---------------- CPD Porthmadog FC - Adroddiad / Match Report
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
Gwefeistr: / Webmaster:

CYFEIRIAD Y CLWB / CLUB ADDRESS:
Y Traeth,
PORTHMADOG,
Gwynedd.
LL49 9PP,
CYMRU / WALES,
U.K.

Ffon / Tel: (01766) 514687
Ffacs / Fax: (01766) 513053

e-bost : / e-mail :

Prif Noddwyr / Main SponsorsRheiffyrdd Ffestiniog ac Eryri / Ffestiniog and Welsh Highland Railways
Agweddau Eryri / Aspects of Snowdonia
Cadeirydd / Chairman:PHIL JONES
Ysgrifennydd Gemau / Fixture Secretary:H.M. PARRY
19 Pensyflog, Porthmadog FFN/TEL (01766) 512 353
Ysgrifennydd / Seceretary:D.G. OWEN
56, Maes Gerddi, Porthmadog FFN/TEL:
(01766) 512991 / 079200 25338
Trysorydd / Treasurer:R. WILLIAMS
Heol Fadog / Madog Street, Porthmadog FFN/TEL: (01766) 512685
Llogi Clwb y Traeth / Traeth Clubhouse Hire:D.G. OWEN
56, Maes Gerddi, Porthmadog FFN/TEL:
(01766) 512991 / 079200 25338
enquiries@traeth-clubhouse.co.uk
Cyfarwyddwyr Eraill / Other Directors:CLIVE HAGUE, D.W JONES, RICHARD JONES
Rheolwr / Manager:CRAIG PAPIRNYK
Is-Rheolwr / Assistant Manager:STEVE SMITH
Hyfforddwr Tm Cyntaf / First Team Coach:GUY HANDSCOMBE
Rheolwr yr Ail Dm / Reserve Team Manager:DANIEL ASHBY
Golygydd y Rhaglen / Programme Editor:EMYR GARETH
Gwefeistri / Webmasters:IWAN GARETH, EMYR GARETH, GARETH WILLIAMS
Is Lywyddion Oes / Life Vice Presidents:ALUN ROBERTS, DEWI PIERCY, IFOR ROBERTS
Ymddiriedolwyr / Trustees: M.PIKE, R.I. GRIFFITHS, H. ELLIS, H.T. JONES, D.G. OWEN.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us