Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League


 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
| Tim Hyfforddi / Managment Team | Golgeidwad / Goalkeeper | Amddiffynwyr / Defenders |
| Canol Cae / Midfield | Ymosodwyr / Strikers |

Llun o garfan 2017-18 / Picture of the 2017-18 Squad. Highslide JS
Llun / Picture: Andy Kime


Tim Hyfforddi / Managment Team
Top^^

CHWARAEWR-REOLWR / PLAYER-MANAGER:

CRAIG PAPIRNYK
Craig Papirnyk

DG/DOB:
30/06/84
Yn 2016/17 arweiniodd Craig y clwb i'w safle uchaf ers 2012. Ymunodd Port fel chwaraewr o’i glwb lleol Bermo a Dyffryn yn Awst 2013. Yn ddiweddarach y tymor cyntaf hwnnw ymunodd ’r tm hyfforddi. Ym mis Mai 2014 fe’i apwyntiwyd yn rheolwr gan ddilyn Gareth Parry yn y swydd. Aeth ymlaen i gael tymor cyntaf arbennig. Profodd fod ganddo lygad craff am dalent wrth iddo fynd ati i ail adeiladu ei garfan a hefyd ei dm hyfforddi a denodd nifer o chwaraewyr ifanc sydd wedi gadael eu marc ar Y Traeth. Dangosodd feddwl craff tactegol, yno gystal a dawn arbennig wrth drin pobl, a hyn a’i alluogodd i gael y gorau allan o garfan fechan. Ymysg ei glybiau blaenorol eraill mae’r Bala a Rhuthun, ac yn 2006/07 dangosodd ei allu i reoli am y tro cyntaf. Yn chwaraewr rheolwr 22 oed gyda’r Bermo, enillwyd pencampwriaeth Cynghrair Gwynedd a dyrchafwyd y clwb i drydydd lefel pl-droed Cymru am y tro cyntaf mewn 35 mlynedd.
In 2016/17 Craig led Port to their best finish since 2012. He joined Porthmadog in August 2013 as a player and later player coach from his home town club Barmouth and Dyffryn FC. In May 2014 he succeeded Gareth Parry as club manager and went on to enjoy an outstanding first season in that role. He immediately set about rebuilding the squad and the coaching team, proving that he possessed an exceptional eye for talent and brought in several young players who have gone on to make their mark at the Traeth. He has shown a keen tactical brain and his excellent man management has enabled him to get the very best out of a small squad. Craig’s previous clubs also include Bala Town and Ruthin Town and as a 22 year-old player-manager he lead Barmouth to the Gwynedd League title in 2006/07, taking the club into the third tier of Welsh football for the first time in 35 years.

IS-REOLWR / ASSISTANT MANAGER:

GUY HANDSCOMBE
Guy Handscombe


Mae gan Guy rl allweddol yn nhm hyfforddi Craig ers iddo ymuno ym Medi 2014. Maen cyfuno dyletewyddaur Is-Reolwr gyda chyfrifoldebau Pennaeth Datblygu Ieuenctid. Mae gan Guy swydd lawn-amser gyda Ymddirieolaeth y Gymdeithas Bl-droed ac yn Gynorthwydd Lefel 2 Addysg Hyfforddwyr yn y Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae ganddo Drwydded A UEFA ac maen Addysgwr Hyfforddwyr ar Lefel 1, 2 a 3 ac hefyd yn Aseswr..Yn ogystal, mae Guy yn hyfforddwr gyda Charfan Genedlaethol y Merched Dan 15. Maen hyfforddwr profiadol efo cymhelliant a chymhwysterau uchel ac wedi bod yn Gyfarwyddwr Academi, Swyddog Cymunedol ac yn Rheolwr Ail-Dm gyda nifer o glybiau gan gynnwys Bala, Derwyddon Cefn a Wrecsam. Yn ei yrfa fel chwaraewr mae ei gyn-glybiau yn cynnwys Penley. Rhos Aelwyd a Gresffordd a hefyd wedi cynrychioli Ysgolion Wrecsam a Chymdeithas y Gogledd Dddwyrain ar lefel Dan 16 a Dan 18.
Guy is a key figure in Craigs backroom staff since joining Port in September 2014. He combines duties as Assistant Manager and Head of Youth Development. Guy holds a full time position with the FAW Trust and is Level 2 Coach Education Assistant for North and Central Wales. He holds an UEFA A Licence and is a Level One, Level Two & Level 3 Coach Educator and Assessor. Guy is also a coach with the National Girls Under 15's Squad. He is an experienced, highly motivated and qualified coach having been Academy Director, Community Officer and Reserve team manager with a number of clubs including, Bala Town, Cefn Druids and Wrexham FC. In his playing career his former clubs include Penley, Rhos Aelwyd and Gresford, representing Wrexham Schools and NEWFA U16, U18's squads.

HYFFORDDWR / COACH:

SION TUDOR JONES


Ar l dau dymor yn rheoli CPD Llanuwchllyn ymunodd thm hyfforddi Port ym Mehefin 2018.Bun rhaid iddo ymddeol o chwaraer gm yn 26 oed yn dilyn anafiadau drwg a chanolbwyntio wedyn ar ennill ei fathodynnau hyfforddi. Erbyn hyn mae wedi sicrhau trwydded B UEFA. Cafodd brofiad hyfforddi gyda Ail-Dm Y Bala ac hefyd yn yr Academi ar Faes Tegid. Mae ei brofiad fel chwaraewr yn cynnwys dwy flynedd yn chwaraewr ifanc gyda Chaer ai brif gyfnod fel chwaraewr gydar Bala a gyda Corwen, cyn iw yrfa ddod i ben wedi tymor yn y Cymru Alliance gyda Rhuthun.
The former CPD Llanuwchllyn manager joined the Port coaching staff in June 2018. Having been forced to retire from playing the game at the age of 26 he concentrated on gaining his coaching bades and currently holds a UEFA B licence. He gained coaching experience with the Bala Town Reserves and the Academy at Maes Tegid. His playing experience includes two seasons as a youngster with Chester City followed mainly by time with Bala Town and also a period at Corwen before his playing career ended following a season in the Cymru Alliance at Ruthin Town.
Golgeidwad / Goalkeeper
Top^^

13. PAUL PRITCHARD


DG / DOB: 26/05/1984.

Arwyddwyd yn Mehefin 2018 i lanwr lle a adawyd wrth i Richard Harvey ymddeol. Daw a digonedd o brofiad rhwng y pyst. Maen golwr talentog a pharch mawr iddo ar l ei wasanaeth yn Uwch Gynghrair Cymru gyda Cei Conna ar Rhyl ac yn y Northern Premier gyda Warrington. Yn ddiweddar bun golwr yn yr HGA gyda Chaernarfon a wedyn Caergybi. Mae hefyd wedi cynrychioli Ynys Mn ymg Nghemaur Ynysoedd. Golwr llawn hyder syn drefnydd da ac yn rheoli yn y cefn.
A key summer signing to replace the long serving Richard Harvey. He will bring a wealth of experience to the task. A talented and highly respected keeper who has played for Connahs Quay and Rhyl in the WPL and for Warrington Town in the Northern Premier League. Latterly he represented Caernarfon Town and Holyhead Hotspur in the HGA. Has also represented Anglesey at the Island Games A confident and self-assured keeper who organises and commands hia goal area.


Amddiffynwyr / Defenders
Top^^

2. GRUFF JOHN WILLIAMS

DG / DOB:
22/06/94
Chwaraeodd i Port am y tro cyntaf yn 2012 gan ymuno o CPD Llanrug. Collodd y cyfan or tymor diwethaf oherwydd anaf. Erbyn cychwyn y tymor presennol roedd wedi chwarae 130 (+14) o gemau ir clwb. Gall chwarae mewn unrhyw safle ar hyd y cefn neu yng nghanol cae. Chwaraewyr cadarn yn y cefn, yn gryf wrth fynd ymlaen ac yn beryg iawn gyda chiciau rhydd o gwmpas y bocs. Enillodd gapiau dros Ysgolion Cymru o Dan-18. Mae ganddo Radd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol o Brifysgol Bangor
First played for Port in 2012, having signed from CPD Llanrug . Missed all of last season because of along term injury. By the start of the current season he has totalled 130 (+14) appearances for the club A genuine utility player, Gruff is equally at home anywhere along the back four or in midfield. Cool under pressure, strong going forward and a dangerous free kick specialist. He has gained Wales caps at U-18 Schools level. Has a degree in Sport, Health and Physical Education from Bangor University.

< /tr>
3. JOSH BANKS


DG / DOB:
21/05/1992
Ymunodd Port yn Hydref 2012 o glwb Pwllheli. Cefnwr chwith profiadol a sydyn sydd wrth ei fodd yn ymosod. Gwnaeth argraff ar bawb ar y Traeth or cychwyn, ac aeth ymlaen i ddatblygun un or cefnwyr ymosodol gorau yn y Cymru Alliance. Y tymor diwethaf, oherwydd y nifer fawr o anafiadau yn y clwb chwaraeodd sawl gm llwyddianus yng nghanol yr amddiffyn Hyd at ddechraur tymor hwn chwaraeodd 165 (+7) o gemau ir clwb.
Joined Port from Welsh Alliance club Pwllheli in October 2012. An experienced pacy defender who loves to attack. Last season his aerial ability proved useful when he covered as a central defender during a spate of injuries. He made an immediate impression at the Traeth he has developed into one of the best attacking left backs in the Cymru Alliance. Up to the start of this season he has played 165 (+7) games for the club.

14. MIKE SHARPLES


DG / DOB:
23/05/1989
Ymunodd Port yn Ionawr 2019 gan chwarae ei gm gynta ir clwb yn erbyn Y Rhyl. Hon hefyd oedd ei gm gynta o dymor 2018/19.y tymor diwetha bu gyda chlwb Rhuthun. Maen gefnwr canol profiadol iawn sydd wedi cael profiad UGC gydar Rhyl a hefyd Cei Conna a Bala, Cafodd nifer o glybiau yn ei yrfa a chwaraeodd hefyd i Dinbych a Chonwy yn yr HGA.
Joined Port in January 2019 making his debut against Rhyl and this was his first game of the 2018/19 season. Last season he played for Ruthin Town. He is a highly experienced centre half having played for Rhyl Connahs Quay and Bala Town in the WPL. A much travelled defender he has also played for Denbigh Town and Conwy Borough in the HGA.

9. KIERAN HILDITCH


DG / DOB:
31 /05/ 1992
Ymunodd Port o Abergele yn Ionawr 2019, Cefnwr cadarn sydd yn yn gallu chwarae ar y chwith neur dde, Cafodd brofiad yng Nghyngrair Huws Gray mewn dau gyfnod gyda hotspyrs Caergyni a hefyd gydar Rhyl yn UGC. Mae ei glybiau eraill yn cynnwys Glan Conwy a Llanelwy.
Joined Port from Abergele in January 2019. A strong, versatile defender who can play in either full-back position. He has previous Huws Gray Alliance experience having had two stints with Holyhead Hotspur as well as being with Rhyl in the WPL. his other clubs include St Asaph and Glan Conwy.

16. TOMOS EMLYN


DG / DOB:
30/08/94
Brawd hn Ifan Emlyn, arwyddodd i Port ym Medi 2017 pan ddychwelodd or Alban lle bun fyfyriwr ym Mhrifysgol Stirling ac yn chwarae ei bl-droed ir brifysgol. Cafodd dymor cyntaf arbennig ar y Traeth ac enwyd yn chwaraewr y tymor y chwaraewyr. Meddai Craig Papirnyk amdano,. Mae ei agwedd yn wych ac yn chwareawr llawn egni. Chwaraewr a sgiliau da sydd wrth ei fodd yn gwneud rhediadau ymosodol lawr yr asgell.
Older brother of Ifan Emlyn, he signed for Port in September 2017 on his return from Scotland where he was a student at the Uiversity of Stirling where he played his football representing the University. He had an excellent first season at the Traeth and was named players; player of the year. Manager Craig Papirnyk says of him, He has a fantastic attitude and plays with lots of energy. Has made a big impression with his attacking runs from right back.


8. IDDON PRICE


DG / DOB:
18/01/1991
Ail ymunodd CPD Porthmadog yn Hydref 2014 o CPD Penrhyndeudraeth. Gall chwarae yng nghanol cae neu yn y cefn, a’r tymor diwethaf defnyddiwyd ei ddoniau i chwarae mewn amrywiol safleoedd i’r eithaf. Yn 2015/16 dewiswyd Iddon yn Chwaraewr y Tymor gan y cefnogwyr yn dilyn tymor arbennig yng nghanol yr amddiffyn.. Mae’n amddiffynnwr cadarn, effeithiol a does fawr neb yn ei guro am gyflymdra a pan fod ei angen yng nghanol cae profodd ei hun yn ddosbarthwr cywir. Yn ei dri tymor yn l ar y Traeth chwaraeodd 83 (+1) o gemau dros y clwb.Hefyd wedi chwarae i Ddyffryn Nantlle.
Returned to Porthmadog in October 2014 from CPD Penrhyndeudraeth. He can play in midfield or at the back and his versatlity was used to the full last season. Voted Player of the Season by supporters in 2015/16 when he had an outstanding season in central defence. He is a strong, uncompromising, highly effective defender who is not easily outpaced and when his experience in midfield has been called upon he has proved an accurate distributer. In his 3 seasons at the Traeth he has played 83 (+1) games for the club. He has also played for Nantlle Vale.

5. DANIEL ROBERTSDG / DOB:
14/12/1997
Ymunodd Port yn mis Gorffennaf 2016 o glwb Wrecsam. Chwaraeodd 20 (+1) o gemau yn 2016/17 a llynedd 19 (+1) ond amharwyd ar ei ddau dymor cyntaf am gyfnodau hir gan anaf drwg iw benglin. Bydd yn cychwyn y tymor hwn yn dal heb wella. Pan oedd yn ffit creodd argraff dda. Pl-droediwr deallus, tal a chadarn gyda sgiliau technegol ardderchog. Maen rhedwr cryf efor bl. Edrychwn ymlaen iw weld yn l yn holliach.
Joined Port in July 2016 having previously played for Wrexham FC. He made only 20 (+1) appearances in his first season and last season 19 (+1). Game time was restricted by a knee injury. He will start the season still recovering from injury. When available he made a huge impression. An intelligent footballer, tall and strong with good technical ability. A powerful runner with the ball. We look foward to having him back fully fit.Canol Cae / Midfield
Top^^

4. CERI JAMES


DG / DOB: 01/12/1983
Daeth i’r Traeth am y tro cyntaf ym Mehefin 2009 gan ddychwelyd eto ym Mehefin 2012. Chwaraewr sy’n rheoli canol cae, yn medru trin y bl ac yn basiwr celfydd. Chwaraeodd 37(+20) o gemau UGC dros Porthmadog a’r Trallwng. Aeth i Seland Newydd yn Ionawr 2010 lle gafodd gyfnod llwyddianus gyda clwb Melville United yng Nghynghrair y Gogledd. Ers dychwelyd i’r Traeth yn 2012 mae wedi chwarae 92 (+18) o gemau HGA i’r clwb. Chwaraeodd hefyd dros Llandyrnog a Dinbych.
Arrived at the Traeth for the first time in June 2009, returning in June 2012. Directs play from central midfield with good close control and excellent distribution.He played 37 (+20) WPL matches for Porthmadog and Welshpool. But he left for New Zealand in January 2010, where he was an instant success for the Northern League club, Melville United. Since returning to the Traeth in 2012 has made 92 (+18) HGA appearances. He has also played for Llandyrnog United, Denbigh Town.

11. ROB EVANS


DG / DOB:
24/01/1989
Ail ymunodd Porthmadog yn Awst 2013 o Gaersws. Ynghynt, yn 2009/10, chwaraeodd 13 o gemau UGC dros Port ar fenthyg o Aberystwyth. Chwaraewr canol cae creadigol o Ddolgellau sydd wrth ei fodd yn rhedeg at amddiffyn a hefyd gyda llygad am gl. Chwaraeodd hefryd fel cefnwr de. Erbyn hyn mae wedi chwarae 114 (+23) o gemau i’r clwb. Cychwynnodd ei yrfa yn academi Aberystwyth a chwaraeodd 30 (+28) o gemau UGC i’r clwb. Mae hefyd wedi chwarae dros Y Bala yn UGC.
Re-joined Porthmadog in August 2013 from Caersws, having previously played 13 WPL games for the club on loan from Aberystwyth in 2009/10. He is a skilful, inventive midfielder from Dolgellau who loves to run at defences and has an eye for goal. Has also played at right back. Has played 114 (+23) games for Port. He started his career in the Aberystwyth academy coming through the reserves before making 30 (+28) WPL appearances for the club. He has also played for Bala in WPL.

18. IFAN EMLYN


DG / DOB:
18/05/98
Ymunodd Port yng Ngorffennaf 2017 o glwb Bangor lle serenodd i dm Dan 19 llwyddianus y clwb. Chwaraewrifanc talentog gyda dyfodol disglair yn y gamp. Chwaraewr canol cae gyda thechneg dda, amrywiaeth o basio a gall taro cefn y rhwyd o bellter gyda’i droed chwith bwerus. Treuliodd amse yn Academi Port cyn symud i Fangor a chynrychioli Academi Dan 18 Cymru a Colegau Cymru Dan18.
Joined Port in July 2017 from Bangor City where he starred for their successful U19s. A young talented player who has a bright future in the game. A technically gifted midfielder with a wide range of passing and can strike goals from distance with a great left foot. Spent time at the Port Academy before moving to Bangor where he was a member of Wales Academy U18 squad and represented Welsh Colleges U18s.

7. IWAN LEWIS


DG / DOB:
19/06/93
Er waethaf y diddordeb gan nifer o glybiau penderfynodd ail ymuno a Port o Gaersws lle gafodd dymor llwyddianus ac ei enwi yn chwaraewr y chwaraewyr am 2016/17. Yn ei gyfnod blaenorol ar Y Traeth chwaraeodd 54 (+4) o gemau i’r clwb rhwng 2014-16. Chwaraewr canol cae gyda llygad da am agoriad, yn llawn egni a chreadigrwydd.Methodd llawer or tymor diwethaf drwy anaf ac ond yn chwarae 8 (+1) o gemau.
Despite interest from several clubs he rejoined Port in July 2017 from Caersws where he had a successful season and was named players’ player of the season for 2016/17. When previously with Port he made 54 (+4} appearances for the club between 2014-16. An energetic, creative midfielder with an eye for an opening.Missed out last season through injury making only 8 (+1) appearances.

29. ILAN ap GARETH


DG / DOB:
11/04/1999
Ymunodd Port ar fenthyg or Derwyddon Cefn yn Ionawr 2018. Chwaraewr canol cae creadigiol efo llygad am gl. Arwyddodd ir Derwyddon yng Nghorffennaf 2017 o glwb Caer. Un or Bala ydy Ilan ac mae ei glybiau blaenorol yn cynnwys Wrecsam a TNS.
Joined Port on-loan from Cefn Druids in January 2019. A creative midfielder with an eye for goal who signed for Cefn Druids in July 2017 from Chester FC. Ilan. Previous clubs for Ilan, from Bala, include Wrexham and TNS.

19. DAN DASCALU


DG / DOB:11/04/1998
Ymunodd Port ym Mehefin 2018 o CPD Llanuwchllyn. Chwaraewr ifanc addawol iawn a ddatblygwyd gan Academir Bala. Gobrwywyd yr addewid yma wrth ir rheolwr Colin Caton gynnig cytundeb tm cyntaf iddo, a fo ond yn 16 oed. Cynrychiolodd Cymru Dan 18 a hefyd bun aelod o garfan Academi Cymru. Chwaraewr amryddawn a chreadigol sydd yn chwarae unrhyw le ar draws canol y cae.
Joined Port in June 2018 from CPD Llanuwchllyn. A young player of great promise who is a product of the Bala Town Academy. His promise was recognised by manager Colin Caton who rewarded Dan with a first team contract as a 16 year-old. He represented Wales at U18 level and was also a member of the Wales Academy squad. A creative, versatile midfielder who can play anywhere across midfield.

29. JAY GIBBS


DG / DOB:19/10/1992
Ymunodd Port yn Awst 2018 o Llandudno. Chwaraewr canol cae creadigol sydd r doniau i drawsnewid gm. Wrth ei fodd yn ymosod ac yn cyfrannu goliau o giciau gosod neu chwarae rhydd. Bu yn Academi Tranmere Rovers ac yn aelod rheolaidd or tm ieuenctid cyn symud yn l yn 2010 iw clwb cartref yn Nghaergybi. Chwaraeodd hefyd i Glantraeth a Chaernarfon.Cynrychiolodd Cymru o Dan 17 a Dan 19
Joined Port in August 2018 from Llandudno Town. A midfield playmaker whose skill and quality can transform games. As an attacking midfielder he also contributes goals both from free kicks and open play,. A former Tranmere Rovers scholar and youth team regular who returned to his hometown club at Holyhead in 2010. He has also played for Glantraeth and Caernarfon Town. Represented Wales at U17 and U19 levels.

25. SHAUN CAVANAGH


DG / DOB:18/12/ 1997
Ymunodd Port yng Nghorffennaf 2018 o glwb Caernarfon. Cynt bur chwaraewr addawol canol cae, ymosodol gyda Llandudno am gyfnod. Yn Academi Bangor datblygodd Shaun fel chwaraewr ac, yn dilyn cyfnod llwyddianus gydau tm Dan 19. enillodd ddyrchafiad ir tm cyntaf yn 2014 ac wedi chwarae cyfanswm o 13 (+36) o gemau UGC gan sgorio 6 gl. Mae wedi cynrychioli Cymru ar lefel Ysgolion Dan 18 a hefyd Colegau Cymru.
Joined Port in July 2018 from Caernarfon Town. The highly promising attacking midfielder previously played for Llandudno. A product of the Bangor City Academy and after a successful period with the U19s he was promoted to Citys first team in 2014 and in total has played 13 (+36) WPL games scoring 6 goals. Has represented Wales at U18 Schools and aso College level

12. SION EDWARDS


DG / DOB:01/08/1987
Ymunodd Port yn Rhagfyr 2017 o glwb Bangor, lle cafodd gyrfa ddisglair gan chwarae 232 (+93) o gemau UGC gan sgorio 59 o goliau. Chwaraewr ochr chwith a chwaraeodd fel cefnwr yn ogystal ac asgellwr yn ei 16 gm dros Port y tymor diwethaf. Cafodd ddylanwad positif iawn ar garfan ifanc Port. Sgoriodd gl rhyfeddol o 40 llath i ennill gm y tymor yn yr HGA yn 2017/18, yn erbyn Y Rhyl.
Joined Port in December 2017 from Bangor City with whom he had an outstanding playing career making 232 (+93) WPL appearances, scoring 58 goals. A left-sided player who was played as a winger, as well as wing back, in his 16 games for Port last season. Hes had a really positive influence on Pprts young squad. Scored a remarkable winning goal from 40 yards to win the Cymru Alliance game of the season of 2017/18 against Rhyl FC.Ymosodwyr/ Strikers
Top^^

10. JULIAN WILLIAMS


DG / DOB:
03/04/1995
Ymunodd Port yn Awst 2016 ar l treulio tymor ar fenthyg or Rhyl. Prif sgoriwr y clwb yn 2015/16 a 2016/17. Ond cafodd ei gyfanswm gorau y tymor diwethaf pan sgoriodd 13 o goliau. Blaenwr cyflym llawn sgil ac ergyd troed chwith beryglus. Treuliodd gyfnod gyda Bae Colwyn a mae ei gyn glybiau yn cynnwys Llandudno a Llanrwst a chyfnodau ar fenthyg gyda Chaergybi a Threffynnon. Wedi chwarae 70 (+12) o gemau i Port hyd at ddechraur tymor.
Joined Port in August 2016 after spending a season with the club on loan from Rhyl FC. The clubs top scorer in 2015/16 &2016/17. But his best tally came last season with 13 goals. A quick, skilful forward with a dangerous left foot shot. Had a spell at Colwyn Bay and former clubs include Llandudno and Llanrwst United as well as loan spells. at Holyhead Hotspur and Holywell Town. Has played 70 (+12) games for Port to the start of this season.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us