- CPD Porthmadog FC - Newyddion / News
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
20/06/18
Cyfleoedd Hysbysebu a Noddi / Advertising and Sponsorship opportunities

Mae cyfleoedd hysbysebu a noddi ar gael ar gyfer y tymor newydd i unigolion a busnesau.
Bu nifer o ddatblygiadau pwysig ar Y Traeth dros y tymhorau diwethaf gydar cyfleusterau modern sydd yno yn cael defnydd gydol yr wythnos. Hefyd gwelodd y clwb gynnydd arwyddicaol yn y gefnogaeth i gemau cartref.
Mae yna gyfleoedd gwerthchweil i fusnesau lleol ac unigolion
Hysbyseb yn y rhaglen
Noddi Pel
Noddi Gm
Hysbysfwrdd ar ochor y cae
A llawer mwy....
Am fwy o fanylion cysylltwch a Dylan Rees Swyddog Marchnata rees48wesla@gmail.com

Interested in advertising and sponsorship opportunities for the new football season?
There have been many important developments at the Traeth over recent seasons with increasing use of the modern facilities at the ground throughout the week. The club has also seen a significant increase in support in home matches.
There are worthwhile opportunities for local businesses and individuals
Programme advertising
Match Ball sponsorship
Match sponsorship
Perimeter advertising board
And more...
Contact Dylan - Marketing Officer rees48wesla@gmail.com
18/06/18
Dan Dascalu yn ymuno / Dan Dascalu signs

Mae Craig Papirnyk wedi arwyddo ei 4ydd chwaraewr newydd or haf wrth ddod Dan Dascalu, chwaraewr ifanc ganol cae, ir Traeth o CPD Llanuwchllyn.
Bu yn rhan o Academi clwb Y Bala am nifer o flynyddoedd ac roedd hefyd yn rhan o Garfannau Datblygol Cenedlaethol ar lefel oed cyn cael ei alw i garfan Academi Cymru a deithiodd i Weriniaeth yr Iwerddon yn 2016.Chwaraeodd i dm Cymru Dan 18 gyda Ifan Emlyn Yn 16 oed cafodd gytundeb tm cyntaf gan y rheolwr Colin Caton.
Wrth groesawu Dan ir clwb dywedodd Craig:
Mae Dan yn chwraewr ifanc addawol iawn ac rwyn hapus iawn iw ddenu ir Traeth. Maen ifanc ac yn dalent cyffrous a fu gynt ar gytundeb ar Faes Tegid cyn symud ir Llan.
Maen bl-droediwr clyfar a daw a dipyn o greadigrwydd in chwarae ymosodol. Gall chwarae mewn unrhyw safle ar draws canol y cae.
Croeso ir Traeth Dan.

Craig Papirnyk has made his fourth new signing of the summer bringing in young midfielder Dan Dascalu from WNL club Llanuwchllyn FC
A product of the Bala Town Academy he was involved in age-group National Development Squads and was called up to the Wales Academy squad in 2016, travelling to play the Republic of Ireland.Played for the Wales U18s with Ifan Emlyn As a 16 year-old he was given a first-team contract by manager Colin Caton
Welcoming Dan to the club Craig says:
Dan is a player with lots of promise and Im pleased to announce him as a Port player. Hes a young and exciting talent who also signed a contract with Bala Town FC before moving to Llan.
Hes a very clever footballer and will bring more creativity to our attacking play. Hes versatile and can play in any position through midfield.
Welcome to the Club Dan.
16/06/18
Rhestr Gemau 2018/19 / The Fixtures are OUT

Bydd Port yn cychwyn tymor 2018/19 oddi cartref yn Penrhyncoch ond y newydd mawr yw y gm ar Y Traeth ar Wyl San Steffan. Bydd Port adre ar 26 Rhagfyr yn croesawu Bangor am y gm ddarbi fawr.
Gwelwch y hestr gemau a cliciwch Matches.
http://www.huwsgrayalliance.co.uk/index.php/component/joomsport/team/26-huws-gray-alliance-2018-19/14-porthmadog?Itemid=166
Dymar gemau fydd yn cychwyn y tymor

!!/08/18 Penrhyncoch v Port
18/08/18 Port v Prestatyn
21/08/18 Bangor v Port

Port will start the 2018/19 season with a visit to Penrhyncoch on August 11. The big news is the Boxing Day clash with Bangor City to be played at the Traeth. The opening fixtures can be seen above.
The full list of fixtures and click on Matches
http://www.huwsgrayalliance.co.uk/index.php/component/joomsport/team/26-huws-gray-alliance-2018-19/14-porthmadog?Itemid=166
14/06/18
Gemau Cyn-dymor yr Ail-Dim / Reserves Pre-season fixtures

Sion Eifion Mae Sion Eifion eisoes wedi trefnu nifer o gemau ir Ail-dm sydd iw adfer ar gyfer tymor 2018/19. Bydd y gm gyntaf ar Gae Clyd yn erbyn Blaenau Ffestioniog ar nos Fercher 11 Gotffennaf, Dymar rhestr llawn:
Nos Fercher 11 Gorffennaf: Blaenau Ffestiniog oddi cartref 6.45pm

Sadwrn 14 Gorffennaf: Dyffryn Nantlle Adre 2,30pm.
Nos Fercher 18 Gorffennaf: Waunfawr Adre 7pm
Sadwrn 28 Gorffennaf: Cefn Mawr Rangers (ail-dm) Adre 2,30pm
Nos Fawrth 31 Gorffennaf: Llandudno Dan 19 Adre 7pm.

Mae Sion Eifion yn adeiladu ei garfan ac wedi arwyddo Aled Williams, capten y tm Dan 18 llynedd, y golwr Morgan Jones ar prif sgoriwr Rhys Hughes. Roedd hafyd yn hapus iawn i arwyddo ei hyfforddwr Sion Parry, y tro yma fel chwaraewr hefyd!
Ychwanegodd Sion Eirian, Anodd credu fod on dal ond yn 21 oed ac yn dal mor awyddus i dyfu fel chwaraewr.

Sion Eifion has already arranged several pre-season games for the Reserves -starting with a game against Blaenau Ffestiniog at Cae Clyd on July 11th. Below is the full list:

Weds 11th July- 6.45pm Blaenau Ffestiniog FC (Away)
Sat 14th July- 2.30pm Nantlle Vale FC (Home)
Weds 18th July- 7pm Waunfawr FC (Home)
Sat 28th July- 2.30pm Cefn Mawr Rangers Res (Home)
Tues 31st July- 7pm Llandudno U19s (Home)

Sion Eifion has already signed up last seasons U18s skipper Aled Williams, keeper Morgan jones and top scoer Rhys Hughes. He was also delighted to be able to sign his assistant coach Sion Parry but this time as a Player as well!
Added Sion, Hard to believe that he's only 21! Still hungry to learn and grow as a player!
13/06/18
Dale Davies yn ymuno / Craig signs Dale Davies

Heno mae Craig wedi arwyddo Dale Davies blaenwr sydd wedi cynrychioli Brickfield Rangers yn ystod y tymhorau diwethat, a chyn hynny hynny CPD Corwen. Daeth yn agos iawn i helpur clwb o ardal Wrecsam i sicrhau dyrchafiad lr HGA y tymor diwethaf ond ir clwb golli allan i Bwcle ar y diwedd un. Isod gwelir ymateb Craig ir trosglwyddiad.

Highslide JS
Croeso Dale Davies / Welcome Dale Davies


Tonight Craig has secured the signatue of Dale Davies a striker who has represented Brickfield Rangers over the last few seasons having previously been at Corwen. He came close to helpimg the Wrexham area club to a place in the Huws Gray Alliance last season, only to see them pipped at the post by Buckley Town at the final hurdle.

Craig said of the new addition to his squad:
I am very pleased that he has chosen Porthmadog to further develop his career as there were offers from other CA clubs but thankfully Dale wanted to join us at Port.
We recently have lost two attacking players so an opportunity within the squad has opened and we have swiftly moved to sign Dale, who we identified as a key target and replacement for what we have lost in Cai Jones.
He will no doubt strengthen our attacking line-up and bring something different to what we already have.
Dale he has plenty of experience playing in the WNL with a proven goal scoring record over the years.
He has been a key player for Brickfield and their success in the last few seasons, Scoring important goals and leading their attacking line, he has a keen eye for goal and an extremely hard working attitude.
Dale is a big strong lad , powerful in the air, works hard for his team and shows a great attitude when on the field. He will be a great addition to our squad.
Dale will wear the number 31 and Im really looking forward to seeing him develop on the pitch with us this season.
Welcome to Port Dale !"
13/06/18
Pob lwc Cai a Sion / Best of luck to Cai and Sion.

Cai Jones Lle mae un drws yn cau mae un arall yn agor a dyna sut y bu ar Y Traeth. Gydar blaenwyr talentog Cai Jones a Sion Bradley yn gwneud y penderfyniad anodd i adael a phrofi eu hunain ar lefel Uwch Gynghrair gyda Caernarfon sydd newydd ennill dyrchafiad. Maer ddau wedi dod fyny drwy Academi Port ac maer clwb yn falch iawn ou llwyddiant yn y gm. Mae pawb yn dymunon dda iddynt a phob llwyddant ir dyfodol.
Mewn pl-droed rhaid i bawb symud ymlaen ac edrych i ddrws arall agor. Mae Craig yn symud i ganfod chwaraewyr i lenwir lle gwag ac eisoes wedi arwyddo Dale Davies, blaenwr o Brickfield sydd hefyd yn edrych i gamu fyny i lefel uwch.

It has been a case of one door closing and another one opening at the Traeth. With talented forwards Cai Jones and Sion Bradley making the difficult decision to leave the club to prove themselves at Welsh Premier level with newly promoted Caernarfon Town. Both players are products of the Port Academy and the club is proud of the huge strides they have made in the game All at the Traeth wish them well and every success in the future
In football we all move on and look for another door to open. Craig has already made a move to seek replacements and the first of these is Dale Davies a striker from Brickfield who is also seeking to make a step up.
12/06/18
Lluniau o'r noson wobrwyo / Photos from the presentation night


Highslide JS
Prif sgoriwr : JOE CHAPLIN : Top Scorer
  Highslide JS  
Chwaraewr y cefnogwyr : SION BRADLEY : Supporters player of the season
Highslide JS  
Chwaraewr y chwaraewyr : TOMOS EMLYN : Players Player
Highslide JS  
Chwaraewr y rheolwr : JULIAN WILLIAMS : Managers Player of the season
Highslide JS
CAI JONES

11/06/18
AIL DM i PORTHMADOG / A RESERVE TEAM for PORTHMADOG

Welsh Alliance Gall y tymor nesaf fod yn un cyffrous iawn i chwaraewyr ifanc y clwb wrth i Sion Eifion fynd a hwy gam ymhellach ymlaen yn eu datblygiad. Y tymor nesaf maer clwb yn anelu i gael tm i chwarae yng Nghynghrair Ail Dimau y Welsh Alliance. Bydd y Gynghrair yn cyfarfod yn fuan i ystyried y cais. Y bwriad ydy chwarae gemau Ail Dm ar Nos Wener o dan y goleuadau neu ar bnawn Sadwrn.
Mae Sion Eifion yn edrych ymlaen ir sialens:
Rwyn falch iawn ein bod am chwarae yng Adran Ail Dimau y Welsh Alliance. Ar l ennill y Gynghrair Dan 18 y tymor diwethaf maer hogiau yn fwy na pharod i gamu fyny ir lefel nesaf o bl-droed. Bydd gan y gynghrair hon dimau cyffrous a fydd yn rhoi sialens newydd ac yn hwb iw datblygiad. Eisoes mae nifer or chwaraewyr ifanc wedi arwyddo at y tymor nesaf.
Bydd y chwaraewyr y byddaf yn arwyddo i gyd yn gymwys felly i chwarae ir tm cyntaf pan fydd yr amser yn iawn.Rwyn hapus hefyd fod yr ail dm a'r tm cyntaf yn mynd i weithion agosach nag erioed y tymor nesaf. Rwyn edrych ymlaen i gychwyn ar y gwaith gan obeithio am dymor arall llwyddianus, ir hogia. Cmon Port!"

The coming season could be an exciting one for the clubs young players as Sion Eifion takes them a step further in their development. Next season the club aims to have a team playing in the Welsh Alliance Reserve League. The League will meet shortly to look at our applicatiom for membership. The intention is to play reserve fixtures on a a Friday evening under lights and also on Saturdays.
Sion Eifion looks forward to the new challenge:
"I'm delighted that next season we could be playing in the Welsh Alliance Reserve Division. Having won the U18s league last season, the boys are more than ready to step into senior football. The league will have some exciting and challenging teams which will only aid in the development of our boys. Already several of these young players have signed up for the new season.
It will also ensure that all players are signed as senior players for the club which means that they can all play a part at first team level if and when the time is right. I'm also excited to say that both the reserves and the first team will be working closer than ever next year. I can't wait to get started and hopefully have another successful season with the boys. C'mon Port!!
11/06/18
CHWARAEON a HWYL ar Y Traeth / SPORTING FUNDAYS at the Traeth

Bydd Adran Pl-droed yn y Gymuned y Clwb yn trefnu sesiynau Chwaraeon a Hwyl dros wyliaur haf ar gyfer plant, hogiau a merched, rhwng 6 a 11 oed.
Bydd y pecyn ar gael POB DYDD LLUN, MAWRTH a MERCHER rhwng 9yb a 5yp ar gost o 20 y diwrnod sydd yn cynnwys brecwast a chinio ysgafn a maethlon. Os am fwcio tri diwrnod ar y tro bydd y gost yn 45 y pen ond bydd rhaid ymrwymo ir trefniant hwn cyn diwedd mis Mehefin.
Cynhelir sesiynau Chwaraeon o phob math ac fe gynhelir gweithgareddau o dan do yn y Ganolfan Sgiliau os ywr tywydd yn anffafriol.
Bydd hyfforddwyr benywaidd a gwrywaidd ar gael, wedi eu cofrestru o dan DBS, ac fe sicrheir bugeilio cyson a gofalus or mynychwyr.
Dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly os oes diddordeb gan unrhyw riant awgrymir yn garedig y dylid sicrhau lle cyn gynted a phosib trwy gysylltu a GETHIN JONES ar 07974033552 neu gl-jones@hotmail.co.uk

Highslide JS
  Highslide JS

The Clubs Football in the Community Programme will be organising regular Sporting Fundays at the Traeth over the summer holidays that will be available to both boys and girls between 6 and 11 years of age.
These will be held every MONDAY, TUESDAY and WEDNESDAY between 9am and 5pm which will include a light and healthy breakfast and lunch. The cost is 20 per day but if 3 days are booked together it will cost a total of 45. This offer, however, is only open until the end of June.
Activities will include a variety of different sports and, if the weather is inclement, there will be fun sessions held at the Clubs Skills Centre.
A male and female coach, DBS checked, will be available to organise the activities and to ensure participants are fully looked after at all times.
Only a limited number of places are available and, therefore, any parent who is interested should contact GETHIN JONES at 07974033552 or gl-jones@hotmail.co.uk as soon as possible.
10/06/18
Sylwadau Sion Eifion am y tymor / Coach Sion Eifion looks back at the season

Mae prif hyfforddwr y tm Dan 18, Sion Eifion Jones, yn cymryd golwg yn l ar dymor arbennig o llwyddianus iw chwaraewyr ifanc. Dyma mae on ddweud.
Maen deg dweud fod y tymor wedi bod yn llwyddiant i fy chwaraewyr Dan 18. Mae mynd o dymor anodd llynedd i wneud y dwbl eleni yn dangos yr ymdrech ar ymroddiad a ges i gan fy chwaraewyr a oedd yn grwp arbennig i weithio efo.
Bonws mawr arall yw fod nifer or chwaraewyr wedi cael profiad o gemau ac ymarfer gydar tm cyntaf. Yr uchafbwynt personol imi oedd gweld Math Roberts yn chwarae ei gm gyntaf i brif dm y clwb. Rwyn siwr y bydd nifer or garfan hon o chwaraewyr yn ei ddilyn, wrth inni ddatblygu mwy o gynlluniau cyffrous i gryfhaur cyswllt rhwng y rhai Dan 18 ar tm cyntaf.
Wrth orffen carwn ddiolch i aelodaur clwb, y cefnogwyr, y chwaraewyr ac yn bwysig iawn fy staff o hyfforddwyr am eu cefnogaeth arbennig drwy gydol y tymor. Cmon Port!!!

U18s head coach Sion Eifion Jones takes a look back at what has been an outstanding season for his young players. Here are his comments: It's fair to say that it's been a successful season for my U18s. Going from a tough season last year to winning the double this year is credit to the effort and commitment of my players who are an outstanding group to work with.
Another success story from the season is that many of the U18s have now gained valuable first team experience within training and games.
The highlight for me personally was seeing Math Roberts making his senior debut for the Club. I'm sure he'll be the first of many from this cohort of players as there are exciting plans to further strengthen the link between the U18s and first team next season.
Finally, I'd like to thank club members, supporters, players and most importantly my U18s coaching staff for their outstanding support throughout the season. C'mon PORT!!
09/06/18
Tote Mis Mai / May Tote

Y rhifau lwcus yn y TOTE mis Mai oedd 18 a 28. Dim enillydd. Bydd y wobr 280 yn cael ei ychwanegu at cyfanswm mis Mehefin.
Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 15fed o fis Mehefin. Bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael ei tynnu nos Wener, 29ain o fis Mehefin, yn sesiwn Bingo misol Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the MAY TOTE were 18 and 28. No winners.The prize 280 will be added to the June total.
Any claims must be made by 8pm on Friday, 15th June,. The next Tote will be drawn on Friday, 29th June at the monthly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345
09/06/18
Mwy o gemau / More fixtures

Maer ola or gemau cyn-dymor wedi cael ei chadarnhau gyda Llandudno, a charfan newydd sbon Iwan Williams, yn dod Ir Traeth ar gyfer Cwpan Her Y Pathfinders. Y gm hon yw uchafbwynt y gemau cyn-dymor ac yn cyd-fynd Gwersyll Blynyddol y Pathfinders yng Nghricieth.
Hefyd yng Nghyfarfod Blynyddol Cynghrair Huws Gray tynnwyd yr enwau ar gyfer Rownd 1af Cwpan Huws Gray. Bydd Port ar Y Traeth yn croesawu Bwcle sydd newydd ennill dyrchafiad yn l ir HGA. Chwareir y gm hon ym mis Hydref.

The final pre-season fixture has now been confirmed with Iwan Williams new look Llandudno Town visiting the Traeth on Saturday 4th August for the Pathfinders Challenge Cup. This game is a pre-season highlight coinciding with the annual Pathfinders Camp at Cricieth.
Also the draw for the Huws Gray Cup 1st Round was made at Huws Gray Alliance AGM. Port will be at home to promoted Buckley Town with the tie to be played on a date in October yet to be confirmed.
08/06/18
NOSON WOBRWYO / PRESENTATION NIGHT

Sion Bradley Cynhaliwyd y Noson Wobrwyor clwb yn Clwb y Traeth heno. Gwobrwywyd chwaraewyr y Tim Cyntaf a hefyd y Tm hynod llwyddianus Dan 18.
DAN 18
Chwaraewr y Rheolwr : ALED WILLIAMS
Chwaraewr y ChwaraewyrL SOL KEMPSTER
Chwaraewyr y tymor : SOL KEMPSTER a RHYS HUGHES
Prif sgoriwr: RHYS HUGHES
Tim 1af
Chwaraewr y rheolwr : JULIAN WILLIAMS
Chwaraewr y chwaraewyr : TOMOS EMLYN
Prif sgoriwr : JOE CHAPLIN
Chwaraewr y cefnogwyr : SION BRADLEY
Nifer mwya o enwebiadau Seren y Gm: SION BRADLEY

The cluds Presentation Evening was held tonight at the Traeth Clubhouse. Both the First Team and the highly successful U18s received their awards for the 2017/18.
UNDER 18s
Managers Player of Season: ALED WILLIAMS
Players: Players of the season: SOL KEMPSTER
Players of the season: SOL KEMPSTER a RHYS HUGHES
Top scorer: RHYS HUGHES
1st team
Managers Player of the season: JULIAN WILLIAMS
Players Player: TOMOS EMLYN
Top scorer: JOE CHAPLIN
Supporters player of the season: SION BRADLEY
Most Man of the Match Awards: SION BRADLEY
07/06/18
GEMAU CYN-DYMOR / PRE-SEASON FIXTURES

Gorffennaf 7 Llamgefni Adre 2.30pm
Gorffennaf 10 Llandyrnog (yn Y Bala 8pm)
Gorffennaf 14 Y Bermo Oddi cartref 2.30pm
Gorffennaf 21 CEWRI PORT (Gm deyrnged Richard Harvey) 2.30pm
Gorffennaf 24 CPD Penrhyndeudraeth Adre 7,30pm
Gorffennaf 28 Brickfield Rangers Oddi cartref 2,30pm
Awst 4 Cwpan Pathfinders Llandudno Adre 2,30pm

July 7th Llangefni FC - Home 2.30pm
July 10th Llandyrnog - Away at Bala 8pm kick off
July 14th Barmouth - Away 2,30pm
July 21st PORT LEGENDS - Home (Richard Harvey appreciation game) 2,30pm
July 24th - Penrhyn - Home 7.30pm kick off
July 28th Brickfield Rangers - Away 2.30pm
August 4th - Home - Pathfinders Cup Llandudno Town Home 2.30pm
Newyddion cyn 08/06/17
News before 08/06/17

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us