Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2016-17 / Picture of the 2016-17 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Arwyn Roberts


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

CHWARAEWR-REOLWR / PLAYER-MANAGER:

CRAIG PAPIRNYK
Craig Papirnyk

DG/DOB:
30/06/84
Ymunodd Craig Phorthmadog fel chwaraewr o’i glwb lleol Bermo a Dyffryn yn Awst 2013. Yn ddiweddarach y tymor cyntaf hwnnw ymunodd ’r tm hyfforddi. Ym mis Mai 2014 fe’i apwyntiwyd yn rheolwr gan ddilyn Gareth Parry yn y swydd. Aeth ymlaen i gael tymor cyntaf arbennig. Profodd fod ganddo lygad craff am dalent wrth iddo fynd ati i ail adeiladu ei garfan a hefyd ei dm hyfforddi a denodd nifer o chwaraewyr ifanc sydd wedi gadael eu marc ar Y Traeth. Dangosodd feddwl craff tactegol, yno gystal a dawn arbennig wrth drin pobl, a hyn a’i alluogodd i gael y gorau allan o garfan fechan. Ymysg ei glybiau blaenorol eraill mae’r Bala a Rhuthun, ac yn 2006/07 dangosodd ei allu i reoli am y tro cyntaf. Yn chwaraewr rheolwr 22 oed gyda’r Bermo, enillwyd pencampwriaeth Cynghrair Gwynedd a dyrchafwyd y clwb i drydydd lefel pl-droed Cymru am y tro cyntaf mewn 35 mlynedd.
Craig joined Porthmadog in August 2013 as a player and later player coach from his home town club Barmouth and Dyffryn FC. In May 2014 he succeeded Gareth Parry as club manager and went on to enjoy an outstanding first season in that role. He immediately set about rebuilding the squad and the coaching team, proving that he possessed an exceptional eye for talent and brought in several young players who have gone on to make their mark at the Traeth. He has shown a keen tactical brain and his excellent man management has enabled him to get the very best out of a small squad. Craig’s previous clubs also include Bala Town and Ruthin Town and as a 22 year-old player-manager he lead Barmouth to the Gwynedd League title in 2006/07, taking the club into the third tier of Welsh football for the first time in 35 years.HYFFORDDWR / COACH:

GUY HANDSCOMBE
Guy Handscombe


Aelod allweddol o staff Craig ers ymuno ym Medi 2014. Mae’n cyfuno swyddi’r is-reolwr chyfarwyddwr yr academi. Mae ganddo swydd hyfforddi gyda’r Ymddiriedolaeth Bl-droed ac yn Swyddog Datblygu yn ardal Arfordir y Gogledd. Mae’n hyfforddwr profiadol efo cymhelliad uchel ac wedi dal swyddi Cyfarwyddwr Academi , Rheolwr Ail Dm neu Swyddog Cymunedol gyda nifer o glybiau gan gynnwys Y Bala, Derwyddon Cefn a Wrecsam. Mae wedi cwblhau ei Drwydded ‘A’ UEFA ac yn addysgwr hyfforddwyr ar Lefel Un a Lefel Dau. Hefyd mae wedi gweithio gyda Carfannau Rhanbarthol Gogledd Cymru. Yn ei yrfa fel chwaraewr mae ei gyn glybiau yn cynnwys Penley, Rhos Aelwyd a Gresffordd a cafodd dreialon gyda’r Amwythig.
Guy is a key figure in Craig’s backroom staff since joining Port in September 2014. He combines duties as assistant manager and academy director. He holds a coaching position with the Welsh Football Trust and is the Football Development Officer for the NWCFA area. He is an experienced, highly motivated and qualified coach having been Academy Director, Community Officer and Reserve team manager with a number of clubs including, Bala Town, Cefn Druids and Wrexham FC. He holds an UEFA ‘A’ Licence and is a Level One and Level Two FAW Coach Educator. He has also worked with North Wales Regional Squads. In his playing career his former clubs include Penley, Rhos Aelwyd and Gresford and he had trials with Shrewsbury Town.Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

RICHARD HARVEY


DG / DOB: 25/7/1982
Golwr profiadol a ddechreuodd ei yrfa fel chwaraewr ifanc ar y Traeth. Yn dilyn llaw driniaeth yn haf 2014 at broblem hir dymor i’w gefn, aeth ymlaen llynedd i gael un o’i dymhorau gorau erioed. Mae’n Arbedwr ergydion arbennig. Pleidleisiwyd capten y clwb yn Chwaraewr y Tymor y cefnogwyr yn 2014/15 am ei berfformiadau arbennig, gan gynnwys deg o gemau heb ildio gl. Fel arfer yr unig golwr yn y garfan, mae’r clwb yn ddyledus i Richard am ei gysondeb yn ystod 11 tymor gan gynnwys un rhediad o 55 o gemau HGA yn olynol rhwng 2010 a 2012. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Macclesfield a Llangefni.
An experienced keeper who started his career as a youngster at the Traeth. Following an operation for a long term back problem in the summer of 2014 he went on to have one of his best ever seasons. A tremendous shot stopper the Club captain was voted Supporters Player of the Season in 2014/15 for his outstanding performances which included keeping 10 clean sheets Often Port’s only keeper, the club have been indebted to Richard for his consistency over 11 seasons which included a run of 55 consecutive HGA games for the club between 2010 and 2012. His former clubs include Macclesfield and Llangefni.

TYLER FRENCH


DG / DOB: 14/10/1996
Yn dilyn anaf i’r golwr Richard Harvey ymunodd Tyler Port ar fenthyg o CPD Penrhyndeudraeth ym Medi 2016. Bu Tyler yn Academi Port a cafodd brofiad pellach gyda Blaenau Ffestiniog, Y Bermo a Penrhyn. “Mae gennyf ffydd hollol yng ngallu Tyler ac, heb amheuaeth, bydd yn medru camu fyny a llenwi dros Richard,” meddai Craig Papirnyk.
Tyler joined Port on loan from CPD Penrhyndeudraeth in September 2016 to cover for the injured Richard Harvey. Tyler came through the Porthmadog Academy and has gained senior experience at Blaenau Ffestiniog, Barmouth and Penrhyn during recent seasons. “I have complete faith in Tyler's ability, and have no doubt that he can step up to cover Rich,” said Craig Papirnyk.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

GRUFF JOHN WILLIAMS


22/06/94
Chwaraeodd i Port am y tro cyntaf yn 2012 gan ymuno o CPD Llanrug lle roedd wedi ennill capiau dros Ysgolion Cymru o Dan-18. Gall chwarae unrhyw le ar hyd y cefn neu yng nghanol cae. Mae’n chwaraewyr ifanc addawol iawn yn gadarn yn y cefn ac yn gryf wrth fynd ymlaen, yn datblygu hefyd yn chwaraewr peryg iawn gyda chiciau rhydd o gwmpas y bocs gan sgorio sawl gl arbennig. Eisoes mae yn gwneud ei farc yn y Cymru Alliance ac wedi chwarae 92 (+12) o gemau HGA. Mae ganddo Radd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Bangor.
First played for Port in 2012, having signed from CPD Llanrug with whom he won caps at U-18 Schools level for Wales. A genuine utility player, Gruff is equally at home anywhere along the back four or in midfield. One of the most promising young players in the area he is cool under pressure and strong going forward. Developing into a dangerous free kick specialist around the box scoring some dramatic goals. He is already making his mark on the Cymru Alliance and by the start of the current season he has totalled 92 (+12) appearances for the club. Has a degree in Sport, Health and Physical Education from Bangor University.

JOSH BANKS


21/05/1992
Yn cychwyn ei 5ed tymor ar y Traeth ar l ymuno Port yn Hydref 2012 o glwb Pwllheli. Cefnwr chwith profiadol a sydyn sydd wrth ei fodd yn ymosod. Hefyd yn dda yn yr awyr. Gwnaeth argraff ar bawb ar y Traeth yn syth, ac aeth ymlaen i ddatblygu’n un o’r cefnwyr ymosodol gorau yn y Cymru Alliance. Llynedd arhosodd yn rhydd o anafiadau unwaith eto, gan chwarae’r cyfan ond dwy o’r 30 gm gynghrair.
Starting his fifth season at the Traeth, having joined Port from Welsh Alliance club Pwllheli in October 2012. An experienced pacy defender who loves to attack and is also good in the air. After making an immediate impression at the Traeth he has developed into one of the best attacking left backs in the Cymru Alliance. Last season he once again remained relatively injury free, playing in all but two of the 30 league fixtures.

IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd CPD Porthmadog yn Hydref 2014 o CPD Penrhyndeudraeth, y clwb a helpodd i ennill dyrchafiad i Adran Gyntaf y Welsh Alliance. Gall chwarae yng nghanol cae neu yn y cefn. Y tymor diwethaf sefydlodd ei hun yn amddiffynnwr canol a cael tymor arbennig. O ganlyniad enwyd yn chwaraewr y tymor y cefnogwyr. Mae’n amddiffynnwr cadarn, effeithiol a does fawr neb yn ei guro am gyflymdra. Mae ei brofiad yng nghanol cae yn golygu fod llawer o symudiadau Port yn cychwyn o’r cefn. Hefyd wedi chwarae i Ddyffryn Nantlle.
Returned to Porthmadog in October 2014 from CPD Penrhyndeudraeth, a club he helped gain promotion to the Welsh Alliance First Division. He can play in midfield or at the back. But last season he established himself as a central defender enjoying an outstanding season which resulted in him being names the supporters Player of the Season. He is a strong, highly effective defender who is not easily outpaced and his experience in midfield has led to many Port moves starting with his accurate passes. He has also played for Nantlle Vale

STEVE BRATT


DG / DOB:
20/10/1987
Ymunodd Porthmadog yn mis Tachwedd 2015 o glwb Bermo a Dyffryn. Amddiffynnwr dibynadwy hen ffasiwn. Denwyd i Port er mwyn rhoi profiad a chaledwch di-lol i’r amddiffyn. Dangosodd yr agwedd digyfaddawd yma yn y gemau a chwaraeodd ers ymuno ’r clwb. Chwaraewr mae Craig Papirnyk yn adnabod yn dda, gan i’r ddau chwarae efo’i gilydd yn y Bermo.
Joined Porthmadog in November 2015 from Barmouth and Dyffryn FC. He is a good old fashioned, no nonsense defender. Brought to the club to provide experience and a hard edge to the defence. Showed this uncompromising style in the games he played since joining. Well known to manager Craig Papirnyk, who played alongside him at Barmouth.

DANIEL ROBERTSYmunodd Port yn mis Gorffennaf 2016 o glwb Wrecsam. Chwaraewr newydd cyffrous sydd wedi creu argraff fawr yn y gemau cyn dymor. Amddiffynnwr tal, cadarn ac yn bl-droediwr deallus efo sgiliau technegol da iawn. Er yn ifanc mae ei chwarae’n dangos aeddfedrwydd ac mae’n rhedwr cryf efo’r bl. Yn sicr yn un i gadw llygad arno i’r dyfodol.
Joined Port in July 2016 having previously played for Wrexham FC. An exciting new signing who has impressed during pre-season. A tall, strong defender and an intelligent footballer with good technical ability. Shows great maturity in his play and is a powerful runner with the ball. A good signing and one to watch for the future.

TOMOS CLARKE


DG / DOB:
20/01/1996
Ymunodd yr amddiffynnwr 19 oed o glwb Glantraeth yn haf 2106. Amddiffynnwr canol tal, cryf gyda gallu technegol da iawn. Bydd yn ychwanegu dyfnder i’r amddiffyn. Chwaraewr efo sgiliau da ac yn rhedwr cryf o’r cefn. Tomos oedd dewis ei rheolwr yn Glantraeth yn chwaraewr y flwyddyn am 2015/16. Bu gyda Oldham Athletic yn chwaraewr ieuenctid, gan ennill capiau Dan 17 dros Gymru.
The 19 year old defender joined Port in the summer of 2016 from Glantraeth FC. A tall powerful defender with good technical ability. He will add depth to the defence. A player with good footballing skills who makes strong runs from the back. Tom was his manager’s choice at Glantraeth for 2015/16 player of the season. He was at Oldham Athletic as a youth player and gained caps for Wales at U17 level.Canol Cae / Midfield
Top^^

CERI JAMES


DG / DOB: 01/12/1983
Daeth i’r Traeth am y tro cyntaf ym Mehefin 2009 gan ddychwelyd eto ym Mehefin 2012. Chwaraeodd 37(+20) o gemau UGC dros Porthmadog a’r Trallwng ac hefyd yn cynrychioli Llandyrnog, Dinbych a chlwb Melville o Seland Newydd. Aeth i Seland Newydd yn Ionawr 2010 a bu’n llwyddiant i’r clwb yng Nghynghrair y Gogledd a cael ei ddewis yn chwaraewr y chwaraewyr yn 2011. Chwaraewr sy’n rheoli canol cae, yn medru trin y bl a pasio’n gelfydd.
First arrived at the Traeth in June 2009, returning in June 2012. He has played 37 (+20) WPL matches for Porthmadog and Welshpool and also represented Llandyrnog United, Denbigh Town and Melville United in New Zealand. He left Porthmadog for New Zealand in January 2010, where he was an instant success for the Northern League club and voted players player of the year in 2011.Directs play from central midfield with good close control and excellent distribution.

ROB EVANS


DG / DOB:
24/01/1989
Ail ymunodd Porthmadog yn Awst 2013 o Gaersws wedi iddo ynghynt chwarae 13 o gemau UGC dros Port ar fenthyg o Aberystwyth yn 2009/10. Chwaraewr canol cae creadigol o Ddolgellau sydd wrth ei fodd yn rhedeg at yr amddiffyn a hefyd gyda llygad am gl. Methodd rhan o’r tymor diwethaf oherwydd anaf, Cychwynnodd ei yrfa yn academi Aberystwyth gan chwarae i’r Ail Dm a wedyn 30 (+28) o gemau UGC i’r clwb. Mae hefyd wedi chwarae dros Y Bala yn UGC.
Re-joined Porthmadog in August 2013 from Caersws, having previously played 13 WPL games for the club on loan from Aberystwyth in 2009/10. He is a skilful, inventive midfielder from Dolgellau who loves to run at defences and has an eye for goal. Out for a lengthy period last season due to injury He started his career in the Aberystwyth academy coming through the reserves before making 30 (+28) WPL appearances for the club. He has also played for Bala in WPL.

CHRIS JONES


DG / DOB:
09/10/85
Ail ymunodd Port ym mis Gorffennaf 2016 o glwb Bangor. Treuliodd dau dymor yn flaenorol ar Y Traeth rhwng 2001/10 cyn ymuno Bangor. Yn ystod ei gyfnodau gyda Caernarfon, Llangefni , Port Bangor chwaraeodd 259(+38) o gemau UGC gan sgorio 56 gl. Yn fyw yn y cof ydy’r gl a sgoriodd i ennill y gm Cynghrair Ewropa i Fangor yn erbyn clwb Honka o’r Ffindir. Bydd Chris yn dod a digonedd o brofiad a sgil i’r clwb. Yn chwaraewr ifanc bu gyda clwb Leeds Utd a hefyd AFC Bournemouth a Limeric.
Rejoined Port in July 2016 from Bangor City. He has previously spent two seasons at the Traeth between 2008/10 before switching to Bangor. In his stints at Caernarfon, Llangefni, Port and Bangor he has racked up a total of 259 (+38) WPL appearances, scoring 56 goals. Well remembered is the winning Europa League goal he scored for Bangor against Finnish club Honka. He will bring great experience and know-how to the club. The talented forward was with Leeds Utd as a young player as well as Bournemouth and Limerick.

YWAIN GWYNEDD


DG / DOB:
11/11/1983
Ail ymunodd y canwr/pl-droediwr Port yn Awst 2016 ar l blwyddyn allan o’r gm yn dilyn gadael Caernarfon. Cafodd ei gyfnod blaenorol gyda Port rhwng 2004/06. Mae wedi chwarae yn UGC dros Port a hefyd Llangefni. Chwaraewr canol cae cyffrous llawn brwdfrydedd, yn fywiog ac yn sydyn wrth gau gwrthwynebwyr i lawr a chychwyn symudiadau. Bydd yn dod a phrofiad ac egni i ganol cae Port.
The footballer/singer rejoined Port in August 2016 following a year out of the game. He last played for Caernarfon Town. He was previously with Port between 2004/06. In addition to having Welsh Prem experience with Port he also played for Llangefni in the WPL. An exciting, skilful midfielder, full of enthusiasm, quick to close down opponents and set moves in motion. He will bring experience and energy to the Port midfield.

CAI PARRY


DG / DOB:
14/11/1997
Ymunodd Cai Port yn Awst 2016 o CPD Llanrug, lle gafodd brofiad yn y Welsh Alliance. Yn chwaraewr ifanc bu yn Academi Port. Chwaraewr ochr chwith hyderus sydd yn gryf ac yn gyflym wrth redeg efo’r bl a ganddo droed chwith ardderchog. Ym marn Craig Papirnyk, “Mae’n un i gadw llygad arno at y dyfodol.” Bu am gyfnod gyda’r Bala cyn treulio dwy flynedd ar ysgoloriaeth yn Cei Conna.
Cai signed for Port in August 2016 from Llanrug United where he gained experience playing in the Welsh Alliance. Spent time as a youth player at the Port Academy. A left sided player with an excellent left foot. He is a strong pacy runner with the ball and very composed on it. Craig Papirnyk regards him as one to watch for the future. He also spent time with Bala Town and for two years was on a scholarship with Connah’s Quay.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^

JOSH DAVIES


DG / DOB:
02/04/1994
Mae Josh yn cychwyn ei 3ydd tymor ar Y Traeth. Cafodd dymor da iawn yn 2014/15,pan oedd yn brif sgoriwr y clwb gyda 22 o goliau. Difethwyd y tymor diweddaf gan anaf ond er hynny llwyddodd sgorio 8 gl yn y ddeg gm a gychwynnodd. Blaenwr ifanc addawol iawn sydd wedi ennill cap Dan-19 i dm lled broffesiynol Cymru. Mae ganddo ergyd bwerus. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Rhuthun a Llandyrnog.
Starts his third season at the Traeth. Josh had an outstanding season in 2014/15 and was the club’s leading scorer with 22 goals. Last season was marred by injury but he still managed 8 goals in 10 starts. A young striker who has been capped for Wales at U-19 semi professional level, he possesses a rasping shot .His previous clubs include Ruthin Town and Llandyrnog.

CAI JONES


DG / DOB:
03/10/1992
Ail ymunodd Phorthmadog ym Medi 2014 o Gaernarfon. Chwaraeodd ei gm UGC gyntaf dros Port yn 17 oed gan ddod o’r fainc yn erbyn Bangor yn Chwefror 2009 yng ngm gyntaf Tomi Morgan fel rheolwr. Cynt roedd wedi bod yn aelod o dm llwyddiannus Academi Port a hefyd yr Ail Dm. Enillodd gapiau dros Ysgolion Cymru Dan-18. Aeth ymlaen i chwarae 11 (+10) o gemau UGC i’r clwb ac yn 2010/11 18 (+18) o gemau HGA. Gadawodd y Traeth yn 2011 i ymuno a Chaernarfon lle bu am dri thymor.
Rejoined Porthmadog in September 2014 from Caernarfon Town. Made his WPL dbut for Port as a 17 year-old coming off the bench in Tomi Morgan’s first game in charge against Bangor City in February 2009. He had previously impressed in a successful Porthmadog Academy team and for the Reserves. Capped for Welsh Schools at Under 18 level. He went on to make 11 (+10) WPL appearances for the club. In the 2010/11 season he made 18 (+18) HGA appearances for Port before signing for Caernarfon Town where he played for three seasons

JULIAN WILLIAMS


DG / DOB:
03/04/1995
Ymunodd Port yn Awst 2016 ar l treulio tymor ar fenthyg o’r Rhyl. Prif sgoriwr y clwb llynedd. Blaenwr cyflym llawn sgil ac ergyd troed chwith beryglus. Agwedd dda ac yn gweithio’n galed dros y tm. Treuliodd y rhan fwyaf o dymor 2014/15 ar fenthyg gyda Chaergybi ac mae hefyd wedi treulio amser ar fenthyg gyda Threffynnon. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Llandudno a Llanrwst.
Joined Port in August 2016 after spending a season on loan from Rhyl FC in 2015/16. He made his first team debut for Rhyl in April 2015. A quick, skilful forward with a dangerous left foot shot. Has a great attitude and works hard for the team. He spent most of 2014/15 season on loan at Holyhead Hotspur and also spent time on loan with Holywell Town. His former clubs include Llandudno and Llanrwst United

JAMIE MCDAID


DG / DOB:
29/03/1994
Ail ymunodd Jamie a Porthmadog o Gaernarfon yn Chwefror 2016. Yn ei gyfnod cyntaf gyda Port, rhwng 2010-12, chwaraeodd 33 (+17) o gemau i’r clwb gan sgorio 10 gl. Blaenwr cyflym, llawn sgil sydd yn gyfforddus yn y blaen neu ar yr asgell. Mae ganddo lygad am gl. Tra gyda Port yn flaenorol enillodd gap Dan-18 dros Gymru. Mae hefyd wedi chwarae dros Caergybi a Bangor.
Jamie re-joined Porthmadog in February 2016 from Caernarfon Town. In his first spell at Port, from 2010-12, he made 33(+17) appearances for the club, scoring 10 goals. A pacy skilful forward, comfortable at the front or in a wide role. He has a keen eye for goal. During his previous spell at the Traeth he was capped for Wales at U-18 level. He has also played for Holyhead Hotspurs and Bangor City.

JOE WILLIAMS


DG / DOB:
22/12/1996
Ymunodd Joe Port ym Medi 2016 o glwb Derwyddon Cefn. Mae’n gryf ac yn gyflym ac mae ganddo droed chwith dda. Blaenwr peryglus gyda’i rhediadau deallus. Bu gyda Wrecsam ers oed ifanc gan hefyd dreulio amser ar fenthyg ym Mae Colwyn a Bangor. Sgoriodd gl yn ei gm lawn gyntaf dros Port yn erbyn Conwy.
Joe joined Port from Cefn Druids in September 2016. He is a strong, pacy striker with a good left foot. A forward who poses a constant threat with his intelligent runs. He was at Wrexham FC from a young age and has also spent time on loan at both Colwyn Bay and Bangor City. He scored for Port on his full debut at Conwy Borough.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us