Porthmadog
CPD Porthmadog FC
JD Cymru North


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2019-20 / Picture of the 2019-20 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Andy Kime


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

RHEOLWR / MANAGER:

CRAIG PAPIRNYK


DG / DOB: 30/06/1984
Ail apwyntiwyd Craig yn rheolwr y clwb ym mis Rhagfyr 2019, 7 mis ar l gadael y clwb. Yn y cyfamser bun chwaraewr/hyfforddwr gyda CPD Pwllheli. Deilydd trwydded hyfforddi B UEFA. Apwyntiwyd yn rheolwr Port am y tro cynta yn 2014/15 a cafodd ei dymor gorau yn 2018/19 gydar clwb yn gorffen yn y 3ydd safle. Yn chwaraewr, ymunodd Port gynta yn Awst 2013 ou glwb cartre Bermo a Dyffryn ac yn dilyn hyn bun chwaraewr hyfforddwr. Mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Rhuthun ar Bala. Cafodd brofiad cynnar o reoli yn 2006/07 gan arwain Y Bermo i lwyddiant yng Nghynghrair Gwynedd.
The clubs former manager was re-appointed in December 2019, just 7 months after leaving the club. In between times he was player-coach at CPD Pwllheli. Holder of a UEFA B Licence. First became Port manager in 2014/15 and had his best season in 2018/19 with the club finishing in 3rd spot. First joined Port as a player from his home town club Barmouth and Dyffryn FC in August 2013, later becoming player-coach. His former clubs also include Ruthin and Bala. Gained early experience of management leading his hometown club to success in the Gwynedd League back in 2006/07.

IS-REOLWR / ASSISTANT MANAGER:

ALUN WINSTANLEYYmunodd Port yn Ionawr 2020; Yn ymgeisydd am Drwydded A UEFA ar l cwblhau trwydded B yng Nghorffennaf 2018. Cychwynnodd ei yrfa hyfforddi gyda Wrecsam cyn hyfforddi Dan 16 Prestatyn. Camodd fyny i bl-droed hyn yn hyfforddi Caerharfon, pan ennillodd y clwb y Cymru Alliance yn ogystal Cwpan y Gynghrair ddwywaith. Symudodd i Gonwy yn is-reolwr, gan ei cynorthwyor clwb i sicrhau tymor o lwyddiant mewn 3 cystadleuaeth. Yn ei yrfa chwaraeodd yn llawn-amser ir Fyddin ac i nifer o glybiau Haen 2.Cymru.
Joined Port in January 2020. Currently an A Licemce candidate having completed his cohort in July 2018. Started his coaching career at Wrexham before taking over the U16s at Prestatyn.Stepped up to senior football at Caernarfon with the club, winning the Cymru Alliance and the League Cup twice A move to Conwy followed where he was the assistant manager. There he helped the club to a treble winning seasons. During his playing career, he played full time football for the Army, going on to play for various clubs in Welsh Tier 2.

CHWARAEWR-HYFFORDDWR / PLAYER-COACH:

4. CERI JAMES


DG / DOB: 01/12/1983
Ymunodd thm hyfforddi'r clwb ar gyfer tymor 2019/20 yn dilyn afodd tymor llwyddianus fel chwaraewr yn 2018/19. Chwaraewr canol cae creadigol a bun llwyddiant hefyd yng nghanol yr amddiffyn dros y ddau dymor diwetha. Enwyd yn Chwaraewr y Tymor y Rheolwr 2019/20. Chwaraeodd 37 (+20) o gemau UGC dros Port ar Trallwng cyn gadael am Seland Newydd yn 2010 a chael cyfnod arbennig gyda chlwb Melville yng Nghynghrair y Gogledd. Mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Llandyrnog a Dinbych.
Joined the clubs coaching team for the 2019/20 season following a successful 2018/19 season as a player when Craig Papirnyk named him his Player of the Season. A skilful midfielder who made a successful switch to central defence for much of the last two seasons. He played 37 (+20) WPL matches for Porthmadog and Welshpool but left for New Zealand in January 2010, where he was an instant success for the Northern League club, Melville United. Returned to the Traeth in 2012. His former clubs also include Llandyrnog United and Denbigh Town.

FFISIO / PHYSIO:

GWERN DAFYDDCymrodd Gwern ddyletswyddaur ffisio yn ystod tymor 2019/20, gydar clwb yn gweithion agos gydai glinic FFISIOTHERAPIM ERYRI sydd yn cynnig amrywiaeth o driniaethau a gwasanaethau ffisiotherapi. Mae gan Gwern BSc Anrhydedd mewn Ffisiotherapi ac hefyd Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer ac aelodaeth or MCSP & MHCPC. Hefyd maen Hyfforddwr CrossFit Lefel 1.Derbyniodd Gwern ganmoliaeth uchel am y cymorth a rhoddodd i Rhys Watson golwr Penybont a ddioddefodd anaf iw asgwrn cefn, anaf a arweiniodd ir gm Cwpan Cymru gyda Penybont gael ei gohirio.
Gwern took over physio duties during the 2019/20 season with the club working closely with his clinic ERYRI PHYSIOTHERAPY which offers a wide range of treatments and servicies, Gwern holds a BSc Hons in Physiotherapy & also in Sports and Exercise Science. Member of the MCSP & MHCPC. He is also a qualified CrossFit Level 1 Trainer. Gwern was highly praised for his actions when Penybont keeper Rhys Wilson suffered a suspected spinal injury in the abandoned Welsh Cup tie.
Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

1. PAUL PRITCHARD


DG / DOB: 26/05/1984.

Ymunodd r clwb ym Mehefin 2018 i lanwr lle a adawyd wrth i Richard Harvey ymddeol. Cafodd y golwr profiadol dymor gwych yn ei gynta ar Y Traeth, yn cadw 16 llechen ln mewn gemau gynghrair a chwpan. Yn drefnydd da ac wedii apwyntion gapten at 2020/21..Maen golwr talentog sydd wedi ennill parch mawr yn dilyn ei wasanaeth yn Uwch Gynghrair Cymru gyda Cei Conna ar Rhyl ac yn y Northern Premier gyda Warrington. Amharodd anafiadau arno yn ystod 2019/20 ond bydd yn l at 2020/21 Capten Ynys Mn yn y fuddugoliaeth wych yng Nghemaur Ynysoedd 2019.
A key signing in summer 2018, filling the gap left by the retirement of long serving Richard Harvey. The experienced keeper had an outstanding first season at the Traeth, keeping a remarkable 16 league and cup clean sheets. An organiser at the back who has been appointed club captain for 2020/21. Highly respected, he has played for Connahs Quay and Rhyl in the WPL and for Warrington Town in the Northern Premier League. Injury disrupted his 2019/20 campaign but will be back again for 2020/21. Captained Ynys Mn to their Island Games triumph in 2019.

RICHARD HARVEY


DG / DOB: 25/07/1982.

Dychwelodd I chwarae yn Ionawr 2020 er mwyn rhoi cyfar I Paul Pritchard yn y gl. Un o arwyr mawr y clwb, cafodd yrfa hir ac eithriadol lwyddianus rhwng y pyst, gan chwarae 313 o gemau cynghrair dros y clwb gyda 110 o rhain yn UGC. Yn wreiddiol, ymddeolodd o bl-droed ar ddiwedd tymor 2017/18 wedi iddo chwarae ei gm gynta ar gychwyn tymor 2002/03. Erbyn hyn mae hefyd yn un o gyfarwyddwyr y clwb.
Came out of retirement in January 2020 to provide cover for keeper Paul Pritchard. Richard, a Port legend, enjoyed a long and highly successful career between the posts playing 313 league games for the club with a 110 of these in the WPL. Originally retired from football at the conclusion of the 2017/18 season having made his Port debut on the opening day of the 200203 season. Now also a club director.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

2. TOMOS EMLYN


DG / DOB:
30/08/94
Brawd hn Ifan Emlyn. Arwyddodd am y tro cyntaf i Port ym Medi 2017 pan ddychwelodd or Alban lle bun fyfyriwr ym Mhrifysgol Stirling ac yn chwarae ei bl-droed ir brifysgol. Cafodd dymor cyntaf arbennig ar y Traeth pan enwyd yn Chwaraewr y Tymor ei gyd Chwaraewyr Cefnwr chwim, ymosodol efo digonedd o egni. Wrth ei fodd yn gwneud rhediadau ymosodol lawr yr asgell. Gall hefyd chwarae yng nghanol y cae.
Older brother of Ifan Emlyn. He first signed for Port in September 2017 on his return from Scotland where he was a student at the University of Stirling where he played his football representing the University. He had an excellent first season at the Traeth and was named Players; Player of the Year. Great attitude he plays with loads of energy. Has made a big impression with his attacking runs from full back. Can also play wide midfield.

3. JOSH BANKS


DG / DOB:
21/05/1992
Chwaraewyr sydd wedi rhoi gwasanaeth eithriadol o ffyddlon ir clwb. Bydd yn cychwyn ei 9fed tymor ar Y Traeth ers ymuno oi glwb cartref, CPD Pwllheli yn Hydref 2012.Ar gychwyn tymor 2020/21 mae Josh wedi chwarae 208(+7) o gemau cynghrair a chwpan dros y clwb. Cefnwr chwith talentog a phrofiadol sydd yn mwynhau ymosod. Y tymor diwetha cafodd gyfnodau da hefyd wrth iddo lenwi yng nghanol yr amddiffyn lle bu ei allu yn yr awyr, yn y ddau focs, yn fanteisiol iawn.
One of the clubs longest serving players, his loyalty continues as he starts his 9th season at the Traeth in 2020/21.Up to the start of the 2020/21 season Josh has made 208 (+7) league and cup appearances Joined Port from hometown club Pwllheli in October 2012. A very experienced talented left back who loves to attack. He has also been a success when covering as a central defender where his aerial ability in both boxes has also proved more than useful.

TOMOS CLARKE


DG / DOB:
20/01/1996
Ail ymunodd r clwb yn haf 2020. Bu gyda Port cynt yn 2016/17. Amddiffynnwr canol tal a chadarn, yn fygythiad ymosodol o giciau rhydd a chiciau cornel. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Conwy, Caergybi a Glantraeth. Ymddangosodd yn ifanc i Oldham Athletic. Aelod o dm llwyddianus Ynys Mon yn y Gemau Ynysoedd 2019.
Re-joined Port in the summer of 2020 having previously played for the club in season 2016/17. A tall strong central defender who also has played in midfield and can be a threat at set pieces. His previous clubs include Conwy Borough, Holyhead Hotspurs and Glantraeth. Featured as a youngster at Oldham Athletic. Part of the succesful Ynys Mn tm in the 2019 Island Games.

DYLAN SWEENEY


DG / DOB:
Ymunodd Port yn haf 2020 ar l iddo gwblhau 4 mlynedd ym Mhrifysgol Lerpwl lle roedd yn is-gapten ei tm pl-droed. Chwaraewr ifanc ochr chwith llawn addewid sydyn. Yn ystod ei gyfnod ar Lannau Merswy cafodd brofiad o chwarae yng Nghynghrair y North West Counties gyda AFC Liverpool, Ashton Town a Widnes
Joins Port in the summer of 2020 after completing 4 years at the University of Liverpool where he was vice-captain of their team. A young promising left sided player who has also had North West Counties League experience with AFC Liverpool, Ashton Town and Widnes,

JAC DAVIS


DG / DOB:
Ail ymunodd Port yn haf 2020 ar l chwarae ynghynt ir Ail-dm a gwneud 2 ymddangosiad fel eilydd ir tm cynta yn 2018/19. Ers y cyfnod yma bu Jac yn America ond oherwydd y Covid ni fydd yn dychwelyd yna eleni. Chwaraewr pwerus troed chwith ardderchog, daw a chryfder ac opsiwn ychwanegol ar yr ochr chwith or cae.
He re-joined Port in the summer of 2020 having previously played for Port Reserves, also making 2 first team sub appearances in 2018/19. Since this time he has been in the America but due to the situation with Covid will not be returning this year. A powerful player with an excellent left foot he will bring strength and another option on the left side of the field.

8. IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd r clwb ym mis Tachwedd 2020 yn dilyn cyfnod byr gyda Chaernarfon. Cynt bun aelod allweddol or garfan ers ymuno o CPD Penrhyndeudraeth yn Hydref 2014. Bun gapten ar Port ac yn graig yng nghanol amddiffyn. Hogyn lleol syn amddiffynwr digyfaddawd ac effeithiol iawn gan hefyd dosbarthun greadigol or cefn. Ar dro mae hefyd wedi chwarae yng nghanol y cae.. Dechreuodd ei yrfa yn chwaraewr ifanc ar y Traeth gan hefyd gynrychioli Dyffryn Nantlle.
Re-joined the club in November 2020 following a short spell with Caernarfon Town. Had previuosly been a key member of the squad since signing from CPD Penrhyndeudraeth In October 2014. He has captained Port and a rock at the centre of the defence. A local boy who is a highly effective, uncompromising defender who distributes creativelyl from the back.Has also occasionally played in midfield. Spent time at the Traeth as a youngster and has also played for Nantlle Vale.Canol Cae / Midfield
Top^^

18. IFAN EMLYN


DG / DOB:
18/05/98
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2017 o glwb Bangor, lle serenodd i dm Dan 19 llwyddianus y clwb. Chwaraewr ifanc talentog gyda dyfodol disglair yn y gamp. Pwyllog a dylanwadol yng nghanol cae, efor gallu i daro cefn y rhwyd gyda ergydion troed chwith o bell.. Yn 2018/19 dechreuodd 34 o gemau gan sgorio 4 gl ond amharwyd arno yn 2019/20 gan anaf hir dymor ond bydd yn l ar gyfer 2020/21. Wedi cynrychioli Academiau Cymru Dan 19 a hefyd Colegau Cymru Dan18
Joined Port in July 2017 from Bangor City where he starred for their successful U19s. A young talented player who has a bright future in the game. Calm and composed in midfield, he also has the ability to strike goals from distance with a great left foot. In 2018/19 he started 34 games scoring 4 goals but missed much of last season with a long term injury. Will be back for 2020/21 . Was a member of Wales Academy U19 squad and also the Welsh Colleges U18s.

14.RHYS ALUN WILLIAMS


DG / DOB:
13/11/97
Ymunodd r clwb ym Mehefin 2019 ar l treulio dau dymor gyda chlwb Nantlle Fl, clwb hefyd aeth yn l iddo ar fenthyg yn ystod rhan olar tymor diwetha. Gall chwarae yng nghanol cae neu ar yr asgell. Chwaraewr ymosodol gyda llygad am gl. Yn ystod ei ddau dymor ar Faes Dulyn sgoriodd 30 o goliau. Yn 2020/21 daw yn l ir clwb lle fun aelod or garfan ddatblygol Dan 19.
Joined the club in June 2019 from Welsh Alliance Division 1 club Nantlle Vale where he spent two seasons, a club he also returned to on loan towards the end of last season. Plays on the wing or as an attacking midfielder with a eye for goal. During his two seasons at Maes Dulyn he netted 30 goals. For 2020/21 he returns to the Traeth where he was also a part of the U19 development squad

GARETH JONES-EVANS


DG / DOB:
02/07/1992
Ail ymunodd Port yn Ionawr 2020 oi glwb cartref Pwllheli.Chwaraewr canol cae creadigol sydd yn gyfforddus mewn safleoedd ar draws canol cae. Mae ganddor gallu i agor amddiffyn drwy'r canol neu a chroesiadau cywir o safleoedd llydan. Yn beryg gyda ciciau gosod ac efo ergydion o du allan ir bocs. Cafodd dau gyfnod blaenorol ar Y Traeth rhwng 2010-13 a 2016-18. Chwaraeodd hefyd i Gaernarfon a Hotspyrs Caergybi.
Re-joined Porthmadog in January 2020 having had two previous spells at the club between 2010-13 and 2016-18. A creative midfield player who gives his manager options right across the midfield . Great ball distribution, can open defences through the middle or with his deliveries from wide positions. A threat from set pieces and with accurate strikes from outside the box. His previous clubs also include Caernarfon Town and Holyhead Hotspurs.

DEWI THOMAS


DG / DOB:
06/10/1994
Ail ymunodd Port yn haf 2020 ar l treulio cyfnod ynghynt ar Y Traeth dorrwyd yn fyr gan anaf.Treuliodd llawer oi yrfa hyd yma gyda Chaergybi. Bydd yn dda gweld chwaraewr a record dda o berfformio yn erbyn Port, bellach ar ein hochr. Chwaraewr talentog canol cae ymosodol sydd hefyd yn medru canfod y rhwyd.
Re-joined Port in the summer of 2020 after an all too short previous spell at the Traeth, curtailed by injury. Has spent a large part of his career to date at Holyhead Hotspurs. Good to have a player who has put some great performances against Port noq lining up on our side. A talented attacking midfielder with an eye for goal.

JACK JONES


DG / DOB:
12/10/1990
Ail ymunodd Port yn haf 2020. Cynt cafodd gyfnod ar Y Traeth o 2009/11 gan chwarae yn UGC ar Cymru Alliance. Gall cyn chwaraewr Academi Wrecsam chwarae yn cefn yn ogystal a chanol cae. Daw a digonedd o brofiad or 3ydd haen, profiad a gafodd gyda CPD Penrhyndeudraeth ers 2014/15.
Re-joined Port in the summer of 2020 having previously played for the club in both the WPL and HGA during a previous spell in 2009/11. The former Wrexham Academy player can play at the back or in midfield and will bring wealth of Tier 3 experience gained playing for CPD Penrhyndeudraeth since 2014/15.

STEVE JONES


DG / DOB:
Ail ymunodd o CPD Penrhyndeudraeth yn haf 2020. Chwaraeodd dros Port yn 2009/10, tymor olar clwb yn UGC. Chwaraewr canol cae ymosodol syn sgoriwr rheolaidd a fo oedd prif sgoriwr Penrhyn llynedd. Daw a digonedd o awch a phenderfyniad i ganol cae. Maen fab i Adrian Jones Twm un o sr Port ym mlynyddoedd cynnar y Gynghrair Genedlaethol.
Re-joined Port in summer 2020 from CPD Penrhyndeudraeth. Played for Port in 2009/10 the clubs last season in the WPL. An attacking midfielder who gets his name on the scoresheet regularly. He was Penrhyns leading scorer last season. He will also bring grit and determination to the midfield. Son of Adrian Jones, Twm, who starred for Port in the early years of the LoW.

MARCUS BANKS


DG / DOB:
Ymunodd y chwaraewr 18 oed Port oi glwb cartref CPD Pwllheli yn haf 2020. Mae wedi creu cryn argraff gan chwarae i dm cynta Pwllheli o oed ifanc. Hefyd bu gyda tm datblygol Dan 19 clwb Dinas Bangor a cafodd ei alw i wersyll ymarfer Academiau Cymru yn Ionawr 2019. Mae Marcus yn aelod o deulu Banks sydd wedi cyfrannu gymaint ir clwb: yn gefnder ir chwaraewr presennol, Josh Banks, ac yn nai ir cyn chwaraewr. Chris Banks
The highly regarded 18 year old joined Port in the summer of 2020 from his hometown club CPD Pwllheli. A first team player at Pwllheli from a young age, he has also played for Bangor Citys U19 Development Squad and was called up to a Welsh Academy training camp in January 2019. Follows in a line of quality Banks family members who have represented the club; a cousin of current player Josh Banks and nephew of former player Chris Banks.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^


JAMIE McDAID


DG / DOB:
29/03 1994
Dychwelodd ir Traeth yn Ionawr 2020 o glwb Llandudno. Chwaraewr digon o gyflymder a sgil. Gall chwarae ar yr asgell a hefyd fel blaenwr efo llygad am gl. Chwaraeodd gyntai Port yn 17 oed ac mae hefyd wedi bod gyda chlybiau Bangor, Caernarfon, Caergybi a Treffynnon. Bun llwyddiant gyda timau ieuenctid Cymru gan sgorio hatric i Golegau Cymru yn erbyn Lloegr.
Returned to the club in January 2020 from Llandudno Town. A pacey, skilful wide man who can also play in a more central attacking role. First played for Port as a 17-year-old, he has also played for Bangor City, Caernarfon Town, Holyhead Hotspurs and Holywell Town. Successfully represented Wales at youth level, scoring a hat-rick for Wales Colleges against England.

TOMOS SMITH


DG / DOB:
Ymunodd Port yn haf 2020 o CPD Penrhyndeudraeth lle chwaraeodd 125 o gemau ers arwyddo yn 2014/15. Cyn chwaraewr ifanc gyda Wrecsam. Maen dalentog ac amryddawn, yn medru chwarae yn y blaen neu yn y cefn. Yn dilyn llwyddiant mewn Crossfit mae bellach yn canolbwyntio ar ei bl-droed. Gall ddatblygu i fod yn aelod gwerthfawr or garfan. Maen fab i Nigel Smith Kippax, a serenodd ar y Traeth am flynyddoedd lawer.
Joined Port in the summer of 2020 from CPD Penrhyndeudraeth where he made 125 appearances since signing in 2014/15. A former Wrexham youth player, talented and versatile who can play up front and also at the back. Achieved success at Crossfit but is now focused on his football and will develop as a valuable addition to the squad. Son of Port legend, Nigel Smith Kippax.

23. JOHN OWEN


DG / DOB:
18/08/1992
Ar l ail ymuno Port ar fenthyg ym mis Medi 2019 o glwb Derwyddon Cefn mae John bellach wedi arwyddo i Port. Yn 2019/20 sgoriodd 9 gl mewn 18 gm. Cynt bun chwarae i Port rhwng 2012-14, gan wneud cyfraniad postif yn chwarae 28(+3) o gemau, a sgorio 10 gl.. Mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Bangor, Aberystwyth, Rhyl a Llandudno. Yn ystod ei amser ar Goedlan y Parc enillodd gap dros Gymru ar lefel rhyngwladol C. Streicar o safon sydd sydd r doniau I newid gm gyda un flach o sgil. Daw a digonedd o brofiad Uwch Gynghrair ir clwb.
Having-joined Port in September 2019 on loan from Cefn Druids he has now signed for the club. Last season he played 18 games for Port scoring 9 goals. He previously played for Port between 2012-14 making a very positive contibution with 28 (+3) appearances and scoring 10 goals. His former clubs also include Bangor City, Aberystwyth Town, Rhyl and Llandudno. During his time at Park Avenue he was capped by Wales at C international level. A highly rated striker who can change a game with one flash of skill, Brings plenty of WPL experience to the club
-->