Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2017-18 / Picture of the 2017-18 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Andy Kime


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

CHWARAEWR-REOLWR / PLAYER-MANAGER:

CRAIG PAPIRNYK
Craig Papirnyk

DG/DOB:
30/06/84
Yn 2016/17 arweiniodd Craig y clwb i'w safle uchaf ers 2012. Ymunodd Port fel chwaraewr o’i glwb lleol Bermo a Dyffryn yn Awst 2013. Yn ddiweddarach y tymor cyntaf hwnnw ymunodd ’r tm hyfforddi. Ym mis Mai 2014 fe’i apwyntiwyd yn rheolwr gan ddilyn Gareth Parry yn y swydd. Aeth ymlaen i gael tymor cyntaf arbennig. Profodd fod ganddo lygad craff am dalent wrth iddo fynd ati i ail adeiladu ei garfan a hefyd ei dm hyfforddi a denodd nifer o chwaraewyr ifanc sydd wedi gadael eu marc ar Y Traeth. Dangosodd feddwl craff tactegol, yno gystal a dawn arbennig wrth drin pobl, a hyn a’i alluogodd i gael y gorau allan o garfan fechan. Ymysg ei glybiau blaenorol eraill mae’r Bala a Rhuthun, ac yn 2006/07 dangosodd ei allu i reoli am y tro cyntaf. Yn chwaraewr rheolwr 22 oed gyda’r Bermo, enillwyd pencampwriaeth Cynghrair Gwynedd a dyrchafwyd y clwb i drydydd lefel pl-droed Cymru am y tro cyntaf mewn 35 mlynedd.
In 2016/17 Craig led Port to their best finish since 2012. He joined Porthmadog in August 2013 as a player and later player coach from his home town club Barmouth and Dyffryn FC. In May 2014 he succeeded Gareth Parry as club manager and went on to enjoy an outstanding first season in that role. He immediately set about rebuilding the squad and the coaching team, proving that he possessed an exceptional eye for talent and brought in several young players who have gone on to make their mark at the Traeth. He has shown a keen tactical brain and his excellent man management has enabled him to get the very best out of a small squad. Craig’s previous clubs also include Bala Town and Ruthin Town and as a 22 year-old player-manager he lead Barmouth to the Gwynedd League title in 2006/07, taking the club into the third tier of Welsh football for the first time in 35 years.HYFFORDDWR / COACH:

GUY HANDSCOMBE
Guy Handscombe


Aelod allweddol o staff Craig ers ymuno ym Medi 2014. Mae’n cyfuno swyddi’r is-reolwr chyfarwyddwr yr academi. Mae ganddo swydd hyfforddi gyda’r Ymddiriedolaeth Bl-droed ac yn Swyddog Datblygu yn ardal Arfordir y Gogledd. Mae’n hyfforddwr profiadol efo cymhelliad uchel ac wedi dal swyddi Cyfarwyddwr Academi , Rheolwr Ail Dm neu Swyddog Cymunedol gyda nifer o glybiau gan gynnwys Y Bala, Derwyddon Cefn a Wrecsam. Mae wedi cwblhau ei Drwydded ‘A’ UEFA ac yn addysgwr hyfforddwyr ar Lefel Un a Lefel Dau. Hefyd mae wedi gweithio gyda Carfannau Rhanbarthol Gogledd Cymru. Yn ei yrfa fel chwaraewr mae ei gyn glybiau yn cynnwys Penley, Rhos Aelwyd a Gresffordd a cafodd dreialon gyda’r Amwythig.
Guy is a key figure in Craig’s backroom staff since joining Port in September 2014. He combines duties as assistant manager and academy director. He holds a coaching position with the Welsh Football Trust and is the Football Development Officer for the NWCFA area. He is an experienced, highly motivated and qualified coach having been Academy Director, Community Officer and Reserve team manager with a number of clubs including, Bala Town, Cefn Druids and Wrexham FC. He holds an UEFA ‘A’ Licence and is a Level One and Level Two FAW Coach Educator. He has also worked with North Wales Regional Squads. In his playing career his former clubs include Penley, Rhos Aelwyd and Gresford and he had trials with Shrewsbury Town.

HYFFORDDWR / COACH:

MARK ORME
Mark Orme


Ymunodd Mark a thm hyfforddi Craig Papirnyk yn Rhagfyr 2017, hyn yn dilyn ymadawiad Ioan Llywelyn. Maen hyfforddwr profiadol ac hefyd yn addysgwr hyfforddwyr ac yn canolbwyntio ar ddatblygu ffitrwydd a chryfder. Eisoes mae wedi cydweithio gyda Guy Handscombe yr is-reolwr. Mae ei brofiad hyfforddi blaenorol yn cynnwys cyfnodau gyda Llandudno a Threffynnon, a bu hefyd yn gyd-reolwr Cyffordd Llandudno. Cyn amddiffynwr gyda Threffynnon a chwaraeodd yn erbyn Port yn y gm gofiadwy yn wyth olaf Cwpan Cymru 2013/14.”
Mark joined Craigs coaching team in December 2017 following the departure of Ioan Llywelyn. He is an experienced coach and coach educator who has previously worked with assistant manager Guy Handscombe. His previous coaching experience include spells at Llandudno and Holywell Town and also time as joint manager at Llandudno Junction.and manager of the NWCFA Regions Cup squad. A former Holywell Town defender who played against Port in the memorable 2013/14 Welsh Cup Q-final.”Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

1. RICHARD HARVEY


DG / DOB: 25/7/1982
Golwr profiadol a ddechreuodd ei yrfa yn chwaraewr ifanc ar y Traeth. Er waethaf dioddef problem hir dymor efo’i gefn mae wedi perfformio’n wych rhwng y pyst Mae’n arbedwr ergydion arbennig a cafodd ei ddewis yn Chwaraewr y Tymor y cefnogwyr yn 2016/17 a hefyd yn 2014/15. Bu am gyfnod yr unig golwr yn y garfan a mae’r clwb yn ddyledus i Richard am ei gysondeb gan gynnwys un rhediad o 55 o gemau HGA yn olynol rhwng 2010 a 2012 Fel gwin da mae’n gwella wrth fynd yn hn. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Macclesfield a Llangefni.
An experienced keeper who started his career as a youngster at the Traeth.Despite a long term back problem which has needed surgery he has served the club superbly.. A tremendous shot stopper he was voted Supporters Player of the Season in 2016/17 and also 2014/15 for his outstanding performances. Often the only keeper in the squad, the club have been indebted to Richard for his consistency which included a run of 55 consecutive HGA games for the club between 2010 and 2012. Like good wine his keeping seems to improve with age! His former clubs include Macclesfield and Llangefni.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

2. GRUFF JOHN WILLIAMS

DG / DOB:
22/06/94
Chwaraeodd i Port am y tro cyntaf yn 2012 gan ymuno o CPD Llanrug lle roedd wedi ennill capiau dros Ysgolion Cymru o Dan-18. Gall chwarae unrhyw le ar hyd y cefn neu yng nghanol cae, gan wneud cyfraniad sylweddol lle bynnag bydd yn chwarae. Chwaraewyr ifanc sy’n gadarn yn y cefn ac yn gryf wrth fynd ymlaen, mae eisoes wedi gwneud ei farc yn yr HGA ac erbyn cychwyn y tymor presennol roedd wedi chwarae 130 (+14) o gemau i’r clwb. Mae Gruff. hefyd yn chwaraewr peryg iawn gyda’i giciau rhydd o gwmpas y bocs ac wedi sgorio sawl gl arbennig. Mae ganddo Radd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol o Brifysgol Bangor
First played for Port in 2012, having signed from CPD Llanrug with whom he won Wales caps at U-18 Schools level. A genuine utility player, Gruff is equally at home anywhere along the back four or in midfield. He makes a huge contribution wherever he plays. Cool under pressure and strong going forward he has already made his mark on the Cymru Alliance and by the start of the current season he has totalled 130 (+14) appearances for the club Developing into a very dangerous free kick specialist around the edge of the box, scoring some dramatic goals. Has a degree in Sport, Health and Physical Education from Bangor University.

3. JOSH BANKS


DG / DOB:
21/05/1992
Yn cychwyn ei 6ed tymor ar y Traeth ar l ymuno Port yn Hydref 2012 o glwb Pwllheli. Cefnwr chwith profiadol a sydyn sydd wrth ei fodd yn ymosod a hefyd yn dda yn yr awyr. Gwnaeth argraff ar bawb ar y Traeth o’r cychwyn, ac aeth ymlaen i ddatblygu’n un o’r cefnwyr ymosodol gorau yn y Cymru Alliance. Yn ystod y 5 tymor diwethaf chwaraeodd 135 (+5) o weithiau i’r clwb.
Starting his sixth season at the Traeth, having joined Port from Welsh Alliance club Pwllheli in October 2012. An experienced pacy defender who loves to attack and is also good in the air. He made an immediate impression at the Traeth he has developed into one of the best attacking left backs in the Cymru Alliance. In his five seasons at the Traeth he has played 135 (+5) games for the club.

20. LEON DORAN


DG / DOB:
09/05/1998
Ymunodd Leon Port o glwb Cei Conna yn Awst 2017. O Lanrwst, chwaraeodd i dm Coleg Cambria a enillodd Ffeinal Genedlaethol y Colegau yn 2015. Creodd argraff dda iawn ar bawb yn ystod y cyfnod cyn dymor. Cefnwr sydd wrth ei fodd yn ymosod, yn gyflym ac yn sgilgar ac yn chwilio am gyfleoedd i sgorio gyda’i ergydion pwerus.Ar fenthyg gyda Cyffordd Lladudno.
Leon, from Llanrwst, joined Port from Connah’s Quay Nomads in August 2017. He also played for the Coleg Cambria team which won the U19 National Colleges Final in 2015. Made a strong impression during pre-season. A full-back who loves to go forward with pacy skilful runs. He can also score goals with his powerful, accurate shot.Currently on loan with Llandudno Junction.

16. TOMOS EMLYN


DG / DOB:
Brawd hn Ifan Emlyn, arwyddodd i Port ym Medi 2017 pan ddychwelodd o’r Alban lle bu’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Stirling a hefyd chwaraeodd ei bl-droed i’r brifysgol. Meddai’r rheolwr, Craig Papirnyk amdano, “Setlodd Tomos yn syth ac mae’n grt i weithio efo. Mae ei agwedd yn wych ac yn chwareawr llawn egni.” Chwaraewr llawn sgil sy’n creu argraff gyda’i rhediadau ymosodol o’r cefn
Older brother of Ifan Emlyn, he signed for Port in September 2017 on his return from Scotland where he was a student at the Uiversity of Stirling where he played his football representing the University. Manager Craig Papirnyk says of him, “Tom has settled straight in and is great to work with. He has a fantastic attitude and is a very good player who plays with lots of energy.” Has made a great impression with his attacking runs from right back.

8. IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd CPD Porthmadog yn Hydref 2014 o CPD Penrhyndeudraeth. Gall chwarae yng nghanol cae neu yn y cefn, a’r tymor diwethaf defnyddiwyd ei ddoniau i chwarae mewn amrywiol safleoedd i’r eithaf. Yn 2015/16 dewiswyd Iddon yn Chwaraewr y Tymor gan y cefnogwyr yn dilyn tymor arbennig yng nghanol yr amddiffyn.. Mae’n amddiffynnwr cadarn, effeithiol a does fawr neb yn ei guro am gyflymdra a pan fod ei angen yng nghanol cae profodd ei hun yn ddosbarthwr cywir. Yn ei dri tymor yn l ar y Traeth chwaraeodd 83 (+1) o gemau dros y clwb.Hefyd wedi chwarae i Ddyffryn Nantlle.
Returned to Porthmadog in October 2014 from CPD Penrhyndeudraeth. He can play in midfield or at the back and his versatlity was used to the full last season. Voted Player of the Season by supporters in 2015/16 when he had an outstanding season in central defence. He is a strong, uncompromising, highly effective defender who is not easily outpaced and when his experience in midfield has been called upon he has proved an accurate distributer. In his 3 seasons at the Traeth he has played 83 (+1) games for the club. He has also played for Nantlle Vale.

14. STEVE BRATT


DG / DOB:
20/10/198
Ymunodd Porthmadog yn mis Tachwedd 2015 o glwb Bermo a Dyffryn ac ers hynny mae wedi chwarae 29 (+6) o gemau dros y clwb.. Amddiffynnwr dibynadwy traddodiadol, dim nonsens. Denwyd i Port er mwyn rhoi profiad a chaledwch di-lol i’r amddiffyn. Dangosodd yr agwedd digyfaddawd yma yn gyson ers iddo ymuno ’r clwb. Chwaraewr mae Craig Papirnyk yn adnabod yn dda, gan i’r ddau chwarae efo’i gilydd yn y Bermo.Ar fenthyg gyda Bermo.
Joined Porthmadog in November 2015 from Barmouth and Dyffryn FC and since joinng has made 29 (+6) appearnaces for the club. He is an excellent traditional, no nonsense defender. Brought to the club to provide experience and a hard edge to the defence, he did not disappoint. Showed this uncompromising style consistently since joining. Well known to manager Craig Papirnyk, who played alongside him at Barmouth.Currently on loan at Barmouth

5. DANIEL ROBERTSDG / DOB:
14/12/1997
Ymunodd Port yn mis Gorffennaf 2016 o glwb Wrecsam. Chwaraewr newydd cyffrous ar gyfer y tymor diwethaf chwaraeodd 20 (+1) o gemau ond amharwyd ar ei dymor cyntafam gyfnod gan anaf. Ar l dychwelyd creodd argraff fawr. Pl-droediwr deallus, tal a chadarn gyda sgiliau technegol ardderchog. Er yn ifanc mae ei chwarae’n dangos aeddfedrwydd mawr ac mae’n rhedwr cryf efo’r bl. Profodd yn arwyddiad gwerthchweil ac yn sicr yn un i gadw llygad arno i’r dyfodol.
Joined Port in July 2016 having previously played for Wrexham FC. An exciting new signing for last season, he made 20 (+1) appearances which were restricted by a mid-season injury. When available again, he made a huge impression. An intelligent footballer, tall and strong with good technical ability. Shows great maturity in his play and is a powerful runner with the ball. Proved a good signing and definitely one to watch for the future.

26. TOM TAYLOR


DG / DOB:
Ymunodd Port ym Medi 2017 o Shawbury United o’r Midland Premier League. Ymysg ei gyn glybiau mae Glantraeth a Chaerrnarfon. Amdiffynnwr cadarn, talentog ac yn arweinydd naturiol, yn dda yn dechnegol ac yn gryf yn yr awyr. Mae Tom o Llanddona, Ynys Mn a fo oedd capten tm yr Ynys yn Chwaraeon Gotland.
Joined Port from Shawbury United of the Midland Premier League in September 2017. Glantraeth and Caernarfon are amongst his former clubs. A dominant, talented central defender who is a natural leader. He is excellent technically and strong in the air. Tom, from Llanddona, Anglesey captained the Ynys Mn team in the Gotland Games.Canol Cae / Midfield
Top^^

4. CERI JAMES


DG / DOB: 01/12/1983
Daeth i’r Traeth am y tro cyntaf ym Mehefin 2009 gan ddychwelyd eto ym Mehefin 2012. Chwaraewr sy’n rheoli canol cae, yn medru trin y bl ac yn basiwr celfydd. Chwaraeodd 37(+20) o gemau UGC dros Porthmadog a’r Trallwng. Aeth i Seland Newydd yn Ionawr 2010 lle gafodd gyfnod llwyddianus gyda clwb Melville United yng Nghynghrair y Gogledd. Ers dychwelyd i’r Traeth yn 2012 mae wedi chwarae 92 (+18) o gemau HGA i’r clwb. Chwaraeodd hefyd dros Llandyrnog a Dinbych.
Arrived at the Traeth for the first time in June 2009, returning in June 2012. Directs play from central midfield with good close control and excellent distribution.He played 37 (+20) WPL matches for Porthmadog and Welshpool. But he left for New Zealand in January 2010, where he was an instant success for the Northern League club, Melville United. Since returning to the Traeth in 2012 has made 92 (+18) HGA appearances. He has also played for Llandyrnog United, Denbigh Town.

11. ROB EVANS


DG / DOB:
24/01/1989
Ail ymunodd Porthmadog yn Awst 2013 o Gaersws. Ynghynt, yn 2009/10, chwaraeodd 13 o gemau UGC dros Port ar fenthyg o Aberystwyth. Chwaraewr canol cae creadigol o Ddolgellau sydd wrth ei fodd yn rhedeg at yr amddiffyn a hefyd gyda llygad am gl. Hefyd wedi chwarae fel cefnwr de. Erbyn hyn mae wedi chwarae 90(+14) o gemau HGA i’r clwb. Cychwynnodd ei yrfa yn academi Aberystwyth a chwaraeodd 30 (+28) o gemau UGC i’r clwb. Mae hefyd wedi chwarae dros Y Bala yn UGC.
Re-joined Porthmadog in August 2013 from Caersws, having previously played 13 WPL games for the club on loan from Aberystwyth in 2009/10. He is a skilful, inventive midfielder from Dolgellau who loves to run at defences and has an eye for goal. Has also played at right back when necessary. Has played 90(+14) HGA games for Port. He started his career in the Aberystwyth academy coming through the reserves before making 30 (+28) WPL appearances for the club. He has also played for Bala in WPL.

19. SIN BRADLEY


DG / DOB:
22/02/1998
Chwaraewr ifanc o Flaenau Ffestininog a ymunodd Port ar fenthyg o Fangor yn Ionawr 2017 gan chwarae 10 (+2) o gemau a sgorio 4 gl. Enwyd Sion yn Chwaraewr y Mis yn yr HGA am fis Chwefror Bellach mae wedi arwyddo i Port. Cynt bu’n rhan allweddol o garfan lwyddianus Academi Port. Ac yn yn un o sr tm Dan 19 clwb Dinas Bangor. Mae Sion yn flaenwr cyflym llygad da am gl, ’r ddawn ganddo’r i greu cyfleoedd i ymosodwyr eraill. Chwaraeodd yn flaenorol i Blaenau Ffestiniog, Bala Dan 19 ac i Penrhyndeudraeth.
A young player from Blaenau Ffestiniog who signed for Port in January 2017 on loan from Bangor City playing 10 (+2) games scoring 4 goals. Sion was also named HGA Player of the Month for February. Previously a key part of a successful Port Academy squad and starred at Bangor for their U19s during their 2015/16 success in the WPL Development League. A pacey forward with an eye for goal and has an excellent record of assists for other forwards. He has also played for Blaenau Amateurs, Bala U19s and Penrhyndeudraeth.

6. GARETH JONES EVANS


DG / DOB:
02/07/1992
Ail ymunodd Port yn haf 2016 ar l chwarae i’r clwb, ynghynt, rhwng 2010-12. Gadawodd a symud i Gaergybi a hefyd bu yn chwarae i Gaernarfon. Ar l dychwelyd mae wedi sefydlu ei hun yn chwaraewr ganol cae allweddol. Mae ganddo gyflymder a sgiliau dosbarthu pl arbennig a’r gallu i ganfod y rhwyd gyda’i ergydion o bell. Gobethio fod y llaw driniaeth i’w ffr, a dderbyniodd, yn mynd i wella ei broblem ffitrwydd hir dymor. Erbyn hyn chwaraeodd 55 (+4) o gemau HGA dros y clwb.
Re-joined Port in the summer of 2016 having previously played for the club between 2010-12. Left the club in 2012 to play for Holyhead Hotspurs and later moved to Caernarfon Town. On his return he quickly re-established himself as a key creative midfielder with his ability to quickly turn defence into attack. He has pace, excellent distribution and can score with some cracking shots from distance. A recent ankle operation will hopefully settle his long term injury problem problem. He has played 55 (+9) HGA games for Port.

18. IFAN EMLYN


DG / DOB:
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2017 o glwb Bangor lle serenodd i dm Dan 19 llwyddianus y clwb. Chwaraewrifanc talentog gyda dyfodol disglair yn y gamp. Chwaraewr canol cae gyda thechneg dda, amrywiaeth o basio a gall taro cefn y rhwyd o bellter gyda’i droed chwith bwerus. Treuliodd amse yn Academi Port cyn symud i Fangor a chynrychioli Academi Dan 18 Cymru a Colegau Cymru Dan18.
Joined Port in July 2017 from Bangor City where he starred for their successful U19s. A young talented player who has a bright future in the game. A technically gifted midfielder with a wide range of passing and can strike goals from distance with a great left foot. Spent time at the Port Academy before moving to Bangor where he was a member of Wales Academy U18 squad and represented Welsh Colleges U18s.

17. IWAN LEWIS


DG / DOB:
Er waethaf y diddordeb gan nifer o glybiau penderfynodd ail ymuno a Port o Gaersws lle gafodd dymor llwyddianus ac ei enwi yn chwaraewr y chwaraewyr am 2016/17. Yn ei gyfnod blaenorol ar Y Traeth chwaraeodd 54 (+4) o gemau i’r clwb rhwng 2014-16. Chwaraewr canol cae gyda llygad da am agoriad, yn llawn egni a chreadigrwydd.
Despite interest from several clubs he rejoined Port in July 2017 from Caersws where he had a successful season and was named players’ player of the season for 2016/17. When previously with Port he made 54 (+4} appearances for the club between 2014-16. An energetic, creative midfielder with an eye for an opening.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^

22. CAI JONES


DG / DOB:
03/10/1992
Enillydd tlws y y rheolwr yn dilyn ei dymor llwyddianus yn 2016/17. Ail ymunodd Phorthmadog ym Medi 2014 o Gaernarfon. Chwaraeodd ei gm UGC gyntaf dros Port yn 17 oed gan ddod o’r fainc yn erbyn Bangor yn Chwefror 2009 yng ngm gyntaf Tomi Morgan fel rheolwr. Aeth ymlaen i chwarae 11 (+10) o gemau UGC i’r clwb. Cynt roedd wedi bod yn aelod o dm llwyddiannus Academi Port a hefyd yr Ail Dm. Enillodd gapiau dros Ysgolion Cymru Dan-18. Gadawodd y Traeth yn 2011 i ymuno a Chaernarfon lle bu am dri thymor. Ers dychwelyd chwaraeodd 85 (+38) o gemau i’r clwb.
Manager’s Player of the Season selection for 2016/17. Rejoined Porthmadog in September 2014 from Caernarfon Town. Made his WPL dbut for Port as a 17 year-old coming off the bench in Tomi Morgan’s first game in charge against Bangor City in February 2009. He went on to make 11 (+10) WPL appearances for the club. In the 2009/10. He had previously impressed in a successful Porthmadog Academy team and for the Reserves. Capped for Welsh Schools at Under 18 level. Signed for Caernarfon Town in 2011 where he played for three seasons. Since his return he has played 85 (+38) games for the club.

23. MEILIR WILLIAMS


DG / DOB:
20/11/1996
Chwaraewr ifanc o Flaenau Ffestiniog, ymunodd Port ar ddiwedd Ionawr 2017 o CPD Penrhyndeudraeth. Bu’n aelod amlwg o garfan llwyddianus Academi Port a bellach wedi dod yn l i’r Traeth. Blaenwr cyflym, peryglus, ganddo record wych fel sgoriwr cyson. Yn ei gyfnod gyda Penrhyn rhwydodd 60 o goliau mewn 54 o gemau. Wedi dangos ei allu yn y bocs yn sgorio 4 gwaith mewn 5(+7) o gemau. Hefyd wedi cynrychioli Amaturiaid y Blaenau a Bala Dan 19.
A young player from Blaenau Ffestiniog who joined Port at the end of January 2017 from CPD Penrhyndeudraeth. He played an important role in a successful Port Academy squad and has now returned to the Traeth. A quick dangerous striker who has an excellent goalscoring record. In his time at Penrhyn he netted 60 goals in just 54 games. Has already proved himself a goal poacher for Port scoring 4 times in 5 (+7) appeasances. Meilir has also played Blaenau Amateurs and Bala U 19s.

9. JOE CHAPLIN


DG / DOB:
11/10/1992
Ymunodd y blaenwr talentog Port ym Mehefin 2017 yn dilyn tymor personol llwyddianus yn rhwydo 16 o goliau mewn 20 o gemau yn nhymor anodd clwb Conwy. Rhwng 2011 a 2014 bu Joe yn y coleg yn Met Caerdydd a cyfranodd at ddyrchafiad y clwb o 3edd Adran Cynghrair Cymru (y De).i’r Adran Gyntaf. Wedi ennill ei radd chwaraeodd i Glan Conwy cyn symud i Gonwy. Arwyddodd i Landudno yn Ionawr 2017 ond dychwelodd wedyn i Gonwy i gwblhau’r tymor. Chwaraeodd ar lefel Dan 16 i Landudno ond rhwystrwyd ei obeithion am ddyrchafiad i’r tm cyntaf ym Maesdu pan dorrodd ei ffr a wedyn aeth ymlaen i’r Met.
The highly rated striker joined Port in June 2017 having netted an impressive 16 goals in 20 games for relegated Conwy Borough last season. Joe attended Cardiff Met between 2011 and 2014, contributing to their back-to-back Welsh League (south) promotions. Following the completion of his degree, he played for Glan Conwy before joining Conwy Borough. He signed for Llandudno in January 2017 but returned to finish the season with Conwy. Played at U16 level for Llandudno, but his break into the first team at Maesdu didn’t materialise as he suffered a broken ankle and subsequently moved to the Met.

10. JULIAN WILLIAMS


DG / DOB:
03/04/1995
Ymunodd Port yn Awst 2016 ar l treulio tymor ar fenthyg o’r Rhyl. Prif sgoriwr y clwb am y ddau dymor diwethaf. Blaenwr cyflym llawn sgil ac ergyd troed chwith beryglus. Treuliodd rhan o’r tymor diwethaf gyda Bae Colwyn cyn dychwelyd i’r Traeth i orffen y tymor. Hefyd, mae wedi treulio cyfnodau ar fenthyg gyda Chaergybi a Threffynnon. Mae ei gyn glybiau yn cynnwys Llandudno a Llanrwst.
Joined Port in August 2016 after spending a season with the club on loan from Rhyl FC. The club’s top scorer in the past two seasons. A quick, skilful forward with a dangerous left foot shot. Spent part of last season with Colwyn Bay but returned to end the season at the Traeth. Has spent periods on loan at Holyhead Hotspur and Holywell Town. His former clubs include Llandudno and Llanrwst United.

15. JAKE JONES


DG / DOB:
Ymunodd Port yn Awst 2017 o Gei Conna yn dilyn cyfnod cyn dymor addawol. Bu’r chwaraewr ifanc o Ben Lln hefyd yn aelod o dm llwyddianus Coleg Cambria. Efo techneg ardderchog mae’n cario’r bl yn dda mewn safleoedd ymosodol ac yn un a dyfodol disglair yn y gm.
Joined Port in August 2017 from Connah’s Quay following a good showing in pre-season. The Pen Lln youngster also played for the successful Coleg Cambria team. Technically excellent the young player, who carries the ball well in attacking positions, has a bright future.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us