
AIL-DM PORT/ PORT RESERVES 5-2 AIL-DM LLANUWCHLLYN RES

Sylw Craig Papyrnik / Craig Papirnyks post-match comment:
Really good experience for the Port lads today at Merthyr.Some set up. Great welcome and strong teamThanks for the game and all the best for the season ahead. Huge thanks to the travelling supporters.

Bydd y ddwy garfan yn chwarae y penwythnos yma.
Yr Ail-dm fydd wrthi gynta ac yn croesawu Ail-Dm CPD Llanuwchllyn ir Traeth NOS WENER. Bydd Trystan, Stuart a Dave yn parhau r dasg o ail sefydlur Ail-dm.
Bydd y gic gynta am 7.30pm.

Bydd y tm cynta yn torri tir newydd pan fyddant yn teithio i chwarae MERTHYR (CF47 8RF) ar Barc Penydarren pnawn SADWRN.gan symud ymlaen ar paratoadau at y tymor newydd gyda sialens anodd a diddorol.
Aros gyda Pyramid Lloegr gwnaeth y clwb o dde Cymru ac maent bellach yn Mhrif Adran y De or Southern League. A gorffen yn y 9fed safle oedd eu hanes yn 2022/23.
Bydd y gic gynta, pnawn Sadwrn am 2 or gloch.

Both squads will be in action this weekend.
The Reserves are first up when they entertain CPD Llauwchllyn Res at the Traeth. Trystan, Stuart continue the task of re-building the squad.
7.30pm kick off.
The first team break new ground by travelling to MERTHYR (CF47 8RF) to Penydarren Park on SATURDAY, to further prepare for the new season with an interesting and challenging fixture.
The south Wales club have remained part of the English Pyramid and play in the Southern Lague in the Premier South Division where they finished in 9th place in 2022/23.
Kick off on Saturday will be at 2pm.
04/07/23
Gem Heno / Tonights Friendly: Port v Nantlle Vale


CANLYNIAD / RESULT: Port 2-0 Nantlle Vale (Zak Pike 2)
02/07/23
Newid ir Gemau Cyn-dymor / Changes to Pre=Season Friendlies


CPD Porthmadog Bu newid ir gwrthwynebwyr ar Sadwrn, 15 Gorffennaf. Byddwn yn croesawu AFC Liverpool ir Traeth, clwb sydd yn chwarae yn y North West Counties League.
Hefyd ychwanegwyd gm adref yn erbyn CPD Pwllheli.
Isod gweler y rhestr gyflawn:

Nos Fawrth 4 Gorffennaf: Port v NANTLLE FL 7PM. (Traeth)
Sadwrn, 8 Gorffennaf MERTHYR v Port 2pm. Parc Penydarren (CF47 8RF)
Sadwrn, 15 Gorffennaf Port v AFC LIVERPOOL 2.30pm (Traeth)
Nos Fawrth 18 Gorffennaf Port v CPD PWLLHELI 7pm (Traeth)

There has been a change of opposition for the Saturday, 15th July. We will now welcome the North West Counties club AFC Liverpool to the Traeth.
Also a home fixture with CPD Pwllheli has been added to the list.
Below are the revised list of friendlies.

Tuesday 4 July Port v NANTLLE FL 7PM. (Traeth)
Saturday, 08 July MERTHYR v Port 2pm Penydarren Park (CF47 8RF)
Saturday, 15 July Port v AFC LIVERPOOL 2.30pm (Traeth)
Tuesday 18 July Port v CPD PWLLHELI 7pm (Traeth)
01/07/23
Gm gyntar Ail-dm / Reserves first game


CPD Porthmadog Chwaraeodd yr Ail-dm eu gm gynta borema ar Y Traeth.,
Canlyniad: Port 2-3 Penrhyndeudraeth.
Roedd y cyd-rheolwr Trystan Davies yn hapus iawn gydar perfformiad yn canmol yr ymdrech yn eu gm gynta fel tm ac yn bositif iawn wrth edrych at y dyfodol.
Ardderchog hogia!!!

The re-established Reserves played their first game this mornimg at the Traeth.
Result Port 2-3. Penrhyndeudraeth
Joint manager Trystan Davies expressed his delight at the performance commenting Superb effort from the lads Our first ever game as a team the future looks good
Well done lads!!!.

. CANLYNIAD o'r OFAL / RESULT at the OVAL: Caernarfon 0-1 Port (Nathan Williams)
01/07/23
Dau yn arwyddo / Two new signings


CPD Porthmadog Mae Craig Papirnyk wedi cwblhau arwyddo dau chwaraewr newydd ir clwb gyda SION ROBERTS a CAIO EVANS yn ymuno.
Daw Sion ir Traeth o CPD Llanrwst lle cafodd dymor ardderchog yn 2022/23 yn y 3ydd Haen. Meddai Craig am y chwaraewr canol cae o Blaenau Ffestiniog Maen un dwin adnabod ers oedd on chwaraewr ifanc iawn. Mae wedi bod yn chwaraewr talentog erioed ac rydw i rwan yn edrych ymlaen iw weld yn profi ei hun yn Haen 2..
Mae on un iw wylio oedd sylw Craig wrth iddo gwblhau arwyddo Caio Evans o glwb Caernarfon.
Chwaraewr gyda carfan ddatblygol Dan19 Caernarfon bu Caio ond hefyd yn gwneud ymddangosiad cynta ir tm cynta yn ystod ail hanner y tymor diwetha.
Arwyddodd Caio ar l creu argraff yn ystod y cyfnod cyn dymor gyda Craig yn nodi fod ganddo agwedd ardderchog ar parodrwydd i ddysgu.
Croeso ir Traeth Sion a Caio.

Craig Papirnyk has announced his first two signings ahead of the new season with SION ROBERTS and CAIO EVANS joining the club.
Sion joins from Llanrwst United where he had an great 2022/23 season at Tier 3.
Craig says of the midfielder from Blaenau Ffestiniog. He is a player I have known since junior level; hes always been a talented footballer and I look forward to seeing him test himself at Tier 2
One to watch was manager Craig Papirnyks comment having completed signing Caio Evans from Caernarfon Town.
The young midfielder played for the Oval clubs U19 Development squad but also made his senior debut in the latter half of last season.
Caio has signed having impressed in pre-season with Craig noting is great attitude an wiillingness to learn.
Welcome to the Traeth Sion and Caio.
29/06/23
Pl-droed dydd Sadwrn / Saturday matches


Bydd y ddwy garfan yn chwarae dydd Sadwrn wrth symud ymlaen gyda paratoadau at y tymor newydd. Bydd yr Ail-dm, ar eu newydd wedd, yn chwarae eu gm gyfeillgar gynta BORE Sadwrn gan groesawu y cymdogion CPD Penrhyndeudraeth ir Traeth.
Bydd y tm cynta yn chwarae eu ail gm gyfeillgar ar yr Ofal yn erbyn Caernarfon PNAWN Sadwrn.

Port v Penrhyndeudraeth Sadwrn / Saturday 11.30am
Caernarfon v Port Sadwrn/ Saturday 2.30pm


Both squads will see action on Saturday as they continue their preparations for the new season. The revived reserve squad will play their first friendly game atthe Traeth on Saturday morning when they entertain neighbours CPD Penrhyndeudraeth.
The first team will play their second friendly when they visit the Oval to play Caernarfon Town on Saturday afternoon
27/06/23
CWPAN NATHANIEL MG ROWND 1 / NATHANIEL MG CUP ROUND 1


Gm adra i Port pan fydd eu tymor cystadleuol yn cychwyn ar 22ain Gorffennaf gyda Rownd 1af Cwpan Nathaniel MG.

22 Gorffennaf /22 July: PORT v LLANIDLOES

Port have received a home draw when their competitive season makes an early start on the 22 July with the opening round of the Nathaniel MG Cup.
27/06/23
RHESTR GEMAU 2023/24 / FIXTURES RELEASED 2023/24


Rhyddhawyd y Rhestr Gemau ar gyfer 2023/24 a bydd Port yn cychwyn y tymor gyda gm anodd iawn oddi cartref yn TREFFYNNON
Bydd y tymor yn dechrau ar Sadwrn, Gorffennaf 29
Isod gweler gemau cynnar Port am Gorffennaf/Awst. Mae rhestr llawn iw weld ar wefan JD Cymru North. Bydd y rhestr llawn hefyd yn ymddnagos ar y wefan hon yn fuan.
Mae gm y Dolig yn un bydd cefnogwyr yn edrych amdani ac eleni byddwn ar Y Traeth ar WYL SAN STEFFAN yn croesawu BANGOR 1876 gyda Port yn ymweld Bangor ar IONAWR 1af.

29/07/:Treffynnon / Holywell Town v Porthmadog
08/08: Porthmadog v Y Waun / Chirk AAA
12/08: Airbus UK Broughton v Porthmadog
19/08: Porthmadog v Cegidfa / Guilsfield
29/08: Bwcle / Buckley Town v Porthmadog

The 2023/24 fixtures have been released and Port will start the season with a testing away fixture at HOLYWELL TOWN
The season commences on Saturday 29th July
Above see Ports early season July/August fixtures, You can see the full list of CYMRU NORTH fixtures on the JD Cymru North website.The list will also appear on this website very shortly
The Christmas Holiday fixture is one which supporters look out for and this time it will be at the Traeth on BOXING DAY at home to BANGOR 1876 with the return fixture on NEW YEAR'S DAY.
23/06/23
PORT v YNYS MN: Sadwrn / Saturday 2pm


CANLYNIAD /RESULT: Port 2-2 Ynys Mn

Bydd Port yn chwarae eu gm gyfeillgar gynta yfory -Sadwrn- ar Y Traeth gydar gic gynta' am 2 o'r gloch.
Y gwrthwynebwyr fydd Ynys Mn sydd yn paratoi at Gemaur Ynysoedd yn Guernsey. Eisoes maent wedi curo Galltmelyd o 5-2.
TOCYNNAU TYMOR AR WERTH

Port play their first pre-season friendly tomorrow afternoon at the Traeth Kick-off 2pm.
Ynys Mn will provide the opposition. The islanders who are preparing for the Island Games to be held in Guernsey have already recorded a 5-2 win over Meliden FC.
SEASON TICKETS ON SALE
21/06/23
Chwaraewyr yn aros gydar clwb / Craig announces his retained list


Isod gweler y rhestr, mae Craig Papirnyk wedi cyhoeddi, o chwaraewyr fydd yn aros gydar clwb.
Y maer rhestr yn cynnwys chwaraewyr profiadol y clwb: Josh Banks, Iddon Price, Cai Jones, Ifan Emlyn, Meilir Williams a Stuart Rogers.
Hefyd chwaraewyr yn cychwyn eu hail dymor ar Y Traeth ar l creu argraff llynedd: Nathan Williams a Tom Mahoney.
Chwaraewyr ifanc sydd yn barod yn gwneud eu marc: y golwr Morgan Jones, Cian Pritchard, Iolo Thomas, Gruff Ellis, Kian Hughes a Jason Banks.
Ychwanegodd Craig, Yn ogystal r rhestr yma bydd gennym chwaraewyr newydd iw cyhoeddi yn y dyddiau/wythnosau nesa.

Y Rhestr / Retained List
Morgan Jones
Iolo Thomas
Iddon Price
Nathan Willaims
Josh Banks
Gruff Ellis
Tom Mahoney
Ifan Emlyn
Stuart Rogers
Cai Jones
Cian Pritchard
Kian Hughes
Meilir Williams
Jason Banks


Above is the retained list announced by Craig Papirnyk for the 2023/24 season
The names include club stalwarts Josh Banks, Iddon Price, Cai Jones, Ifan Emlyn, Meilir Williams and Stuart Rogers.
Players who will start their second season at the Traeth having impressed last season; Nathan Williams and Tom Mahoney.
Young players who have already made their mark; keeper Morgan Jones, Cian Pritchard, Iolo Thomas, Gruff Ellis, Kian Hughes and Jason Banks.
. Craig added In addition we will have new players to announce in the coming days / weeks.
21/06/23
Chwaraewyr yn gadael y clwb/ Players leaving the club


Mae nifer o chwaraewyr yn gadael a clwb:-
Bydd Cai Parry a Harri Hughes yn dychwelyd i Natlle Fl
Ben Fisher yn ail ymuno r Bermo
Marcus Banks yn mynd yn l at CPD Pwllheli
Gerwyn Williams yn ail ymuno gyda Dolgellau AAA.
Hefyd mae Alex Boss wedi penderfynu gadael
Meddai Craig Papirnyk Carwn ddiolch yn fawr ir chwaraewyr yma am eu cyfraniad yn ystod eu cyfnod gydar clwb gan ddymuno yn dda iddynt at y dyfodol.

A number of players have left the club :-
Cai Parry & Harri Hughes have left to re-join Nantlle Vale
Ben Fisher has returned to Barmouth
Marcus Banks has rejoined Pwllheli
Gerwyn Williams returned to Dolgellau
Alex Boss has also decided to leave.
Craig Papirnyk added, I would like to thank all of these players for their contributions during their time with us and wish them all the best in the future.
21/06/23
Yn l i 16 clwb / Back to 16 clubs


Cymru Leagues Yn dilyn y cyhoeddiad neithiwr gan Y Derwyddon Cefn fod y clwb yn tynnu allan or Cymru North, bydd y cynghrair, o ganlyniad, yn dychwelyd i fod yn 16 clwb.
Maer datganiad hefyd yn cadarnhau na fydd hyn yn effeithior cytundeb gyda Gresffordd i rhanuur cae, a bydd gemau cartref Gresffordd yn parhau iw chwarae ar Y Graig.

Following last nights announcement by Cefn Druids FC that they are withdrawing from the Cymru North the league will now return to its usual 16 clubs.
The statement released by the club also confirms that the ground sharing agreement with Gresford Athletic is unaffected and that Gresford will continue to play thier home fixtures at The Rock.
18/06/23
PRISIAU ar gyfer Tymor 2023/24 / Prices for Season 2023/2024


CPD Porthmadog Yn dilyn cyfarfod y bwrdd, cytunwyd ar brisiau Mynediad, Tocyn Tymor a'r Rhaglen ar gyfer 2023-24
PRISIAU MYNEDIAD
Oedolion - 7
Dinesydd Hn - 5
12-16 - 2
0-12 - Am Ddim
TOCYN TYMOR
- (Gemau Cynghrair yn unig)
Oedolion - 84
Dinesydd Hn - 60
RHAGLEN - 2
Tocynnau Tymor ar gael nawr!!
Cysylltwch Dylan:
cpdporthmadogfcmarketing@gmail.com neu ar gael yn ein gemau cartref cyn dymor.
<

Club directors have held a board meeting to plan ahead for the new season. At the meeting Admission, Season Tickets and the Programme prices for 2023-24 were agreed.
ADMISSION
Adults - 7
Senior Citizens - 5
12-16 - 2
0-12 Free
SEASON TICKET
(League Matches only)
Adults - 84
Senior Citizens - 60
MATCH PROGRAMME 2
Season Tickets available now!!
Contact Dylan at:
cpdporthmadogfcmarketing@gmail.com or available during our home pre season friendlies.
17/06/23
Gm gyfeillgar arall ir Ail-dm / Reserves announce 2nd Friendly


CPD Porthmadog Trefnwyd ail gm gyfeillgar ir Ail-dm. Bydd y gem ar Y Traeth yn erbyn LLANUWCHLLYN ar nos Wener 7fed Gorffennaf am 7.30pm.

01/07/23: Port v Penrhyndeudraeth 11.30am
07/07/23: Port v Llanuwchllyn 7.30pm

A second Reserves match has been arranged. It will be at the Traeth against LLANUWCHLLYN on Friday 7th July with a 7.30pm kick off.
14/06/23
Noson Agored Ail-dm HENO / Reserves Open Evening TONIGHT


CPD Porthmadog Bydd y cynta' o 3 noson agored yn cael ei chynnal HENO (Mehefin 14) ar Y Traeth 6.30pm
Nosweithiau pellach i ddilyn Mehefin 21 a 28.
Cysylltwch TRYSTAN DAVIES ar 07969746066

YMATEB DA:
Bu ymateb da iawn i noson agored gyntar tm rheoli newydd, gydar hyfforddwr Steve Williams yn trydar gan groesawu fod gymaint o dalent ifanc wedi troi fyny. Hyn yn arwydd da iawn wrth edrych at y dyfodol.


The first of 3 open evenings will be held TONIGHT (June 14th) at the Traeth 6.30pm.
Further sessions will follow on June 21 & 28
Contact TRYSTAN DAVIES on 07969746066

UPDATE:
There was a good response to the new coaching teams first 'open evening' with senior coach Steve Williams, commenting on Twitter, Brilliant session and numbers for the Reserves training tonight at the Traeth..Great to see so much local talent turning up. Bright future ahead.
05/06/23
PORT -WICKLOW: Cefnogwch Mike ar Clwb / Support Mike & the Club


Heddiw (Mehefin 5ed) am 10am bydd taith noddedig Mike Holt ar draws Mr Iwerddon o Port i Wicklow yn cychwyn.
A'r tywydd yn braf, pob lwc Mike
Cewch gefnogi ymdrech noddedig Michael a chefnogi chwaraeon lleol ar wefan Just Giving www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-5

With the weather set fair, Mike Holts singlehanded journey across the Irish Sea from Port to Wicklow is due to start today (June 5th) at 10am
Best of luck Mike!
You can support Michaels sponsored row and massive effort on behalf of local sport on the Just Giving website www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-5
07/06/23
Cynghrair 17 ckwb / 17 club Cymru North


Cymru Leagues Mae Bwrdd Cenedlaethol y Gymdeithas Bl-droed wedi datrys problem anodd drwy gynyddu maint y Cymru North i 17 clwb ar gyfer y tymor nesa.
Cododd y broblem oherwydd i ddau glwb or gogledd, Airbus ar Fflint, golli eu lle yn y Cymru Premier.
Un datrysiad posib oedd symud Llanidloes ir Cymru South, datrysiad nad oedd yn plesior Daffs o gwbl.
Golyga cynghrair 17 clwb bydd un clwb heb gm ar bob penwythnos. Anodd plesio pawb, ond tybed a fyddai cadw un clwb fyny i wneud cynghrair 18 clwb wedi bod yn fwy derbyniol? Dim ond gofyn!
Bydd y datrysiad 17 clwb yn golygu fod un clwb ychwanegol yn mynd i lawr ar ddiwedd 2023/24 er mwyn adfer cynghrair 16 clwb yn 2024/25.

The FAW National Leagues Board have solved a difficult problem by increasing the Cymru North to 17 clubs for next season.
The problem arose following the relegation of two northern clubs, Airbus and Flint, to the Cymru North.
One solution considered was, switching Llanidloes to the Cymru South, a solution which understandably did not plearse the Daffs.
A 17 club league of course means that one club will sit-out each Matchday, not a popular situation either. It ia not easy to please everybody but perhaps retaining the top relegated club to make an 18 club league would have been a more satisfactory solution. Just a thought!!
The 17 club solution will mean an extra relegated club at the end of 2023/24 to restore a 16 club league for 2024/25.
02/06/23
Gm Gyfelligar Ail-dm / Reserve Friendly


CPD Porthmadog Bydd yr Ail-dm, a ail ffurfiwyd yn ddiweddar, yn chwarae ei gm gyfeillgar gynta ar Y Traeth ar Sadwrn, 1af Gorffennaf am 11.30am yn erbyn y cymdogion CPD Penrhyndeudraeth.
Trefnwyd amseriad y gic gynta cynnar er mwyn i gefnogwyr fynd ymlaen i gm y tm cynta ar Yr Ofal, Caernarfon.
Bydd y cantn ar agor ar gyfer panad /diodydd oer a melysion.

The first friendly match for the recenfly reformed Reserve team is going to be at Y Traeth on Saturday 1st July 11.30am kick-off against Penrhyndeudraeth.
.. The kick-off time is to allow supporters to go on to watch the !st Team in their 2.30pm kick-off at Caernarfon.
The canteen will be open for Hot/Cold Drinks and confectionery.
01/06/23
SIOP y CLWB ARLEIN wedi newid / CLUB SHOP ONLINE has changed


CPD Porthmadog Mae SIOP y CLWB ARLEIN wedi newid. Ewch iw gweld ar ei newydd wedd.
Cliciwch ar SIOP yn y fwydlen.


. The CLUB SHOP ONLINE has changed. Visit the new style shop.
Click on SHOP in the menu.


28/05/23
IFOR YN 90 / CONGRATS IFOR ROBERTS


Llongyfarchiadau i Ifor Roberts ar gyrraedd garreg filltir nodedig wrth ddathlu ei benblwydd yn 90 oed.
Bu Ifor yn ffisio adnabyddus y clwb am nifer fawr o flynyddoedd.
Maen dal yn ffigwr amlwg ar Y Traeth ac mae derbyn croeso ganddo wrth y gatiau a chael sgwrs wrth y fynedfa am y perfformiadau diweddara yn rhan rheolaidd o brynhawniau Sadwrn.
Yn addas iawn dathlodd Ifor ei benblwydd yng Nghlwb y Traeth.

Congratulations to Ifor Roberts who has recently reached a notable mile stone by celebrating his 90th birthday.
Ifor was a familiar figure as ffisio in the Port dugout over a number of years.
He remains a Traeth regular and receiving a welcome and having a chat with Ifor at the entry gates is part and parcel of Saturday afternoons at the Traeth.
Suitably, Ifor celebrated his birthday at the Traeth Clubhouse.
26/05/23
NOSWEITHAU AGORED AIL-DM / RESERVES OPEN NIGHTS


CPD Porthmadog Dyma gyfle gwych i chwaraewyr ifanc yr ardal.
Maer tim rheoli, Trystan Davies, Stuart Rogers a Dave Harding wedi symud yn gyflym i drefnu NOSWEIHIAU AGORED ir Ail-Dm.
Bydd yna groeso i unrhyw chwaraewr 16+, gydar bwriad i greu llwybr clir ir chwaraewyr ifanc fynd ymlaen i gm oedolion ac ir tm cynta.
Cynhelir y sesiynau yma ar Y Traeth ar Mehefin 14eg, 21ain a 28ain.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch TRYSTAN DAVIES ar 07969746066

Here we have a great opportunity for the young players of thearea.
The management team of Stuart Rogers, Trystan Davies and Dave Harding have moved quickly to organise OPEN NIGHTS for the Reserves.
These evening sessions will be open to any players 16+ with the aim of providing a pathway for young players into the senior game and in to the first team.
These sessions will be held at the Traeth on JUNE 14th, 21st and 28th
For further information contact TRYSTAN DAVIES on 07969746066
26/05/23
GEMAU CYN-DYMOR / PRE-SEASON FIXTURES


CPD PorthmadogMae Craig Papirnyk wedi cyhoeddi cyfres o gemau cyn-dymor diddorol a heriol.
Bydd y gm gynta yn erbyn Ynys Mn, sydd yn paratoi ar gyfer Chwaraeon yr Ynysoedd a gynhelir yn Guernsey eleni.
Bydd y gwrthwynebwyr yn cynnwys clybiau or Cymru Premier, Caernarfon ar Bala, yn ogystal ar cymdogion Nantlle Fl a orffennodd yn y 5 ucha yn yr Ardal NW.
Gm ddoddorol, ac yn torri tir newydd, fydd yr ymweliad a Parc Penydarren sef cartre Merthyr, clwb sydd wedi parhau i chwarae yn pyramid Lloegr ac yn chwarae yn Prif Adran Cynghrair y De.

24/06 Port v Ynys Mn 2pm
01/07 Caernarfon v Port 2.30pm
04/07 Port v Nantlle Vale 7pm
08/07 Merthyr V Port 2-00pm
15/07 Port v Bala 2.30pm

Manager Craig Papirnyk has announced some very interesting and challenging pre-season fixtures.
The first game will be against Ynys Mn who are preparing for the Island Games to be held this year in Guernsey.
Opponents will also include Cymru Premier clubs Caernarfon Town and Bala Town, and neighbours Nantle Vale who achieved a Top 5 finish in the Ardal NW last season.
An interesting departure, which will break new ground, is a visit to Penydarren Park the home of Merthyr Town, a club who have remained part of the English Pyramid and play in the Southern League Premier Division.
24/05/23
YR AIL-DM YN L!! / RESERVES ARE BACK FOR 2023/24!!


Maer newyddion mawr cynta ar gyfer tymor 2023/24 yn newyddion da iawn. Mae Ail-dm Port yn l gyda tm rheoli newydd wediiapwyntio. Isod gweler datganiad Craig Papirnyk yn ogystal a sylwadau gan y tri fydd yn ffurfior Tim Rheoli.

We have good news to tell, we will be having a new Reserves Team for the 2023/24 season. Here is the ststement by manager Craig Pa[irnyk released today

I am delighted to announce that we will be having a Reserve Team once again at Porthmadog for the 2023/24 season, having a reserves side has always been important to me as the First team manager, it provides young local talent the opportunity to grow and develop and to create a pathway for these players to play senior football with the focus on getting into the First Team, in addition to this the young players will support the 1st team cover as the season progresses.
I am pleased to announce that the new management team will be STUART ROGERS and TRYSTAN DAVIES as Managers along with DAVE HARDING as Assistant, the club are delighted with these appointments, Stuart has a wealth of playing experience who will play a key role in linking the reserves to the 1st team environment, Trystan has recently gained his Uefa B Licence qualification and has experience coaching local youngsters as well as neighbours Penrhyndeudraeth and Dave comes in to support the two with having a lot of local playing experience.
I am looking forward to working closely with all 3 of the lads, we will create one big management team with the 3 joining Myself, Ben, Steve and Harvey as we work together to establish two competitive teams striving for the same success.

Stu . I am Delighted and thankful to Paps and the club for giving me this opportunity, I can't wait to get going, meeting the lads and,hopefully giving them the platform to impress and make the step up to the 1st team, I am looking forward to passing on my experience and starting my pathway into management, especially at a club like Porthmadog.


. Trystan - I'm happy to be part of the Porthmadog management team. It was an opportunity I had to take not only for my own developelment as a coach, but most importantly the chance to develope young local players that can be part of Porthmadog's future. We have many young talented footballers in the area and will be working with Porthmadog Juniors to make sure they are ready for the big step. I can't wait to get started and working with Craig and his management team. Exited for the season ahead and for the future of Porthmadog.

Dave It is a pleasure to come in and support Stu & Trystan, it is also an honour to be part of Porthmadog FC, I am looking forward to working with Paps and the 1st team and excited to develop and support the next generation of players at Y Traeth.

Paps
19/05/23
PORTHMADOG - WICKLOW: Rhywfo Noddedig / Sponsored Row


Mae dyddiad taith rhwyfo noddedig MICHAEL HOLT o Borthmadog i Wicklow yn agosu. Bydd yn cymryd lle mis nesa (Mehefin).
Meddai Michael Mae Tref a chlwb CPD Porthmadog yn agos at fy nghalon. Bydd unrhyw arian a godir yn mynd tuag at dyfodol y clwb yn ogystal a timau ieuenctid -hogiau a genod.
Cewch gefnogi ymdrech noddedig Michael a chefnogi chwaraeon lleol ar wefan Just Giving www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-5
Bydd y daith o Borthmadog I Wicklow yn ymarfer i Michael. Meddai, Ym mis Ionawr rydw i yn rhwyfo ar draws Mr yr Iwerydd o Tenerife I Barbados. Rwyf yn gwneud y daith o tua 3,000 o filltiroedd ar ben fy hun heb gymorth.
Pob lwc Michael. CEFNOGWCH!!!!

Highslide JS

The date for MICHAEL HOLTS great fund-raising row from Porthmadog to Wicklow grows ever closer. It will be happening next month (June).
Michael says Any money raised will go towards the clubs sustainability as well as its budding male and female academy programmes.
You can support Michaels sponsored row and massive effort on behalf of local sport on the Just Giving website www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-5
The Porthmadog to Wicklow journey will be a training row for Michael. He says In January 2024, I row solo and unsupported 3.000 miles across the Atlantic Ocean from Tenerife to Barbados.
Best of luck Michael. SUPPORT!!!
06/05/23
Port y sicrhau Trwydded Haen 2 / Port gain Tier 2 Licence


CBDC / FAW Bu Port yn llwyddiannus yn eu cais am DRWYDDED HAEN 2 ar gyfer 2023/24.
Mae hyn yn dilyn cyfarfod y Corff Trwyddedu ar 4/5 Mai, pryd aseswyd 63 o geisiadau.
Dymunar clwb ddiolch yn arbennig i Angela Roberts, y Swyddog Trwyddedu am ei gwaith diwyd ac ir gwirfoddolwyr eraill am ei gwaith cyson o gwmpas Y Traeth.
Gyda materion dyrchafiad ir Cymru North yn dal heb eu penderfynu, mae 15 o glybiau presennol y gynghrair wedi cadw eu trwyddedu. Yr un i fethu allan ydy Gresffordd ond bydd ynar hawl i apelio.
Or clybiau sydd yn dal yn y rs i ennill dyrchafiad mae Dinbych a CPD Bangor 1876 wedi sicrhau trwyddedu gyda Caersws a Cefn Albion yn ddibynnol ar apl.

Port have been successful in their TIER 2 LICENCE APPLICATION for 2023 / 24.
This follows the meeting of the First Instance Body on the 4/5 May when 63 applications were assessed.
Thanks are due in particular to Angela Roberts, the clubs Licensing Officer, for her diligent work and to the volunteers for all their maintenance and development work at the ground.
With promotion from the Ardal Leagues still to be sorted, 15 of the current members of the Cymru North have retained their licences. The one club to miss out is Gresford Athletic but they will have the right of appeal.
Of the possible promotees, Denbigh Town and CPD Bangor 1876 have also been awarded licences, while Caersws and Cefn Albion currently miss out pending an appeal.
04/05/23
LLUNIAU O'R DIWRNOD-HWYL! / PHOTOS OF THE FUN-DAY! (gan/by Dylan Ellis)


Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS  

29/04/23
TARIAN y CANMLWYDDIANT / CENTENARY SHIELD


Llongyfarchiadau i Cian Pritchard a Kian hughes a oedd yn rhan o garfan Cymru Dan 18 a lwyddodd i gadw Tarian y Canmlwyddiant am 2023.
Yn y gm ola or gystadleuaeth cafodd Cymru a Lloegr gm gyfartal 1-1 mewn gm a chwaraewyd neithiwr yn Hednesford.
Isod gweler rhestr canlyniadau tm Cymru.

Cymru 3-1 Yr Alban / Scotland
Cymru 3-1 Gogledd Iwerddon / Northern Ireland
Gweriniaeth Iwerddon / Republic of Ireland 3-4 Cymru
Lloegr / England 1-1 Cymru

Congratulations to Cian Pritchard and Kian Hughes who were part of the Wales U 18 squad that retained the Centenary Shield for 2023.
In the final match of the competition Wales and England drew 1-1 in the game played at Hednesford last night.
Above are the results for Wales.
28/04/23
TRWYR GIAT / THROUGH the TURNSTILES 2022/23


Nodwedd bwysig or tymor a aeth heibio, bu y gefnogaeth a dderbyniodd y clwb drwyr gatiau. Tynnwyd sylw at hyn yn gyson gan y tm reoli ar chwaraewyr, a chafodd ei werthfawrogi ai groesawu gan y Bwrdd a phawb yn y clwb.
Cyfanswm y cefnogwyr a ddaeth drwyr clwydi dros y tymor cyfan ydy 4,258.
Mae hyn yn gwneud cyfartaledd parchus iawn o 284 y gm (cynghrair).
Yn fawr o syndod daeth y dorf fwya or tymor ir Traeth ar gyfer y gm gydar pencampwyr CPD Bae Colwyn, torf o 431.
Torf arall dda iawn oedd honno ar gyfer ymwelaid Treffynnon, clwb arall a gafodd dymor arbennig, Daeth 348 drwyr giat.
Maer ffaith mai torf isa oedd 213 (yn erbyn Bwcle) yn tanlinellu maint derbyniol y torfeydd eleni. Cafodd y gm gyda Bwcle ei hadrefnu i noson arbennig o ddiflas ym mis Chwefror. Efallai byddai tipyn mwy wedi gwerhfawrogi dyddiad hwyrach yn y tymor ir gem honno!!
Bu pedair torf o 300+, y gemau gyda, Bae Colwyn , Treffynnon, Llandudno a Chaergybi. Sylwer na fydd dau or clybiau yma yn y Cymru North y tymor nesa.
Llwyddwyd i ddenu torfeydd da, er y bu yn dymor digon anodd i Port. Mae hyn yn siwr yn deyrnged i safon a phoblogrwydd y Cymru North ac hefyd ir cyfleusterau ar y Traeth sydd yn cael eu uwchraddion gyson, gan wneud ymweliad ar Traeth yn rhan or penwythnos i gymaint o bobl.
Wrth ir garfan ddatblygu, a mwy o lwyddiant ddod, bydd yn ddiddorol gweld y torfeydd yn tyfu mewn clwb syn rhan bwysig or gymuned.
Wrth wneud cymariaeth rhwng y ffigyrau uchod chlybiau yn y Cymru Premier (Phase 1) gwelwn fod cyfartaledd o 282 yn well na 6 (50%!) or glybiau yna. Felly mae yna rhywbeth pendant ir clwb adeiladu arno at y dyfodol.Highslide JS

One of the features of the 2022/23 season has been the support the club has received through the turnstiles. This is a feature -both home and away- which has regularly been remarked upon by both the management team and players and welcomed and appreciated by the Board and all at the club.
The total number of spectators to pass through the gates for the 15 home Cymru North fixtures is 4,258.
This makes rhe average gate for the season a highly respectable 284.
The highest gate of the season at the Traeth came, unsurprisingly, for the clash with the eventual champions and double winners Colwyn Bay when the attendance was 431.
An excellent attendance also came to the game against another success story of the season, with 348 passing through the gate for the visit of Holywell Town.
The fact that the lowest gate was 213. (v Buckley) underlines how well attended games have been this season. That game was re-arranged for a miserable February night when a later date might have attracted a better crowd.
There have been four 300+ attendances which came in the matches with Colwyn Bay, Holywell Town, Holyhead Hotspurs and Llandudno.It should be noted that two of these clubs will not be part of the Cymru North next season.
These excellent figures have been achieved against a backdrop of a difficult season which is both a complement to the standard and popularity of the Cymru North as well as the fact that a visit to the Traeth and its ever improving facilities is now a regular event for so many local people.
As the squad develops and climbs the table it will be interesting to see how the attendances grow in a club strongly based within its community.
If we compare the above figures with attendances at Cymru Premier level (Phase1) we find that Port have a better average than 6 of those clubs (50%!}. Certainly a figure to build on as we look to the future.
26/04/23
Gm Codi Arian @ Bl-droed ieuenctid / Fund Raising Challenge Match


Colli eich pl-droed yn barod? Dymar ateb.
Pnawn Sul nesa (Ebrill 30) ar Y Traeth gm 'Codi Arian at Bl-droed Ieunctid Porthmadog.'
Hyfforddwyr y Clwb Ienenctid v Cyn Chwaraewyr CPD Porthmadog
. Cic gynta am 2.30pm.
Gemau Hwyl i Blant. Bar a Chantn ar agor.
Dewch i Gefnogi

Withdrawal symptoms already? Heres the answer.
Next Sunday (April 30th ) at the Traeth a Fund-Raising Charity Match in aid of the Porthmadog Juniors football scheme.
Porthmadog Junior Coaches v Ex-Porthmadog players
Kick-off 2.30pm.
Games for Juniors. Bar & Canteen Open.
Come and Support
21/04/23
Y BAE yn CODIR GWPAN / THE BAY LIFT the TROPHY


Cwblhaodd pencampwyr y Cymru North y Dwbl ar Faes Tegid pnawn Sadwrn. Ond, er iddynt ddominyddur meddiant bun rhaid iddynt weithion galed am eu buddugoliaeth, gydar canlyniad yn y fantol tan i 73 o funudau fynd heibio. Dyna pryd rwydodd Y Bae 3edd i fynd ar sgr i 3-1.
Yn erbyn rhediad y chwarae, Port sgoriodd gynta ar l 23 munud gyda Meilir Williams yn rhwydo (ei 9fed or tymor). Munudau yn unig yn ddiweddarach daeth Bae Colwyn yn l yn gyfartal diolch i beniad Matty Hill.
Brwydrodd Port i aros yn y gm, gyda Morgan Jones yn gwneud nifer o arbediadau gwych. Llwyddodd Port gadwr sgr yn gyfartal hyd at 62 munud, pan rhwydodd Sam Downey. Wedyn sgoriodd Craig Lindfield or smotyn gan roi diwedd ar obeithion Port, a sicrhaur fod y gwpan yn mynd ir Bae.
Llongyfarchiadau i Fae Colwyn a phob lwc yn y Cymru Premier
Diolch hefyd i glwb y Bala am eu trefniadau ardderchog
Adroddiad llawn Treflyn i'w weld yn yr adran Adroddiadau

. The Cymru North champions went on to complete the double at Maes Tegid. However, despite dominating the possession, they were made to work for their win. The result remained in doubt until the the 73rd minute when The Bay netted from the spot to take the score to 3-1 and end Ports determined battle to stay in the game.
Against the run of play it was Port who went ahead on 23 mins when Meilir Williams netted, (his 9th goal of the season). But the lead only lasted for minutes before Matty Hill headed the equaliser.
Port battled to stay in the game with Morgan Jones making several outstanding saves.Sam Downey netted on 62' to give the Bay the lead for the first time. A 73rd Craig Lindfield penalty doubled the advantage and sealed Ports fate.
Congratulations to The Bay on an outstanding season and best of luck in the Cymru Premier.
Thanks to the Bala club for their excellent arrangements on the day
Treflyn's full match report can be found in the Reports section
20/04/23
FFEINAL y Gogledd / Northern FINAL: Maes Tegid, Y Bala (LL23 7AF) 2.30pm


CPD Porthmadog Pnawn Sadwrn bydd Ffeinal y Gogledd, Cwpan y Gynghrair sydd yn cael ei noddi gan Wasanaeth Gwaed Cymru, yn cael ei chwarae rhwng BAE COLWYN a PORT ar Faes Tegid Y Bala.
Os wnaiff y gm ddilyn patrwm gweddill y tymor gallwn ddisgwyl buddugoliaeth gyfforddus i bencampwyr y Cymru North, sydd wedi cael tymor arbennig yn ennill 27 ou 30 gm gynghrair ac yn colli ond unwaith.
Ond bydd Port yn teithio ir Bala gan obeithio, ar un pnawn am 90 munud, gall y patrwm arferol fynd drwyr ffenest. Mae on digwydd weithiau ar ffefrynnau yn baglu mewn gemau cwpan. Tybed a wnaiff ddigwydd pnawn Sadwrn?
Mae Ffeinal bob amser yn cynhyrfu cefnogwyr ac, i gefnogwyr Port, ddaw ac atgofion o ddiwrnod o Wanwyn braf ar Wern Mynach, Y Bermo pan welsant berfformaid sydd yn dal i ddisgleirio yn fyw yn y cof.
Gorffennodd Port y tymor hwn ar nodyn uchel, gyda chyfraniad Ifan Emlyn i ddwy or goliau yn tanlinellu gymaint maer clwb wedi ei fethu, wrth iddo fod allan yn hir efo anaf.
Dipyn o sialens fydd hi pnawn Sadwrn, gyda fawr neb yn disgwyl ond un canlyniad.
CMON PORT!!!

Saturday sees the Welsh Blood Service sponsored League Cup Northern Final between COLWYN BAY and Port, played at Maes Tegid, Bala.
If the game goes according to the form book then we can expect a comfortable victory for the Cymru North champions, who have enjoyed a magnificent season; 27 wins out of their 30 league fixtures and beaten only once.
Port, will however enter the fray in the knowledge that, in a one-off game, the form book sometimes goes out of the window and, on Saturday afternoon, they will keep the faith that this will be one of those days.
A Final always excites supporters and, for Port supporters, it will bring memories of a beautiful spring day at Wern Mynach, Barmouth, when they witnessed a performance from their club that still shines btightly in their memories.
Port ended their League programme on a high with Ifan Emlyns two assists reminding supporters how much he has been missed in an injury ridden season.
Port face a huge challenge with the odds stacked against them.
Nevertheless: CMON PORT!!!!
20/04/23
IFAN EMLYN: Tm yr Wythnos / Team of the Week


Llongyfarchiadau i Ifan Emlyn, sydd wedi ei enwi yn Tm yr Wythnos y JD Cymru Leagues.
Mae hyn yn dilyn perfformiad arbennig yn y fuddugoliaeth o 3-0 dros Llamidloes, ar y Traeth pnawn Sadwrn, yn y gm gynghrair ola or tymor.
Cafwyd perfformiad o safon gan Ifan yn cynorthwyo i greu dwy or goliau.

Congratulations to Ifan Emlyn who has been named in the JD Cymru Leagues, Team of the Week.
This follows his excellent performance in the 3-0 victory over Llanidloes at the Traeth on Saturday, in Ports final league fivture of the season.
A quality performance from Ifan where he provided assists for two of the Port goals.
19/04/23
Y Llwybr ir Ffeinal / Path to the Final


Rhuthun 1-2 Bae Colwyn Bay
Bae Colwyn Bay 3-0 Treffynnon / Holywell Town
Bae Colwyn Bay 4-1 Cegidfa / Guilsfield


Port 3-1 Derwyddon Cefn Druids
Y Wyddgrug / Mold 2-4 Port
Port 1-1 Y Waun / Chirk (5-3 p)

PRIS MYNEDIAD / ADMISSION: 5 Consesiynau / Concessions 3
17/04/23
Bws ir Bala / A coach to the FINAL


Maer clwb yn awyddus i drefnu dau fws 53 sedd ir Ffeinal yn Y Bala.
Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch Ben Ogilvy ar 079 22 270 560
Pris 15 y pen
Bydd y bws yn gadael or Traeth am 11 am

The club intend organising two 53 seater coaches to take supporters to Bala for the final
If you are interested in booking a seat please contact Ben Ogilvy on 079 22 270 560
Cost: 15 each
The coach will leave from the Traeth at 11am.
17/04/23
NOSON WOBRWYO / PRESENTATION EVENING


Highslide JS
JOSH BANKS ydy enillydd Tlws y Cefnogwyr -TLWS LUNED ac EVIE MORGAN
Josh hefyd oedd dewis y chwaraewyr gan ennill TlWS MORGAN a LLEW ELLIS.
Llongyfarchiadau mawr i Josh sydd wedi bod yn chwaraewr gwbl allweddol yn amddiffyn y clwb, Bellach yn cwblhau ei 10fed tymor ar y Traeth, a drwyr cyfnod bu yn gwbl gyson ei gyfraniad yng nghanol yr amddiffyn neu yn gefnwr chwith.
Highslide JS
MEILIR WILLIAMS, a ddychwelodd ir clwb ar gychwyn y tymor, ydyr PRIF SGORIWR yn ennill TLWS TEULU MORGAN yn rhwydo 8 gwaith gan gynnwys y gl gynta pnawn Sadwrn yn erbyn Llanidloes.
Highslide JS
NATHAN WILLIAMS, amddiffynwr cyson arall, sydd yn ennill TLWS Y RHEOLWR. Sgoriodd Nathan hefyd 5 gl gan danlinellu ei gyfraniad pwysig o giciau cornel a chiciau rhydd. Ymunodd r clwb ar gychwyn y tymor presennol.
Noddwyd y Gwobrau Gan TELEDU PORTTV (Lluniau Dylan Elis)Highslide JS
JOSH BANKS has been named Supporters Player of the Season winning the LUNED and EVIE MORGAN AWARD.
Congratulations Josh who has been a key figure in the Port defence throughout the season. He has now completed his 10th season at the Traeth and through that period has contributed consistently as a central defender and at left back.
Josh is also the Players Player of the Season winning the MORGAN a LLEW ELLIS AWARD
Highslide JS
MEILIR WILLIAMS, who returned to the club at the start of the season is TOP SCORER and takes the MORGAN FAMILY AWARD. He has scored 8 goals including Port's first against Llanidloes on Saturday.
Highslide JS
NATHAN WILLIAMS, another consistent defender, wins the MANAGERS AWARD. In addition Nathan netted 5 times to underline his contribution at set-pieces. He joined the club last summer from Conwy Borough.
The Awards were sponsored by TELEDU PORT TV (Photos Dylan Elis)
16/04/23
JOSH BANKS: Chwaraewr y Mis / Player of the Month


Hatric o wobrau i Josh Banks!! Yn ogystal ac ennill gwobrau Chwaraewr y Tymor y Cefnogwyr a Chwaraewr y Tymor y Chwaraewyr, cafodd Josh ei enwebu yn Chwarewr y Mis am Fis Mawrth. Gwobr haeddiannol am ei gyfraniad ir frwydr i gadw lle Port yn y Cymru North.


A hat-trick of awards for Josh Banks!! In addition to winning the Supporters Player of the Season and Players Player of the Season, Josh was voted Player of the Month for March. A well deserved award for his contribution in keeping Ports place in the Cymru North.
15/04/23
Y TM RHEOLI yn pwyso a mesur / The MANAGEMENT TEAM reflect


Gyda tymor 2022 /23 y tynnu at y terfyn isod gweler y tri aelod or Tm Rheoli, Craig Papyrnik Stephen Williams a Ben Ogilvy yn bwrw golwg yn l, ac yn adlewyrchu ar y tymor sydd yn dod i ben.

With the 2022/23 season now drawing to a close the Management Team of Craig Papirnyk, Steve Williams and Ben Ogilvy reflect on how it has all turned out,

Paps: Seasons Reflection:
-Well, here we are the final league game of the season 2022/23 ! It's been a hell of a journey; we've had some real highs and some really bad lows - more so in all honesty !! However, we remain in Tier 2, we have a cup final to look forward to next week and I for one couldn't be happier for this club, it's supporters and hard-working volunteers.
The season has been difficult, key players getting injured at the same time, who have then struggled for a long periods to regain match fitness and some have literally just been getting by from week to week. Not ideal, especially at his level. It started to show after Xmas, heavy legs, but not through lack of fitness or trying but physically unable to get back to the levels required simply down to the fact injuries and niggles continued to hinder so many of our boys, The fact most of the squad only had a two-week break from the previous season speaks volumes, they all now need that rest and recovery and time away to reflect.
My job is to continue rebuilding the squad, improving in areas we need so we can look to push on next season to compete further up the table but I thank my players for achieving our objective, to a man they have dug deep and produced when we most needed it, they turn up no matter what, they have been a credit to the club all season and have never given up on the objective.
We have had some great results, produced some top performances and there have been lots of positives for this squad, the players will have learnt so much this season.
I would like to thank everyone involved with the club, the loyal supporters who travel away and to the hundreds that come to the Traeth every week, you are the heart beat that keeps the club going and I hope it long continues, to the board, volunteers and everyone I thank you so much for everything you do.
What a club we have, let's all go together now to the cup final at Maes Tegid, enjoy the occasion and celebrate what has ultimately a successful 1st season back at Tier 2 for us.
Diolch o Galon !
Paps

Midges Seasons Reflection:
Its hard to believe that we have already reached the seasons finale. It only seems like yesterday that we travelled down to Victoria Park to open the season and play against Llanidloes and come away with a deserved three points.
Its been an eventful season since with many highs and some frustrations but ultimately its been a success for us as a club. The players have been excellent throughout and have really brought into what we are trying to achieve with excellent numbers in training on a weekly basis and have run through brick walls collectively for us as coaches and the badge on the shirt.
Onto the cup final now next week and bring that trophy home!
The Traeth Faithful:
I have to again give a massive shout out again to our supporters and the clubs volunteers though as theyve been unbelievable week in week out this season. The numbers that travel to every away game and how they get behind us both home and away is brilliant and they really are our 12th man. They have played a massive part to help us secure our place in the league and now we need everyone to help push for that league cup trophy. I personally cannot wait to get going already next season and help develop the team onto the next level.
Diolch ichi gyd a cmon Port!!!
Midge

Ben Ogilvys Seasons Reflection:
Here we are the last league game of the season and what a season it has been.
Coming up from Tier 3 we knew how much of a challenge we faced coming into a strong Tier 2 Cymru North league especially with a relatively young & inexperienced squad. We started the season well despite only having a very short turn around from last season after the playoff win and that start ultimately helped us secure our place in the Cymru North for next season which was our main objective for the season.
We had a poor spell in and around Christmas time however the squad stayed strong we remained positive and we kept working hard to get us over the line and we achieved that with a few games to play so thats a testament to the players.
A special thank you to all the hard working volunteers and board members for their ever present hard work & support week in week out, we are extremely lucky to have such hard working & committed people involved in the club.
The supporters who have turned up week in week out and especially those who have also followed us away from home deserve a big thank you, the players and us as a management team fully appreciate them giving up their time to follow us so thank you to them.
Finally we end the season with a huge occasion ahead of us next week in the WBS League Cup final against league Champions Colwyn Bay at Maes Tegid, This is a welcome bonus for our season having achieved our main objectives, it promises to be a great occasion, one we are really looking forward to and one hopefully everyone involved with the club will enjoy after their hard work & support all season.
Cmon Port!
Ben
13/04/23
Symud y ffeinal i Bala / Final moved to Bala


Cyhoeddwyd heddiw y bydd rownd derfynnol Cwpan Gwasanaeth Gwaed (Gogledd), bellach yn cael ei chwarae ar Faes Tegid, y Bala. Yn wreiddiol, roedd y gem rhwng Port a Bae Colwyn i fod i'w chwarae ar yr Ofal yng Nghaernarfon. Does dim newid i amserlen y gem - 22ain Ebrill am 2:30pm.

It was announced today that the final of the Welsh Blood Service Cup (North), will now be played at Maes Tegid, Bala. The match, between Port and Colwyn Bay, was originally due to be played at the Oval, Caernarfon. There is no change to the date or kick off time - 22nd April at 2:30pm.
14/04/23
Kian a Cian yng ngharfan Gymru / Port pair in squad for Wales win


Yr wythnos hon, roedd Cian Pritchard a Kian Hughes unwaith eto yn rhan o garfan Ysgolion Cymru Dan 18.
Yn y gm ym Mae Colwyn sicrhaodd garfan Cymru eu 3ydd buddugoliaeth yn y Tlws Canmlwyddiant, yn erbyn Yr Alban y tro yma. Y sgr terfynol oedd Cymru 3-1 YrAlban

Kian Hughes and Cian Pritchard were again part of the Wales Schools U18 squad this week at Colwyn Bay.
Wales recorded their 3rd Centenary Shield win beating Scotland Schools U18 by 3-1.
11/04/23
LLANIDLOES TOWN: Sad / Sat @ Y Traeth 2.30pm


Noddwr / Match Sponsors: Hayden E Williams Syrfeiwyr Siartredig / Chartered Surveyors
Bydd diweddglo tymor 2022/23 yn cymryd lle ar y Traeth pnawn Sadwrn, gyda ymweliad Llanidloes r Traeth. Yn Llanidloes, nol ym mis Awst, cychwynnodd y tymor gyda buddugoliaeth 3-2 i Port diolch i goliau hwyr gan Rhys Alun a Callum Parry.
Ers y fuddugliaeth honno dim ond 8 buddugoliaeth arall sydd wedi cael eu hychwaengu. Bydd Llanidloes, sydd un lle o dan Port yn y tabl, yn dod ir gm hon wedi buddugoliaeth dda o 3-2 dros Y Wyddgrug ond wedyn yn colli 3-0 yn erbyn Prestatyn. Tra siom gafodd Port yn colli o 3-1 yn Gresffordd gydar canlyniad yma yn golygu eu bod yn llithro un lle i 11eg.
Un or ychydig agweddau positif oedd gl gynta y chwaraewr ifanc talentog Kian Hughes. Meddai Trefyn Jones yn ei adroddiad ..... ergyd isel wych or tu allan ir bocs, yn dilyn gwaith rhagorol ar yr asgell gan yr Alex Boss diflino.
Un peth sydd wedii setlo ydy fod Port yn ddiogel yn y Cymru North er waethar problemau a fedrai godi os bydd dau glwb or gogledd yn disgyn or Cymru Premier.
Yn dilyn tymor o frwydro bydd y ddau glwb yn edrych i orffen y tymor ar nodyn uchel.
Cmon Port!

The 2022/23 League finale will take place at the Traeth on Saturday when Llanidloes Town are the visitors. The season also started at Llanidloes, where Port made a winning 3-2 start thanks to late goals by Rhys Alun and Callum Parry.
The season overall has largely been a disappointment with just a further 8 league wins being recorded.
Llanidloes, one place below Port in the table, come into this fixture on the back of a good 3-2 victory over Mold Alex followed by a 3-0 defeat to Prestatyn. For Port, it was a disappointing 3-1 defeat to Gresford. This defeat saw them drop a further place in the table to 11th spot.
One of the few redeeming features of this game was a first goal for the highly promising teenager Kai Hughes (inset). His goal described by Treflyn Jones in his match report as .....a wonderful low shot from outside the box after excellent work on the wing by the tireless Alex Boss.
One matter has been settled in the last days. Even if two north Wales clubs are demoted from the Cymru Premier, Ports place in the Cymru North is now assured.
Following a season of struggles, both teams will no doubt look to end a high.
Cmon Port!!
10/04/23
Cwpan Gwasanaeth Gwaed (Y De) / Welsh Blood Service Cup (South)


Barri enillodd Ffeinal Y De o Gwpan Gwasanaeth Gwaed y Gynghrair o 1-0 dros Briton Ferry Llansawel.
Felly Barri fydd yn cyfarfod enillwyr Port v Bae Colwyn yn Ffeinal Haen 2.

Barry Town Utd were winners, over Briton Ferry Llansawel) by 1-0 in the Welsh Blood Service League Cup South Final.
The winners of the Port v Colwyn Bay northern Final will therefore meet Barry in the Tier 2 final.
05/04/23
GRESFFORDD: Gwener / Friday Y GRAIG / THE ROCK (Cefn Druids) 7.30pm.(LL14 3YF)


Gyda tymor 2022/23 yn symud yn dawel tuar terfyn bydd Port, a nhw bellach yn rhydd o beryglon disgyn yn l i lawr, yn teithio i chwarae Gresffordd yn y gm oddi cartref ola or tymor.
Bellach mae Gresffordd wedi gadael eu cartref hir dymor yn Clappers Lane ac wedi cychwyn ar drefniant rhannu cae gyda Derwyddon Cefn, ac yno, ar Y Graig, bydd gm nos Wener yn cael ei chwarae.
Pan gyfarfur ddau glwb ar y Traeth, yn l ar dechraur tymor, sicrhaodd Gresffordd y 3 phwynt diolch i beniad hwyr Adam Hesp. Nos Wener bydd y ddau glwb yn edrych i orffen y tymor ar nodyn uchel.
Bydd y ddau glwb yn dod ir gm ar gefn buddugoliaethau; Gresffordd yn curo Y Wyddgrug, gyda Gerwyn Williams (llun) yn rhwydo i Port ennill yn erbyn Penrhyncoch.
Mae gan y ddau glwb record debyg dros y 5 gm ddiwetha -Ennill 2, Colli 2, Cyfartal 1, sydd yn awgrymu gm agos arall -gyda cefnogwyr Port yn gobeithio am ganlyniad gwahanol y tro yma!
Cmon Port!!

. The 2022/23 season drifts quietly to a close. Now, free of relegation worries, Port travel to take on Gresford Athletic in the final away fixture of the season.
Gresford have vacated their long-time home at Clappers Lane in favour of a ground sharing arrangement with Cefn Druids, which means that Fridays fixture will be played at the Rock,
Gresford ran out 1-0 winners in the corresponding fixture at the Traeth, thanks to Adam Hesps added time header. Both clubs will now be looking to end the current season on a high.
Both clubs come into this game on the back of victories; Gresford beating Mold Alex, while Gerwyn Williams (inset) netted the winner for Port over Penrhyncoch.
Both have similar records over the past 5 games: W2 L2 D1: which suggests that another even contest can be expected -but Port supporters will be hoping for a different outcome!
Cmon Port!!
03/04/23
FFEINAL CWPAN y GYNGHRAIR GGC / WBS League Cup Northern FINAL 2.30pm OVAL 22/04


Bydd Ffeinal Cwpan JD Cymru North, Gwasanaeth Gwaed Cymru rhwng Port a Bae Colwyn yn cael ei gynnal ar YR OFAL, CAERNARFON ar Sadwrn, 22 Ebrill.
Bydd tocynnau ar gael wrth y giat yn unig. Pris: 5 i oedolion Consesiynau: 3.
Y GIC GYNTA' -2.30pm

The JD Cymru North Welsh Blood Service League Cup Final between Port and Colwyn Bay will be played on SATURDAY, 22nd APRIL at the OVAL, CAERNARFON.
Tickets will be available on gate sales only basis. Price: 5 for adults Concessions 3.
KICK OFF 2.30pm.
30/03/23
STUART ROGERS: Tm yr Wythnos / Team of the Week


Llongyfarchiadau i Stuart Rogers, sydd wedi ei enwi yn Tm yr Wythnos y JD Cymru Leagues.
Maen enwebiad haeddiannol yn dilyn perfformiad arbennig, yn y fuddugoliaeth o 2-1 dros Penrhyncoch, buddugoliaeth a sicrhaodd fod Port yn cadw eu lle yn y Cymru North.
Cafodd Stuart gm arbennig, yn angori canol cae, yn rhwydor gl gynta a wedyn ei groesiad isel at y postyn cefn, yn creu y cyfle i Gerwyn Williams rhwydor ail gl holl bwysig.
Grt Stuart!

Congratulations to Stuart Rogers who has been named in the JD Cymru Leagues, Team of the Week.
A well deserved nomination for Stuart following his outstanding performance in the 2-1 victory over Penrhyncoch, a win which secured Cymru North safety for Port.
It was an outstanding performance, prompting in midfield, netting the opening goal and then his excellent low cross to the back post provided the assist for the all-important second goal scored by Gerwyn Williams.
Brilliant Stuart!!
27/03/23
CRAIG PAPIRNYK: ".. fy unig amcan / . my only objective


Gyda dwy gm yn unig yn weddill, oddi cartref yn erbyn Gresffordd ac adra i Llanidloes, gall y cefnogwyr ymlacio, gyda diogelwch Haen 2 wedii sicrhau.
Roedd buddugoliaeth dros Penrhyncoch, a hefyd Conwy yn colli iw cymdogion Llandudno, yn gwneud 30 pwynt yn ddigon i olygu tymor arall yn y Cymru North. Byddai collir lle a sicrhawyd ar ddiwrnod cofiadawy yn Y Bermo, wedi bod yn dipyn o argyfwng, ond medrwn roi y fath feddyliau or neilltu bellach.
Yn dilyn y fuddugoliaeth honno pnawn Sadwrn, meddai Craig Papirnyk,
... Porthmadog yn aros yn yn y gynghrair oedd fyd unig amcan y tymor hwn. Da ni wedi gwneud hynny ac rwyn hapus dros y clwb, y gwirfoddolwyr gweithgar ar cefnogwyr ffyddlon syn teithion wythnosol. Mae na rhai sydd wedi ein hamau ond roeddem, fel grwp, yn dal i gredu y byddem yn cwblhaur job!
Ond, does yna ddim awgrym fod y tm rheoli yn mynd i ymlacio, wrth iddynt symud i adeiladu ar eu profiad eleni, gydar is-reolwr Ben Ogilvy ein hatgoffa fod,
.... nifer or garfan yn chwarae ar y lefel yma am y tro cynta yn eu gyrfaoedd.
Ychwanegodd y trydydd aelod or tm hyfforddi, Steve Williams, yr hyfforddwr Trwydded A.
,,,bu nifer o agweddau positif, a bydd yr hogia ifanc dibrofiad yn well oherwydd hyn
Rwan mae gennym ffeinal i edrych ymlaen ato ac wedyn cawn gynllunio ac adeiladu at y tymor nesa er mwyn ir tm gael symud ymlaen.
Ymlaen at 2023/24

With two games remaining, away to Gresford and finally home to Llanidloes, supporters can relax with Tier 2 safety now assured.
A win over Penrhyncoch and, Conwys loss to neighbours Llandudno, made 30 points enough to secure another season in the Cymru North. To lose their place, following the euphoria of the play-off victory of last season, would have been something of a disaster for the club but, all those thoughts can now be cast aside.
Following the 2-1 win on Saturday, a pleased Craig Papirnyk commented,
...Porthmadog staying in the league was my only objective this season, weve done that and Im made up for the club, its hard-working volunteers and loyal supporters who travel week in week out. Weve had our doubters but we believed as a group wed do it, job done !
There is however no suggestion that the management team is going to relax as they seek to build on this seasons experience, with assistant manager Ben Ogilvy in his programme notes pointing out that it has been a season of development with,
.....several of the squad playing at this level for the firat time in their careers.

The third member of the management team, A Licensed coach Steve Williams, added,,
,,,,,,,,there have been many positives and the young and inexperienced lads will be better equipped because of it.

We now have a cup final to look forward to and then we can plan and build for next season so that the team and club can kick on.

On now to 2023/24.
24/03/23
Kian a Cian yng ngharfan Gymru / Port pair in Wales win


Roedd chwaraweyr Port, Cian Pritchard a Kian Hughes, unwaith eto yn rhan o garfan Ysgolion Cymru yng nghystadleaeth Tlws y Canmlwyddiant.

Dilynwyd y fuddugoliaeth dros Gweriniaeth Iwerddon, gyda buddugoliaeth o 3-1 dros Ysgolion Gogledd Iwerddon Dan 18. Chwaraewyd y gm neithiwr ar gae Old Road, , Briton Ferry Llansawel, syn chwarae yn y Cymru South.

Llongyfarchiadau ir ddau.Port pair Cian Pritchard and Kian Hughes were again part of the Wales Schools squad in last nights Centenary Tournament international.

Wales followed up the win over the Republic of Ireland with a 3-1 win over Northern Ireland schools U 18. The game was played at Cymru South club, Briton Ferry Llansawels Old Road Ground.

Congrats to both players
23/03/23
PENRHYNCOCH: Sad / Sat Y Traeth 2.30pm

Noddwr y Gm / Match Sponsor: TANRONNEN INN, Beddgelert
Noddwyr y Bl / Match Ball Sponsors: Childrens Farm Park / Slate Caverns Llanfair,
Jason Hughes Flooring.

Bydd Port yn croesawu Penrhyncoch ir Traeth pnawn Sadwrn, y gm adra ola ond un or tymor.
Bydd buddugoliaeth pnawn Sadwrn yn sicrhau lle y clwb yn y Cymru North ar gyfer y tymor nesa. Er waetha problemaur tymor bydd y clwb wedyn, wedi llwyddo yn eu prif amcan ar gychwyn y tymor hwn.
Maer ystadegau yn dangos fod Penrhyncoch heb ennill oddi cartre y tymor hwn. Ond hefyd maent yn dangos fod Port ond wedi ennill dwy gm gynghrair ar y Traeth. Felly i lwyddo pnawn Sadwrn bydd angen i Port weithion galed a chynnal y perfformaidau gwell a gafwyd yn ddiweddar. Er waethar ystadegau, mae hanes yn awgrymu na fydd yr ymwelwyr yn ildion hawdd a bydd angen perfformiad gan Port.
Ar hyn o bryd Conwy sydd yn y safle ola' i ddisgyn, a bydd clwb y Morfa yn chwarae Llandudno nos Wener..
Dewch i gefnogi pnawn Sadwrn.
Cmon Port!!

Port welcome Penrhyncoch to the Traeth for Saturdays penultimate home league fixture
A win in Saturday will secure Cymru North safety for Port. That, should it be achieved, will mean that for all its ups and downs, the clubs main, basic aim at the start of the season has been achieved.
The form book tells us that Penrhyncoch have not recorded a win on the road this season. It also tells us that Port have only two league victories at the Traeth from their 13 home fixtures. If they are to secure the points Port will need to work hard and maintain their recent improved form. Despite the stats, history tells us that Penrhycncoch are unlikely to be an easy touch.
Conwy Borough, who curently occupy the 3rd relegation spot, will be in action on Friday against Llandudno.
Support the lads on Saturday.
Cmon Port!!
23/03/23
CEFNOGWCH yr IEUENCTID / SUPPORT the JUNIORS

Mae gan glwb ieuenctid Porthmadog Juniors ymgyrch codi ariansydd yn anelu at godi 1,000 i helpu efo costau rhedeg y clwb ac i brynu offer holl bwysig.
Cewch gyfrannu at yr ymdrech ar dudalen Crowdfunding. Just Giving

Port Juniors have a fund raising campaign which aims at raising 1,000 which will be used for running costs and the purchase of much needed equioment.
Supporters can donate on the Just Giving Crowdfunding page.
20/03/23
LLANIDLOES: Newid dyddiad / Change of date

Ni fydd gm ar Y Traeth ar Llun y Pasg.
Maer Gynghrair wedi symud dyddiad gm Llanidloes ymlaen ir Sadwrn canlynol 15fed Ebrill.

There will NOT be a game at the Traeth on Easter Monday.
The League has decided to switch the game against Llanidloes to the following Saturday, 15th April.
19/03/23
Y 5 PERFFAITH / THE PERFECT 5

Yn dilyn gm gystadleuol yng Nghwpan Gwasanaeth Gwaed Cymru aeth Port drwodd i Ffeinal y Gogledd diolch ir 5 Perffaith or smotyn.
Gydar tensiwn yn uchel rhoddodd Meilir Williams Port ar ben ffordd gydar gic gynta a Tom Mahoney, Marcus Banks a Gerwyn Williams i gyd yn rhwydo. Yn ogystal cafwyd arbediad ardderchog gan Morgan Jones lawr iw chwith i greu y cyfle i Cai Jones sicrhaur fuddugoliaeth a chwblhaur 5 perffaith. Ergydiodd Cai heibio i law chwith Mark Richards a roedd Port yn y ffeinal.
Bae Colwyn yn y ffeinal -tipyn o dasg.

Ffeinal y De : Briton Ferry Llansawel v Barry Town United

Following an even contest in the WBS League Cup semi-final against Chirk, Port got through thanks to the Perfect 5 from the penalty spot.
Tension reigned as Meilir Williams set Port on their way, converting the opener, with Tom Mahoney, Marcus Banks and Gerwyn Williams all finding the net. Meanwhile, home keeper Morgan Jones pulled off a fine save diving to his left, setting up Cai Jones to convert the winning kick, shooting confidently past the left hand of Mark Richards to make it 5-3 in Port`s favour.

Colwyn Bay in the final some prospect!!

Southern Final: Briton Ferry Llansawel v Barry Town United
17/03/23
GWASANATH GWAED CYMRU / WELSH BLOOD SERVICE

Galwad i gefnogwyr Port
Chwaraeir Rownd-gynderfynol CWPAN GWASANAETH GWAED Cymru ar Y Traeth pnawn Sadwrn.
Hefyd, ar 18 Ebrill bydd yna gyfle i roi gwaed ac achub bywydau.
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
YMDDIHEURIADAU am y dyddiad anghywir. Cadarnhau; bydd y cyfle i roi gwaed ar 18/04/23. Diolch.

A call to Port supporters
The semi-final of the WELSH BLOOD SERVICE Cup will be played at the Traeth on Saturday. On Tuesday, 18 April, supporters could also donate blood and save lives
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
APOLOGIES for incorrect date earlier. Confirm the opportunity to donate blood will be on 18/4/23. Thanks
16/03/23
CWPAN GWASANATH GWAED CYMRU: Rownd Gynderfynol (Gogledd), Sadwrn, Y Traeth, 2pm


WELSH BLOOD SERVICE League Cup Northern Semi-final, Saturday, Y Traeth 2pm

Noddwr y Gm / Match Sponsor: LAUD MEREDITH

Pnawn Sadwrn bydd Port yn croesawu Y Waun ir Traeth ar gyfer Cwpan Y Gynghrair, Rownd Gynderfynol y Gogledd.
Dylai cefnogwyr sylwi fod y gic gynta am 2 or gloch.
Ond, does dim angen atgoffa cefnogwyr am y tro diwetha ir Waun ymweld r Traeth.. Gydar ymwelwyr eisoes wedi gwneud y dwbl dros Port mae na gyfle i dalur pwyth.
Er y byddant yn mynd ir gm hon ar l colli adra eto, roedd y perfformiad, yn enwedig yn yr ail hanner y Sadwrn diwetha, yn un o godi hyder fod gwell i ddod.
Yn ei gyfweliad gyda Dylan Elis, yn dilyn y gm gyda Bae Colwyn, dywedodd Craig Papirnyk bydd Port yn edrych ymlaen at y gm ond efo pwynt iw brofi
Cmon Port!!
Bydd yna gm gyn-derfynol arall pnawn Sadwrn hefyd, rhwng Bae Colwyn a Cegidfa.

On Saturday Port welcome Chirk AAA to the Traeth for the Northern Semi-final of the League Cup.
Supporters are reminded of the earlier 2pm kick off.
Supporters will not, however, need reminding of events at the Traeth when Chirk last visited!! With Chirk already having completed a league double over Port, there is a score to settle.
Despite going into this tie following another home defeat, last Saturdays peformance, particularly in the 2nd half, will provide the confidence that there is better to come.
In his interview with Dylan Elis following that showing against Colwyn Bay, manager Craig Papirnyk, said, .... going into the Chirk semi-final weve got a point to prove, were really looking forward to it.
Cmon Port!!
The other semi-final is also being played on Saturday between Colwyn Bay and Guilsfield.
Lluniau / photos: Ifan Emlyn & Craig Papirnyk
14/03/23
TOM MAHONEY: Chwarwewr mis Chwefror / February Player of the Month


Pleidleiswyd Tom Mahoney yn Chwaraewr y Mis am fis Chwefror gan y cefnogwyr.
Ymunodd Port yn ystod ffenest Ionawr o glwb Runcorn Town, yn cychwyn pob un or 5 gm yn ystod Chwefror, gan chwarae rhan bwysig yn yr adfywiad diweddar. Rhwydodd gl hwyr yn ei gm gynta ar Y Traeth, i sicrhau pwynt gwerthfawr yn erbyn Bwcle.
Ers ymuno, maer chwaraewr tal wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr ir canol cae ar amddiffyn.
Llongyfarchiadau Tom.

Tom Mahoney has been voted by supporters the clubs Player of the Month for February.
. He joined Port, during the January window, from Runcorn Town and started each one of the 5 games during February, playing an important part in the clubs recent revival of fortunes.
He netted a late equaliser on his home debut, to give Port a valuable point against Buckley Town.
The tall midfielder/ defender has made a valuable contribution since joining.
Congratulations Tom.
11/03/23
BAE COLWYN Bay: Trefniadau Mynediad / Ground entry Arrangements

Bydd y trefniadau yma ar gyfer cefnogwyr ir gm gyda Bae Colwyn pnawn ma
Dylai deiliaid pasys a deiliaid tocyn tymor i fynd i mewn drwy'r brif git
Cyrhaeddwch yn gynnar er mwyn osgoi bod mewn ciw wrth y fynedfa.
Bydd yna barcio ychwanegol yn y Cae Rygbi gyferbyn.

Supporters should note the following entry arrangemants for the game against Colwyn Bay this afternoon.
Pass and season ticket holders are to enter via main gate.
Arrive early to avoid queues at the turnstiles.
There will be extra parking at the Rugby ground near the Traeth
09/03/23
BAE COLWYN Bay: Sad / Sat: Y Traeth 2.30pm

Noddwr y gm / Match Sponsor: CHILDRENS FARM PARK / SLATE CAVERNS LLANFAIR

. Dim ond golwg frysiog ar y Tabl sydd angen i fesur maint y dasg bydd Port yn wynebu pan ddaw pencampwyr tebygol y Cymru North ir Traeth, pnawn Sadwrn. Maent wedi cael tymor gwych, a tymor nesaf byddant yn siwr o osod sialens i glybiau sefydlog y Cymru Premier.
Ymatebodd Craig Papirnyk ir hyn sydd ou blaen gan ddweud y bydd pawb yn disgwyl i Port gael cweir, felly bydd yna ddim pwysau, a gall y garfan fwynhaur achlysur, a gobeithio rhoi perfformiad iy byddant yn falch ohono.
Oes yna rhywbeth positif?
Oes wir! Bydd yn ddiwrnod grt ar y Traeth yn croeasawu clwb sydd heb golli gm gynghrair yn ystod y tymor, gydar unig bwyntiau iw colli yn dod mewn gm gyfaartal ar ddiwrnod cyntar tymor! Roedd y gm gyfatebol ar Ffordd Llanelian, yn un o safon gydar ddau glwb yn cyfrannu at yr achysur.
Yn ddiweddar iawn mae Port wedi dechrau dod allan ou rhediad gwael.... Cmon Port!!

A quick look at the table is sufficient to see the size of the daunting task facing Port, when the Cymru North champions in waiting visit the Traeth on Saturday. Colwyn Bay have enjoyed a fantastic season and next season will provide the established Cymru Premier clubs with a real challenge. Manager Craig Papyrnik responded to the prospect, when asked by Dylan Elis:
...its going to be a really, really difficult game but a game where weve got no pressure.
Lets be honest everyone will expect Colwyn Bay to come and turn us over.
(We can) go and enjoy the day and, give a good account of ouselves, hopefully.
Are thre any positves?
Indeed, it will be a great day at the Traeth welcoming a club which has not lost a league fixture during the whole season with, the only points dropped, comimg in a draw on the opening day of the season.
The corresponding match at Llanelian Road was a really enjoyable game of high quality.
Last but not least Port have seemingly arrested the slump in form.
We look forward to it.
Cmon Port!!
08/03/23
Meilir Williams: Team yr Wythnos / Team of the Week


Enwyd Meilir Williams, blaenwr Port, yn Tm yr Wythnos y JD Cymru Leagues am yr wythnos hon.
Rhwydodd Meilir ddwywaith yn y fuddugoliaeth o 3-1, holl bwysig dros y Derwyddon Cefn i ddod ai gyfanswm i 3 gl yn y 2 gm ddiwetha. Hefyd sgoriodd or smotyn yn y gm gyfartal gydar Wyddgrug.
Llongyfarchiadau Meilir.


Port striker, Meilir Williams, has been named in the JD Cymru Leagues, Team of the Week.
Meilir netted twice in the all-important 3-1 win, away at the Rock, against Cefn Druids, making it a tally of 3 goals in his last two games. He also converted from the spot in the away draw against Mold Alex.
Congrats Meilir.
08/03/23
Cian & Kian i Wexford / Kian & Cian in Centenary Shield


CANLYNIAD / RESULT:
Gweriniaeth Iwerddon 3-4 Cymru ( Kian Hughes ac Cian Pritchard ymlaen ar 73 munud)

ROI 3-4 Wales (Cian Pritchard & Kian Hughes on as subs 73 mins)

A nhw newydd gyrraedd adre ou taith i Rhufain, mae Cian Pritchard a Kian Hughes yn teithio unwaith eto, y tro yma i Wexford yng Ngweriniaeth yr Iwerddon.

Maent wedi eu cynnwys yng ngharfan Ysgolion Cymru Dan 18 i chwarae yn y gynta or gemau rhyngwladol, Tlws y Canmlwyddiant. Bydd y gm yn cael ei chwarae nos yfory, 9fed Mawrth, ar Gae Ferrycraig, cartref clwb Wexford syn chwarae yn Adran Gyntaf Cynghrair yr Iwerddon.
Hefyd yn chwarae yn y Gystadleuaeth, bydd Ysgolion Yr Alban, Gogledd yr Iwerddon a Lloegr.
Pob lwc i'r ddau!!Fresh back from a visit to Rome, Cian Pritchard and Kian Hughes are again on their travels, this time visiting Wexford in the Republic of Ireland

. They have again been included in the Welsh Schools U 18 squad, this time for the first of the Centenary Shield internationals. The game will be played tomorrow evening, 9th March, at Ferrycarrig Park the home of League of Ireland !at Division club, Wexford FC.

The Centenary Shield will also include matches with Scotland, Northern Ireland and England Schools.
Best of luck Both!!
06/03/23
Y gemau syn weddill / Remaining fixtures.


CPD Porthmadog Mae gan Port 4 gm gynghrair yn weddill a gm hefyd, yn Rownd Cyn Derfynnol Cwpan Gwasanaeth Gwaed Cymru y Cymru North (Y Waun).
Or gemau yma, bydd 4 ar Y Traeth ac yr un gm oddi cartref syn weddill yn erbyn Gresffordd, yn eu cartref newydd, Y Graig maent yn eu rannu gyda Derwyddon Cefn.
Isod gweler y gemau, y dyddiadau ar amseroedd.
Dros y Pasg bydd Port yn chwarae Gresffordd (oddi cartref) ar Gwener y Groglith ac adre i Llanidloes ar Lun y Pasg.

11/03 Bae Colwyn Bay 2,30pm @Traeth
18/03 Y Waun / Chirk 2.00pm @Traeth
25/03 Penrhyncoch 2.30 @Traeth
7/04 Gresffordd 7.30pm. @ Graig/Rock
10/04 Llanidloes 2.30pm @Traeth


Port have 4 league games and a WBS League Cup North Semi Final tie (Chirk AAA) remaining this season.
Of these games, four will be at the Traeth and, the one remaining away game, will be against Gresford at their new home, The Rock, which they now share with Cefn Druids,
Above are the dates and times of these fixtures.
The final fixtures will be an Easter double header on Good Friday (Gresford away) and Easter Monday (Llanidloes home).
06/03/23
Gresffordd yn gadael Clappers Lane / Gresford Athletic switch to the Rock (LL14 2YG)


Un gm oddi cartref sydd ar l, y gm yn erbyn Gresffordd. Bydd y gm hon yn cael ei chwarae ar Y Graig, cartre Y Derwyddon Cefn.
Ni fydd Gresffordd bellach yn chwarae ar Clappers Lane sef eu hen cartref hanesyddol.
Bydd Port yn chwarae Gresford ar nos Wener, 7fed Ebrill gydar gic gynta am 7.45pm.

Port have only one more away fixture remaining, against Gresford Athletic. This game will now be played at the Rock, home of Cefn Druids.
Gresford will no longer play matches at their former home at Clappers Lane. They have come to an agreement with the Druids to ground share at the Rock.
Port are due to play Gresford on Friday 7th April with a 745pm kick off.
02/03/23
DERWYDDON CEFN / CEFN DRUIDS: Gwener / Fri. @ Rock 7.45pm (LL14 2YG)


Penwythnos arall, gm bwysig eto, y tro yma ar NOS WENER oddi cartref ar Y Graig cartrer Derwyddon.
Maer Derwyddon yn y 6ed safle yn y tabl. Er iddynt golli 3 ou 4 gm ddiwetha, rhaid nodi fod y tair yn erbyn clybiau, Bae Colwyn, Treffynnon a Chegidfa, y tri, yn cael rhediadiadau arbennig.Yn y gm gyfatebol ar Y Traeth, colli wnaeth Port o 2-1, mewn gm eitha cyfartal ond gyda Callum Stephens yn rhwydo yn yr ail hanner i ennill y gm ir Derwyddon.
. Fel ar Barc Alyn, bydd hon yn dipyn o sialens a bydd angen perfformiad tebyg, hynny ydy, heblaw am y gl yn yr amser ychwanegol; sefyllfa sydd wedi costio dipyn o bwyntiau i Port dros y tymor. Ond roedd yn dda cael Ifan Emlyn ac Alex Boss yn l yn y garfan ac yn cyfrannu eto.
Amdani Hogia Cmon Port!!

Another weekend, another tough fixture, this time on a FRIDAY evening away at The Rock, home of Cefn Druids.
The Druids are currently in 6th spot in the table. Though they have lost 3 of their last 4 games, it is worth noting that those games were against three of the form teams of the Cymru North; Colwyn Bay, Holywell and Guilsfield. In the corresponding fixture at the Traeth Port suffered an odd goal 2-1 defeat, after a fairly even contest with Callum Stephens netting the Druids winner in the 2nd half.t.
Like last weekend, it will be another tough challenge and another similar performance will be called for, with hopefully no added time mishaps which have cost Port this season. It was good to have the long term absentees, Ifan Emlyn and Alex Boss, back on the pitch and contributing again.
Go for it lads! Cmon Port!!

Lluniau: sgorwyr yn y Wyddgrug / Photos: the scorers at Mold Alex. Nathan Williams & Meilir Williams.
27/02/23
ROMA CAPUT MUNDI: Canlyniadau / Results


Llun / Monday 27/02/23: CYMRU 1-1 LAZIO LND (Lazio yn ennill / win 4-2 -pens)
Cychwynodd Kian Hughes y gm cyn cael ei eilyddio ar l 50.
Ar y fainc cychwynodd Cian Pritchard gan ddod ir cae ar l 50

Kian Hughes was in the starting line-up before being replaced on 50 mins
Cian Pritchard started on the bench but came on as sub on 50 mins.

Mawrth / Tuesday 28/02/23 CANADA 3-2 CYMRU 1.30pm
Cian Pritchard yn cychwyn y gm ac yn sgorio ddwywaith yn yr hanner cynta, a Cymru 2-0 ar y blaen hanner amser. Canada yn dod yn l i ennill yn yr ail-hanner.
Kian Hughes yn dod ymlaen fel eilydd ar l 50.

Cian Pritchard in starting line-up and scoring twice in the first half, to put Wales 2-0 ahead at half-time. Canada making a come-back in the second half to win 3-2.
Kian Hughes came on as sub on 50mins.

Iau / Thursday 02/03/23 CYMRU 0-2 SAN MARINO
Cian a Kian yn y tm cychwynnol. Kian yn cael ei eilyddio ar 50'.
Cian and Kian both in starting line-up. Kian subbed on 50mins
25/02/23
CIAN a KIAN yn Rhufain / CiAN and KiAN in Rome

Bydd twrnament Roma Caput Mundi yn cychwyn Ddydd Llun (27 Chwefror). Bydd Cymru yn yr un grwp Canada, San Marion a Lazio LND.
Mae chwaraewyr Port, Cian Pritchard a Kian Hughes yn rhan o garfan Ysgolion/Colegau Cymru. Pob lwc hogia.


Llun / Monday 27 /02/ 2023 1.30pm
LAZIO LND Cymru / WALES
Stadium Cereate Casamari Veroli (FR) (Via Scifelli, snc)
Mawrth / Tuesday 28/ 02/ 2023 1.30 pm
Cymru / WALES CANADA
Stadium Luigi Ariola Cave (RM) (Piazza Ettore Pistolesi,1)
Iau / Thursday 2 / 02 / 2023 1.30 pm
Cymru / WALES SAN MARINO
Stadium Caerate Casamari Veroli (FR) (Via Scifelli, snc). The Roma Caput Mundi Tournament will commence on Monday (27Feb). Wales will be in group B with Canada, San Marino and Lazio LND.
Port players Cian Pritchard and Kian Hughes are part of the Wales schools/Colleges squad. Best of luck lads.
The group fuxtures will be played as above
23/02/23
Y WYDDGRUG / MOLD ALEX: Sad / Sat: Parc Alyn: 2pm. ( CH7 1FT)

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio ir Wyddgrug i chwarae gm allwedol arall yn y frwydr i sicrhau eu bod yn aros yn y Cymru North.
Eisoes maer ddau wedi cyfarfod tair gwaith y tymor hwn, gydar Wyddgrug yn ennill yn y Gynghrair a Cwpan Cymru, tra Port oedd yn llwyddianus yng Nghwpan y Gynghrair. Mae gan y clwb o Sir y Fflint fantais o 2 bwynt dros Port, a hefyd dwy gm mewn llaw. Felly gellir dadlau fod angen Port yn fwy.
Dros y 6 gm ddiweddara mae gan y clybiau record syn union yr un fath Ennill 1 Cyfartal 1, Colli 4.
Nid oedd dim y gallai fod wedi paratoi cefnogwyr am yr hyn ddigwyddodd ar Y Traeth y Sadwrn diwetha Er eu bod lawr i 10 dyn am gyfnod hir, cafodd cefnogwyr eu syfrdanu gan y perfformiad. Cyfle felly, pnawn Sadwrn, am ymateb neu, fel y dywedodd Craig Papirnyk, Mae gennym 6 gm iw rhoi yn iawn....
Newyddion da fod ifan Emlyn ac Alex Boss (llun) yn agosau at ffitrwydd. Gall eu cyfraniad fod yn holl bwysig.
(Diolch i Dylan Rees am y cywiriad!!!!)
Cmon Port!!

On Saturday, Port travel to Flintshire to take on Mold Alex in a vital Cymru North survival fixture.
The clubs have already played each other 3 times this season, with Mold recording a League and a JD Welsh Cup win, while Port came out on top in the in the League Cup. The Flintshire club hold a two-point advantage and have two games in hand, so we can take it that Ports need is greater.
Over the last 6 matches the clubs have identical records W1 D1 L4.
Nothing could have prepared supporters for last Saturdays level of performance at home to Chirk. Even with 10 men, faithful supporters were left stunned, Saturday will provide the opportunity for a response or as Craig Papirnyk puts it, >Weve got six games to put it right..
Good news is that Ifan Emlyn (inset) and Alex Boss are nearing fitness. Their contribution cold be vital.
(Thanks to Dylan Rees for the correction!!!!)
Cmon Port!!
21/02/23
CRAIG PAPIRNYK yn dweud i ddweud / CRAIG PAPIRNYK responds to Saturdays defeat

Mae Craig Papirnyk yn cymryd cyfrifoldeb llawn am y perfformiad diweddara, a dydy o ddim chwaith yn dal nol, wrth gael ei gyfweld gan Dylan Elis ar Teledu Port TV.
Un or pnawniau gwaetha imi gael ar y Traeth....
I ddweud mod in rhwystredig ....
Roeddem dwy neu dair llathen y tu l iddi...
Roedd y safon heddiw yn is, o lawer, nar hyn dw in ei ddisgwyl....
Dengys y dyfyniadau yma ddyfnder y teimladau yn dilyn perfformiad pnawn Sadwrn.
Ond y peth pwysig rwan ydy edrych at y gemau syn weddill fel mae Craig yn dweud Mae gennym chwe gm iw roi yn iawn
Maen ychwanegu:
Da ni ddim yn chwilio am esgusodion ...
Da nin atebol am ein perfformiadau .....
Maer chwaraewyr yn atebol, a rhaid iddyn nhw gymryd y cyfrifoldeb.....
Pnawn Sadwrn bydd Port yn cychwyn ar rhediad o gemau holl bwysig a bydd codi rhywbeth o gemaur Wyddgrug, Y Derwyddon neu Bae Colwyn yn gamp ond, bellach bydd Paps angen sioc wrth ei dm, er mwyn tynnu drwyddi.

Manager Craig Papirnyk takes full responsibility for Saturdays performance and neither does he pull any punches in his answers to Dylan Elis post match on Teledu Port TV.
One of the worst afternoons Ive experience at the Traeth...
To say Im frustrated is an understatement...
We were two or three yards off the pace....
Today was well below what I expect....
These quotes clearly show the depth of feeling that followed Saturdays performance.
But we now have to focus on what lies ahead for as Craig says, Weve got six games to put it right..
He adds:-
We are not looking for excuses ...
We are accountable for the performances we put on ....
The players are accountable and need to take responsibility...
Port start the final run in on Saturday and, anything from the next three, Mold, Druids and Colwyn Bay, will be an achievement, but a shock result is what Paps really needs from his team to pull through.
20/02/23
DIOLCH I'R CYNGOR TREF / THANKS TO THE TOWN COUNCIL

Mae'r clwb wedi derbyn rhodd o 2500 gan Cyngor Tref Porthmadog.
Hoffai swyddogion y clwb ddiolch am ei rhodd hael.
Bwriad y clwb yw defnyddio'r arian at y gwaith o greu ystafell newid pwrpasol ar gyfer merched sydd yn dyfarnu a cynorthwyo mewn gemau.
Mae'r gefnogaeth yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawnThe club have received a donation of 2500 from Porthmadog Town Council.
Club officials wish to thank the Town Council for their generosity.
The club intend to use the money towards creating a new dressing room for female referees and assistants.
The support is much appreciated.
20/02/23
BRWYDR i AROS FYNY / RELEGATION DOGFIGHT is ON

Mae Port mewn brwydr i aros yn y Cymru North. Diflanodd unrhyw amheuon am hyn pnawn Sadwrn.
Awgrymar tabl fod y ddau glwb yn y safleoedd isa wediu ynysun ormodol erbyn hyn, i oroesi. Hyn felly yn gadael un lle, ar lle hwnnw yn mynd i gael ei lenwi gan un o 5 neu o bosib 6 clwb. Mae gwagle o 9 pwynt wedi datblygu rhwng Prestatyn yn 8fed ar Wyddgrug yn 9fed.
Y ffefrynau i achub eu croen fydd y timau hynny sydd ar y rhediad gorau. Er ir Waun fod yn y tri safle gwaelod am rhan fawr or tymor, yn sydyn, gyda chwaraewyr a arwyddodd yn Ionawr yn disgleirio, daeth buddugoliaethau pwysig dros Y Wyddgrug a Port iw codi allan or tri gwaelod. Mae Gresffordd hefyd wedi codi pwyntiau i symud uwchben Port, tra fod Conwy wedi llithro ir tri gwaelod.
Tebyg yr aiff y frwydr ir gm ola!! A tair gm ola Port fydd yn erbyn Penrhyncoch a Gresffordd gyda Llanidloes yn dod ar cyfan i fwcwl. Dewch tu l yr hogiau, bydd hon yn dipyn o siwrnai.

Any remaining doubts that Port are involved in a relegation dogfight were removed following Saturdays depressing result.
The table suggests that the clubs occupying the bottom two places are by now too isolated to survive, which leaves one place, and that place could be occupied by one of of 5 or maybe even 6 clubs. A 9pts gap has developed between Prestatyn in 8th spot and Mold Alex in 9th place.
The favourites to survive will be those clubs that are in the best run of form. Although they have been in the bottom three for much of the season, suddenly, with January signings to the fore, Chirk AAA have found a winning streak with victories over Port and Mold Alex. Gresford have also picked up points to move above Port in the table while Conwy have dropped into the bottom three.
This really could go to the wire and Ports last 3 games are Penrhyncoch (h), Gresford(a) with Llanidloes(h) bringing down the curtain.Get behind the lads this is going to be some final journey.
17/02/23
Pob lwc Jamie / Thanks Jamie

Mae Jamie McDaid i adael y clwb ac arwyddo i CPD Llanberis. Cychwynodd Jamie ei gyfnod cynta ar Y Traeth tra yn dal yn ei arddegau gan ddychwelyd o Landudno yn 2020. Ac er iddo fethu llawer or tymor 2021/22 daeth yn l i chwarae rhan werthfawr yn y rhuthr ola am ddyrchafiad.
Fel mae wedi troi allan, ei weithred fawr ola dros y clwb oedd sicrhau 3 phwynt yn erbyn Conwy gydai ddwy gl hwyr, ar l dod ymlaen or fainc.
Diolch iti Jamie a phob lwc yn Llanbr.

Jamie McDaid is leaving the the club to sign for CPD Llanberis. Started his first stint at the Traeth as a teenager, returning again from Llandudno in 2020 but, despite missing most of last season, played a valuable role in the run in for promotion.
As it turns out his grand finale for the club proved to be the super sub appearance against Conwy Borough, when his two late goals secured all three points for Port.
Thanks and best of luck at Llanberis Jamie.
16/02/23
Y WAUN / CHIRK AAA: Sad / Sat @ Y Traeth 2.30pm.

Noddwr y gm / Match Sponsor: GARY FALCONER Electricals
Noddwyr y Bl / Match Ball Sponsors: CEFNOGWYR PORT SUPPORTERS

Pnawn Sadwrn byddwn yn croesawu Y Waun ir Traeth ar gyfer gm allweddol yn hanner isar tabl.
Er eu bod yn y 10 fed safle, ni all Port deimlon gwbl ddiogel. Yn dilyn 12 gm gynghrair heb fuddugoliaeth i'r Waun, daeth buddugoliaeth y Sadwrn diwetha dros y Wyddgrug, yn rhybudd amserol. Maer 3 phwynt hwn yn eu gadael 6 phwynt o dan Port ond gyda dwy gm mewn llaw, a hyn yn gwneud gm pnawn Sadwrn yn frwydr 6 phwynt.
Gwnaeth chwaraewyr newydd wahaniaeth ir Waun, gyda Rhys Edwards, chwaraewr ar fenthyg or Seintiau Newydd, yn sgoriou gl gynta ac un arall newydd, Tristan Lloyd, hefyd yn sgorio. Does dim angen atgoffa cefnogwyr mair Glowyr hefyd enillodd y gm gyfatebol o 2-1.
. Rhaid i Port bellach droi perfformiadau cry yn bwyntiau os am rhoi pellter rhyngddynt r tri gwaelod, gan hefyd osgoi digwyddiadau fel yr un a welodd Iddon Price yn gorfod gadael ei le yng nghanol yr amddiffyn i fynd ir gl. Gm bwysig, dewch i gefnogi.
Cmon Port!!

We welcome Chirk AAA to the Traeth on Saturday in what could be a key fixture in the lower half of the table.
Despite lying in 10th spot Port are not yet out of the relegation woods. Chirk served up a timely reminder, when after 12 league matches without a win they gained an important victory over Mold Alex last weekend, a win which leaves them 6 points adrift of Port but with 2 games in hand, making Saturdays game a crucial 6 pointer.
January signings proved influential for the Colliers with Rhys Edwards, a loanee from TNS, putting them ahead and, another new signing, Tristan Lloyd also on the scoresheet. Supporters will not need reminding that Chirk were also 2-1 winners in the corresponding fixture.
Port will need to turn battling performances into points if they are to breathe more easily and also avoid calamities like having to replace sent off keeper Morgan Jones with central defender Iddon Price (inset). Everything to play for, come and support.
Cmon Port!!
14/02/23
7 gm yn weddill / Just 7 games left

A hithau ond yn ganol Chwefror Port gyda ond 7 gm gynghrair yn weddill, 7 gm felly i sicrhau diogelwch a dyna bu prif amcan y tymor hwn. Disgwylir ir tymor ddod i ben ar y 10fed Ebrill.
Wrth gymryd golwg ar y gemau syn weddill gwelwn fod 4 or 7 gm yn erbyn clybiau sydd yn is yn y tabl, Y Waun, Penrhyncoch, Gresffordd a Llanidloes. Heblaw am Llanidloes maer tri arall a gemau mewn llaw ar Port. Hefyd mae dwy gm oddi cartref yn erbyn clybiau sydd a buddugoliaethau dros Port ar Y Traeth. Maer gm arall syn weddill yn un ddeniadol, ond anodd iawn, pan ddaw Bae Colwyn ir Traeth. Gobeithio wir fydd pob dim wedi setlo cyn y gm ola adra i Llanidloes!!

18/02 Y Waun/Chirk AAA (H)
25/02 Wyddgrug/Mold (A)
03/03 Derwyddon Cefn Druids (A)
11/03 Bae Colwyn Bay (H)
25/03 Penrhyncoch (H)
07/04 Gresffordd (A)
10/04 Llanidloes (H)

It is only mid-February and Port have just 7 league fixtures remaining, 7 games to secure Cymru North safety, which has been the clubs main goal this season. As things stand Ports season will come to an end on 10th April.
A look at the remaining fixtures above shows that 4 of the 7 fixtures are against clubs below us in the table Chirk, Penrhyncoch, Gresford and Llanidloes. All apart from Llanidloes have games in hand. There are two away games against mid-table clubs that have already recorded wins at the Traeth. The other remaining game is an attractive but very difficult one, when Colwyn Bay come to the Traeth. Lets hope that we have collected sufficient points and that all will be settled before the final home fixture with Llanidloe!!.
10/02/23
Newid dyddiad gm Y Derwyddon / Change of date for Cefn Druids fixture

Mae yna ddyddiad newydd ar gyfer y gm oddi cartref yn erbyn Y Derwyddon Cefn Bellach bydd yn cael ei chwarae ar ns WENER, 3ydd Mawrth gydar gic gynta am 7.45pm.

Supporters should note that the away fixture against Cefn Druids has been switched to the FRIDAY evening, 3rd March with a 7.45pm kick off.
09/02/23
PRESTATYN: Sad / Sat: Bastion Gardens 2.30pm (LL19 7LU)


Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Brestatyn yn fwy hyderus yn dilyn dau berfformiad penderfynol, gan gynnwys sicrhau pwynt gwerthfawr adra i Fwcle. Yn y gm hefyd cafwyd berfformiad arbennig gan Tom Mahoney, y gynta iddo ar Y Traeth. Coronwyd ei berfformaid gyda gl holl bwysig i sicrhau y pwynt.
Yr un fath a Port, mae ein gwrthwynebwyr wedi colli momentwm yn ddiweddar ac wedi llithro chydig ir 8fed safle yn y tabl. Yn wir mae gan y ddau glwb record syn union yr un fath dros y 5 gm ddiwetha. Ennill 1 Cyfartal 1 Colli 3. Ond tan yn ddiweddar, roedd Prestatyn yn mwynhau tymor arbennig o dda ond bellach, fel Port, byddant yn edrych i droi gornel a dechrau symud i fynyr tabl unwaith eto.
Pan gyfarfur ddau ar y Traeth sicrhaodd Port fuddugoliaeth o 2-0 gyda Callum Parry a Meilir Williams yn rhwydo. Roedd hwn yn un o berfformaidau goraur tymor. Byddai ail adrodd hyn yn wych!!
Cmon Port!!

Port will travel to Prestatyn on Saturday boosted by two strong performances, including the precious point at home to Buckley. A feature of that game was an outstanding home debut by Tom Mahoney, including netting the vital equaliser.
Like Port, our opponents have not enjoyed the best of form recently and, this has seen them slip to 8th place in the table. In fact the two clubs have identical records over the last 5 games. W1 D1 L3. But, until recently, Prestatyn were enjoying a really good season and now, like Port, will be looking to turn a corner and start moving up the table again.
When the two clubs met at the Traeth, Port secured a 2-0 win with Callum Parry and Meilir Williams (inset) scoring. This was one of their best performances of the current season. A repeat performance would be great!!
Cmon Port!!
08/02/23
TAITH i RHUFAIN / OFF to ROME


Newyddion gwych i ddau o chwaraewyr ifanc Port. Bydd y ddau ar daith i Rhufain ar 22 Chwefror am 10 diwrnod.
Y tro yma yn ymuno gyda Cian Pritchard (llun}, sydd eisoes wedi bod yn rhan o garfan Ysgolion Cymru Dan 18 ar gyfer gemau yn erbyn Awstralia ac yr Ysgolion Preifat Annibynnol, fydd Kian Hughes a arwyddodd i Port yn ddiaweddar.
Bydd y ddau yn cymryd rhan yn y Roma Caput Mundi twrnament gwahoddedig sydd yn cael ei gydnabod gan UEFA. Byddant yn rhan o garfan Ysgolion/Colegau Cymru ac yn chwarae gwrthwyebwyr rhyngwladol.
Cynhelir y twrnament, fel arfer, ym mhencadlys gwych tm rhyngwaldol yr Eidal, Y Borghesiana yn Rhufain. Mwynhewch y profiad Cian a Kian.

Brilliant news for two young Port players. They will both be off on a trip to Rome on 22nd February for 10 days.
Cian Pritchard, who has been part of the Welsh Schools U18 squad for the representative games against Australia and the Independent Schools, will be joined on the trip by recent Port signing, Kian Hughes (inset).
They will be taking part in the UEFA recognised invitation tournament, Roma Caput Mundi and will be part of the joint Wales Schools/Colleges squad playing other international squads
The tournament is usually held at the fantastic Borghesiana complex, the training headquarters of the Italian national football team in Rome.
Enjoy the experience Cian and Kian !!
06/02/23
MARCUS BANKS: Chwaraewr mis Ionawr / January Player of the Month


Pleidleisiwyd Marcus Banks yn Chwaraewr y Mis am fis Ionawr gan y cefnogwyr. Maer chwaraewr ifanc talentog, sydd eisoes wedi cynrychioli tm Futsal Cymru Dan 19, wedi cael mis arbennig o dda. Yn ogystal a cael ei ddewis yn chwaraewr y mis, cafodd ei enwi yn nhm yr wythnos y JD Cymru Leagues yn dilyn ei berfformaid ai gl allweddol yn y fuddugoliaeth dros Hotspyrs Caergybi
Da Iawn a llongyfarchiadau Marcus.


Marcus Banks has been voted by supporters the clubs Player of the Month for January. The creative, talented midfielder, who has represented Wales in U 19 Futsal internationals, .has enjoyed a good month. In addition to being voted club player of the month he was named in the JD Cymru Leagues team of the week following his all-important goal in the win over Holyhaed Hotspurs.
Well done and congratulations Marcus.
06/02/23
BWCLE / BUCKLEY: Nos Fawrth / Tues: Y Traeth 7.45pm


Nos Fawrth byddwn yn croesawu Bwcle ir Traeth ar gyfer gm wedii hadrefnu. Maer ymwelwyr yn mynd yn dda yn y gynghrair eleni ac wedi ennill ei dwy gm ddiweddaraac yn y 5ed safle yn y tabl. Yn y gm gyfatebol ar Y Globe Way Bwcle enillodd o 3-1.
Fel y dywedodd dylan Rees yn ei adroddiad teithio i Rhuthun gobeithion yn weddol isel oedd hi panaw Sadwrn ond, yn y diwedd roedd angen gic amheus or smotyn iw curo. Bydd y perfformiad penderfynol hwn yn codi gobeithion am gm gystadleuol eto nos Fawrth. Cewch weld ar Tu l ir Gl fod yna berfformiad arbennig gan Morgan jones gyda nifer o arbedion gwych.
Cmon Port!!

On Tuesday night we welcome Buckley Town to the Traeth for the re-arranged fixture. The visitors are in good form having won their last two games and currently lie in 5th spot in the table. They also recorded a 3-1 win in the corresponding fixture at Globe Way.
As Dylan Rees said in his match report, Port travelled to Ruthin with low expectations on Saturday but, in the end, it needed a controversial penalty award to beat them. A battling performance to build on and raise hopes for another competitive performance tomorrow night. As you will see on Tu l Ir Gl , there was a great performance from Morgan jones pulling off numerous outstanding saves.
Cmon Port!!
05/02/23
Ystadegau torfeydd / Attendance Stats


Un peth sydd yn gyson ar Y Traeth y tymor hwn, a hynny ydy lefel y torfeydd.
Dyma;r ystadegau ar gyfer y 10 gm gynghrhair adref y tymor hwn.
Y dorf ucha oedd 348(yn erbyn Treffynnon)
Y dorf isa oedd 225(yn erbyn Cegidfa)
Y nifer llawn o gefnogwyr a daeth drwyr gatiau ydy 2790.
Hyn yn rhoi cyfartaledd boddhaol iawn o 279
Bu tair torf o 300+ a gafwyd am y gemau yn erbyn Treffynnon, Llandudno a Hotspyrs Caergybi.
Y dorf ucha oedd ar gyfer y gm ar bnawn Sazdwrn yn erbyn Treffynnon.
Dylem gofio, er waethar cychwyn da ir tymor, mae Port wedi bod yn y rhan isa o ganol y tabl ac er hynny maer gefnogaeth wedi parhau yn gyson uchel.
Yn ogystal r ffigyrau boddhaol yma bur gefnogaeth ar y ffordd yn dda hefyd.
Dymunar clwb ddiolch i gefnogwyr am ei ffyddlondeb ir clwb.

One thing which has been constant at the Traeth this season has been the attendance level.
These stats are for the 10 home league fixtures played to date.
(v Holywell)
The lowest gate was 225. (v Guilsfield)
The total number of spectators who have passed through the gates is 2,790
This gives us a highly satisfactory average attendance of 279.
There have been three 300+ attendances which came in the matches with Holywell Town, Holyhead Hotspurs and Llandudno.
The highest gate for the season so far came for the Saturday fixture with Holywell Town.
It should be borne in mind that, despite a bright start to the season, Port have occupied a lower mid-table position yet, support has continued at a consistently high level.
In addition to these positive figures Port have been very well supported on the road.
The club would like to thanks this magnificent dedicated support.
02/02/23
RHUTHUN: Sad / Sat 04/02/23 Memorial Fields @2.30pm (LL15 1PH)


Pnawn Sadwrn bydd Port yn wynebu Ruthun am yr ail dro mewn wythnos. Yn dilyn perfformiad ail-hanner siomedig wythnos yn l, byddwn yn teithio gyda dipyn o gonsyrn am y sialens i ddod. Ond, weithiau mae colledion sylweddol yn troi ar un neu ddau o ddigwyddiadau. Pe byddai Port wedi cymryd un or cyfleon cynnar, efallai byddair canlyniad wedi bod yn fwy cystadleuol. Er hynny, bydd Port yn teithio gan wybod fod gm anodd iawn yn eu haros.
Wrth edrych mlaen at gemau Port ym mis Chwefror gwelwn fod mis anodd i ddod a dipyn o sialens i godir pwyntiau a gwneud yn siwr eu bod y aros yn y Cymru North.Yn dilyn y gm yn Rhuthun bydd yna gemau gyda Bwcle (nos Fawrth), Prestatyn, Y Waun ar Wyddgrug. Tair gem yn erbyn gwrthwynebwyr cry canol y tabl ac un gyda chlwb, yn y tri isa, sydd eisoes wedi sicrhau 3 phwynt yn erbyn Port ynghynt yn y tymor.
Ond mae un gm ar y tro yn ddigon ... ymlaen i Rhuthun.
Cmon Port!!

On Saturday Port travel to Ruthin for the second part of the double-header. Following last weeks second -half performance they will travel with some concern about the challenge ahead. However, sometimes even heavy defeats can hinge on a single event. Had Port taken an early opportunity last week then the gap on the day might have been narrower.. But they will be under no illusions that this will be a really difficult encounter.
Looking ahead over the month, Port face a serious challenge to pick up the points required to ensure that the aim of staying up is achieved. The fixture at Ruthin is followed by Buckley (Tuesday) Prestatyn, Chirk and Mold Alex . Three games against tough mid-table opposition and a return game against a bottom three club that took the 3 pts when the clubs last met.
One game at a time and on to Ruthin on Saturday.
Cmon Port!
01/02/23
Cyn ir Ffenest Gau! / Beating the Deadline!


Bu Craig Papirnyk yn brysur iawn cyn ir ffenest drosglwyddo gau, gan ychwanegu tri enw newydd ir garfan.
TOM MAHONEY yn ymuno o Runcorn Town ac hefyd wedi chwarae i AFC Knowsley a South Liverpool. Caiff ei ddisgrifio gan Craig yn chwaraewr cryf, pwerus ac athletaidd fydd yn sicr o gryfhaur tm. Ymysg ei gyn glybiau hefyd mae Pwllheli a Nantlle Fl.
JASON BANKS fydd y trydydd aelod or teulu i ymuno r garfan, ac yn frawd i Marcus. Maen ymuno o Bwllheli ac yn flaenwr efo cyflymdra a record dda o sgorio.Ei record sgorio yn cynnwys rhwydo 6 mewn buddugoliaeth 6-1 dros Llanrug.
Y trydydd iw IOLO THOMAS chwaraewr amryddawn sydd yn ymuno o Amaturiaid y Blaenau. Bydd yn gwella dyfnder y garfan, Cynt hefyd bun chwarae i CPD Penrhyndeudraeth.
Croeso cynnes ir tri

Craig Papirnyk has beaten last nights transfer deadline to add three new names to his squad.
Tom MAHONEY joins from Runcorn Town having also played for AFC Knowlsley and South Liverpool. Described by Craig as ..a really pleasing signing strong, powerful and athletic who will definitely improve the team. Toms previous clubs also include Pwllheli and Nantlle Vale.
JASON BANKS becomes the third member of the Banks family at the Traeth and is older brother of Marcus. He signs from Pwllheli, Jason is a striker who has pace and can score goals.His record includes netting 6 times in a 6-1 win over Llanrug
The third signing is IOLO THOMAS, a versatile player who Craig says will improve squad depth. He joins from Blaenau Amateurs and has also previously played for CPD Penrhyndeudraeth.
All three are warmly welcomed to the Traeth
18/01/23
RHWYFO DROS PORT / ROWING FOR PORT

Na does na ddim awydd i newid y gamp o bl-droed i rwyfo. Ond mae yna gefnogwr a rhwyfwr ymroddedig wedi cyhoeddi ei fwriad i godi arian i goffraur clwb mewn ffordd annisgwyl a chydig yn eithafol!
Y rhwyfwr ydy Mike Holt, gynt o Borthmadog ond bellach yn byw draw ar Gilgwri, syn bwriadu, ym mis Mehefin, rhwyfo o Harbwr Port ac ar draws Mr Iwerddon i Wicklow -ac yn l! Gyda tywydd tg bydd y siwrnai yn cymryd 10 niwrnod a maen gwahodd cefnogwyr a ffrindiau iw gefnogi drwy gyfrannu at goffraur clwb.Mae'n anelu i godi swm o 5,000.

Cewch gyfrannu at ymdrech ffantastig Mike ar:
www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-4

Ei amcan ydy cefnogi dyfodol y clwb a datblygu cyfleoedd i ieuenctid yn genod a hogiau.
Byddai rhwyfo o Port i Wicklow yn lwyddiant oes ir mwyafrif ond i Mike rhyw gynhesu ar gyfer sialens llawer mwy fydd hon. Y flwyddyn nesa bydd yna daith unigol ar draws yr Iwerydd, o Tenerife i Barbados, yn aros iddo. Taith fydd yn cymryd rhwng 60 a 100 o ddyddiau.
Wedyn ystyriwch hyn, mae Mike yn ddiabetig Math 1 ac yn l yn 2015 bun rhaid iddo fynd drwy ddwy lawdriniaeth i ail adeiladu ei ysgwyddau. Triniaeth a oedd yn golygu gosod tua 20 o biniau a rhodau yn ei gorff. Does fawr o syndod felly fod Mike yn galw y sialens hon yn Her y Nodwyddau ar Pinau gan godi prs ir Gymdeithas y Clefyd Siwgwr.
Bydd yn gwneud y ddwy daith yn ei gwch gydar enw addas iawn - MYNADD.
Am ymdrech rhyfeddol sydd oi flaen. Diolch Mike.


No there is no appetite for a change of sports at the Traeth! No intention to switch football for rowing! But a supporter, and a committed rower, has announced his intention to raise money for the club in a way which, for most of us sounds novel but a tiny bit extreme.
Mike Holt is the rower, originally from Port but now lives on the Wirral, and in June he intends to row from Porthmadog Harbour across the Irish Sea to Wicklow -and back. Now that journey, if the weather is fair, will take him 10 days. He invites supporters and his well-wishers to contribute to club funds and hopes to raise 5,000.

You can donate to Mikes fantastic effort on:
www.justgiving.com/crowdfunding/michael-holt-4

He aims to support the future of the club and help develop the youth set-ups for girls and boys.
Rowing from Port to Wicklow would be a lifetime achievement for most, but this challenge is just a warm-up for Mike for a much greater challenge which lies ahead. Next year he will undertake a solo row across the Atlantic from Tenerife to Barbados! A journey which will take between 60 and a 100 days.
Then consider this; Mike is a Type 1 Diabetic and had to undergo double reconstructive surgery to both his shoulders in 2015. A treatment which involved putting some 20 titanium rods into his body. Hence Mike has named his challenge the Needles and Pins Rowing Challenge and will be raising funds for Diabetes UK
He will undertake both journeys in his aptly named boat MYNADD (Welsh for Patience)
What an effort in prospect thanks Mike.
31/01/23
Chydig o ystadegau / A few stats


A ni bellach 20 gm fewn i dymor o 30 o gemau maen amser addas I edrych yn l.
Bun dymor o ddau hanner :
-16 pwynt ydyr cyfanswm a gasglwyd yn y 10 gm gynta
-6 phwynt yn y 10 gm ddiwetha.
-15 gl wediu sgorio yn y 10 gm gynta.
-8 gl di sgorio yn y 10 ola.
11 gl ildiwyd yn y 10 gm gynta.
22 gl ildiwyd yn y 10 gm ddiwetha.


We are now 20 games into a league season of 30 games and a time to take stock.
It has been a season of two halves:
-16 pts accumulated in the first 10 games.
-6pts in the last 10.
-15 goals scored first 10 games.
-8 goals scored second 10 games.
-11 goals conceded in first 10 games.
-22 goals conceded in last 10 games.
24/01/23
CIAN yn chwarae dros Ysgolion Cymru / CIAN plays for Wales Schools


CANLYNIAD / RESULT: ISFA 2-1 WALES
Newyddion da fod Cian wedi bod yn rhan o dm Cymru mewn gm lle aeth Cymru ar y blaen yn yr hanner cyntaf ond i Isfa sgorio ddwywaith yn yr ail hanner i sicrhau y fuddugoliaeth

Good news that Cian was involved in a game where Wales went ahead in the first half with ISFA netting twice in the 2nd period.

Newyddion da i Cian Pritchrad sydd unwaith eto wedii ddewis i garfan Ysgolion Cymru Dan18. Bydd yn y garfan ar gyfer y gm gyda ISFA (Independent Schools FA). Cymdeithas Pl-droed ydy hon i ysgolion annibynnol neu breifat, sydd yn rhan o Gymdeithas Pl-droed Lloegr.
Chwareir y gm ar 29 Ionawr yn Ysgol Amwythig gydar gic gynta am 2 or gloch.
Roedd Cian yn rhan or garfan a sicrhaodd y fuddugoliaeth o 4-0 dros Ysgolion Awstralia. Mae uchafbwyntiaur gm hon ar gael ar www.youtube.com/watch?v=-anMDPZuYfw&feature=youtu.be
Pob lwc Cian

Good news again for Cian Pritchard, who has been named in the Wales Schools squad for a representative match with ISFA. ISFA is the Independent Schools FA and represents independent or private schools and has memebership of the English FA.
The game will be played at Shrewsbury School on Sunday 29 January with a 2pm kick off.
Cian was part of the squad which gained a 4-0 over Australia Schools. Highlights of this game are available on www.youtube.com/watch?v=-anMDPZuYfw&feature=youtu.be
Best of luck Cian
29/01/23
Nol i Merica / Caio Hughes off to USA

Yn dilyn arhosiad byr ar Y Traeth mae Caio Hughes yn dychwelyd iw goleg yn yr Unol Daleithiau i baratoi at y tymor newydd. Cyfranodd, yng nghanol y cae, ar adeg pan oedd Port heb Ifan Emlyn, Gethin Maxwell ac Alex Boss oherwydd anafiadau hir dymor. Er waethar canlyniadau siomedig yn ystod y cyfnod, dangosodd ei gwir dalent. Wrth ymadael diolchodd Caio ir tm hyfforddi, y staff ar cefnogwyr, gan fynegi ei siom nad oedd wedi llwyddo i helpu i gasglu fwy o bwyntiau.

Following a short stay at the Traeth Caio Hughes will be returning to his college in the United States to prepare for the new term. The talented attacking midfielder has filled in for the club at a time when midfelders Ifan Emlyn, Gethin Maxwell and Alex Boss have suffered lengthy injuries. Despite the disapponting results during the period, he has displayed his undoubted talent. Bidding farewell to the club Caio has tweeted;

Diolch i Craig Papirnyk Steve Williams a Ben Ogilvy and all supporters and staff at CPD Porthmadog for making my short time at the club very enjoyable. Gutted I couldnt help pick up more points but good luck for the rest of the season. Now back to the US for an important term.
Diolch a phob lwc Caio.
27/01/23
Dyddiad newydd / New Date

Mae yna ddyddiad newydd wedii drefnu ar gyfer y gm gyda BWCLE .
Bydd y gm yn cael eu chwarae ar Y Traeth ar Nos Fawrth, 7fed Chwefror. Cic gynta am 7.45pm.

A new date has been arranged for the previously postponed fixture with Buckley Town.
The game will now be played on Tuesday, 7th February at the Traeth with a 7.45 kick off.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us