- CPD Porthmadog FC - Newyddion / News
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
07/06/18
Cyflwyno Sion Tudor / Introducing Sion Tudor

Bydd Sion Tudor yn ymuno Port wedi cyfnod llwyddianus yn rheoli Llanuwchllyn ym mhrif adran y WNL
Yn chwaraewr ifanc bu gyda Bala a Chorwen a chafodd gyfnod hefyd gyda Chaer. Oherwydd anafiadau daeth ei yrfa fel chwaraewr i ben pan oedd ond yn 26 oed ar l chwarae yn bennaf i Ail Dm Y Bala Roedd un or tymhorau hyn o dan Guy Handscombe fel rheolwr a cafodd ei enwi yn chwaraewr y tymor ganddo! Cyn rhoir gorau iw yrfa cafodd un tymor yn y Cymru Alliance gyda Rhuthun.
Yn dilyn hyn bu blynyddoed llwyddianus yn rheoli Ail Dm Bala gyda Andrew Parry. Cafodd gyfle hefyd i weithio yn Academir Bala gan ennill ei fathodynnau hyfforddi. Mae ganddo dystysgrif hyfforddi B ac yn ddiolchgar iawn i glwb Y Bala am y cyfle.
Ers 2014, a tan 2018, bu yn rheoli CPD Llanuwchllyn gan fynd r clwb i Brif Adran y WNL Yno bur clwb yn gystadleuol iawn gan ddod yn agos iawn at ddyrchafiad ir Huws Gray Alliance. Maen gadael y clwb mewn sefyllfa gref.
Ond bellach meddai, Rwyn symud ymlaen gan edrych am sialens newydd gyda Porthmadog

Highslide JS
Croeso Sion Tudor / Welcome Sion Tudor


Sion Tudor joins Port following a very successful period managing CPD Llanuwchllynin the WNL Premier Division.
As a young player he represented Corwen and Bala and also spent two seasons with Chester City. Due to serious injury problems his playing career came to an end when he was 26 years old after mainly playing for Bala Town Reserves. One of these seasons was under Guy Handxconge as manager and Sion was named player of the season by Guy! Before his career ended however he had a season with Ruthin Town in the Cymru Alliance.
Following this he enjoyed several successful seasons managing Bala Town Reserves together with Andrew Parry. He also helped with the Academy at the club where he took the opportunity to work for his coaching badges and currently holds a B Licence. Sion says that he will always be grateful to the Bala club for this opportunity.
From 2014 to the end of last season he managed CPD Llanuwchllyn, taking the club into the WNL Premier Division where they had some very competitive seasons, coming close to gaining promotion to the Huws Gray Alliamce. Sion leaves the club in a strong position.
But now he says, I move on and look forward to a new challenge with Porthmadog
06/06/18
RYAN TAYLOR yn arwyddo / Craig signs RYAN TAYLOR

Yn dilyn dod a hyfforddwr newydd a golwr mae Craig wedi symud i gryfhau ei garfan ymhellach gan ddod r chwaraewr ifanc ochr chwith, Ryan Taylor sydd yn ymuno o Hotspyr Caergybi.
Isod gweler sylwadau Craig yn dilyn cwblhau arwyddo Ryan.

Highslide JS
Croeso Ryan Taylor / Welcome Ryan Taylor


Having brought in a new coach and a goalkeeper Craig has now moved to further strengthen his squad bringing in Ryan Taylor a young left sided player who joins Port from Holyhead Hotspur.
Here are Craigs comments following the completion of the signing.

Im delighted that Ryan has joined the club, he is an energetic left sided player who wants to succeed in football. Hes a winner and will bring more strength down our left hand side of the field.
Ryan performed very well against us last season for Holyhead and Ive seen him play in the past for Bodedern and Ive always rated him as a player. Hes a really exciting signing.
Ryan has also travelled to New Zealand so he comes with quite a lot of playing experience and still at a young age. Hes a great lad and will fit in very well in our squad. His pace , energy and quality will be a real threat for us this season.
Welcome to Port Ry !"
06/06/18
SION TUDOR ydyr hyfforddwr newydd / SION TUDOR comes on board

Symudodd Craig Papirnyk yn sydyn i gael hyd i hyfforddwr newydd yn dilyn ymadawiad Mark Orme. Croeso i Sion Tudor cyn rheolwr gyda CPD Llanuwchyllyn, Isod gwelwn sylwadau Craig wrth groesawu Sion ir clwb.

Craig Papirnyk has moved smartly to find a rep;lacement for coach Mark Orme. The club now extends a warm welcome to Sion Tudor who was manager at CPD Llanuwchllyn last season. Below are Craigs comments as he welcomes Sion to the club.

Im delighted to announce that we have managed to get Sion Tudor on board with the management team, Sion recently resigned as Manager at Llanuwchlyn where he has done a terrific job.
I picked up the phone immediately after hearing the news of this and asked Sion about what was next for him. At the time he didnt really know as everything was raw but I know how popular and well respected he is, so for me there was no time to waste as others would be offering him opportunities at their clubs !
Myself and Guy met Sion in person and went through everything about this club and our ambitions going forward, Sion was impressed and our ambitions met his with what he wants to achieve in football, which was great and he agreed to come on board.
Ive known Sion for many years and as a person hes a genuine , honest and top man and these are just some of the traits that I respect about him most, his footballing knowledge and own beliefs which are similar to mine and that will make his transition into our club a lot easier. He will be a positive impact to the dressing room, that I have no doubts about.
Sion will fit right in just as Ormey did and bring more strength to our back room team which is more important than most realise, Im looking forward to working with him , he will bring experience , a fresh voice and more importantly hes a born winner.
Welcome to Port Tudor , looking forward to the season ahead."
06/06/18
Welsh Football yn gobrwyo Rhaglen Port / Programme named in Welsh Football Awards

Maer cylchgrawn Welsh Football wedi enwi enillwyr eu Gwobrau Rhaglenni am dymor 2017/18. Y newyddion da ydy fod rhaglen Port wedii henwi y gorau yn Nghynghrair Huws Gray. Dyma sylwr beirniad:
Porthmadog come clearly out on top of the Huws Gray Alliance issues I saw with Holyhead Hotspur and Holywell Town issues also appealing.
Llongyfarchiadau mawr i'r Golygydd, Rhydian Morgan, ar y llwyddiant yn ei dymor cyntaf yn y swydd. Maen werth nodi fod yna gystadleuaeth gref yn yr HGA, gyda nifer o glybiau yn cynhyrchu rhaglenni o safon.
Bun rhaid i Rhydian gynhyrchu nifer fwy nar arfer o rhaglenni gan fod pob gm Gwpan, heblaw am un, wedi bod yn gemau cartref. Hefyd cynhyrchwyd y rhaglen yn erbyn cefndir o ohiriadau diri -hunlle i olygydd.
Llwyddodd Rhydian i oroesi hyn i gyd a chynhyrchu rhaglen o safon tipyn o gamp.

Highslide JS
Rhaglen olaf tymor 2017/18 / Programme for last match of 2017/18


The Welsh Football Magazine has named the winners in its Programme Awards for 2017/18. The Port programme has been named the best in the Huws Gray Alliance with the following judgement.
Porthmadog come clearly out on top of the Huws Gray Alliance issues I saw with Holyhead Hotspur and Holywell Town issues also appealing.
Congratulations to programme editor Rhydian Morgan on this considerable achievement in his first season in the role. It is worth noting that the competition in the HGA is very strong with several clubs producing excellent programmes.
Rhydian has had to produce, what must be, a record number of programmes as all cup games, apart from one, were home draws. The programme was also produced against a background of multiple postponements which added to the programme editors nightmare.
Rhydian has survived all of this to produce an award winning programme -quite qn achievement.
05/06/18
Mark Orme yn gadael / Mark Orme to leave

Mark Orme Yn anffodus bydd yr hyfforddwr Mark Orme yn gadael y clwb. Yn ddiweddar derbyniodd Mark swydd rheoli tm Dan 19 Llandudno. Dywedodd Craig Papirnyk heddiw:
Yn wreiddiol roedd Mark wedi ystyried gwneud y ddwy swydd ond bellach maer ddau ohonom wedi cytuno na fyddai hyn yn bosib gan fydd ganddo lawer iw wneud. Yn ddiweddar, hefyd, mae Mark wedi cychwyn ar ei Drwydded Hyfforddi A Uefa a bydd hyn yn cymryd llawer oi amser yn ystod y 12 mis nesaf.
Carwn ddiolch iddo am ei gyfryniadau dros y cyfnod byr y bu efo ni, maen berson ffantastig ac rwyn sicr y bydd yn rheolwr llwyddianus yn y dyfodol. Pob lwc Ormey!
Bydd yna gyhoeddiad am hyfforddwr newydd yn fuan.

Unfortunately Mark Orme will be leaving us as a coach, Mark has recently taken on the role of Manager of Llandudno u19s. Speaking today manager Craig Papirnyk said:
At first Mark considered staying on and doing a dual role but we have both agreed that this wouldnt be possible as he has a lot on , Mark has also begun his UEFA A licence which will take a up a lot of his time in the coming 12 months.
I would like to thank him for his contributions during his short spell with us , hes a fantastic guy and I have no doubts he will go on to be a successful manager in the future. All the best Ormey.
An announcement will be made shortly regarding a new coach joining the management team.
04/06/18
NOSON WOBRWYO 2017/18 / PRESENTATION NIGHT 2017/18

Noson cyflwyno gwobrau 2017/18 ir Tm Cyntaf ar Tm llwyddianus Dan 18
Cynhelir y noson wobrywo yn Clwb y Traeth
NOS WENER, MEHEFIN 8 am 7.30pm
Croeso cynnes i GEFNOGWYR y clwb.

A joint presentation evening for First team and the highly successful Under 18s
At the Traeth Clubhouse
FRIDAY, JUNE 8th at 7,30pm
A warm welcome to all SUPPORTERS
03/06/18
Y DWBL i HOGIAU PORT / PORT at the DOUBLE

Rhoddwyd yr hufen ar gacen tymor o lwyddiant arbennig, wrth ir tm Dan 18 codi Cwpan Aefordir y Gogledd gyda buddugoliaeth o 6-0 dros Bae Penrhyn ar Barc Meurig, Bethesda heddiw. Gyda theitl Cynghrair Dyffryn Clwyd eisoes yn eu meddiant gan ennill bob gm, aethant ymlaen heddiw i gwblhaur dwbl.
Roedd yna sawl perfformiad nodedig gan gynnwys hatric i Rhys Hughes ar golwr Morgan Jones yn arbed cic or smotyn.
Cyn i 20 munud basio roedd Port dwy gl ar y blaen, diolch i Rhys Hughes a Sion Roberts. Dilynodd Sion hyn gan ergydio cic rhydd i gornel uchar rhwyd ai gwneud yn 3-0 ar 26 munud. Er fod Port yn rheoli bun rhaid ir golwr Morgan Jones arbed yn wych iw chadw yn 3-0. Cyn cyrraedd yr hanner ffordd roedd Rhys Hughes wedi rhwydoi ail gyda ergyd isel mewn sefyllfa un i un.. 4-0 ar yr egwyl.
Yn gynnar yn yr ail hanner roedd Morgan Jones yn brysur eto ar tro yma yn arbed cic or smotyn. Ychydig wedir awr aeth Port 5-0 ar y blaen gyda Cai Henshaw yn creu i Aled Rhun Williams, ar amddiffynwr yn canfod t rhwyd. Ar l 76 munud cwblhaodd Rhys Hughes ei hatric gan sicrhau y fuddugoliaeth a'r Cwpan i hogiau Port. Pan ddaeth y chwiban olaf roedd y dathliadau yn cychwyn o ddifri.
CHWARAEWR y GM: Sol Kempster.:

Highslide JS
  Highslide JS

The U18s put the icing on their seasons cake this afternoon winning the NWCFA Youth Cup, beating Penrhyn Bay 6-0 in the final at Parc Meurig, Bethesda. Having already won the Vale of Clwyd Youth League with a 100% record, they went on today, to complete the double.
There were several notable performances including a hat-trick for Rhys Hughes and a penalty save from keeper Morgan Jones.
Port were two goals up before 20 minutes had elapsed, thanks to Rhys Hughes and Sion Roberts with Sion following that up with a free kick into the top corner to make it 3-0 after 26 minutes. Though Port were on top keeper Morgan Jones was required to make an outstanding point blank save to keep the score at 3-0. Before half-time was reached Rhys Hughes had netted his second, firing low in a 1 on 1 situation.to make the score 4-0 at half-time.
Early in the second period keeper Morgan Jones was in the action again, this time keeping out a penalty. Just past the hour mark Port went 5-0 up, when Cai Henshaw put Aled Rhun Williams in on goal and the defender added the finishing touch. On 76 minutes Rhys Hughes completed his hat-trick making it a convincing victory. When the final whistle blew the deserved celabrations could commence.
MAN of the MATCH Award: Sol Kempster.
31/05/18
TREIALON ACADEMI / ACADEMY TRIALS

Bydd Acsdemir clwb yn cynnal TREIALON AGORED ar y Traeth, ar gyfer chwaraewyr newydd yn ogystal ar rhai presennol ar NOS LUN, Mehefin 11eg:
Dan10 & Dan 11: 6pm-7pm
Dan 12: 6pm-7pm
Dan13: 7pm-8pm
Dan 14 & Dan16: 7pm-8.30pm
Dewch lawr ir Traeth a byddwch yn rhan or cychwyn newydd gydar hyfforddwyr newydd, timau newydd ar strwythur newydd.
Os oes gennych gwestiwn pellach cysylltwch Colin Dukes ysgrifennnydd yr Academi ar 07863348589.
Cmon Port!

The clubs Academy will be holding OPEN TRIALS for new and current players on MONDAY, JUNE 11th at the Traeth at the following times:
U10 & U11s: 6pm -7pm
U12s: 6pm-7pm
U13s: 7pm-8pm
U14s & U16s: 7pm-8.30pm.
Come along and be part of the fresh start with new coaches, new teams and new structure. Cmon Port! If you have any queries contact the Academy Secretary, Colin Dukes, on 07863348589.
Cmon Port!
29/05/18
Paul Pritchard yn arwyddo / Paul Pritchard is the new keeper

Arwyddo golwr, i ddilyn Richard Harvey rhwng y pyst ar Y Traeth, oedd blaenoriaeth cyntaf Craig Papirnyk Mae wedi cymryd cam allweddol wrth ddod r golwr profiadol Paul Pritchard ir clwb. Mae Paul yn golwr talentog ac ymysg ei gyn glybiau mae Hotspyrs Caerbybi a Chaernarfon.
Bydd yna groeso mawr iddo ar Y Traeth ac yn amlwg mae Craig yn teimlo ei fod wedi arwyddor dyn iawn.
Isod gwelir sylwadau Craig.

Highslide JS
Croeso Paul Pritchard / Welcome Paul Pritchard


Craig Papirnyk has made his first signing of the season. Replacing Richard Harvey was always going to be difficult but Craig has made a key signing by bringing in Paul Pritchard the former Holyhead Hotspurs and Caernarfon Town keeper.
Craig clearly feels that he has made the right decision and his feelings will be echoed by Traeth supporters. Welcoming Paul to the Traeth Craig said:

I am delighted to bring Paul Pritchard to the club, Pritch is a well known and highly respected Goal Keeper.
For me it was very important to find a keeper that could come in after Harvey.
Rich was for so long was our No.1 and I felt we would need to find experience as well as the quality needed to help push us forward after him.
It wouldnt be an easy feat to come in and replace Harvey but Pritch has all the qualities needed in abundance. Hes been there and done it but, more importantly, he still has the hunger and drive to want more from his career and after meeting him I knew he was the right person to come in for us and thankfully he felt exactly the same way !!
He will wear No.13, a squad number he has had for a long time. Welcome to Port Pritch!!
29/05/18
Ffeinal Cwpan yr Arfordir / NWCFA Youth Cup Final

Bydd Ffeinal hir ddisgwyliedig Cwpan Ieuenctid Arfordir y Gogledd yn cael ei chwarae pnawn Sul nesaf (3 Mehefin). Bydd yr hogiau yn chwarae Bae Penrhyn yn y Ffeinal. Chwareir y gm ar Barc Meurig, Bethesda gydar gic gyntaf am 2pm.
Dewch I gefnogir hogiau a gorffen y tymor ar nodyn uchel. Cmon Port!

The long-delayed NWCFA Youth Cup Final will take place next Sunday, ( 3rd June). The U18s take on Penrhyn Bay in the Final. The game will be played at Parc Meurig , Bethesda and will kick off at 2pm.
Come and cheer the lads on and end the season on a high. Cmon Port !
23/05/18
Keith Evans ar Cambrian News / Keith Evans and the Cambrian News

Cambrian News Roedd gm ddiwethaf Richard Harvey pnawn Sadwrn hefyd yn ddiwedd ar y berthynas hir a fu rhwng clwb Port gohebydd y Cambrian News Keith Evans. O Sadwrn i Sadwrn dros gyfnod maith, a mwy o dymhorau na fyddai am ei cofio, maer newyddiadurwr proffesiynol hwn wedi adrodd ar gemau CPD Porthmadog.
Cychwynodd ar y dyletswyddau yma ar fyr rhybudd wedi ir diweddar Herbert Thomas, aelod o staff y Cambrian News wedii leoli ym Mhorthmadog, ymddeol ac, ers hynny fo sydd wedi cyflawnir dyletwyddau yma.
Mae Keith Evans wedi mwynhau y cysylltiadau gorau posib gyda swyddogion clwb Port ac maer clwb, ar hyd y blynyddoedd, wedi gwerthfawrogi ei adroddiadau teg a chytbwys.
Penderfyniad y Cambrian News bellach ydy hepgor adroddiadau gan y newyddiadurwr profiadol ac, or tymor nesaf, ymwneud a gemau Port ou swyddfa yn Aberystwyth. Mae hyn yn arwydd or amserau ond yn dristwch wrth inni weld diwedd cyfnod yn newyddiaduraeth print phapur newydd yn gorfod chwilio am ffordd wahanol o ohebu ar bl-droed lleol gydar llais annibynnol efallain diflannu.
Estynnwn ein diolch i Keith Evans gan ddymunon dda iddo.

Richard Harveys last game in Saturdays clash between Port and Holywell Town also marked the end of the clubs long association with Cambrian News correspondent Keith Evans. Week in week out during more seasons than he cares to remember this highly professional journalist has reported on CPD Porthmadogs fixtures.
At very short notice he took over these duties from the late Herbert Thomas, who was the Cambrian News staff man based at Porthmadog, and he has been carrying out those duties ever since.
Keith Evans has always enjoyed excellent relations with club officials at the Traeth and the club has always appreciated his fair and balanced match coverage.
The Cambrian News, rather than continue with reports by an independent experienced journalist, have taken the decision to deal with Porthmadog match coverage in-house next season. Though a sign of the times we live in, it is a sad day and marks the end of an era in print journalism when a newspaper has to find an alternative to an independent voice in local football.
Our thanks and best wishes to Keith Evans.
20/05/18
Bwcle yn hawlior lle ola / Bucks clinch final place

Bwcle / Buckley Roedd cic or smotyn, yn hwyr yn y gm, yn erbyn Brickfield, yn ddigon I roir pwynt oedd angen ar Bwcle i ennill Cynghrair Wrecsam au lle yn l yr HGA.
Byddant yn ymuno Chonwy a Llanrhaeadr-ym-Mochnant, y clybiau eraill sydd wedi sicrhau dyrchafiad or adranau is.
Bydd Prestatyn a Bangor yn disgyn o UGC gyda chlwb Nantporth yn rhoir gorau i herio penderfyniad y Gymdeithas Bl-droed.
Bydd yr HGA hefyd dychwelyd i fod yn 16 o glybiau gyda FC Queens Park, Cyffordd Llandudno a Chaersws yn gadael y gynghrair.
Felly medrwn ddisgwyl cynghrair hynod o gry yn 2018/19.

A late penalty secured the final place in next seasons HGA for Buckley Town. It gave the point they needed to ward off Brickfields challenge for promotion from the Wrexham area league.
They now join Conwy Borough and Llanrhaeadr-ym-Mochnant as promoted clubs from the three feeder leagues. Llanrhaeadr will play their home matches at the former TNS ground at Llansantffraid.
Prestatyn and Bangor City are demoted from the WPL and the Nantporth club have now decided not to take their licence dispute with the FAW any further.
The HGA will now be restored to 16 clubs and FC Queens Park, Llandudno Junction and Caersws will depart the league.
All of which means an even stronger HGA than ever before and a mighty challenge for all.
19/05/18
YSTADEGAU DIDDOROL / INTERESTING STATS

Holl dderbyniadau diwrnod gem (ag eithro y bar) 31% i fyny ar y tymor diwethaf / 41% i fyny ar 2015/6. Dim cyd-ddigwyddiad mai dim ond 3 gem gynghrair a gollwyd gartref tymor diwethaf, 3 yn gyfartal ac ennill 9. Colli dwy mewn cwpanau ac ennill 4 (3 x Cwpan Cymru a un Cwpan y Gynghrair). Ffaith ein bod wedi ennill 13 yn gyfangwbl, 3 yn gyfartal a cholli 5 wedi ei adlewyrchu yn yr ystadegau.
Diolch am eich cefnpgaeth yn ystod 2017/18 ac edrychwn ymlaen at lwyddiant yn 2018/19

Total takings on match days (gate, canteen and shop but not bar) last season up 31% on previous season and 41% up on 2015/6. Not a coincidence that we only lost 3 matches at home in the league, drew 3 and won 9. Lost 2 in cups but won four (3 in Welsh Cup and 1 in League Cup). Perhaps the fact that we won a total of 13 at the Traeth, drew 3 and lost 5 is reflected in these figures.
Thanks for your support in 2017/18 and we look forward to success im 2018/19
Dafydd Wyn
19/05/18
Lluniau gm olaf Rich / Photos of Richs final game.

Cewch fwy o luniau o gm olaf Richard Harvey, Port v Treffynnon, ar y wefan. Gwasgwch Lluniau yn y Fwydlen a wedyn dewiswch gm Treffynnon. Diolch I Andrew Kime a Lge Kelly am yr holl luniau.

There are more photos of Richard Harveys final game, Port v Holywell Town, on the site. Press Photos in the Menu and then select the game Treffynnon / Holywell. Thanks to Andrew Kime and Lge Kelly for the photographs.
16/05/18
RICHARD HARVEY: yr ystadegau terfynol / RICHARD HARVEY: the final stats.

Wrth i Richard Harvey chwarae ei gm olaf yn erbyn Treffynnon dyma ystadegau terfynol ei yrfa ddisglair fel golwr.

Highslide JS
Phil yn cyflwyno tlws i Richard Harvey / Phil presents a momento to Richard Harvey


With Richard Harvey playing his final game against Holywell Town here are the final stats of his illustrious goalkeeping career.

Tymor/ Season   WP / HGA   WC          LC          Arall/ Other
2002/03 CA: 7 WC: 2 LC:
2005/06 WP: 34 WC: 2 LC: 1 NWCFA: 1; PC: 1
2006/07 WP: 31 WC: 4 LC: 9 PC 3
2007/08 WP: 27 WC: 0 LC: 2
2008/09 WP: 12 WC: 1 LC: 1
2009/10 WP: 6 WC: 1 LC: 2
2010/11 HGA: 30 WC: 3 HGC: 4 NWCFA: 2
2011/12 HGA: 25 WC: 2 HGC: 1
2012/13 HGA: 30 WC: 1 HGC: 1 WPLC: 1
2013/14 HGA: 8 WC: 2 HGC: 0
2014/15 HGA: 27 WC: 1 HGC: 1
2015/16 HGA: 27 WC: 2 HGC: 1
2016/17 HGA: 22 WC: 0 HGC: 1 MGC: 0
2017/18 HGA: 27 WC: 4 HGC: 2 MGC: 1
Cyfanswm/Total 313 25 26 9

14/05/18
Teyrnged Viv i Richard Harvey / Viv Williams tribute to Richard Harvey

Dyma deyrnged gynnes i Richard Harvey gan cyn reolwr Port, Viv Williams, ac un a fun rheolwr ar Richard yn ystod cyfnod llwyddianus yn Uwch Gynghrair Cymru.
Carwn dalu teyrnged bersonol i Richard Harvey drwy rannu ychydig o atgofion sydd gen i, rwan mae Richard wedi cyhoeddi ei ymddeoliad.
Cyrhaeddodd yn hwyr at gm yn Airbus un flwyddyn, a hynnyn golygu fod yn rhaid imi ddechrau yn y gl ac wedyn cael fy eilyddio ar l 20 munud. Meddyliodd Rich fod ganddo amser i gynhesu fyny, hynny yw, tan imi ddweud wrtho ei fod yn well golwr na mi hyd yn oed heb gynhesu !
Cafodd ei gm gyntaf yn Uwch Gynghrair Cymru yn erbyn TNS yn syth ar l iddynt golli i Lerpwl yn rownd gymhwyso Cynghrair y Pencampwyr. Cafodd gm arbennig a roddodd yr hyder iddo, fod ganddor gallu i chwarae ar y lefel yma o bl-droed.
Fy atgof diwethaf ydy honno o Richard, oddi cartref yn Llanell yn erbyn eu tm llawn-amser, yn chwaraer gm orau erioed imi weld gan golwr.
Yn olaf ac yn bwysicach, Richard Harvey ydy un or bobl mwyaf dymunol y gwnewch ei gyfarfod ac rwyn dymunon dda iddo yn ei ymddeoliad ac yn gobeithio y bydd Rich yn cael ei wobrwyo gyda tysteb am ei amser gydar clwb arbennig yma.

Highslide JS
Richard Harvey / Richard Harvey


Here is a warm tribute to Richard Harvey by former Port manager Viv Williams and one who managed Richard during a sucessful spell in the Welsh Prem.
I would like to pay my own tribute to Richard Harvey by sharing a few memories I have now that he has announced his retirement.
He turned up late for a game at Airbus one year which meant that I had to start in goal and was substituted after 20 minutes. Rich thought he had time for a warm up until I told him that he was a better keeper than I was even without the warm up!
His first game in the Welsh Premier happened to be against TNS, who had just been knocked out by Liverpool in the qualifying round of the Champions League. He had an outstanding game which gave him the confidence of knowing he was not out of place at that level of football.
My last memory is of Richard playing the best game I ever saw by a goalkeeper and that was away against the then full time team of Llanelli.
Finally, and more importantly, Richard Harvey is one of the nicest people you will ever meet and I wish him well in his retirement and hope that Rich is rewarded for his time at this great club with a testimonial.
14/05/18
NEGES GAN Y SWYDDOG MARCHNATA / MESSAGE FROM THE MARKETING OFFICER

Hoffwn ddiolch i'n prif noddwyr, AGWEDDAU ERYRI, RHEILFFYRDD FFESTINIOG AC ERYRI A COLIN JONES (ROCK ENGINEERING) CYF. am eu cefnogaeth yn ystod tymor 2017-18.
Mae'r Clwb yn ddiolchgar dros ben i Andrew Kime, Clare Britton a David Jones am eu cefnogaeth parod a rheolaidd.
Hefyd fyswn i'n hoffi diolch i'r holl noddwyr a hysbysebwyr sydd wedi cefnogi y clwb dros y tymor. Heb y gefnogaeth hyn byddai'n llwm iawn arnom. Gobeithio bydd pob cefnogwr yn cefnogi'r busnesau hyn er lles yr ardal yn gyffredinol.
Os oes rhywun a diddordeb noddi,hysbysebu neu drwy gyfrannu'n ariannol neu mewn unrhyw ffordd arall, cysylltwch a fi:Dylan Rees - Swyddog Marchnata
07900512345 rees48wesla@gmail.com

I would like to thank our main sponsors ASPECTS OF SNOWDONIA, FFESTINIOG AND WELSH HIGHLAND RAILWAYS AND COLIN JONES (ROCK ENGINEERING) LTD. for their generosity during this season 2017-18.
The club would like to acknowledge Andrew Kime, Clare Britton and David Jones for their readiness to support the club.
I would also like to thank all the other sponsors and advertisers who have kindly supported the club this season, it would be a much harder task to sustain the club at this level. Please support our advertisers for our mutual benefit.
If anyone is interested in sponsoring, advertising or helping the club financially, or in any other way, please contact me:
Dylan Rees - Marketing Officer
07900512345 rees48wesla@gmail.com
Newyddion cyn 14/05/17
News before 14/05/17

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us