- CPD Porthmadog FC - Newyddion / News
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
17/10/18
Darbi Llyn & Eifionydd / JD Welsh Cup Round 1

Mae Penwythnos Croen Bananayma, gyda Rownd 1 o Gwpan Cymru yn cael ei chwarae. Bron yn sicr erbyn nos Sadwrn bydd yna ambell sioc wedii chreu. Y gamp ydy sicrhau nad eich clwb chi syn cwympo. Bydd darbi lleol yn ychwanegu chydig o sbeis ir achlysur chefnogwyr wedi aros 18 mlynedd ers y dwetha.
I gyrraedd y Rownd 1af mae Pwllheli eisoes wedi dod drwy dwy gm gymhwyso. Yn y gyntaf, yn Llannefydd, roedd angen ciciau or smotyn cyn i Bwllheli sicrhau y fuddugoliaeth. Wedyn roedd angen amser ychwanegol cyn curo Prestatyn Sports o 4-3.
Ar gychwyn y tymor presennol bun rhaid i Bwllheli oedi dipyn wrth ir Gymdeithas Bel-droed ymyrryd yn y penderfyniad am ba adran roeddynt i chwarae eleni. Rwan, a hithau yn ganol mis Hydref, dim ond 4 gm gynghrair maent wedi chwarae. Eu record yn Adran 2 y Welsh Alliance ydy ennill 2 ac un gm gyfartal.
Mae gan Bwllheli nifer o chwaraewyr a chysylltiadau efor Traeth, Cafodd Gareth Jones Evans dau gyfnod da gyda Port ac mae pawb yn ymwybodol oi allu i droi gm. Un arall ydy Cai Jones sydd r ddawn i greu a sgorio goliau. Wrth gwrs mae Jake Jones yno hefyd, ar fenthyg o Port, ac mae eisoes wedi bod yn brysur yn sgorio i Bwllheli. Rheolwr Pwllheli ydy Ben Ogilivy a chwaraeodd dros Port yn 2008/09.
Mae Port ar rhediad da, ond wedi colli un ou chwe gm ddiwethaf ac yn gobeithio parhau r rhediad. Mae rhediad da yn y Gwpan yn creu diddordeb a chyffro. Gwelwyd hyn llynedd wrth i dorf o gefnogwyr deithio i Gei Conna yn Rownd 4. Cmon Port!!

Saturday is Banana Skin Day when the 1st Round of the JD Welsh Cup is almost sure to turn up a surprise or two and the secret is to make sure that your club avoids being the fall guy. Our visit to Pwllheli has the extra spice of being a local derby and one that represents a wait of18 years since the last competitive encounter.
To reach this stage Pwllheli have already come through two away qualifying rounds. In the first, they needed a penalty shoot-out to dispose of Llannefydd, while in the second extra-time was required to get past Prestatyn Sports by 4-3.
Pwllheli had a delayed start to the season when the FAW became involved in the saga of which division they were to play this season. As a result, by mid-October, they have only played 4 league fixtures in WA Division 2, winning 2 and one ending in a draw. They have several players closely linked to the Traeth. Gareth Jones Evans had two spells with Port and no one at the Traeth will need reminding of the match winning ability he possesses. Carl Jones is another with the individual skills to turn a game. Jake Jones is a promising young forward currently on-loan at Pwllheli and he has already been amongst the goals. Pwllheli are managed by Ben Ogilvy who played for Port in 2008/09.
Port have lost just once in their last six games and will hope to continue their run of form into the Welsh Cup. A Cup run certainly adds excitement and interest to a season as was shown by the travelling support Port drummed up for their Round 4 visit to Connahs Quay last season. Cmon Port!
16/10/18
Cassia yn ysbrydoliaeth i ferched Port / Cassia an inspiration for Port girl players

Un or datblygiadau mwyaf cadarnhaol ar y Traeth yn ystod 2018 ydyr twf mewn cyfleoedd pl-droed i ferched.
Heb amheuaeth mae llwyddiant Cassia Pike wedi bod yn ysbrydoliaeth ir merched ifanc. Rhwydodd Cassia, sydd yn chwarae i glwb merched Lerpwl, i dm Dan19 Cymru mewn gm rhyngwladol yn Yerevan wythnos ddiwethaf. Cyfrannodd at y fuddugoliaeth o 6-0 dros Armenia. Daeth or fainc wedi 59 munud ac, mewn dim ond 8 munud, roedd wedi sgorio!
Mae Cassia, sydd yn chwarae yn y blaen, yn barod wedi chwarae i dm cyntaf Lerpwl ac hefyd,wedii dewis i brif garfan Cymru gan yr hyfforddwraig cenedlaethol, Jayne Ludlow.
Mae Cassia hefyd wedi cefnogi gwaith Gethin Jones gydar cynllun Pl-droed yn y Gymuned. Trefnwyd sesyinau Troi fyny a Chwarae a Phl-droed amser cinioir genrthod. Pan fod ei hamserlen brysur yn caniatu mae Cassia wedi helpu efo sawl sesiwn hyfforddi i ferched ifanc Port.

One of the most positive developments at the Traeth during 2018 has been the growth of football opportunities for girls.
No doubt the success Cassia Pike is having has been a huge inspiration for these local youngsters. Cassis, who plays for Liverpool FC Ladies, found the net for Wales U19s in last weeks international in Yerevan against Armenia, contributing to a 6-0 victory. Cassia came from the bench after 59 minutes and in just 8 minutes had found the net!
Cassia has already appeared for the first team at Liverpool and has also received a call-up to the senior Wales squad from Wales team manager Jayne Ludlow.
She has also supported the work of the Port Football in the Community Officer, Gethin Jones, who has been busy developing girls football with Turn up and Play and Dinner-time football sessions. Cassia, when her busy schedule allows, has supported the organised coaching sessions for the aspiring young girl players of Porthmadog.
13/10/18
Archwiliad o'r cae am 10am / Pitch inspection at 10am

Oherwydd y glaw trwm, sy'n parhau i ddisgyn, mae Conwy wedi cadarnhau y bydd archwiliad o'r Morfa yn cael ei gynnal am 10am bore ma. ***Archwiliad pellach am 11:45am***
Yn dilyn yr archwiliad diweddaraf, mae Conwy wedi cadarnhau y bydd y gem yn cael ei chwarae - y gic gyntaf am 2:30.

Due to the continuing heavy rain, Conwy have confirmed that a pitch inspection of the Morfa will take place at 10am this morning. ***Further inspection at 11:45am***
Following the latest inspection, Conwy have confirmed that the game is ON - kick-off 2:30.

12/10/18
Ail-dm yn yn ennill gm gyffrous / Exciting win for Reserves

Mewn gm gyffrous cadwodd yr Ail-dm eu record cant y cant diolch i gic or smotyn gan Sion Parry ar l 89 munud. Er waethaf Storom Callum chwaraewyd y gm rhwng 1af a 3ydd yn y tabl ar Y Traeth heno. Aeth Port ddwy gl ar y blaen yn yr hanner cyntaf gyda Cai Henshaw a Rhys Hughes yn sgorio. Yn yr ail-hanner tarodd Conwy yn l iw gwneud yn 2-2 cyn mynd ar y blaen am y tro cyntaf. Ni ildiodd Port, a daeth Jack Davies, chwaraewr ifanc a chwaraeodd ei gm gyntaf ir tm cyntaf yn erbyn Dinbych, r sgr yn gyfartal unwaith eto. Wedyn cipiwyd y 3 phwynt ar y diwedd un. Cmon Port!!

Port Reserves hung on to their 100% record thanks to an 89th minute penalty by Sion Parry. Port and Conwy Reserves defied Storm Callum to play out a tense exciting contest at the Traeth tonight. Port went 2-0 up in the first half with goals from Cai Henshaw and Rhys Hughes. In the second period Conwy struck back to level the scores on 2-2 and then went ahead for the first time in the game. Port were not done however and with 10 minutes remaining Jack Davies, who made his first team debut as a sub against Denbigh recently, scored the equaliser. Sion Parrys then grabbed the late winner. Cmon Port!!
11/10/18
Conwy Borough v Port Rhagolwg / Preview

Pnawn Sadwrn bydd gan Port yr un gwrthwynebwyr ond mewn lleoliad gwahanol. Taith i Gonwy syn aros Port am yr ail ran or frwydr rhwng y ddau. Y tro yma Y Morfa y lleoliad a mynd am y pwyntiau fydd y ddau.
Roedd canlyniad terfynol gm Gwpan y Sadwrn diwethaf yn y fantol tan ddiwedd y 90 munud, gyda ond un gl yn rhannur ddau. Er waethaf eu mantais mewn meddiant, cael hin anodd agor amddiffyn Conwy oedd hanes Port ac roedd yn ddwfn yn yr amser ychwanegol cyn ir ail gl gyrraedd.
Bu gwelliant mawr ym mherfformiadau diweddar Port gan ennill 4 ou 5 gm ddiwethaf. Yn anffodus, wrth edrych ar eu safle yn y gynghrair, daeth dwy or buddugoliaethau mewn gemau Cwpan yn erbyn Bwcle a Chonwy. Un gm mae ein gwrthwynebwyr wedii golli or 5 gm gynghrair ddiwethaf. Bydd y frwydr am bwyntiau yn ail gychwyn pnawn Sadwrn. Sylwer mai dim on 2 bwynt sydd rhwng Port, yn y 5ed safle, ar Fflint, sydd yn 2il. Cmon Port!!

Its a case of the same opponents for Port on Saturday but a different venue and a different competition. They travel to Conwy to take on the Borough in part two of a double header, this time for league points at the Morfa.
The final result of last Saturdays Cup-tie at the Traeth remained very much on a knife edge for the whole of the 90 minutes. Despite their control of possession, Port found it difficult to break down the Conwy rear-guard and it was deep into added time before the second goal arrived.
Port have seen their form pick up in recent games, recording four wins in their last five games. Unfortunately for their league position, two of those wins have been in Huws Gray Cup against Buckley and Conwy. Conwy have been beaten just once in their last five league matches. The battle for league points will resume on Saturday in a game between 5th and 6th placed clubs. Just two points separate Port in 5th and Flint in 2nd place. Cmon Port!!
10/10/18
Ail-dm yn chware nos Wener / Reserves play on Friday

Bydd yr Ail-dm yn chwarae gm gynghrair nos Wener. Conwy fydd yr ymwelwyr ir Traeth a bydd y gic gyntaf am 7.30pm.
Mae gan Gonwy record dda y tymor hwn a nhw sydd yn y 3ydd safle yn y tabl tu l i Port a Llanrug.
Bydd yn noson brysur i glybiau yng Nghynghrair yr Ail-dimau nos Wener, gyda pedair gm yn cymryd lle.

The Reserves return to league action on Friday. Conwy Borough Res wil be the visitors to the Traeth and the game will kick off at 7.30pm.
Conwy have a good record this season and lie in 3rd place behind Port an Llanrug.
Friday will be a busy evening in the Reserve League with four matches taking place.
08/10/18
Gemau Ail-dm yn mis Hydref / October Fixtures for Reserves

Dyma gemaur Ail-dm am fis Hydref
Nos Wener, 12 Hydref Port v Conwy 7.30pm
Sadwrn 27 Hydref Llanrug v Port 2,30pm

Reserve Fixtures in October
Friday 12 October Port v Conwy Borough 7.30pm
Saturday 27 October Llanrug v Port 2.30pm
07/10/18
Dan19 allan or Gwpan / U19s go out

Siom gafodd y tm Dan 19 yn eu gem heddiw yn Rownd 1af Cwpan Ieuenctid Cymru. Collin drwm oedd eu hanes yn Penycae gydar tm cartref yn ennill o 6-1.
Pob lwc in gwrthwynebwyr yn eu gm yn Rownd 2.

It was disappointment for the U19s in this afternoons 1st Round FAW Youth Cup tie. They went down heavily at Penycae with the home team winning by 6-1.
Coach Sion Eifion commented: Really proud of a young Port Reserves side today for working hard with so many players missing. Full credit to Penycae who have some great young talent! Thanks for hosting and wish you the very best in the next round!.
06/10/18
Rownd Cynderfynol / Semi-final Draw

Yn syth ar defyn y gemau heddiw yn yr Wyth Olaf yng Nghwpan Huws Gray death yr enwau or het fela ganlyn:
CPD PORTHADOG V AIRBUS BRYCHDYN
CAERGYBI V BANGOR
Chwareir y gemau ar Sadwrn, Chwefror 9fed. Port bydd y tm cartref ar Y Traeth.

The draw was made at the final whistle of todays Huws Gray Cup quarter-finals. The names came out as follows:
CPD PORTHMADOG V AIRBUS BROUGHTON
HOLYHEAD HOTSPURS v BANGOR CITY
The games will be played on Saturday February 9th. Port will be at home at the Traeth.


06/10/18
Datganiad ynglyn Joe Caplin / A statement regarding Joe Chaplin

Maer rheolwr Craig Papirnyk wedi rhyddaur datganiad isod ynglyn sefyllfar blaenwr Joe Chaplin.

Manager Craig Papirnyk has released the following statement regarding the position of forward Joe Chaplin.

Craig said, Joe Chaplin will be joining Airbus FC, it is a not a decison we have accepted lightly and it has been quite a complicated matter.
It is with regret however that Joe is leaving us, we are losing our top scorer and I am disappointed to see Joe go, ultimately it was his decison to leave.
As a club we move forward and will continue to grow on and off the field, it is important that people want to be here for the right reasons and it is part of the game that we have comings and goings.
I would like to wish Joe all the best in the future."
05/10/18
Cwpan Ieuenctid Cymru / FAW Youth Cup

Pob Lwc ir Tm Ieuenctid pnawn Sul nesa (7 Hydref). Byddant yn teithio I Penycae ar gyfer Rownd 1 Cwpan Ieuenctid Cymru.
Bydd y gic gyntaf am 1.30pm

Best of luck to our U19s who travel to Penycae on Sunday for a game in Round 1 of the FAW Youth Cup.
Kick off is at 1.30pm.
04/10/18
Port v Conwy: Rhagolwg / Preview

Gm yn 2ail Rownd Cwpan Huws Gray fydd ar Y Traeth pnawn Sadwrn. Yr ymwelwyr fydd Conwy...Yn y Rownd 1af cafwyd gm rhwng dau or clybiau a gafodd ddyrchafiad y tymor diwethaf gyda Conwy yn mynd drwodd ar l rhoi dipyn o gweir i Llanrhaeadr-ym-Mochnant gydar sgr terfynol yn 4-0, Roedd Corrig McGonigle ar dn yn rhwydo deirgwaith. Maer blaenwr wedi sgorio 5 o goliau yn y gynghrair hefyd. Bydd angen cadw golwg ar Corrig felly!
Unwaith eto a fel yn erbyn Bwcle yn y rownd ddiwethaf, maer draw wedi taflu gemau gefn wrth gefn gyda Conwy ddau Sadwrn yn olynol. Gm Gwpan ar Y Traeth, a gm Gynghrair ar Y Morfa i ddilyn ar Hydref 13.
Gwnaeth Conwy adennill eu lle yn yr HGA ar l treulio un tymor yn unig yn y Welsh Alliance. Gyda Gareth Thomas yn cael ei ddewis yn rheolwr gwnaeth y clwb ail adeiladu yn sydyn iawn. Er i glwb Y Morfa golli eu dwy gm gyntaf yn dilyn dyrchafiad, addaswyd ir lefel uwch yn gyflym.
Cawsant rhediad da yn ddiweddar gyda buddugoliaethau dros Rhyl a Dinbych a gm gyfartal yn Y Fflint.Er iddynt golli i Fangor, agos iawn oedd y canlyniad. Erbyn hyn maent yn y 5ed safle yn y tabl gyda un pwynt yn fwy na Port.
Gobaith Port ydy fod y fuddugoliaeth y Sadwrn diwethaf yn arwydd fod y clwb yn ail gydio yn y math o chwarae a welwyd ar gychwyn y tymor. Da oedd gweld Dale Davies yn rhwydo ddwywaith a hefyd Dewi Thomas yn ffit i chwarae ei gm gyntaf ers ymuno r clwb.
Bydd enillwyr y gm hon yn sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. Cmon Port!

On Saturday at the Traeth we have a 2nd Round tie in the Huws Gray Cup. The visitors will be Conwy Borough. In the 1st Round of the competition Conwy gained a convincing 4-0 victory over Llanrhaeader-ym-Mochnant with free scoring forward Corrig McGonigle netting a hat-trick. The striker has also netted 5 goals in the league. Well need to keep an eye on Corrig!
As in the first round with Buckley, the Cup draw has produced another freak double-header as we follow up Saturdays cup-tie with a league visit to Conwy on October 13th.
Conwy Borough were relegated from the HGA to the Welsh Alliance but have regained their place after just one season. Under manager Gareth Thomas the Morfa club quickly re-stablished itself. Though they started this campaign with two defeats they have recovered quickly and were soon picking up points and climbing the table. They are currently placed 5th with one point more than Port. They are in a good run of recent form with wins over both Rhyl and Denbigh and an away draw at Flint and. though suffering a defeat against Bangor, it was by the narrowest of margins.
Port will hope that last Saturdays big home win is a sign that the early season form is back and good to see new striker Dale Davies getting a couple and Dewi Thomas fit to make his first appearance since signing for Port.
On Saturday the winners of this second-round tie will win a place in the semi-finals. Cmon Port!
03/10/18
Siop Pikes am eich Amlenni Tote / New Outlet for your Tote Envelopes

SIOP PIKES, Stryd Fawr, Porthmadog fydd y lle ichi gael eich Amlenni TOTE misol. Byddant ar gael yn y Siop i unrhyw gefnogwr o fory, Iau, 4ydd Hydref, ymlaen.
Bydd y TOTE yn parhau i fod ar gael or Ganolfan, Clwb y Traeth CPD Porthmadog neu wrth Dylan 07900512345.
Diolch i Kaleidoscope, sydd wedi gwerthur tote dros y blynyddoeddond ond bellach maer busnes ynghau.

PIKES NEWSAGENTS at High Street, Porthmadog will be the new outlet for your monthly Tote Envelopes. They will be available to supporters from tomorrow Thursday, 4th October.
The tote will also continue to be available from the Ganolfan, CPD Porthmadog Clubhouse and from Dylan 07900512345.
Thanks to Kaleidoscope for providing an outlet over many,many years but the business is now closed.
02/10/18
2il Dm drwodd / Cup win for Reserves

Maer Ail-Dm drwodd I 2il Rownd Cwpan Tn Gwyllt Lock Stock gyda buddugoliaeth glir arall o 5-0 dros Llanrwst. Sgoriodd Cai Henshaw y gl gynta ar l 20 munud, gyda dwy arall yn dilyn yn agos iw gilydd; Cai Henshaw eto a Carl OHara yn rhwydor 3edd. Yn yr ail hanner sgoriodd Sion Parry y 4ydd gl a cyn y diwedd Sion eto efor 5ed.
Sioc y noson oedd i sgoriwr yr hatric ddwbl fethu cic or smotyn!!

The Reserves go through to the 2nd Round of the Lock Stock Fireworks Cup with a convincing victory by 5-0 over Llanrwst. The opening goal was scored by Cai Henshaw after 20 mins and two more goals, from Cai Henshaw again and Carl OHara with the 3rd. In the second half Sion Parry got his name on the score sheet and chipped in with Ports 5th before the end.
The surprise of the night was six goal hero Sion Parrys missed penalty -hes human!
01/10/18
Taith i Bwllheli / Away at Pwllheli

Gm ddarbi fydd i Port yn Rownd 1 o Gwpan Cymru eleni. Daeth yr enwau or het ynghynt heddiw a byddant yn teithio i Bwllheli.
Y tymor hwn mae CPD Pwllheli yn chwarae yn Adran 2 y Welsh Alliance ac yn yr 2ail Rownd Gymhwyso, y pnawn Sadwrn ddiwethaf, fe guro nhw Prestatyn Sports o 4-3 ar l amser ychwanegol.
Chwareir y gemau yn Rownd 1 ar Sadwrn 20 Hydref.

It will be a local derby for Port in Round 1 of the JD Welsh Cup. When the names came out in todays draw they have been given the short journey to Pwllheli.
Pwllheli, this season, are playing in Welsh Alliance Division 2 and in last Saturdays 2nd Qualifying Round they defeated Prestatyn Sports by 4-3 after extra time.
The matches in Round 1 will be played on Saturday October 20th.
30/09/18
Gweithdy Cychwyn Busnes yn y Traeth / Business Start up Workshop at the Traeth

Bydd cyfle ir rhai hynny sydd yn cysidro cychwyn busnes fynychu sesiwn hyfforddi yn y Traeth, cartref Clwb Peldroed Porthmadog, ar ddydd Mawrth 9ed o Hydref rhwng 9.30yb a 5yp. Dymar tro cyntaf ers rhai blynyddoedd i sesiwn or fath gael ei chynnal yn y dref a gobeithio y gall yr unigolion mentrus hynny sydd au pryd ar gychwyn menter fasnachol gymeryd mantais or arlwy. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am phob agwedd o gychwyn busnes yr ymchwil, sicrhau cyllid, cynllunio busnes, marchnata, gofynion statudol fel trethi a TAW ac yn y blaen. Fei threfnir gan Busnes Cymru a chaiff ei chyflwyno gan berson sydd a chefndir ym myd busnes ac maen rhad ac am ddim!
Yn ogystal ar y 23ain o Hydref rhwng 2yp a 6yh cynhelir Ffair Fusnes gyda nifer o stondinau a chyflwyniadau gan gyrff sydd yn cynnig gwasanaethau ar gyfer busnes o rhai egin ir sefydlog.
Am fwy o wybodaeth am y ddau ddigwyddiad uchod Louise Todd 07469217872 neu/or bookhireportfc@yahoo.com

There will be an opportunity for budding entrepruners to attend a free business start up session at the Traeth, the home of Porthmadog Football Club, on Tuesday 9th of October between 9.30am and 5pm. This is the first time for several years that such a presentation has been held in the town and the hope is that enterprising individuals in the area looking to establish their own business will take advantage of the provision. The session will cover all the relevant topics that need to be considered to start a business properly and ensure its long term viability. These will include research, financing the venture, business planning, marketing, statutory matters like tax and VAT and so on. Organised by Business Wales it will be presented by someone from a business background.
Also on Tuesday 23rd of October between 2pm and 6pm a Business Fair is being organised that is aimed at all kind of businesses from the sole trader to the well established larger company. Representatives from organisations that can offer practical help to businesses will be available as well as a number of presentations on support available.
For more information on either event Louise Todd 07469217872 neu/or bookhireportfc@yahoo.com
30/09/18
2ail Dm yn chwarae Nos Fawrth / Reserves in action on Tuesday

Bydd yna doriad o gemau cynghrair ir Ail-Dm wrth iddynt groeswu Llanrwst ir Traeth am gm yn Rownd 1af Cwapn Tn Gwyllt Lock Stock Bydd y gic gyntaf am 7.30pm.
Erbyn hyn mae tm Sion Eifion wedi cadarnhau eu safle ar frig y tabl wrth i Ddinbych golli eu lle yn yr ail safle wrth iddynt golli i Fae Colwyn. Maer Ail-Dm bellach 5 pwynt ar y blaen gyda Llanrug wedi symud ir ail safle.

There will be a break from the League campaign for the Reserves as they welcome Llanrwst Utd to the Traeth next Tuesday (1st Oct) for a First-Round game in the Lock Stock Fireworks Cup. Kick off will be at 7.30pm.
Sion Eifions team have consolidated their position at the top of the table thanks to Colwyn Bays win at second placed Denbigh Town. The Reserves now lead the table by 5pts ahead of Llanrug who have taken over 2nd spot.
29/09/18
Tote mis Medi / September Tote

Y rhifau lwcus yn y TOTE mis Medi oedd 3 a 16. Roedd 2 enillydd: R Knight, Morfa Bychan a B Round Porthmadog yn ennill 143 yr un. Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 6fed o fis Hydref. Bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael ei tynnu nos Wener, 26ain o fis Hydref, yn sesiwn Bingo misol Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the September TOTE were 3 and 16. Subject to confirmation there were 2 winners, R.Knight, Morfa Bychan and B. Round, Porthmadog winning 143 each. Any claims must be made by 8pm on Friday, 6th October. The next Tote will be drawn on Friday, 26th October at the monthly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345
26/09/18
Port v Denbigh / Dinbych: Rhagolwg / Preview

NODDWR / MATCH SPONSOR: Jim Maxwell, Harlech.

Yn dilyn yr ymweliad Chaergybi nos Fawrth, bydd Port adre i Ddinbych pnawn Sadwrn. Ni gafodd Dinbych y cychwyn gorau Ir tymor ond erbyn hyn maent ar i fyny. Cawsant tair buddugoliaeth yn y 5 gm ddiwethaf. Daeth buddugoliaeth gyntar tymor adre yn erbyn Bangor, a hyn yn dilyn buddugoliaeth Port yn Nantporth, gan wneud ir golau coch fflachio dros Nantporth. Yn amlwg wedir canlyniadau diweddarl tydi Dinbych ddim yn glwb iw gymryd yn ysgafn. Ni fyddair tymor hwn y cynta iddynt gychwyn braidd yn araf ond does dim angen atgoffa neb eu bod yn gwella wrth ir ymor fynd rhagddo a nhw oedd y clwb a orffennodd yn yr ail safle llynedd tu l i Gaernarfon. Dros yr haf collodd y clwb eu rheolwr llwyddianus Eddie Morris Jones ac wrth iddo symud ir Rhyl aeth a nifer o chwaraewyr efo fo. Gadawodd hyn y tm rheoli newydd, Dewi Llion a Matty Jones, dipyn o waith recriwtio. Roedd arwyddo y blaenwr Alfons Fosu-Mensah ar fenthyg yn dipyn o coup gan iddo rhwydo 20 gl i Airbus llynedd. Gwnaeth y fuddugoliaeth dros Y Rhyl, yng Nghwpan Huws Gray mewn gm a dipyn edge iddi, gryn les i hyder y garfan o gofior digwyddiadau dros yr haf.
Bydd Port yn edrych i adeiladu ar noson lwyddianus yng Nghaergybi gan sirrhau tri phwynt a fun rhaid gweithion galed amdano. Cmon Port!

For their second league fixture of the week next Saturday, Port will be at home to Denbigh Town. They did not have the the best of start to the season but they are now moving up the table having won three of their last five league fixtures. Their first win of the season was quite a scalp when, they followed Ports win over Bangor City at Nantporth by inflicting another defeat on the relegated WPL club and sent the warning lights flashing around Nantporth. The Central Park club have been notoriously slow starters but are not opponents to be taken lightly. In previous seasons they have soon gathered pace and last season finished up as runners-up to Caernarfon Town. Over the summer they lost their manager Eddie Maurice Jones who led them to a successful 2017/18 season. He has now moved to Rhyl taking with him several Denbigh squad members. It left new joint coaches Dewi Llion and Matty Jones with some recruiting to do. Getting Alfons Fosu-Mensah on loan from Llandudno was a big signing, bearing in mind his 20 goals for Airbus last season. The win over Rhyl in the Huws Gray Cup will have given the squad confidence in what was a game with something of an edge to it given what had happened over the summer.
Bydd Port yn edrych i adeiladu ar noson lwyddianus yng Nghaergybi gan sirrhau tri phwynt a fun rhaid gweithion galed amdano. Cmon Port!
26/09/18
Rhowch Gynnig ar y Tote / Tote! Have a Go!

Nos yfory (Gwener) bydd y Tote Misol yn cael ei dynnu yn y Ganolfan yn y Noswaith Bingo.
Rhowch gynnig ar y TOTE!!
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

Tomorrow night (Friday) the monthly Tote will be drawn at the Ganolfan in the Bingo Night
Have a go!!
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345
25/09/18
Chwech allan o Chwech / Six of the Best

Noson i ddathlu ar Y Traeth heno ir 2ail Dm ac yn arbenng ir streicar Sion Parry. 6 gl i Port a 6 (ie CHWECH) i Sion Parry. Ar l i Port fynd ar y blaen o 2-0 yn fuan, daeth yr ymwelwyr r sgr yn l i 3-2. Ond ychwanegodd Port a Sion Parry pedair gl arall, gan gynnwys un or smotyn. i wneud y sgr t yn 6-2. Sgr terfynol 6-3.
Maer record cant y cant yn parhau gyda Port yn cryfhau eu gafael ar frig y Gynghrair.
Llongyfarchiadau i Sion Eirian ar hogiau, ac yn arbennig i Sion Parry, Roedd y noson hefyd yn gyfle i Tomos Emlyn a Dan Roberts gael 90 munud gwerthfawr.
Diolch i'r Golygydd Rhydian Morgan am y Trydar.

A night of celebration for the Reserves and especially for Sion Parry as he helped the Reserves to a 6th straight win scoring all 6 (SIX) goals in a 6-2 victory over Colwyn Bay Reserves.
Port took an early 2-0 lead only for Colwyn Bay to stage a recovery bringing the score back to 3-2.But Port went on to make the game safe as Sion Parry added a further four goals including a penalty to make it 6-2. The final score was 6-3. The game also provided an opportunity for Dan Roberts and Tomos Emlyn to gain a valuable 90 mins.
The 100% record remains and means that Port have strengthened their position at the tip of the table.
Congratulations to Sion Eirian and his squad and a special congrats to Sion Parry.
Thanks to the Match Programme Editor for the updates.
24/09/18
Port v Caergybi / Holyhead 26/9/18

Cychwyn wythnos bwysig i Port wrth ir clwb chwarae dwy gm gynghrair. Bydd y gynta yn erbyn Caergybi nos Fercher a gm adre gyda Dinbych i ddilyn pnawn Sadwrn.. Er waethar perfformiad o safon a gafwyd yn erbyn Airbus y Sadwrn diwethaf, ni enillwyd unrhyw bwyntiau ac maer record ddiweddar yn dangos ein bod wedi codi un pwynt yn unig or bedair gm ddiwethaf. Er fod y ddau wrthwynebydd yn rhan isar tabl mae buddugoliaeth neu ddwy yn gallu codi clwb yn sydyn i fynyr tabl.
Ond yn siwr, bydd safon y tm a safon nifer o berfformiadau unigol y Sadwrn diwethaf yn rhoi dipyn o hyder ir chwaraewyr, wrth iddynt brofi, eto, ei bod yn medru cystadlu efo goreuon y gynghrair.
Gohiriwyd gm Caergybi pnawn Sadwrn yn Penrhyncoch ond byddant rwan yn edrych am bwyntiau iw symud allan or tri gwaelod. Y tymor hwn mae Dean Garmey wedi symud i sedd y rheolwr gyda Campbell Harrison yn gadael. Un buddugoliaeth gynghrair sydd ganddynt a honno yn dod yn eu gm ddiwethaf, adre i Prestatyn. Hefyd, cafwyd berfformiad da iawn yn Nantporth i sicrhau pwynt yn erbyn Bangor.
Dawr gm a ni yn erbyn y cyn chwaraewr Jamie McDaid sydd wedi rhwydo 3 o wyth gl yr Hotspyrs. Aiff Jay Gibbs a Ryan Taylor ir cyfeiriad arall gan ddychwelyd iw cyn glwb.
Y tymor dowethaf, pan gyfarfur ddau glwb ar yr Ofal Newydd, cafodd yr Hotspyrs fuddugoliaeth glir. Chwaraewyd y gm mewn tywydd difrifol gydar glaw yn chwythu yn llorwedd. Ciolch byth maer rhagolygon yn fwy gobeithiol at nos Fercher. Croesi bysedd a Cmon Port!!

Port start an important week with two vital fixtures coming up against Holyhead Hotspurs on Wednesday and another home fixture on Saturday with Denbigh Town the visitors. Despite the quality of the performance against league leaders Airbus last Saturday, there were no points to show for it and the recent league record shows just one point gained in four games. Though both of our opponents are in the lower third of the table, a couple of wins and a team can quite quickly move up the table.
Last Saturdays team performance, and several excellent individual performances, will give the players a confidence boost as they have proved, yet again, that they can match the best teams in the HGA.
Hotspurs had their game at Penrhyncoch postponed and they will be looking for points to move them out of the bottom three and get their season going. With Darren Garmey taking over as manager from Campbell Harrison the club have won once this season with the only 3 pts coming in their last league outing at home to Prestatyn. Their best performance of the season came however at Nantporth with a hard-fought point against Bangor City.
The game will bring us up against former player Jamie McDaid who has netted 3 of Hotspurs 8 goals so far. The game will also take Jay Gibbs and Ryan Taylor in the opposite direction, back to their former club.
Last seasons meeting between the two clubs at the New Oval ended in a convincing win for the Hotspurs. The game was played through horizontal rain but if the forecast proves correct we could be in for better weather on Wednesday. Fingers crossed and Cmon Port!!
23/09/18
Ail-dm adre Nos Fawrth 8pm / Reserves home on Tuesday 8pm.

Nos Fawrth nesa (25 Medi) bydd Ail-dm ifanc Sion Eifion yn edrych i barhau r rhediad o 5 buddugoliaeth yn olynol ar ddechraur tymor.
Yr ymwelwyr r Traeth fydd Bae Colwyn a sylwer fod y y gic gyntaf am 8pm.
Cmon Port !

On Tuesday evening (25 Sept) at the Traeth Sion Eifions Reserves will be looking to further extend their 5 game winning start to the season.
The visitors are Colwyn Bay and supporters should note that this game kicks off at 8pm. Cmon Port!
20/09/18
Port v Airbus: Rhagolwg / Preview

Noddwyr / Match Sponsors: CARIAD CARE HOMES

Pnawn Sadwrn nesa ar Y Traeth, byddwn yn roesawur tm syn gosod y safon eleni yn yr HGA. Mae gan Airbus record gant y cant hyd yma, yn ennill bob un ou chwe gm, gyda phedair yn cael eu chwarae ar ei tomen eu hunain ar y Maes Awyr. Yn eu dwy gm ddiwethaf rhoddwyd cweir o 5-0 i Gresffordd ac i ddilyn yn curo Bangor 3-2 gan rhwystro ymdrech yr Ayes i frwydro nol. Hefyd. maent wedi sicrhau buddugoliaeth o 4-0 dros Treffynnon i fynd yn eu blaen yng Nghwpan Huws Gray.
Dim syndod felly fod eu rheolwr Steve OShaughnessy wedii enwi yn rheolwr y mis am Awst yn yr HGA. Mae OShaughnessy yn ddeilydd y drwydded hyfforddi broffesiynol ac yn gyn reolwr Caernarfon, Cefn Druids a Chei Conna.
Un or newydd ddyfodiaid allweddol i Brychdyn dros yr haf oedd Asa Hamilton cyn ffefryn ar y Traeth. Ers symud o Gegidfa mae wedi sgorio 5 o goliau cynghrair yn barod ond cafodd anaf drwg y Sadwrn diwthaf. Cryfhawyd eu carfan ymhellach drwy arwyddo tri o gyn chwaraewyr Llandudno; Leo Riley, Lewis Buckley ar golwr Dave Roberts.
Port enillodd y gm gyfatebol llynedd ar Y Traeth, a hynny o 2-1 gyda Joe Chaplin yn rhwydo ddwywaith. Ond stori pur wahanol oedd y gm rhwng y ddau glwb draw ym Mhrychdyn gyda Port yn diodde cweir go-iawn o 6-0. Gydar atgofion yn dal i fod yn dipyn o hunlle tybed a wnaiff fod yn ddigon o sbardun i Port dargedu record berffaith ein gwrthwynebwyr? Cawn weld. Cmon Port!

On Saturday brings the HGAs front runners to the Traeth. Airbus have a 100% record so far this season winning all of their six games, four of which have been played on their home 4G stomping ground at the Airfield. Their last two home league wins have seen them overcome Gresford by 5-0 and survive a Bangor City recovery to win 3-2.They have also progressed in the Huws Gray Cup with a convincing 4-0 home win over Holywell Town.
It was no surprise therefore that their manager, Steve OShaughnessy, was named Manager of the Month for August in the HGA .A UEFA pro-licensed coach who previously managed Caernarfon Town Cefn Druids and Connahs Quay.
One of OShaughnessys key summer signings was former Traeth favourite Asa Hamilton. Asa is their leading scorer, netting five times in the league since joining from Guilsfield. Unfortunately however he suffered a bad injury last Saturday. Their squad has been seriously strengthened over the summer and amongst them are three former Llandudno players, Leo Riley, Lewis Buckley and keeper Dave Roberts.
In last seasons corresponding fixture at the Traeth, Port ran out winners by 2-1 with Joe Chaplin scoring both goals. The return fixture over at Broughton proved to be somewhat different as Airbus stormed to a big win, scoring six times without reply. It was by far Ports worst performance of the season and still provides nightmare memories. It should however be enough of an incentive to wind ourselves up for a tilt at our opponents perfect record.Cmon Port.
19/09/18
Gemau 2ail Dm / Reserves Fixtures

Isod gweler gemau nesar Ail-Dm

Cynghrair Ail-dimau
Nos Fawrth, Medi 25: Port v Bae Colwyn 8pm
Cwpan Tn Gwyllt Lock Stock
Nos Fawrth Hydref 2: Port v Llanrwst 7.30pm
Cynghrair Ail-Dimau
Nos Wener 12 Hydref: Port v Conwy 7.30pm

Below are the up and coming Reserves fixtures

Reserve League
Tuesday September 25th: Port v Colwyn Bay 8pm.
Lock Stock Fireworks Cup
Tuesday October 2nd: Port v Llanrwst 7.30pm
Reserve League
Friday, October 12th: Port v Conwy 7.30pm
18/09/18
Cwpan Ieuenctid Cymru / FAW Youth Cup

Daeth yr enwau or het heddiw am Rownd 1 Cwpan Ienectid Cymru. Bydd Port oddi cartref yn Penycae.
Chwaraeir y gemau ar bnawn Sul 7fed Hydref.

In todays Round 1 FAW Youth Cup draw Port have been drawn to play away at Penycae FC.
The games will be played on Sunday 7th October 2018.
16/09/18
Cyfle i Noddi / Sponsorship Opportunity

Mae na gyfle ar gael i noddir gm, neu noddi y bl, yn y gm yn erbyn Conwy yn Rownd 2 Cwpan Huws Gray. Chwaraeir y gm ar Y Traeth ar y 6ed Hydref 2018.
Os oes diddordeb cysylltwch a Dylan drwy e-bost
rees48wesla@gmail.com

There is an opportunity to sponsor the Match or the Match Ball against Conwy Borough in the Huws Gray Cup Round 2 fixture to be be played at the Traeth on Saturday 6th October 2018.
If you are interested interested contact Dylan via email
rees48wesla@gmail.com
15/09/18
Cwpan Huws Gray Rownd 2 / Huws Gray Cup Round 2

Isod gweler yr enwau a ddaeth or het ar gyfer 2ail Rownd Cwapn Huws Gray gyda Port adre unwaith eto. Bydd y gemau yn cael eu chwarae ar Sadwrn 6ed Hydref. Felly gemau olynol yn erbyn Conwy!!

Below is the draw made tonight for the 2nd Round of the Huws Gray Cup with Port again at home. The games will be played on Saturday the 6th October. It willbe another double-header.

Dinbych / Denbigh v Airbus
Caergybi / Holyhead v Rhuthun
Porthmadog v Conwy
Prestatyn v Bangor
14/09/18
Dal yn gant y cant / Reserves go marching On

Buddugoliaeth wych eto heno, ir Ail-Dm mewn gm rhwng y ddau glwb ar y brig draw ar Gae Canol Dre, Dinbych.
Sgr Terfynol Dinbych 1-3 Port. Goliau gan Rhys Hughes 55, Sion Parry 72, Cai Henshaw 88
Canlyniad heno yn ei cadw ar frig y tabl gyda 15 pwynt ar l 5 buddugoliaeth yn olynol.
Bydd yr hogia yn l ar y Traeth ar Nos Fawrth, Medi 25ain yn erbyn Bae Colwyn. Cic gyntaf 8pm.

A great win for the Reserves tonight at Central Park in the top of the table clash with Denbigh Town Res.
Final Score: Denbigh 1-3 Port. Goals from Rhys Hughes 55, Sion Parrt 72, Cai Henshaw 66
They top the table with 15 points from five straight wins.
They will be back at the Traeth on Tuesday September 25th against Colwyn Bay with an 8pm kick off.
13/09/18
Port v Bwcle / Buckley

Bydd yna doriad o gemau cynghrai ri bob un or 16 o glybiau y penwythnos hwn er mwyn chwarae Rownd 1af Cwpan Huws Gray. Bydd Bwcle yn teithio Ir Traeth a hwn fydd ail ran o gemau gefn wrth gefn rhwng y ddau glwb. Maen rhaid bydd y clwb o Sir y Fflint yn teithion hyderus yn dilyn eu buddugoliaeth pnawn Sadwrn ac hefyd yn dilyn ennill 3 ou 4 gm ddiwethaf. Daw chwaraewyr fel Chris Robets, Adam Eden a Phil Mholyneux a digonedd o brofiad i;r garfan ac yn sicr bu hyn yn gymorth wrth iddynt sicrhaur 3 pwynt.
Bydd carfan Port yn ymwybodol iawn fod y perfformiad y Sadwrn diwethaf yn dipyn is nar disgwyl a bydd angen codi gm os ydym am fynd ymlaen yn y gystadleuaeth hon, cystadleuaeth da ni heb ddisgleirio ynddi yn ddiweddar.. Maen arwyddocaol efallai mai amddiffynwr sef Gruff John gyda 2 gl iw ein prif sgoriwr ac mae bod heb Joe Chaplin a Julian Williams wedi gadael twll mawr iw lenwi. Rhyngddynt gwnaeth y ddau gyfrannu 39 o goliau y tymor diwethaf ond maer sefyllfa yn gyfle i rhywun arall gamu fyny i lanwr bwlch. Amdani pnawn Sadwrn, Cmon Port!

HGA clubs take a break from League football this weekend when all 16 clubs will be playing Huws Gray Cup Round 1 fixtures. Buckley Town will travel to the Traeth for part two of a double-header buoyed by a win over Port at Globe Way last Saturday. They will travel with confidence having now won three of their last four games. Players like Chris Roberts, Adam Eden and Phil Molyneux provide huge experience and this helped the Globe Way club to gain the 3 points last Saturday.
Port will know that last Saturdays performance was well below par and a improvement will be needed if they are to progress to the 2nd Round of the competition, a competition where success has been absent now for several seasons. It is significant that Gruff John, a defender, with two goals is the leading scorer and it has certainly not helped to be without Joe Chaplin and Julian Williams. The two forwards provided 39 goals between them last season and that leaves quite a hole to fill. But it also represents a chance for someone else to take the opportunity to step up. Back to winning ways Cmon Port!
11/09/18
Gm Fawr yr Ail-dm / Reserves Big Match

Bydd y ddau ar y brig yn mynd ben ben amdani nos Wener (14 Medi, 7.30pm) pan fydd yr AiL-dm yn teithio i Barc Canol Dre Dinbych. Mae gan y ddau glwb record cant y cant gyda Port wedi chwarae 4 gm a Dinbych 3 gm. Yn barod mor gynnar yn y tymor gall hon fod yn gm allweddol bydd angen ir hogiau dynnu ar yr un penderfyniad a sicrhaodd fuddugoliaeth dynn iddynt dros Llanrug yr wythnos ddiwethaf. Pob lwc hogia! Cmon Port!

The top two in the 14-club Reserve League go head to head on Friday (14 September. 7.30 pm) when the Reserves travel to Central Park Denbigh. Both clubs have 100% records with Port having played 4 games to Denbighs 3 games. Already at this early stage in the season this will be a key fixture and Port will need to draw on the same kind of determination which gained them a hard earned victory over Llanrug United last week. Good luck lads! Cmon Port!
04/09/18
Bwcle / Buckley v Port: 8/9/18

Mae pob gm yn yr HGA eleni yn mynd yn gynyddol anodd iw ddarogan. Maer canlyniadau hyd yma wedi bod yn rhai cymysg iawn, gymaint felly nes ei bod yn anodd iawn i wybod pwy fydd y ceffylau blaen erbyn bydd pethau yn dechrau setlo. Mae perfformiadau Bangor, y ffefrynnau yn ennill ond un pwynt o'r naw olaf, yn cymylu pethau ymhellach. Port hefyd ond yn ennill un pwynt or ddwy gm ddiwethaf. Maen siwr fydd y clwb a orffennodd yn 2ail yn UGC llynedd yn dechrau perfformio yn fwy cyson gyda hyn.
Canlyniadau cymysg ydy hanes Bwcle -ein gwrthwynebwyr pnawn Sadwrn- hefyd. Ennill dwy a cholli tair yw eu record hyd yma. Cychwynnwyd y tymor drwy gollin drwm o 5-1 draw yn Nantporth ond hefyd cawsant fuddugoliaeth glir o 3-0 dros Gresffordd ar Sadwrn diwethaf buddugoliaeth o 4-0 dros Prestatyn. Felly mae rhagweld y math o berfformiad iw ddisgwyl ar y Globe Way ymhell o fod yn hawdd.
Bydd Port yn awyddus i wneud yn iawn ar l colli eu record ddi-guro y Sadwrn diwethaf, Yn wir bu pnawn Sadwrn yn anodd gyda Julian Williams yn cael anaf drwg a fydd yn ei gadw allan am 6-8 wythnos. Gyda Joe Chaplin yn dal heb gyrraedd ffitrwydd llawn y tymor hwn, maen gadael Port yn wan o ran niferoedd yn y blaen. Ond bydd Port yn edrych i daro nol ar l siom y penwythnos diwethaf ac ail ddarganfod y math o safon sicrhaodd tair buddugoliaeth yn olynol i gychwyn y tymor. Felly amdani. Cmon Port!

Every game in the HGA is becomimg increasingly unpredictable. Results. so far. are so mixed it remains unclear which clubs we can expect to form the league front runners. The performances of favourites Bangor City, winning just one point out of a possible nine, has further muddied the waters but surely a club which finished 2nd in the WPL last season will get into their stride. sooner rather than later. Port with similar mixed form have picked up one point in their last two games.
Buckley Town, our opponents on Saturday, have also had mixed results winning two and losing three. They started the season with a heavy 5-1 defeat at Bangor but gained a convincing 3-0 win over Gresford Athletic and last Saturday put four past Prestatyn without reply. So the game at Globe Way on Saturday will be another where predicting the strength of the opposition is not easy.
Port will be smarting after losing their unbeaten record last weekend and indeed last Saturday was not a good day all round, with Julian Williams suffering an injury which puts him out for 6-8 weeks. With Joe Chaplin still looking fo get back to full fitness it leaves Port with depleted options at the front. But Port will be looking to return to the kind of form and quality play which gave them three straight wins to start off the season! So go for it Cmon Port!
04/09/18
AIL-DM YN ENNILL ETO / RES CONTINUE WINNING RUN

Parhau au record ddi-guro wnaeth yr Ail-dm heno ar Y Traeth, yn curo Llanberis o 2-1 gan ymestyn y rhediad i 4 buddugoliaeth. Mae hyn yn cadarnhau eu safle ar frig y tabl. Heno bun rhaid brwydro nol wediu Llanberis fynd ar y blaen ar ^l 33 munud gyda Owain Jones yn sgorio. Ond 3 munud yn ddiweddarach daeth Port yn gyfartal gyda Aaron Hughes yn rhwydo. Roedd yn dal yn gyfartal ar yr egwyl ond daeth y gl holl bwysig ar l 75 munud gyda Rhys Hughes yn sgorio.
Meddai yr hyfforddwr Sion Eifion, "Noson anodd ar Y Traeth heno ond yr hogiau yn dangos cymeriad ac yn ennill y 3 phwynt yn y diwedd! Ymlaen i'r nesa."
Bydd y gm nesa oddi cartref yn erbyn Dinbych ar nos Wener, 14 Medi ar gm nesa ar Y Traeth ar nos Fawrth 25 Medi.
Da Iawn hogia! C'mon Port!

The Reserves continued their winning run gaining 2-1 over Llanberis Res tonight at the Traeth. Port retain their 100% record after 4 games and consolidated their position on top of the table. Tonight, however they had to come from behind to gain the victory. On 33 minutes Llanberis went ahead the goal coming from Owain Jones but within three minutes Port drew level thanks to Aaron Hughes That is how the score remained at the interval but the all-important winner came after 75minutes with Rhys Hughes hitting the net.
Coach Sion Eifion said, Tough night at the Traeth but great character from the boys to earn the 3 points in the end! On to the next one!
The next game will be away at Denbigh on Friday 14th September and the next home game will be against Colwyn Bay on Tuesday 25th September.
Great lads! Cmon Port!
02/09/18
Dymuniadau gorau i Julian / Best wishes Julian

Cadarnhawyd heddiw fod Julian Williams wedi torri pont ei ysgwydd. Bun rhaid i Julian adael y cae rhyw 20 munud fewn ir gm yn erbyn Y Rhyl pnawn Sadwrn. Yn dilyn yr anaf, aeth i Ysbyty Gwynedd lle cadarnhawyd ofnau pawb.
Ar ran y cwb dymunodd Craig Papirnyk y gorau i Julian am ei wellhad.
Ychwanegodd Craig. Bydd Julian allan am 6-8 qythnos, yn dod a diflastod pellach at y perfformiad siomedig a gafwyd gennym."
Gyda Joe Chaplin hefyd allan ar hyn o bryd mae anaf anffodus Julian yn gadael y clwb phroblem yn y blaenwyr.

. It has been confirmed that Julian Williams has broken his collar bone. Julian had to leave the pitch some 20 minutes into Saturdays game with Rhyl FC. He was then taken to Ysbyty Gwynedd where the extent of his injury was unfortunately cohfirmed.
On behalf of the club, Manager Craig Papirnyk extended his best wishes to Julian for his recovery.
Craig added, Hell be out for 6-8 weeks now. further misery added to what was a very disappointing performance from us.
With last seasons top scorer Joe Chaplin out at present, Julians unfortunate injury leaves the club with something of a striker problem.
01/09/18
Ail-dm ar y Brig /Reserves go Top

Maer Ail-dm wedi symud i frig yr adran ar wahaniaeth goliau yn dilyn buddugoliaeth wych o 4-1 yn Llandyrnog hediw. Unwaith eto roedd Sion Parry yn y goliau, yn rhwydo dwy gyda Dylan Reece a Cai Henshaw hefyd yn sgorio. Ardderchog hogia!! Llongyfarchiadau i Kai Williams, 16 oed yn chwarae ei gm gynta heddiw.
Cofiwch fod yr hogiau yn chwarae eu gm nesaf nos Fawrth nesaf ar Y Traeth yn erbyn Llanberis. Cic gynta am 7.40pm. Cefnogwch yr hogia. C;mon Port!

The Reserves go top of the Reserves Division on goal difference following an impressive 4-1 win away today at Llandyrnog. Once again Sion Parry was among the goals with another brace and the others to find the net were Dylam Reece and Cai Henshaw. Well done lads! Well done also to 16 year-old Kai Williams making his debut today.
Remember the Reserves are home next Tuesday to Llanberis at the Traeth Kick off 7,30. Support the lads. Cmon Port!

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us