Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
09/02/20
Draw Wythnosol 6 / Weekly Draw 6

Enillydd y "Draw Wythnosol" am wythnos 6 yw Rhif 55 WINIFRED JONES yn ennill gwobr o 75!!!
Llongyfarchiadau!!
Cefnogwch y Clwb - Ymunwch a'r "DRAW WYTHNOSOL" Siawns i ennill 75 am 1 yr wythnos.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Enid Owen 07901876120 neu Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com

The "Weekly Draw" winner for week 6 is No.55 WINIFRED JONES winning the 75 prize!!!
Congratulations!!
Support the Club - Join the " WEEKLY DRAW" 1 weekly for your chance to win 75!!
For more information contact Enid Owen 07901876120 or Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com
02/02/20
COFIO DAFYDD / HONOURING DAFYDD

Yma gall ffrindiau a chefnogwyr gyfrannu trwy gyfrwng JUST GIVING at ariannu EISTEDDLE DAFYDD WYN ar Y Traeth. Bydd yn coffau cyfraniad cwbl eithriadol Dafydd Wyn Jones ir clwb ac ir gymuned gyfan.
Maen rhaid gwneud hyn er mwyn Dafydd. -Phil Jones. (Cadeirydd)

https://www.justgiving.com/crowdfunding/cpdporthmadogfc?utm_term=p5gmagbYG

Here you can donate via JUST GIVING to help the club fund the DAFYDD WYN STAND at CPD Porthmadog. This will be a fitting tribute to Dafydd Wyn Jones, club director and one who also served the wider community in a truly remarkable way.
We just have to do this for Dafydd. - Phil Jones (Chairman)
07/02/20
Ail-dm yn colli / Defeat for Reserves

Collodd yr Ail-dm heno o 4-1 yn erbyn Llangefni ar Y Traeth. Gareth Jones Evans rhwydodd unig gl Port.

The Reserves went down by 4-1 to Llangefni Res tonight at the Traeth. Gareth Jones Evans netted Ports only goal.
02/02/20
Craig yn gwrthod cuddio / Paps refuses to hide

Yn dilyn y profiad ysgytwol yn Gresffordd mae Craig Papirnyk yn gwrthod cuddio wrth ddweud ei ddeud mewn cyfweliad gyda Dylan Elis.
Mae Craig yn derbyn cyfrifoldeb ond mae ei hyder yn ei garfan yn aros yn gry. Dydy o ddim am wneud esgusodion ond maen ymddiheurio ir cefnogwyr.Following Saturdays shattering experience at Gresford manager Craig Papirnyk refuses to hide and speaks out in an interview with Dylan Elis.
Craig accepts that he is accountable but his belief in the group of players remains strong; He makes no excuses and apologises to supporters.
06/02/20
Ymweliad Prestatyn / Away at Prestatyn

Bun wythnos anodd ar Y Traeth. Hyd yn oed mewn tymor siomedig, roedd yna ddim in paratoi am y fath ganlyniad. Beth ddigwyddodd ir amddffyn a gadwodd 13 llechen ln llynedd oedd y cwestiwn ar ein gwefusau. Dymar adeg felly i bawb sefyll yn gadarn a brwydrou cornel.
Yn dilyn y golled pnawn Sadwrn nid ymweliad Gerddi Bastion fyddai ucha ar y rhestr o hoff lefydd i ymweld hwy. Ond, os wnawn edrych dros ysgwydd i rhyw 4 mis yn l i fuddugoliaeth hwyr Prestatyn o 2-1, roedd yr arwyddion ddim yn dda yr adeg honno chwaith Port wedi colli o 4-1 yn Llandudno. Ond pan ddaeth Prestatyn ir Traeth cafwyd berfformiad llawn cymeriad gydar canlyniad yn y fantol tan y penderfyniad dadleuol (a welwyd ar y teledu) gyda Port i lawr i ddeg dyn a 30 munud yn weddill. Wedir penderfyniad hwn rhwydodd Prestatyn ddwywaith. Anghysondeb sydd wedi bod wrth wraidd problemau Port y tymor hwn ond maen rhaid bod bywyd ar l Gresffordd!
Weth edrych ar y tabl does ond un canlyniad posib; buddugoliaeth gyfforddus ir clwb ar y brig wedi colli ond 2 gm drwyr tymor. Bydd hwn yn fynydd i ddrihgo a dim ond perfformiad or safon ucha wnaiff y tro. 11 gm yn weddill..Cmon Port!!
Darllenwch asesiad Dean Jones o dymor Port hyd yma. northwaleschronicle.co.uk

It has been a tough week at the Traeth. Even in this difficult season there had been nothing to prepare any of us for such a result. Whatever became of a defence which kept 13 clean sheets last season we asked? We must hope that the old adage when the going gets tough the tough .. will apply on Saturday.
Following such a defeat, Bastion Gardens would not be high on the list of recommended places to visit. But if we rewind some 4 months to Prestatyns narrow 2-1 win over Port, the omens were not promising that day either, as the previous week Port had suffered a depressing 4-1 defeat at Llandudno. But when Prestatyn came to the Traeth there was a hugely improved performance with the result hinging on a controversial refereeing decision (and seen on TV) which reduced Port to 10 men for the last 30 minutes. Both Prestatyn goals came after this decision. Inconsistency has been at the heart of Ports problems this season but there must be life after Gresford!
The form book says a comfortable win for the runaway league leaders. Just two defeats all season says it all. This will be a mountain to climb and only a top, top performance will do. 11 games left Cmon Port.
Read Dean Jones assessment of Ports season so far on northwaleschronicle.co.uk
02/02/20
Neb yn ennill y 1,000 / No winner for the 1,000

Y rhifau lwcus yn y TOTE oedd 1 + 32, nid oedd enillydd, hyn i'w gadarnhau. Bydd y gwobr 1160 yn cael ei ychwanegu at gyfanswm mis Chwefror. Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8yh nos Wener nesa.

The winning numbers in the monthly TOTE were 1 + 32. Subject to confirmation there were No Winners. The prize 1160 will be added to the February total. Any claims must be made by 8pm next Friday.
History of Porthmadog FC 21/01/20
Hanes y Clwb / History of Porthmadog FC

Mae History of Porthmadog FC, llyfr newydd Martin Thomas am hanes Clwb Pl-Droed Porthmadog ar werth yn Siop y Clwb am 8.00.
Bydd 3 o bob gwerthiant yn mynd at gronfa Eisteddle Dafydd Wyn.
Cysylltwch Dylan am gopi drwy y post: rees48wesla@gmail.com / 07900512345

The "History of Porthmadog FC" published by the author Martin Thomas is now available at the Club Shop @8.00.
3 from each sale will go towards the Dafydd Wyn Stand fund.
Alternatively contact Dylan to get your copy through the post: rees48wesla@gmail.com / 07900512345
02/02/20
Draw Wythnosol 5 / Weekly Draw 5

Enillydd y "Draw Wythnosol" am wythnos 5 yw Rhif 22 ELIZABETH DAVIES yn ennill gwobr o 75!!! Llongyfarchiadau!!
Cefnogwch y Clwb - Ymunwch a'r "DRAW WYTHNOSOL" Siawns i ennill 75 am 1 yr wythnos.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Enid Owen 07901876120 neu Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com

The "Weekly Draw" winner for week for week 5 is No.22 ELIZABETH DAVIES winning the 75 prize!!! Congratulations The "Weekly Draw" winner!!
Support the Club - Join the " WEEKLY DRAW" 1 weekly for your chance to win 75!!
For more information contact Enid Owen 07901876120 or Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com
28/01/20
Paps yn curor llinell derfyn / Some deadline day business done !!

Jamie McDaidRichard Harvey Isod gweler sylwadau Craig Papirnyk wrth iddo gyhoeddi dau ychwanegiad hwyr iw garfan. Bydd Richard Harvey, un o gyfarwyddwyr newydd y clwb, yn ail gydio yn y chwarae yn gyfar i Paul Pritchard. Hefyd bydd Jamie McDaid yn dychwelyd ir Traeth.

Craig Papirnyk comments on two late additions to his squad. Recently appointed as a club director, Richard Harvey will now be coming out of retirement to provide cover for Paul Pritchard and another former player Jamie McDaid returns.

Craig says Paul will be absent for a few games before the end of the season and we all know Harvey and the quality he has, Rich has been training for a couple of months for us now and looking as sharp as ever.
I have also today signed Jamie McDaid from Llandudno FC. Jamie is another who is familiar to most around the north Wales football scene, on his day Jamie has great attacking attributes and will be an asset for us in the remaining games this season. Jamie will come in and bolster the numbers within the squad.
Welcome back to both players who know the squad and club well.
It has been a busy month for us recruiting and strengthening the squad, we have 12 massive games now until the end of the season where we need to pick up as many points as we can. i am confident in the ability this team has but we need to make it happen now as a group.
31/01/20
Rhys Alun yn gadael / Rhys Alun departs

Rhys Alun Mae Rhys Alun wedi penderfynu gadael y clwb ac ail ymuno gyda Nantlle Fl er mwyn cael chwarae yn fwy rheolaidd. Diolch i Rhys a phob lwc at y dyfodol. Isod gweler sylwadau Craig Papirnyk.

Rhys Alun has decided to leave the club and re-join Nantlle Vale. As he wishes Rhys all the best for the future Craig Papirnyk says:

Rhys is a great lad and wants to play more football. I am sad to see him leave, hes got lots of quality and weve seen glimpses of that, particularly down in Pen Y bont. However, he is a young player that just wants to be playing football week in week out and I completely understand his decision to want to go and do that. All the best and good luck Rhys.
30/01/20
Taith i Gresffordd / Gresford on Saturday. Cic gynta / Kick off 2pm

Gresffordd Bydd y frwydr i oroesi yn parhau pnawn Sadwrn, wrth i Port yn l yr ystrydeb, deithio i Gresffordd am y gynta o 12 Rownd Derfynnol. Yn glynnu at yr ystradebau bydd hefyd yn gm 6 phwynt. Diolch iw rhediad da diweddar maer clwb o Wrecsam wedi agor bwlch o 9 pwynt dros Port a byddai buddugoliaeth pnawn Sadwrn yn mynd ymhell iawn at sicrhau eu diogelwch. Ond byddai 3 phwynt i Port ac ennill y gm mewn llaw sydd ganddynt yn newid y sefyllfa yn arw. Hefyd, maen rhaid i Gresffordd ymweld r Traeth cyn ddiwedd y tymor. Felly pob dim i gystadlu amdano pnawn Sadwrn. Ond maer sefyllfa yn pwysleisior angen am ennill gmau gan fod rhai cyfartal mewn gmau allweddol yn annigonol.
Wrth i Shaun Cavanagh ddychwelyd i Port maen ein hatgoffa on hymweliad diwetha Clappers Lane, pan rhwydodd Shaun or smotyn yn hwyr yn y gm, a sicrhaur fuddugoliaeth o 1-0. Cmon Port!!

The battle for survival continues on Saturday, when Port travel to take on Gresford Athletic in the first of what the clich reminds us are 12 Cup Finals. Sticking with the clichs, it is also a 6 pointer! Thanks to good recent form the Wrexham club have opened a 9-point gap over Port and a win on Saturday would go a long way to ensure their safety. But 3pts for Port and a win in the game they have in hand alters the picture considerably. Also, we have yet to play Gresford at the Traeth so it is all to play for on Saturday. This scenario also underlines the need for victories, draws now, in key fixtures with survival rivals, will not be enough.
The return of Shaun Cavanagh to the club, reminds us of our last visit to Clappers Lane, when Shaun secured the 3 pts for Port with an 87th minute penalty for a 1-0 win. Cmon Port!!
23/01/20
Shaun Cavanagh yn dychwelyd / Shaun Cavanagh returns.

Shaun Cavanagh Heddiw cyhoeddodd Craig Papirnyk fod prif sgoriwr llynedd, Shaun Cavanagh, yn ail ymuno Port o Gaernarfon. Isod gweler sylwadau Craig wrth iddo groesawu Shaun yn l.

Craig Papirnyk has further strengthened his squad and speaking today he said:

It is with great pleasure that I can announce Shaun Cavanagh has returned to the club.
Shaun was last seasons top scorer and was a player in form, which naturally attracted attention and in the summer he was given an opportunity to play at a higher standard and moved to Caernarfon. Unfortunately it hasnt worked out for him like he wouldve wished but that is now our gain.
He is hungrier than ever and cant wait to get back playing for the club again, welcome back Cav!
He will further enhance our attacking options, along with John, Josh and Cai we now have one of the best option upfront in the league.
We will need them all now until the end of the season that is for sure. Come on Port !
21/26/1/20
Draw Wythnosol 4 / Weekly Draw 4

Enillydd y "Draw Wythnosol" am wythnos 4 yw Rhif 20 JACQUELINE JONES yn ennill gwobr o 75!!!
Llongyfarchiadau!!
Cefnogwch y Clwb - Ymunwch a'r "DRAW WYTHNOSOL" Siawns i ennill 75 am 1 yr wythnos.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Enid Owen 07901876120 neu Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com

The "Weekly Draw" winner for week 4 is No.20 JACQUELINE JONES winning the 75 prize!!!
Congratulations!!
The "Weekly Draw" winner for week 3 is No.146 ELAINE BRIERLEY winning the 75 prize!!!
Congratulations!!
Support the Club - Join the " WEEKLY DRAW" 1 weekly for your chance to win 75!!
For more information contact Enid Owen 07901876120 or Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com
21/01/20
Ail-dm yn colli / Reserves beaten

Brwydrodd Llanberis yn l wedii Port fynd 2-0 ar y blaen yn gynnar. Ymatebodd yr ymwelwyr gan rhwydo 4 gwaith, tair yn yr ail-hanner i sicrhau buddugoliaeth o 4-2 ar y diwedd.

Llanberis staged a second-half fight back after Port had gone into an early two goal lead. But 3 goals without reply in the 2nd period clinched a 4-2 victory for the Drans at the Traeth tonight.

Port: Kai Williams, Tyler Rolfe, Mathew Roberts, Josh Banks, Sol Kempster, Oliver Draisey, Cameron Jones, Berian Hughes. Tomos Hughes, Rhys Alun. Sion Guto, Subs: marcus Rowlands, Rhodri Jones, Celt Jones, Aaron Lee-Rickards. Adam Griffiths.
20/01/20
Mel ac Ilan yn gadael / Mel and Ilan leave the club

Ilan ap Gareth Dymunodd Craig Papirnyk yn dda i Ilan ap Gareth wrth ir chwaraewr benderfynu ymuno gydar Rhyl.
Ymunodd Ilan a Port yn yr haf yn dilyn cyfnod ar fenthyg o Derwyddon Cefn. Diolch Ilan am dy ymdrechion dros y clwb.
Bydd Mel McGinness hefyd yn gadael ar l ymuno yn yr haf.
Dywedodd Craig, Ni weithiodd allan i Mel fel y byddai wedi gobeithio a rwan mae angen iddo ddod o hyd i gemau cyson gyda clwb arall.
Mal McGinness Ers imi ddod yn l ir clwb mae Mel wedi bod yn grt efo pob dim ac rwyn dymunon dda iddo gydai glwb nesa ac efo pob dim ir dyfodol. Pob lwc Mel.

Manager Craig Papirnyk has wished Ilan ap Gareth well, as the player has taken the decision to join Rhyl FC. Ilan joined Port from Cefn Druids last summer after a period with the club on loan. Thanks for your efforts for club.
Mel McGinnes, another who joined Port last summer, will also be leaving the club. Craig Papirnyk said, It hasnt worked out in the way Mel wouldve liked and he needs to now go and find more regular football.
I cant fault Mel since Ive been back at the club, hes been great with everything and I would like to wish him all the success with his next club and with everything he does in the future. Good luck Mel
19/01/20
Draw Wythnosol 3 / Weekly Draw 3

Enillydd y "Draw Wythnosol" am wythnos 3 yw Rhif 146 ELAINE BRIERLEY yn ennill gwobr o 75!!!
Llongyfarchiadau!!
Cefnogwch y Clwb - Ymunwch a'r "DRAW WYTHNOSOL" Siawns i ennill 75 am 1 yr wythnos. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Enid Owen 07901876120 neu Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com

The "Weekly Draw" winner for week 3 is No.146 ELAINE BRIERLEY winning the 75 prize!!
Congratulations!!
Support the Club - Join the " WEEKLY DRAW" 1 weekly for your chance to win 75!!
For more information contact Enid Owen 07901876120 or Dylan Rees 07900512345 / rees48wesla@gmail.com
17/01/20
Cai Jones yn dychwelyd i Port / Cai Jones re-signs for Port

Cai Jones Mae Craig wedi ychwanegu chwaraewr arall i'w garfan wedi dechrau prysur i'r ffenestr drosglwyddo, gyda'r newyddion y bydd Cai Jones yn dychwelyd o Gaernarfon. Gweler sylwadau Craig Papirnyk isod ar y newyddion mawr hwn.

Craig has added a further player to his squad after a busy start to the January transfer window, with the news that Cai Jones will be returning from Caernarfon. Here is what Craig Papirnyk had to say about Cai'r return:

"I am very pleased to announce that Cai Jones has returned to the club.
"Cai is one of our own, so for him to come back is a massive lift to us all.
"Hes excited about coming back and really wants to help us out of the position we are in. He knows what it means to wear the red & black and hes a Port lad with passion for the club that is ingrained in him, he will add a huge amount of quality to the squad and strengthen our attacking line up.
"I would like to thank Sean Eardely who has been fantastic in the transfer of Cai and Caernarfon for speeding through the process so that Cai can come straight in to tomorrows squad to play against Llandudno.
"Welcome back Cai Jones !!
"Come on Port!"
15/01/20
Heddiw Gm Rhyngwladol / Today College International

Heddiw (Mercher) bydd y gic gynta yn y gm rhyngwladol y Colegau, Cymru v Awstralia am 4 pm, Mynediad am ddim (Raffl)
Bydd tocynnau NOSON efo MICKEY THOMAS ar werth yn Siop y Clwb.

Todays (Wednesday) college international Wales v Australia will kick off at 4 pm free entry (Raffle)
Tickets for the SPORTMANs EVENING with MICKEY THOMAS will be on sale at the Club Shop.
09/01/20
COFFAU DAFYDD / HONOURING DAFYDD

Yma gall ffrindiau a chefnogwyr gyfrannu trwy gyfrwng JUST GIVING at ariannu EISTEDDLE DAFYDD WYN ar Y Traeth. Bydd yn coffai cyfraniad cwbl eithriadol Dafydd Wyn Jones ir clwb ac ir gymuned gyfan.
Maen rhaid gwneud hyn er mwyn Dafydd. -Phil Jones. (Cadeirydd)

https://www.justgiving.com/crowdfunding/cpdporthmadogfc?utm_term=p5gmagbYG

Here you can donate via JUST GIVING to help the club fund the DAFYDD WYN STAND at CPD Porthmadog. This will be a fitting tribute to Dafydd Wyn Jones, club director and one who also served the wider community in a truly remarkable way.
We just have to do this for Dafydd. - Phil Jones (Chairman)
Newyddion cyn 09/01/20
News before 09/01/20

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us