- CPD Porthmadog FC - Newyddion / News
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
19/08/18
BANGOR City v PORT: Nantporth 7.45 pm.

Nos Fawrth bydd Port yn teithio I Nantporth ar gyfer eu gm anodda hyd yma. Mae sefyllfar Dinasyddion ar rhesymau dros iddynt fod yn chwarae yn y Cymru Alliance y tymor yma yn hysbus I bob cefnogwr. Y nhw hefyd ydy ffefrynnaur mwyafrif i ennill y teitl a dychwelyd yn syth i UGC -os bydd ganddynt y drwydded holl bwysig. Bydd tair buddugoliaeth yn cadarnhau y statws yma gan ir cweir i Bwcle ar ddiwrnod cyntaf y tymor gael ei ddilyn gan ddwy fuddugoliaeth dynnach dros Ruthin a Chegidfa.
Cafwyd goliau gan Sam Barnes, Alex Darlington a chyn ffefryn Y Traeth Les Davies yn barod, a bydd Craig Papirnyk yn disgwyl ir dasg fod yn un anodd.
Ond bydd y rheolwr wedii blesio gan y ddau berfformiad hyd yn hyn yn erbyn Penrhycoch a Prestatyn, a bydd yn edrych iw chwaraewyr godir lefel gan adeladu ar y ddwy fuddugoloiaeth a dwy lechen ln. Cmon Port!

On Tuesday Port travel to Nantporth to take on their toughest test to date. The Citizens situation and the reasons why they are now playing in the Cymru Alliance are well known to all supporters. They are everyones favourite for a quick return to the WPL provided they also have the all-important Licence. and winning their first three fixtures have confirmed their status. The opening days demolition of Buckley Town have been followed by narrower victories over Ruthin Town and Guilsfield.
Sam Barnes, Alex Darlington and former Port favourite Les is a Legend have all been amongst the goals and Craig Papirnyk will be expecting and preparing for a difficult encounter.
The manager will be pleased with the first two performances against Penrhyncoch and Prestatyn and will now be looking for his squad to step up a gear and build on two clear victories and two clean sheets. Cmon Port!
17/08/18
Cychwyn da Ir Ail-dm / Reserves off to a flying start

Cafodd tm ifanc Sion Eifion y cychwyn gorau posib iw tymor yn Nghynghrair Ail-dimau y Welsh Alliance gyda buddugoliaeth o 4-0 dros Llanrwst heno ar Barc Gwydir. Gwnaeth Math Roberts roi Port ar y blaen a wedyn uchafbwynt y noson oedd hatric gan Sion Parry yn gwneud yn siwr or fuddugoliaeth ar triphwynt cyntaf.

Sion Eifions young Reserves got their season off to the best possible start in the Welsh Alliance Reserve League. They gained a clear 4-0 victory over Llanrwst at Parc Gwydir tonight. Math Roberts put Port ahead. and the highlight of the evening followed with Sion Parry netting a hat trick to make it a winning start and ensure the 3 points.

Canlyniadau eraill / Other reslts tonight:
Kinmel Bay 2 Prestatyn 7
Llanberis 2 Llanrug 4
Penmaenmawr 3 Llangefni 0
Llandyrnog 0 Dinbych/Denbigh 2
17/08/18
Cic gyntaf yn erbyn BANGOR / Kick off against BANGOR

Bydd y gic gyntaf yn y gm rhwng Port a Bangor yn Nanporth nos Fawrth nesaf am 7.45 pm

The game against Bangor at Nantporth next Tuesday will kick off at 7.45 pm.
15/08/18
Penrhyncoch v Port Lluniau / Photos

Lluniau gan Andrew Kime, or gm yn Penrhyn-coch. iw gweld ar y wefan. Gwasgwch LLUNIAU yn y Fwydlen.

Photos of the Penrhyncoch gm (by Andrew Kime) can bee seen on the website. Press PHOTOS in the Menu.
15/08/18
PORT v PRESTATYN

Pnawn Sadwrn Prestatyn fydd yr ymwelwyr cyntaf or tymor r Traeth . Ers iddynt golli eu lle yn UGC ar ddiwedd y tymor diwethaf maer clwb o arfordir y gogledd wedi gweld cryn dipyn o newid. Apwyntiwyd tm newydd i reolir clwb, sef Leon Field a Ryan Turner sydd yn symud o glwb cyfagos Bae Cinmel lle cawsant dipyn o lwyddiant llynedd. Ers disgyn or UGC bu llawer o ail adeiladu ar y garfan, gyda nifer o wynebau newydd wedi ymuno.
Maer newydd ddyfodaid yn cynnwys yr amddiffynwr Sam Kersh yn ymuno o glwb Aberystwyth. Daniel Roberts a gafodd gap Dan-18 i Gymru a James Jones o Fae Cinmel.
Maer Tm Reoli newydd yn targedu gorffen yn y 7fed/8fed safle fel llwyddiant eleni. Ond bydd clybiau eraill braidd yn amheus gan gofio taith lwyddianus Prestatyn yn l ir Uwch Gynghrair y tro diwethaf iddynt fod yn yr HGA. Colli gartref o 2-0 yn erbyn Airbus wnaeth Prestatyn y penwythnos cyntaf or tymor. Amharwyd ar y gm gan anaf drwg iawn i Ashley Williams ac yn dilyn y digwyddiad gwelodd James Hay o Brestatyn gerdyn coch.
Bydd Port yn edrych i adeiladu ar yr addewid pendant a ddangoswyd yn erbyn Penrhyncoch gyda Craig Papirnyk am weld y gwynebau newydd yn cael cyfle pellach i ddatblygu a setlo yn y garfan gan baratoi am dymor hynod gystadleuol. Cmon Port!

On Saturday Prestatyn will be our opponents in the first game of the season at the Traeth. The north coast club have undergone considerable change since losing their place in the WPL at the end of last season. They have a new joint management team of Leon Field and Ryan Turner who switch from neighbouring Kinmel Bay where they enjoyed considerable success last season. The fall-out from relegation has meant that they have had to bring in numerous new faces to re-build the squad.
New signings include Sam Kersh, a defender from Aberystwyth Town, Wales U-18 cap Daniel Roberts and James Jones from Kinmel Bay.
The new management team have targeted a 7th/8th place finish but other clubs will be wary of this in view of Prestatyns cruise to the title the last time they were in the HGA. Prestatyn suffered a 2=0 home defeat to Airbus in their opening game. The game was marred by a serious injury to Ashley Williams and resulted in Prestatyns James Hay being red carded.
Port will look to build on a highly promising start to the season at Penrhyncoch with Craig Papirnyk looking to his new faces to further settle into the squad and progress in what is going to be a highly competitive league. Cmon Port!
13/08/18
Gm Gynghrair ir Ail-dm / Opening Reserve League fixture

Bydd yr Ail-dm yn chwarae eu gm gyntaf yng Nghynghrair Ail-dimoedd y Welsh Alliance, nos Wener nesaf, 17 Awst. Byddant oddi-cartref yn Llanrwst gydar gic gynta am 6.30pm.
Daeth y garfan au gemau cyn-dymor i ben gyda buddugoliaeth o 7-0 dros y cymdogion o Llamystumdwy. Y sgorwyr i Port oedd Sion parry, Rhys Hughes a Cai Henshaw gyda Rhys a Sion yn sgorio hatric yr un.
Pob lwc hogiau. Cmon Port!

The Reserves will be playing their opening Welsh Alliance Reserve League fixture next Friday, 17 August. They will be away at Llanrwst with a 6.30pm kick off.
The squad brought their pre-season to an end with a 7-0 win over neighbours Llanystumdwy. The Port scorers were Sion Parry, Rhys Hughes and Cai Henshaw with Sion and Rhys both scoring hat-tricks.
Best of luck on Friday. Cmon Port!.
08/08/18
Penwythnos Chwarae Teg / Fair Play Weekend

Y penwythnos hwn, bydd CPD Porthmadog yn cefnogi Cymdeithas Bl-droed Cymru (CBDC) ac yn hyrwyddo ei hymgyrchoedd Chwarae Teg ac Off the Pitch. Pnawn Sadwrn bydd eich tm, yn ogystal swyddogion y gm, yn gwisgo crysau-t gyda logo Chwarae Teg ac Off the Pitch wrth gynhesu i fyny ac ysgwyd llaw i hyrwyddor neges Chwarae Teg. Bydd y clwb, yn ogystal r cefnogwyr, yn cofleidior neges Chwarae Teg ac yn parhau gydar gwaith gwych sydd eisoes wedii wneud dros y tymohrau diwethaf.

This weekend Porthmadog FC will be supporting the FAWs promotion of the FAW Fair Play and Off the Pitch campaigns. Saturday, both teams, as well as the match officials will be wearing patches with the FAW Fair Play logos on them and participating in the FAW Fair Play hand-shake to promote the Fair Play message. Each club has been given their own FAW Fair Play banner that will be displayed in the ground to further promote the message. Our club, as well as our as supporters will embrace the Fair Play message and continue the good work your already done over past seasons.

For more information on the FAW Fair Play Award and Off the Pitch initiatives, please visit the Discipline section of the FAW website:
http://www.faw.cymru/en/about-faw/pitch/fa-wales-fair-play/
http://www.faw.cymru/en/about-faw/pitch/social-media-advice/
08/08/18
GJE yn ymuno gyda Pwllheli / GJE joins Pwllheli

Mae Gareth Jones Evans yn gadael y clwb i ymuno Phwllheli ac mae pawb yn y clwb yn dymnunon dda iddo. Chwaraewr poblogaidd gydar cefnogwyr ac yn dalentog iawn. Yn anffodus mae wedi dioddef cryn dipyn o anafiadau yn ystod ei yrfa. Pob lwc gyda Pwllheli Gareth.Isod gweler datganiad gan Craig Papirnyk.

Gareth Jones Evans is joining his local club Pwllheli and all at the Traeth wish him well. A very talented midfielder whose career has been plagued by injury but has remained a very popular player at the Traeth. Thanks and good luck Gareth.

Craig Papirnyk has released the following statement:
Unfortunately Gaz has picked up a few injuries during pre-season and has fallen behind with fitness. It has long been a problem for him and one he has had to deal with for many seasons now.
I honestly feel for him, as on his day hes a top quality player but struggles to get from game to game and training twice during the week because of the aches he suffers with and thats whats required at this level.
I think its the best decision for both him and us, he will go to Pwllheli and play with no pressure on him to perform and thats when Gaz is at his best. He is a great lad and weve always got on well and kept things honest between us from day one.
Im sure with a run of games his confidence will grow and hopefully his body will be able to recover form week to week and grow stronger as it does.
I wish Gaz nothing but the best of luck and he knows the door will remain open for him here at Port.
08/08/18
CPD PENRHYNCOCH V PORT

Bydd tymor Cynghrair Huws Gray yn cychwyn pnawn Sadwrn gyda Port yn teithio Ir canolbarth I chwarae CPD Pernthyncoch. Bydd yn dipyn o dasg ac fe gofiwch y tro diwthaf i;r ddau glwb gyfarfod Y Ceiliogod enillodd gyda gl Sion James yn ddigon i fynd t trphwynt.Bydd clwb Cae Baker yn edrych i barhau r rhediad a cawsant at ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd yr hen wynebau Jon Foligno, Owain James a Antonio Corbisiero yn dal yno ac erbyn hyn ychwanegwyd Luke Sherbon a Rhydian Davies -y ddau o Gaersws- iw carfan.
Er i Craig Papirnyk golli Sion Bradley a Cai Jones i Gaernarfon, maer rheolwr wedi ychwanegu dipyn o dalent iw garfan. Er nad iw pawb wedi bod ar gael ar yr un pryd yn ystod y cyfnod cyn-dymor cafwyd perfformiadau addawol iawn, r perfformiad yn erbyn Llandudno pnawn Sadwrn yn un or gorau er iddynt fod yn anlwcus iawn i idlior unig gl yn y gm. Un ystadegyn weth sylwi arno ydyr ddwy gl gybyddlyd maer amddiffyn wedi ildio mewn 7 gm cyn dymor. Ond pnawn Sadwrn cawn y gmau go-iawn yn cychwyn.
Cic gyntaf 2,30pm. Cmon Port!

The HGA season kicks off on Saturday with Port travelling to Penrhyn-coch for a testing opener. The two clubs met at the back end of last season and in a tight contest Sion Jamess goal was enough to give the Roosters the three points. The home team will be looking to continue their impressive run of wins at the end of last season. They have the usual regulars like Jon Foligno, Owain James and Antonio Corbisiero in their squad again and have added the experienced Luke Sherbon and Rhydian Davies joining from Caersws.
Craig Papirnyk, though losing Sion Bradley and Cai Jones to Caernarfon, has brought in some genuine talent to boost his squad. Though everyone has not been available at the same time during pre-season there have been some highly promising performances and none better than that against Llandudno last weekend when they were unfortunate not to win. One impressive statistic has been the miserly two goals conceded in 7 pre=season fixtures. But the sparring is now over and the real thing start on Saturday.
Kick off 2.30pm. Cmon Port!
06/08/18
Y Garfan gyda Rhifau / The squad with Numbers

Mae Craig Papirnyk wedi cyhoeddi ei garfan ar gyfer y tymor a hefyd y rhifau carfan.
Sbiwch drwyr enwau ac os na fydd hyn yn codi awydd ar gyfer y tymor newydd wnaiff dim wneud! Maen garfan gyffrous cymysgedd o chwaraewyr carfan llynedd a nifer o wynebau newydd,Cofiwch fod yna docynnau tymor ar gael.
Cysylltwch DYLAN REES at rees48wesla@gmail.com or 07900512345

13 Paul Pritchard
2 Gruff John Williams
3 Josh Banks
4 Ceri James
5 Dan Roberts
6 - Gaz Jones Evans
7 Iwan lewis
8 - Iddon Price
9 Joe Chaplin
10 Julian Williams
11 Robert Evans
12 Sion Edwards
14 - Warren Aykroyd-Duckett
16 Tom Emlyn
17 Ryan Taylor
18 Ifan Emlyn
19 Dan Dascalu
20 Dewi Thomas
25 Shaun Cavanagh
29 Jay Gibbs
31 Dale Davies

Above is Craig Papirnyks squad for the new season with squad numbers. Take a look through the list of names and if that doesnt whet your appetite for the new season then nothing will! Its a mixture of last seasons remainers and new faces. Remember there are season tickets available.
Contact: DYLAN REES at rees48wesla@gmail.com or 07900512345
06/08/18
Dewi Thomas yn arwyddo / Dewi Thomas the latest to sign

Mae Craig Papirnyk wedi arwyddo Dewi Thomas ar gyfer y tymor newydd. Gall Dewi chwarae yn y cefn neu yng nghanol cae ac yn gyn-chwaraewr efo Caergybi ac Amlwch.
Isod gweler sylwadau Craig ynglyn Dewi.

Craig Papirnyk announces a further signing for the new season. He has brought in Dewi Thomas who is a former Holyhead Hotspur and Amlwch Town player. He can play in defence or midfield. Craig, pleased to make another good signing, coments below:

Hes a talented player and at only 22yrs old has a lot more to give. us after impressing during pre-season.
I have no doubt he will improve with us, hes athletic, strong and can play with composure. Hes fitted straight in with the squad and impressed during his short time with us.
Our squad has taken shape now and is looking very competitive all over the park, we will need this strength in depth if we are to push all the way this season.
Its exciting times and we are now fully focused on a difficult trip to face Penrhyncoch this weekend in the season opener , we have built good momentum and I am very pleased with were we are at as a squad.
We are all looking forward to the challenge and season ahead now!
06/08/18
Newyddion am y Garfan / Squad update

Bydd Meilir Williams yn ymuno CPD Penrhyndeudraeth ar fenthyg. Fel yn achos Jake Jones, mae Craig yn teimlo fod angen ir chwaraewr ifanc addawol fod yn chwarae gemau yn rheolaidd er mwyn ei ddatblygiad. Y tymor diwethaf sgoriodd Meilir 10 o goliau y mwyafrif wrth iddo ddod or fainc.
Meddai Craig, Mae angen i Mei fel pob blaenwr chwarae gemau a sgorio er mwyn cynyddu ei hyder. Rwyn dymunon dda iddo a byddwn yn siwr oi weld yn l yn fuan.
Bydd Tom Taylor yn gadael y clwb oherwydd problemau teithio a phellter ar gyfer gemau ac ymarfer. Serenodd Tom ir clwb mewn nifer o gemau y tymor diwethaf. Diolch i Tom a phob dymuniad da at y dyfodol.
Ar hyn o bryd mae Dan Roberts yn dal heb wella or anaf iw benglin, anaf ai cadwodd allan am gyfnod hir y tymor diwethaf. Disgwylir i Dan ddychwelyd ir garfan unwaith iddo adfer ffitrwydd llawn.

Meilir Williams will be joining CPD Penrhyndeudraeth on loan. As with Jake Jones, manager Craig Papirnyk feels that Meilir needs to be playing regular football to aid his development. Last season, coming mainly off the bench, he scored 10 goals.
Craig says Mei needs to be playing football as any normal centre forward he needs games to get goals and his confidence up , I wish him all the best and I am sure we will see him return soon.
Tom Taylor, who starred for the club on several occasions at the back last season. leaves because of the distance needed to travel to both games and training. We thank Tom and wish him well.
Another defender Dan Roberts is still suffering the knee problems which kept him out for long periods last season. He will however return to the squad once he has regained fitness.
02/08/18
Cwpan Pathfinder / Pathfinders Cup: Port v Llandudno

Dymar amser hwnnw or flwyddyn pan fydd y Pathfinders yn ymweld r ardal ac yn cynnal eu gwersyll haf yng Nghricieth. Croeso cynnes iddynt ir ardal ac ir Traeth.
Mae hwn yn ddiwrnod y byddwn yn edrych ymlaen ato gan ei fod yn dod a chefnogaeth frwdfrydig y bobl ifanc ir Traeth. Hefyd pnawn Sadwrn bydd yna Gwpan ir enillwyr -Cwpan y Pathfinders. Yr amser yma llynedd Port oedd yr enillwyr yn erbyn Y Bermo, a daeth fewn fel gwrthwynebwyr ar y funud olaf.
Eleni bydd yr hogyn lleol Iwan Williams yn dod ai garfan UGC, sef Llandudno, i wrthwynebu Port. Dros yr haf mae Iwan wedi trawsnewid ei garfan a bydd yn ddiddorol gweld ei dm ar gyfer y Sadwrn.
Bu Craig Papirnyk hefyd yn brysur gydar diweddara, Jay Gibbs, yn ymuno wythnos hon o Landudno!!
Gan mae hon ydyr olaf o gemau cyn dymor bydd dewisiafaur ddau reolwr yn rhoi syniad inni or tm posib ar gyfer y gemau gynghrair cyntaf y penwythnos nesaf.
Cawn eich gweld ar y Traeth. Cic gyntaf 2,20pm. Cmon Port!!

Its that time of year when the Pathfinders visit the area for their annual summer camp at Cricieth. We welcome them to the area and look forward to welcoming them to the Traeth.
It is a day our regular supporters look forward to bringing with it a refreshing brand of enthuiastic support.
Saturday is the day when the Pathfinders very own trophy will be at stake. This time last year Port defated late replacements Barmouth to take the trophy. This year local boy Iwan Williams brings his WPL outfit, Llandudno Town to present Port with a real challenge. Iwan has transformed his squad over the summer and there will be an interesting line-up on Saturday.
Craig Papirnyk has also been active over the summer culminating with this weeks signing Jay Gibbs -from Llandudno!!
With this being the final pre-season fixture we can expect to see the line-ups being a good pointer to what can be expected when the league season gets underway next weekend.
See you at the Traeth, Kick off 2,.30pm Cmon Port!!
02/08/18
Jake i Bwllheli / Jake to Pwllheli

Bydd Jake Jones yn ymuno a CPD Pwllheli ar fenthyg ac isod gweler sylwadau Craig Ppayrnyk ynglyn r penderfyniad.

Jake Jones will be joining Pwllheli on a loan basis and below Craig Papirnyk gives his reasons for taking this decision.

Jake needs to be playing regular football and with Pwllheli invited back in the Welsh Alliance League it is a good standard for him to continue to develop his football. Jake is an intelligent young man and agrees this is the best thing for him right now.
Jake is a promising young talent who will gain valuable experience with Pwllheli, that experience will be vital to him and will help both the player and club in the long run.
Good luck Jake.
01/08/18
Jay Gibbs yn arwyddo / Jay signs for Port

Roedd Craig Papirnyk yn hapus iawn wrth gyhoeddi fod Jay Gibbs wedi arwyddo i Port. Maer chwaraewr canol cae talentog yn ymuno o Llandudno a diolchodd Craig i Iwan Williams, rheolwr clwb Maesdu, am ei gymorth wrth ganslo cytubdeb Jay er mwyn iddo ddod i Port.
Isod gweler ymateb Craig ir trosglwyddiad.

A delighted Craig Papirnyk announced today the signing of Jay Gibbs. The talented midfielder joins from Llandudno Town and Craig expressed his thanks to Iwan Williams and Llandudno FC with their ongoing assistance in cancelling Jays contract so that he is able to cometo the Traeth.
Below is Craigs reponse to completing Jays transfer:

I am over the moon that Jay decided that Port would be his preferred choice to play his football this season.
Jay recently left Llandudno and we realised straight away that we needed to contact him so I did. After a few conversations and inviting Jay down to train, things moved well with us. He played against Penrhyn at home and enjoyed the game he also enjoyed how we do things here at Port and featured last night at Caernarfon.
A player of Jays calibre naturally attracted lots of great offers for him but I am thankful and made up to today announce that he will be joining us at Port.
Jay has come in and immiedietly his quality has sent confidence through the entire sqaud . Jay is a winner and his ability and quality in the midfield makes him the best in this league without a doubt and hes the type of player we have been in need of at Port.
He has everything you would look for in a central midfield player, his short and long game with both feet is a joy to watch. He can slow a game down and speed it up when needed, Jay has quality in abundance and his set pieces will be a real threat for us this season. Hes a fiery character because hes a winner and thats something you need in every team.
Im honestly elated that Jay has joined Port and I cannot wait now to get working with him on a weekly basis.
"Welcome to Port Jay Gibbs !
01/08/18
Ail-Dm yn ennill / Win for Reserves

Tra roedd y tm cyntaf yn chwarae gm gyfartal ar yr Ofal neithiwr, ar Y Traeth oedd yr Ail-dm yn sicrhau buddugoliaeth o 1-0 dros Tm Dan 19 Llandudno. . Rhys Hughes sgoriodd y gl holl bwysig i Port. Croesawyd y cyn hyfforddwr Mark Orme yn l ir Traeth a diolch iddo am y gm.

While the first team were playing out a goalless draw at the Oval, the Reserves were in action at the Traeth. The only goal of the game from Rhys Hughes proved to be the match-winner as they entertained Llandudnos U 19s. Thanks to former Port coach Mark Orme for brining his young squad to the Traeth.
27/07/18
Noddi Pl yn 2018/19 / Match Ball Sponsorship

Oes gennych chi diddordeb NODDI PL am 30 y gem?
Cewch eich enw yn y Rhaglen, Safle We, Facebook a Cyfrif Trydar y Clwb!!
Cefnogwch y Clwb yn ystod tymor 2018-2019!!
Cysylltwch a:
rees48wesla@gmail.com neu 07900512345

Would you be interested in MATCH BALL SPONSORSHIP 30 per match?
Your name will appear in our Matchday Programme, Website, Facebook and Twitter account! Support the Club during 2018-19!!
If interested or for more information contact:
rees48wesla@gmail.com or 07900512345
26/07/18
Tote Mis Gorffennaf / July Tote

Y rhifau lwcus yn y TOTE mis Gorffennaf oedd 4 a 24. Roedd 3 enillydd: Mrs G. Owen, Porthmadog Mr R. Pearce, Garndolbenmaen a Mrs B. Semmens, Pwllheli yn ennill 284.67 yr un.
Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 3ydd o fis Awst. Bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael ei tynnu nos Wener, 31ain o fis Awst, yn sesiwn Bingo misol Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the July TOTE were 4 and 24. There were 3 winners: Mrs G Owen, Porthmadog. Mr R Pearce, Garndolbenmaen and Mrs B Semmens, Pwllheli each winning 284.67.
Any claims must be made by 8pm on Friday, 3rd August,. The next Tote will be drawn on Friday, 31st August at the monthly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345
27/07/18
Gm yr Ail-dm OFF /Reserves Game OFF

Newyddion siomedig. Mae Cefn Rangers wedi tynnu allan or gm yn erbyn yr Ail-dm oedd iw chwarae ar y Traeth fory.
Y gm nesa ir Ail-dm fydd Nos Fercher nesaf pan fyddwn yn croesawu Mark Orme a tm Dan 19 Llandudno. Cic gyntaf am 7 or gloch

Disappointing news. Cefn Rangers have pulled out of tomorrows scheduled fixture with the Reserves to be played at the Traeth.
Next up for the Reserves is a Tuesday night friendly welcoming with Mark Ormes Llandudno FC U19s to the Traeth. 7pm kick off.
26/07/18
Y ddau dm gemau pnawn Sadwrn / Both teams in action Saturday

Bydd y Tm Cyntaf ar Ail-dm yn chwarae dros y penwythnos.
Bydd y tm cyntaf yn teithio i Wrecsam i chwarae Brickfield Rangers tra fydd yr Ail-dm ar y Traeth yn croesawu Ail-dm Cefn Rangers.
Bydd y ddwy gm yn cychwyn am 2.30pm.
Bydd Brickfield yn brawf da gan iddynt llynedd ddod yn agos iawn i ennill dyrchafiad ir Cymru Alliance gan arwain y gynghrair am gyfnod hir cyn colli allan i rhediad hwyr Bwcle. Bydd y gm yn golygu dychweliad buan iw hen glwb ir blaenwr newydd Dale Davies Bu Brickfield hefyd yn brysur dros yr haf yn cryfhau eu carfan gyda llygad ar rhoi sialens go-iawn am ddychafiad ar ddiwedd y tymor.
Mae Brickfield yn chwarae ar Barc Clywedog, Homestaed Lane, Wrecsam LL14 4HE

Both the first team and the Reserves will be inaction over the weekend.
The first team travel to Wrexham to take on WNL club Brickfield Rangers while the Reserves will be at the Traeth where they take on Cefn Rangers Reserves.
Both games will kick off at 2.30pm.
Brickfield will provide a good test as they only narrowly missed out on promotion to the Cymru Alliance having topped the WNL for most of the season only to be pipped at the close by Buckleys late run. The game will provide Ports new forward signing, Dale Davies, with an early return to his former club. Brickfield have been busy strengthening their squad over the summer and should be strong challengers for promotion come next April.
Brickfield play at Clywedog Park, Homestead Lane Wrexham, LL14 4HE
27/07/18
Leon Doran yn ymuo gyda Conwy / Leon Doran joins Conwy Borough

Maer amddiffynnwr Leon Doran wedi arwyddo i Conwy. Y tymor diwethaf chwaraeodd y cyn chwaraewr Academi Cei Conna. 9 (+4) o gemau HGA dros Port, gan sgorio un gl. Treuliodd gyfnod ar fenthyg gyda Cyffordd Llandudno yn ystod y tymor.
Pob lwc Leon.

Defender Leon Doran has signed for Conwy Borough. Last season the former Connahs Quay Academy product played 9 (+4) HGA games for Port scoring once. He also spent a period on loan at Llandudno Junction.
We thank Leon and wish him well in the future.26/07/18
Chwarae'r Cofis ar yr Oval / Port face the Cofis

Bydd Port yn teithio ir Oval nos Fawrth nesaf a gm cyn-dymor ychwanegol yn erbyn yr hen elyn Caernarfon. Gyda nifer wedi colli gemau paratoi drwy fod ffwrdd ar wyliau neu efo anaf teimlai Craig fod cael gm cyhwanegol yn fantais ac yn brawf iawn ar y garfan.
Cic gyntaf 7,30pm

Port will travel to the Oval next Tuesday evening, July 31st for an additional pre-season fixture against Caernarfon Town. Craig says, With so many absentees through holidays or injuries, I have decided to add another game, I also feel we need a good test!
Kick off 7,30pm.
25/07/18
24 awr ar l y digwyddiad / 24 hours later

Bellach a mwy na 24 awr wedi mynd ers y digwyddiadau difrifol ar y Traeth maer realitir sefyllfa yn suddo i fewn.
Maen rhyddhad enfawr meddai cadeirydd y clwb Phil Jones, fod pwb yn ddiogel er waethaf difrifoldeb y sefyllfa.
Ychwanegodd. Rhaid diolch ir Gwasanaethau Argyfwng -Yr Heddlu. Y Frigd Dn yr Ambiwlans a gweithwyr y Cwmni Nwy am ymateb mor sydyn ir alwad 999 ac am drin sefyllfa mor anodd mewn ffordd mor broffesiynol. Aeth eu hymateb ymhell tu hwnt i gwneud eu dyletswydd.
Maen bwysig i bobol wybod gymaint oedd ymroddiad y gwasanaethau argyfwng gydar Frigd Dn yn aros ar Y Traeth tan wedi 3 y bore ar Gweithwyr Nwy yn hwyrach yn gadael, er mwyn sicrhau nad oedd ffrwydriad. Medrwn ni ddim diolch digon iddynt Roedd y Gwasanaethau Tn yno o Borthaethwy, Caernarfon a Phwllheli yn ogystal a Phorthmadog.
Yn ogystal roedd Phil yn ddiolchgar ir cefnogwyr ar y noson am eu hamynedd ar ffordd gyfrifol ymatebwyd ir sefyllfa, yn cydweithio efo swyddogion i sicrhau diogelwch pawb wrth iddynt adael y Traeth.
Oherwydd difrifoldeb y sefyllfa roedd yn amhosib i nifer adael y lle yn eu ceir a bun rhaid i rhai aros tan 1 am cyn gadael am adre tra bu i eraill adael eu ceir yn y maes parcio dros nos.
Roedd Phil hefyd yn falch iawn o ymateb swyddogion a gwirfoddolwyr y clwb yn delio efo sefyllfa beryglus ac annisgwyl ac roedd gan bawb air da i Nicola a ddaeth a cup-dakes ir gwirfoddolwyr. Blasus iawn! ac yn dod a chydig o hiwmor i sefyllfa ddyrys. Maer digwyddiad yn gadael nifer o broblemau. Cafodd nifer o geir eu taro ac ambell un yn right-off. Bydd angen tanc nwy newydd a bydd yna fensys iw trwsio.
Yn bwysicach na dim meddai Phil aeth pawb adren saff.

Now 24 hours after the serious events at the Traeth the reality of what might have happened is sinking in.
it is a huge relief said club chairman, Phil Jones, that things have turned out as well as they have given the circumstances and that everyone is safe because the potential did exist for a very serious outcome.
He added, We have to thank the Emergency Services, --Police, Fire Brigade and Ambulance- and the Gas Company workers for their immediate response to the 999 call and for the highly professional way they dealt with such a difficult situation, the kind of response which went way beyond the call of duty.
It is important for people to know how dedicated the emergency services have been, with the Fire Brigade remaining at the scene until 3 am with the Gas workers there for even longer to ensure that there was not an explosion. We cannot thank them enough. Fire Brigades from Menai Bridge, Caernarfon, Pwllheli as well as from Porthmadog attended the incident.
Phil also thanked the supporters at the game for their patience and the responsible way they reacted to the situation, co-operating with club officials to ensure the safety of all as they made their way from the ground.
Because of the danger of a gas explosion many were unable to leave the Traeth in their cars; some were unable to leave until 1 am and others left their cars overnight at the ground.
Phil was delighted with the way club officials and volunteers dealt with a very serious and unexpected problem, with all concerned really appreciating Nicolas special cup-cakes, not only for the taste but for the light-hearted relief they brought to a tense situation.
The incident however leaves many problems in its wake with several cars badly damaged and some even written off. A new gas tank will be needed and fences repaired.
But said Phil, Above all we are relieved that all of the almost 300 strong crowd were safe.
25/07/18
Gm yn dod i ben ar l 85 munud / Match abandoned after 85 minutes

Taflwyd cysgod dros y gm gyfeillgar rhwng Port ar cymdogion CPD Penrhyndeudraeth oherwydd digwyddiad difrifol 5 munud cyn ddiwedd y gm. Daeth y diwedd wrth I gar ddisgyn or ffordd osgoi lawr I gyfeiriad Clwb y Traeth ac ar y silindrau nwy wrrth ymyl. Rhuthrodd chwaraewyr a chefnogwyr at y lle a rhuddhawyd y gyrrwr or car. Cyrhaeddodd yr heddlu, injan dn ac ambiwlans a chaewyd y ffordd osgoi Ir ddau gyfeiriad. Oherwydd y peryg posib roedd nifer wedi methu gadael y maes parcio am fod eu ceir yn agos iawn Ir digwyddiad.
Am y gm ei hun roedd Port 2-0 ar y blaen pan orffenwyd y gm ar 85 munud. Y sgorwyr I Port oedd Ifan Emlyn a Sion Parry.

Highslide JS
Llun / Photo: Dylan Rees
  Highslide JS
Llun / Photo: Dylan Rees

Last nights friendly fixture against neighbours CPD Penrhyndeudraeth was overshadowed by a serious incident 5 minutes before the end g the game. The game was halted when a car careered down the slope from the by-pass and on to gas cylinders adjacent to the Clubhouse. Players and other helpers rushed to the car and the driver was released. Police, fire-engines and an ambulance arrived at the scene and the by-pass was closed and cars parked close to the incident were unable to leave the car park at the end of the game.
As to the game port were 2-0 ahead when the game ended after 85 minutes. Ifan Emlyn and Sion Parry netted for Port.
22/07/18
Prif Noddwyr yn aros / Joint Sponsors to continue

Mae yna newyddion da heddiw bod tri prif noddwr y clwb, sef RHEILFFYRDD FFESTINIOG ac ERYRI, AGWEDDAU ERYRI a COLIN JONES ROCK ENGINEERING yn parhau eu cefnogaeth dros y tymor sydd yn dod.
Diolchwyd iddynt am eu parodrwydd i barhau r nawdd gan Swyddog Marchnatar clwb, Dylan Rees a ddywedodd:
Mae mwyafrif helaeth on hysbysebwyr hefyd yn parhau au cefnogaeth. Heb yr ymroddiad yma ni fyddem yn gallu cynnal tm ar y safon yr ydym. Rwyn gobeithio y caiff eu teyrngarwch eu adlewyrchu mewn codi proffeil ac, wrth gwrs, cynnydd mewn gwerthiant. Erfynwn ar ein cefnogwyr yn eu tro i gefnogi y noddwyr ar hysbysebwyr hyn.
Llynedd, er gwaethaf y ffaith mae Port ywr trydydd dref lleiaf o rhan poplogaeth yn y Gynghrair, roeddem yn drydydd or brig o rhan maint y torfeydd, dim ond trwch blewyn tu ol i Gaernarfon a Rhyl. Yn ogystal, wrth gwrs, mae dros 4,000 yn dilyn y safle we, trydar a gweplyfr.

There was some good pre-season news today with the announcement. by Marketing Manager, Dylan Rees, that all three of the Clubs main sponsors have signed up for another season.
We are more than pleased that the FFESTINIOG and WELSH HIGHLAND RAULWAY, ASPECTS of SNOWDONIA and COLIN JONES ROCK ENGINEERING are continuing with their sponsorship.
A substantial majority of our advertisers are also continuing with their support. Without this commitment we could never be able to sustain a team at this level.
I urge our supporters to use the services of our sponsors and advertisers at every possible opportunity. They are the Clubs lifeblood! said Dylan Rees.
Despite being the third least populated town in last seasons Huw Grays League we were in 3rd place in terms of attendances only slightly behind Caernarfon and Rhyl he added and, of course, over 4,000 follow our website and social media accounts such as Twitter and Facebook
22/07/18
Penrhyn nos Fawrth / Penrhyn on Tuesday

Yn dilyn yr awyrgylch parti a dathliad a gafwyd pnawn Sadwrn wrth ir Cewri ddychwelyd ir Traeth byddwn, nos Fawrth, yn croesawu y cymdogion CPD Penrhydeudraeth. Hon fydd y pumed gm cyn-dymor i Port tra fod Penrhyn wedi curo CPD Aberffraw nos Wener ddiwethaf yn eu hunig gm hyd yma. Cic gyntaf 7.30pm

After the relaxed party atmosphere of Saturdays celebratory match with the Legends, Port will welcome neighbours CPD Penrhyndeudraeth to the Traeth. This will be Ports fifth pre-season fixture whereas Penrhyn gained a 5-0 home victory over CPD Aberffraw last Friday in their only fixture to date. Kick off 7. 30pm
19/07/18
DATHLWCH efo RICHARD / CELEBRATE with RICHARD

Pnawn Sadwrn fydd yna gm i ddathlu gyrfa wych Richard Harvey, 14 tymor a 373 o gemau rhwng y pyst -achos dathlu yn wir a 373 o rhesymau i ddiolch i Richard.
Bydd tm Cewrir gorffennol yn herio tm presennol Port am 2.30pm pnawn Sadwrn a gweler, yn yr eitem isod YR ARWYR YN OL i RICHARD, y rhestr llawn om gewri sydd yn dod ynghyd i ddathlu gyda Richard Harvey.
Dewch i fwynhaur atgofion yn y pnawn ac arhoswch ir dathliad cerddorol ym yr hwyr am 7.30pm gyda DECLAN SWANS.

On Saturday there will be a special match at the Traeth to celebrate Richard Harveys wonderful playing career, 14 seasons and 373 games -plety of reasosn to celebrate 373 of them!
The team of LEGENDS will challenge the current Port team at 2.30pm and you can see in the news item LEGENDS TURN OUT FOR RICHARD the full list of those who will come together to celebrate with Richard Harvey.
Come to enjoy the memorieis in the afternoon and then on Saturday evening stay to enjoy the musical celebration with DECLAN SWANS xtarting at 7.30pm.
18/07/18
Buddugoliaeth ir Ail-Dm / First win for the Reserves

Sicrhaodd tm ifanc Sion Eifion eu buddugoliaeth gynta or cyfnod cyn-dymor, heno yn Nhreborth. Yn dilyn gm gyfartal a chanmoliaeth yn erbyn Nantlle Fl pnawn Sadwrn, cawsant fuddugoliaeth o 1-0 dros CPD Waunfawr o Gynghrair Gwynedd mewn gm dynn. Da iawn hogia.

. Sion Eifions young squad recorded their first win of the pre-season at Trebroth tonight. Following on from a highly commendable share of the spoils with Nantlle Vale on Saturday they recorded a narrow 1-0 win over Gwynedd League club, CPD Waunfawr. Well done lads.
17/07/18
Dau yn arwyddo / Double swoop for Craig

Warren Duckett - CPD Porthmadog FCTonight we secured signatures for both Warren Duckett and Shaun Cavanagh for the coming season !
Heno mae Craig Papirnyk wedi arwyddo dau chwaraewr a fydd yn cryfhaur garfan yn fawr. Warren Duckett, chwaraewr canol cae profiadol o Ddinbych a Shaun Cavanagh chwaraewr ifanc addawol canol cae o Gaernarfon. Croeso ir ddau ir Traeth. Isod gweler ymateb y rheolwr Craig Papirnyk.

Tonight Craig Papirnyk has completed the signibg of two players who will greatly strengthen the squad, Warren Duckett is an experienced midfielder who joins from Denbigh Town and Shaun Cavanagh a young highly promising attacking midfielder who joins from Caernarfon Town . Welcome tot he Traeth Warren and Shaun. Below Craig responds.

Shaun Cavanagh - CPD Porthmadog FCI am also very excited about signing Shaun Cavanagh this evening , Cav is undoubtedly one of the best youngsters around and will bring something different to what we have in the squad already , he is versatile and can play with both feet , he has sharp movement and loves to get on the ball to make things happen , like Warren he has also been training With us and played a couple of games , he has settled straight in and is a boost to our squad.
Im made up about finally getting Warren to Port , Ive been after him for a years !! Waz has trained with us and played a couple of games so far , scoring and has had a very positive impact on the sqaud already !
Hes a player I played with at Bala and one I respected very highly , hes a born winner and natural leader , his experience will undoubtedly strengthen us and he has the ability to score goals from midfield , hes excellent at link up play and can score with both feet and his head , hes very respected at this level. He is a top signing for us with plenty of football still left in him and will bring experience and leadership to this young squad we have.
I am now looking forward to bringing this squad closer together in the coming weeks , training has been good up to this point , lads are looking fit and strong and we are all itching now for the season to start !"17/07/18
YR ARWYR YN OL i RICHARD / LEGENDS TURN OUT FOR RICHARD

Bydd y Sadwrn nesaf yn bnawn o ddathlu ar Y Traeth pan fydd carfan gref o gyn arwyr Y Traeth yn dod at eu gilydd yn deyrnged i yrfa nodedig Richard Harvey, gyrfa a gyrhaeddodd y llinell derfyn yng ngm olaf y tymor diwethaf. Maer garfan yn darllen felPwy ydy Pwy o arwyr y Traeth dros y 25 mlynedd ddiwethaf ac yn arwydd or parch ar edmygedd sydd ymysg ei gyd-chwaraewyr ir golwr.
Bydd y gic gyntaf am 2.30pm pan fydd y tm presennol yn chware m y Cewri ond dewch yn fuan er mwyn ichi fwynhau taith ar hyd llwybraur cof.
Yng Nglwb y Traeth o 7.30pm ymlaen bydd band Declan Swans yn arwain noson o adloniant.

Geraint Siop Jones, Aled Owen, Adrian Twm Jones, Steve Psycho Smith, RyanRio Davies, John MynyddJones, Gareth Parry, Marcus Orlik, Rhys Roberts, Mike Foster, Paul Roberts, Graham Austin, Lee Webber, Jason Saddler, Carl Owen, Nigel Barry, Yws Gwynedd, John Rowley, Campbell Harrison, Marc Jiws Williams, Dafydd Evans, Danny Hughes, Ritchie Owen, Richard Boskin Hughes, Tony Williams, Stephen Midge Williams, Matthew Hughes, Chris Jones, Steve Kehoe, Emrys Williams, Nigel Kippax Smith, Tecwyn Tex Jones, Gareth Hughes, Colin Saynor, Gareth Caughter, Paul Whelan, Chris Banks, Merfyn Williams, Ceri James, Craig Papirnyk.
Rheolwyr / Managers: Viv Williams & John Bach Williams.

Next Saturday will be an afternoon of celebration at the Traeth when a large squad of former Traeth heroes has been assembled to pay tribute to Richard Harveys outstanding career, a career which reached its final act in the final match of last season. The squad reads like a Whos Who of the last 25 years of football at the Traeth and is a sign of the affection and the respect which fellow players have for Richard.
The game between the current Port team and the Legends will kick off at 2.30 pm. Get there early and enjoy a journey down memory lane.
From 7.30pm, the band Declan Swans will lead the evenigs entertainmanet at the Traeth Clubhouse.
15/07/18
Gemau Ail-Dm -AWST / Reserve League fixtures AUGUST

Bydd yr Ail-Dm yn chwarae dwy gm Gynghrair yn ystod mis Awst gan gychwyn ar nos Wener 17 Awst yn Llanrwst.
Nos Wener 17 Awst Llanrwst v Port 6.30pm
Nos Wener 24 Awst Port v Llanrug 7.30pm.

The Reserves will play two Reserve League fixtures in August commencing on Friday, August 17.
Friday 17 August: Llanrwst v Port @ 6,30pm
Friday, 24 August Port v Llanrug Utd a@ 7.30pm.
14/07/18
Gm gyfartal ir Ail-Dm / A good result for Reserves

Chwaraeodd yr Ail-Dm eu hail gm cyn-dymor heddiw yn Treborth yn erbyn Nantlle Fl clwb syn chwarae yn Adran Un Y Welsh Alliance. Sicrhawyd canlyniad da er eu bod heb nifer or garfan, gydar gm yn gorffen yn gyfartal, 3-3. Cafodd y Fl gychwyn da ac erbyn hanner amser roeddent 3-0 ar y blaen. Brwydro nol yn yr ail hanner, a diolch i ddwy gl gan Sion Parry ac un gan Sol Kempster gorffennodd y gm yn gyfartal
Bydd yr Ail-Dm yn chwarae eto nos fercher, yn erbyn Y Waunfawr ar gm eto yn Treborth r gic gyntaf am 7 or gloch.
Pan fydd y tymor newydd yn cychwyn, bydd tm Sion Eifion yn chwarae yn Adran Ail-Dimaur Welsh Alliance. Bydd yna 12 clwb yn yr Adran, gyda pedwar or clybiau yn Ail-Dimoedd clybiau Cynghrair Huws Gray -Conwy, Dinbych a pencampwyr llynedd, Prestatyn, ydyr tri arall.

At Treborth today the Reserves played their second pre-season fixture against Welsh Alliance Division One club Nantlle Vale gaining a very creditable 3-3 draw despite being without several squad members, Vale started strongly and were 3-0 up by half-time but in an excellent second half fight back they levelled the score-line thanks to two goals from Sion Parry and another from Sol Kempster.
The Reserves continue their preparations with a game against Waunfawr on Wednesday. Again the game will be played at Treborth and the kick off is at 7pm.
When the new season gets started Sion Eifion's team will play in a 12-club Welsh Alliance Reserve League. Port will be one of four Huws Gray Alliance clubs with teams in this league next season Conwy Borough, Denbigh Town and last seasons champions Prestatyn are the others.
13/07/18
Hatric i Sion / Sion nets Three

Daeth yna rhuthr o goliau ail hanner i sicrhau y fuddugoliaeth i Port heno gyda Sion Edwards yn arwain y ffordd efo hatric. Di-sgor oedd hi ar yr hanner gydar tm cartref yn cadw pethaun gyfartal. Ar l 57 munud rhwydodd Sion Edwards ei gynta gyda Iddon Price yn dyblir fantais ar 68 munud. Yn dilyn yr ail gl agorodd y llifddorau, gyda pedair gl arall yn dilyn mewn cyfnod o 8 munud. Sgoriodd Jake Jones y 3ydd ar 70 munud a wedyn Sion Edwards yn rhwydo ddwywaith (73 & 76 munud) i gwblhaur hatric. Gl i rhwyd ei hun cwblhaodd y sgorio ar 78 munud a buddugoliaeth o 6-0 i Port.
Diolch i CPD Llanuwchllyn am y croeso. Diolch hefyd i Carwyn Parry am y trydaru cyson.

Highslide JS
Sion Edwards / Sion Edwards


A burst of second-half goals, with Sion Edwards leading the way. gave Port the victory at Llanuwchllyn tonight. The home team held Port in a scoreless first half. But after 57mins Sion Edwards put them ahead with Iddon Price doubling the advantage after 68 mins. This second goal opened the floodgates with four further goals coming in the space of just 8 mins. Jake Jones netted Ports third on 70 minutes and Sion Edwards then got back into the act to score twice (73 &76 mins) and complete his hat-trick. Ports sixth was a 78th minute own goal. This completed the scoring with Port winners by 6-0.
Thanks to CPD Llanuwchllyn for hosting us tonight. Thanks also to Carwyn Parry for the regular updates.
13/07/18
Cynnig Arbennig -Tocynnau Tymor / Early Bird Offer on Season Tickets

Gellir osgoir cynydd mewn prisiau mynediad. Y newyddion da ydy cyhoeddwyd fod tocynnau tymor ar gael fydd yn adlewyrchur hen brisiau ac mae yna GYNNIG ARBENNIG fydd yn rhoi gostyngiad pellach.
70 ar gyfer y 15 o gemau cynghrair cartref ar gyfer oedolion - Manylion llawn
45 i ddinesyddion hyn ar anabl - Manylion llawn
Ac fe gyhoeddwyd hefyd bod GOSTYNGIAD o 10 ar gael ar y prisiau rhain os bydd cefnogwyr yn eu prynu cyn Sadwrn 28 GORFFENNAF.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a DYLAN REES ar rees48wesla@gmail.com neu 07900512345

The increases in admission prices below can be avoided !! The good news is that SEASON TICKETS are now available. These reflect the old admission prices and there is an EARLY BIRD OFFER that will make these even cheaper!
Adult tickets are 70 for the 15 league matches - Full details
45 for senior citizens and the disabled - Full details
If these are bought before Saturday 28th July there will be a 10 DISCOUNT on both prices (60 for adults, 35 for senior citizens and the disabled).
For more information and/or buy your season ticket please contact DYLAN REES at rees48wesla@gmail.com or 07900512345
Newyddion cyn 13/07/18
News before 13/07/18

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us