Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
22/06/13
Sbriwsio’r Traeth / Traeth Clean-up

Y Traeth Oes gynnoch chi ichi awr neu ddwy (mwy os dymunwch!) i droi eich llaw gan gyfrannu at baratoi’r Traeth ar gyfer y tymor newydd?
Gyda’r gm gyfeillgar ond tair wythnos i ffwrdd a’r tymor go iawn i gychwyn ar 17 Awst mae yna drefniadau mewn llaw i gynnal dwy sesiwn o wneud y Traeth yn ln a sbriws erbyn hynny. Marciwch y dyddiadau yma fel rhai i helpu eich clwb lleol:-
Sadwrn, 29 MEHEFIN: 9.30am. - 4.00pm.
Nos Iau, 4 GORFFENNAF: 6.00pm. - 9.00pm.
Bydd pob help yn cael ei werthfawrogi’n fawr- am gyfnod byr hefyd. Mae’r math o waith fydd angen yn cynnwys Glanhau (tu fewn ac allan), Brwsio, Peintio, Weldio a Gwaith Cynnal Cyffredinol. Os ydych angen mwy o wybodaeth am sut y medrwch helpu cysylltwch Gerallt ar 079200 25338 neu Phil 078162 13188.
Meddai un aelod o’r Bwrdd yn ddiweddar, “Os oes yna un peth sy’n bwysicach, yn y tymor hir, na’r tm ar y cae hwnnw ydy’r tm oddi ar y cae.” Ymunwch ’r tm hwnnw ar y dyddiadau uchod.

Are you able to turn your hand to anything useful for an hour or two (more if you want!) getting the Traeth ready for the new season?
The first friendly is three weeks away and the season proper kicks off on 17 August. Arrangements are therefore in hand for two sessions of sprucing up the Traeth. Mark these down as dates when you can help your local club:-
Saturday 29 JUNE: 9.30am – 4.00pm.
Thursday 4 JULY: 6.00pm. -9.00pm.
Any help at all will be appreciated for however short a time on these dates. The type of work the club has in mind includes Cleaning (inside and out), Sweeping, Painting, Welding and General Maintenance. If you would like more information or would like more information as to how you can assist get in touch with Gerallt on 079200 25338 or Phil 078162 13188.
One board member remarked recently “If there is one thing more important to the long term future of this club than the team on the pitch, it is the team off the pitch.” Why not join the off the pitch team on the above dates.
19/06/13
Sesiwn Ail Dm yn plesio / Reserve training goes well

Neil Roberts Roedd rheolwr yr Ail Dm, Neil Roberts, wedi’i blesio gyda’r sesiwn ymarfer gyntaf o’r tymor ar y Traeth neithiwr. Er hynny mae’n dal yn awyddus i glywed wrth chwaraewyr eraill sydd yn awyddus i fod yn rhan o’r tm newydd.
Gellir cysylltu a Neil Roberts am fwy o wybodaeth ar ei rhif ffn symudol 07453 800408.
Bydd yr ymarfer nesaf ar nos Fawrth 25 Mehefin am 6.30pm.

Reserve team manager, Neil Roberts, was pleased with the way the first training session of the 2013/14 season went last night. But he is still very keen to welcome more recruits on board for future sessions.
If you are a player who would like to be part of this new development then manager Neil Roberts can be contacted on Mobile: 07453 800408.
The next training will be on Tuesday 25 June at 6.30pm.
18/06/13
Merfyn yn ymuno Campbell / Merfyn joins Campbell

Mae Merfyn Williams, a fu’n hyfforddi gyda Porthmadog y tymor diwethaf, wedi ymuno gyda Campbell Harrison yng Nghaergybi yn hyfforddwr golwyr.
Mae clwb Port yn ddiolchgar i Merfyn am ei wasanaeth yn ystod y tymhorau diwethaf. Bu’r clwb yn ddyledus iddo am ei barodrwydd i ddod i’r adwy pan fod angen ei wasanaeth yn y gl. Y tymor diwethaf ni fu angen galw arno tan y gm olaf o’r tymor yn Rhydymwyn pan anafwyd Richard Harvey. Daeth i’r cae yn yr ail hanner, a fel bob amser roedd yn bresenoldeb yn y cefn.

Porthmadog goalkeeping coach Merfyn Williams has joined Campbell Harrison at Holyhead in a similar capacity.
The club would like to thank Merfyn for his service as coach over the past three seasons. The club have also been indebted to him for providing goalkeeping cover at a time when there was no reserve keeper to call upon. Last season he was not called upon until the final game of the season at Rhydymwyn when he replaced the injured Richard Harvey for the second half and as ever acquitting himself well.
18/06/13
Ymarfer Ail Dm cychwyn heno / Reserve training starts tonight

Bydd yr Ail Dm yn cychwyn ymarfer heno (Mawrth, 18 Mehefin) ar y Traeth am 6.30pm. Bydd hyn yn gam pellach ymlaen yn y gwaith o adfywio’r Ail Dm o dan y rheolwr newydd Neil Roberts.
Bydd y tm yn chwarae yng Nghynghrair Ail Dimau Gogledd Cymru a bydd rhestr llawn o’r clybiau am 2013/14 ar gael yn dilyn y cyfarfod blynyddol i’w gynnal dechrau mis nesaf.
Bydd yna groeso i chwaraewyr sydd ac awydd i chwarae i’r Ail Dm ac mae Neil Roberts wedi estyn gwahoddiad ar Twitter i hogiau, sydd yn y gorffennol wedi chwarae i Academi Porthmadog, i gysylltu.
Gellir cysylltu a Neil Roberts am fwy o wybodaeth ar ei rhif ffn symudol 07453 800408.

Reserve team training will commence tonight (Tuesday, 18 June) at the Traeth at 6.30pm. This will mark another step forward in the revival of the Porthmadog Reserves, managed by Neil Roberts.
The team will play in the North Wales Premier Reserve League and the full list of clubs taking part in 2013/14 will become clear following the league AGM at the beginning of next month.
A welcome is extended to players who would like to play for the reserves and Neil Roberts has, via twitter, issued an invitation to those who have previously played for Porthmadog at Academy level and interested in joining Port reserves to get in touch.
Neil Roberts can be contacted on Mobile: 07453 800408.
14/06/13
Gwobrau ‘Soccer Club Swap Shop’ / Soccer Club Swap Shop Awards

Llanelli Mae rhaglen Porthmadog wedi cael lle ar rhestr ‘15 gorau Cymru’ mewn rhestr flynyddol o rhaglenni gorau y ‘Soccer Club Swap Shop’.
Yn ddigon eironig Llanelli, clwb, bellach wedi mynd i’r gwellt, sydd ’r rhaglen orau. Derwyddon Cefn yn y 4ydd safle sydd ’r rhaglen orau yn y Cymru Alliance. Llongyfarchiadau i’n cymdogion Llanrug sydd yn 9fed. Mae rhaglen Port wedi dod yn 14eg, un lle yn uwch na Ton Pentre.
Dyma’r rhestr:

1. Llanelli
2. Port Talbot Town
3. Treffynnon /Holywell Town
4. Derwyddon Cefn /Cefn Druids
5.Caerfyrddin / Carmarthen Town
6.Cei Conna / Connah's Quay
7. Bangor City
8. Llandudno
9. Llanrug United
10 Brickfield Rangers
11 Trefynwy /Monmouth Town
12 Rhyl
13 Dinbych / Denbigh Town
14 Porthmadog
15 Ton Pentre

The annual Soccer Club Swap Shop ‘Best Programme’ awards have been announced, and the Porthmadog match programme has earned a place in the ‘Wales Top 15’.
Ironically the No. 1 spot goes to the now defunct Llanelli club. The highest placed Cymru Alliance club is Cefn Druids. Congratulations to our Gwynedd neighbours Llanrug who are in the 9th spot. The Porthmadog programme comes in at 14th just ahead of Ton Pentre.
Above is the full list.
13/06/13
Gl Campbell / Campbell’s Goal

Campbell Harrison nol yn 2003 / back in 2003 Mae ymadawiad Campbell Harrison yn rhoi esgus braf inni ddwyn i gof un o’r atgofion brafiaf o’r degawd diwethaf. Hynny ydy’r gl wych ar Gae Ffordd Llaneilian pan ddaeth Campbell i’r cae yn eilydd mewn buddugoliaeth ysgubol 4-1, mewn gm gwpan Arfordir y Gogledd, yn erbyn Bae Colwyn.
Dyma sut disgrifiwyd y gl yn yr adroddiad ar y wefan:
“Roedd y tm o’r Gynghrair Unibond bellach o dan bwysau cyson a doedd hyd yn oed tynnu Carl Owen, ymosodwr gorau Port, ddim yn ddigon i roi rhywfaint o seibiant i’r Bae. Daeth yr amddiffynnwr Campbell Harrison i’r maes fel blaenwr, gan lonni cefnogwyr Port drwy sicrhau ei funud arbennig, gyda gl gofiadwy yn y 67ain munud. Chwaraewyd y bl iddo lawr y dde gan John Gwynfor Jones yna trodd Campbell i fewn ac o 20 llath taro’r bl gyda’i droed chwith i gornel uchaf y rhwyd.”
Disgrifiwyd y gl gan y cadeirydd Phil Jones fel y gorau iddo weld gan chwaraewr o Port. Ychydig a oedd yn bresennol ar y noson fyddai’n anghytuno. A rhag ofn ichi fod yn gofyn, y sgorwyr eraill i Port ar y noson oedd Gareth Caughter, Carl Owen a ‘r rheolwr presennol Gareth Parry.

The announcement of Campbell Harrison’s departure from the Traeth gives us the excuse to recall one of the outstanding Port memories of the past decade. It’s that ‘wonder’ goal at Llaneilian Road when Campbell came on as a substitute in Port’s runaway 4-1 North Wales Coast Cup tie victory over Colwyn Bay.
This is how the match report at the time described it:
“The Unibond League side were now under constant pressure and even the withdrawal of Port's outstanding attacker, Carl Owen, did not give the Bay any respite. Defender Campbell Harrison came from the bench and took his place up front and much to the delight of the travelling supporters gained his own moment of glory with an outstanding 67th minute goal. He fastened on to a John Gwynfor pass from the right before cutting inside and let fly a 20yd left foot special which curled into the top corner of the net.”
Chairman Phil Jones described the goal as “The best Porthmadog goal for me to see” and few present that April evening in 2002 will disagree. For the record the other Port goals were scored by Gareth Caughter, Carl Owen and current manager Gareth Parry.
10/06/13
Paul Lewis yn arwyddo i’r Bala / Paul Lewis joins Bala

Mae Paul Lewis wedi arwyddo i’r Bala. Dechreuodd y chwaraewr ganol cae dair gwaith dros Port ar l iddo ymuno o’r Bermo ym mis Mawrth. Dychwelodd wedyn at glwb Bermo a Dyffryn ar gyfer gemau diwedd tymor a cafodd ei ddewis yn chwaraewr y tymor gan ei gyd chwaraewyr.

Paul Lewis, who made three HGA appearances for Port last season after signing from Barmouth in March, has now signed for WPL club Bala Town. The 26 year old midfielder returned to Barmouth for the closing stages of the2012/13 season where he was voted players’ player of the season.
08/06/13
Gwobr Clwb y Tymor / Club of the Season Award

Enwyd Porthmadog yn ‘Glwb y Tymor’ yng Nghyfarfod Blynyddol Cynghrair Huws Gray a gynhaliwyd heddiw, 8 Mehefin yn y Fflint.
Clywodd cynrychiolwyr fod cwmni Huws Gray i ymestyn eu cyfnod noddi am ddwy flynedd arall. Gyda’r Rhyl yn ennill dyrchafiad i’r Uwch Gynghrair a Rhuthun yn symud i lawr i gynghrair Ardal Wrecsam bydd eu llefydd yn mynd i Gaernarfon o’r Welsh Alliance a Llanidloes o Gynghrair y Canolbarth. Bydd hyn hefyd yn golygu fod Llanrhaeadr-ym-Mochnant yn cadw eu lle am y tymor sy’n cychwyn ar benwythnos 16/17 Awst.
Derbyniodd Rhyl eu gwobr am ennill y bencampwriaeth a hefyd gwobr arbennig i nodi eu tymor arbennig yn ddiguro mewn gemau cynghrair drwy'r tymor. Rheolwr Rhyl, Greg Strong, enwyd yn Rheolwr y Tymor a Paul McManus, hefyd o’r Rhyl, oedd Chwaraewr y Tymor.
Derbyniodd Conwy ei gwobr am gipio Cwpan Huws Gray a Rhaeadr am y record ddisgyblaeth orau yn y gynghrair. Rhaglen Derwyddon Cefn oedd y gorau o’r tymor.

Highslide JS
Gwobr Clwb y Tymor yn cael ei chyflwyno i Richard Jones /
Richard Jones is presented with the Club of the Season award

Porthmadog were named ‘Club of the Season’ at the Huws Gray Alliance AGM held today (8 June) at Flint.
Representatives were informed that Huws Gray are to extend their sponsorship of the league for a further two years. With Rhyl promoted to the WPL and Ruthin Town relegated to the Wrexham area league, their places will be taken by Caernarfon Town, promoted from the Welsh Alliance, and Llanidloes Town from the Spar Mid-Wales League. This means that Llanrhaead-ym-Mochnant retain their place for a season which commences on the weekend of 16/17August.
Rhyl received their award as league champions and also a special memento in recognition of their outstanding unbeaten league season. Greg Strong of Rhyl was named manager of the season and the player of the season award went to Rhyl player Paul McManus.
Conwy Borough received their award as Huws Gray Cup winners while Rhayader were awarded for being the club with the best disciplinary record. The programme of the season award went to Cefn Druids.
08/06/13
Cwpan Huws Gray 2013/14 / Huws Gray Cup 2013/14

Rhydymwyn Bydd Porthmadog yn chwarae Rhydymwyn ar y Traeth yn rownd gyntaf Cwpan Huws Gray 2-13/14. Daeth yr enwau o’r het yn y cyfarfod blynyddol yn y Fflint.
Y gemau eraill yn y rownd fydd:-
Bwcle v Penycae
Caersws v Llandudno
Derwyddon Cefn v Rhaeadr
Conwy v Llanidloes
Cegidfa v Caernarfon
Penrhyncoch v Caergybi
Llanrhaeadr v Fflint

In the draw for the 2013/14 Huws Gray Cup which was made at the league AGM Porthmadog have been drawn at home to Rhydymwyn.
The other games in the first round are:-
Buckley Town v Penycae
Caersws v Llandudno
Cefn Druids v Rhayader Town
Conwy Borough v Llanidloes Town
Guilsfield v Caernarfon Town
Llanrhaeadr YM v Flint Town United
Penrhyncoch v Holyhead Hotspur
06/06/13
Campbell i adael y Traeth / Campbell to leave the Traeth

Campbell Harrison Mae Hotspyrs Caergybi wedi enwi Campbell Harrison, is-reolwr Porthmadog, yn rheolwr newydd y clwb. Bydd yn cymryd lle Emlyn Manley Williams a ymddiswyddodd ar ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd Campbell, ar l tri tymor o gydweithio gyda Gareth Parry, yn dychwelyd i’r clwb lle gafodd dri tymor llwyddiannus fel rheolwr rhwng 2007 a 2010.
Bu Campbell yn gefnwr i Port yn y Cymru Alliance ac hefyd yn Uwch Gynghrair Cymru. Hefyd roedd yn ffisio’r clwb yng nghyfnod Viv Williams ac Osian Roberts. Diolchir iddo’n gynnes iawn am ei wasanaeth ardderchog i’r clwb.
Dywedodd y cadeirydd Phil Jones “Mae Campbell yn gadael y clwb ar y telerau gorau posib a gyda diolch o waelod calon am ei gyfraniad i’r clwb, fel chwaraewr ac fel rhan o’r tm rheoli. Deallwn ei rhesymau personol am adael am glwb sydd yn agos iawn at ei gartref, ac mae’n gadael gyda dymuniadau gorau pawb ar y Traeth.”
Ychwanegodd, “Ar lefel bersonol mae wedi bod yn bleser cydweithio gyda Campbell, pob amser yn llawn brwdfrydedd ac ymroddiad. Braf hefyd oedd clywed ei eiriau caredig am glwb Porthmadog ac am y pleser a gafodd tra ar y Traeth.”
Dywedodd Richard Parry, ysgrifennydd Caergybi, “Credwn ein bod wedi gwneud apwyntiad poblogaidd , mae eisoes yn gyfarwydd a nifer o’r chwaraewyr yn y garfan ac rwy’n hyderus mai Campbell ydy’r dyn iawn i fynd a Chaergybi ymlaen i’r tymor newydd.”

Holyhead Hotspur have announced that Campbell Harrison, Porthmadog assistant manager, has been appointed manager as successor to Emlyn Manley Williams who resigned the post at the end of last season. Campbell, after three seasons as assistant to Gareth Parry, has returned to the club he managed during a successful three season spell between 2007 and 2010.
Campbell, who served Porthmadog as a player in both the Cymru Alliance and the Welsh Premier was also club physio during the management period of Viv Williams and Osian Roberts. He is warmly thanked for his excellent service to the club.
Club Chairman, Phil Jones said today, “Campbell leaves the club on the best possible terms and with the heartfelt thanks of everyone at the club for his contribution, both as a player and as part of the management team. We appreciate his personal reasons for leaving and moving to a club which is on his doorstep. He leaves with the best wishes of all at the Traeth.”
He added, “On a personal level working alongside Campbell has been a pleasure always full of enthusiasm and totally committed. It was also good to hear his kind words about the Porthmadog club and his time at the Traeth.”
Holyhead club secretary Richard Parry said, “We believe this will be a very popular appointment, he is already familiar with a number of our playing squad and I'm confident Campbell is the right man to move Hotspur forward into the new season".
02/06/13
Cyfnod prysur yr Academi / Busy days at the Academi

Academi Mae hyfforddwyr a chwaraewyr yr Academi wedi bod yn brysur yn ystod mis Mai a cafwyd nifer dda o chwaraewyr ifanc yn y sesiynau a hynny ar gyfer y tri grwp oed. Cynhelir y sesiynau ymarfer isod yn ystod mis Mehefin:
Dydd Llun 03/06/2013
Dan 12 oed 6:15-7:15 pm.
Dan 14 oed 7:15-8:15 pm.

Dydd Llun 10/06/2013
Dan 12 oed 6:15-7:15 pm.
Dan 16 oed 7:15-8:15 pm.

Dydd Llun 17/06/2013
Dan 14 oed 6:15-7:15 pm.
Dan 16 oed 7:15-8:15 pm.
Cewch fanylion llawn drwy wasgu ‘Academi’ yn y fwydlen.

Players and coaches at the Academy have had a busy month with a good turnout of young players in all age groups. Academy training sessions in June will take place as follows for the three age groups:
Monday 3/06/2013
Under 12s 6:15-7:15pm
Under 14s 7:15-8:15pm.

Monday 10/06/2013
Under 12s 6:15-7:15pm
Under 16s 7:15-8:15pm.

Monday 17/06/2013
Under 14s 6:15-7:15pm
Under 16s 7:15-8:15pm.
For more details go to the official Academy website by pressing ‘Academy’ in the menu.
31/05/13
Owain yn Ewrop / Owain in Europe

Mae Owain Tudur-Jones, a gychwynnodd ei yrfa ar y Traeth yn hogyn 16 oed, wedi symud i un brif glybiau’r Alban. Ar l gadael y Traeth aeth Owain ymlaen i chwarae dros Bangor, Abertawe a Norwich cyn symud i’r Alban. Wedi tymor llwyddiannus a rhydd o anafiadau i Inverness Caledonian Thistle mae bellach wedi arwyddo i Hibernian un o glybiau amlwg y brif ddinas. Pedwerydd da oedd y clwb o’r Ucheldir yn yr SPL llynedd ond er waethaf hyn mae Owain am fanteisio ar y cyfle i chwarae yn Ewrop gyda Hibs.

Owain Tudur-Jones, who started his career at the Traeth in 2000 as a 16 year old, has earned himself a big move in Scottish football. Following his time with Port he went on to play for Bangor, Swansea and Norwich before moving to Scotland. After a highly successful and rare injury free season with Inverness Caledonian Thistle last season, he has now signed for Edinburgh based club Hibernian. The Highland club finished a creditable 4th place in last season’s SPL but the move means that Owain will be playing for Hibs in Europe next season.
28/05/13
Newyddion HGA / HGA news

Huws Gray Alliance Mae’n debygol mai Rhuthun fydd yr unig glwb i golli ei lle yn yr HGA ar gyfer y tymor nesaf. Gyda adroddiadau yn awgrymu fod y Waun a’r Wyddgrug, o gynghrair ardal Wrecsam, am wrthod y cyfle am ddyrchafiad bydd hyn yn golygu fod Llanrhaeadr-ym-Mochnant yn debygol o gadw eu lle. Caiff y cyfan ei ddatgelu’n swyddogol yn y Cyfarfod Blynyddol yn y Fflint ar 8 Mehefin.
Gyda tua tri mis cyn i’r tymor newydd gychwyn eisoes mae nifer o rheolwyr wedi gadael eu clybiau. Mae Gareth Thomas wedi gadael Bwcle ac yn cymryd ei le fydd Aden Shannon, a dreuliodd dymor 2009/10 ar y Traeth. Dau arall sydd wedi gadael ydy Russell Cadwallader o Gegidfa ac Emlyn Manley Williams o Gaergybi y ddau wedi cael tymhorau da yn 2012/13. Ni enwyd olynydd gan yr un o’r ddau hyd yma.
Pwy sy’n arwyddo i bwy fydd y pwnc trafod nesaf ac, er fod clwb Conwy wedi cyhoeddi arwyddo cyn chwaraewyr TNS, Nicky Ward a Barry Hogan, yn l gwefan swyddogol yr HGA ni fydd y ffenest cofrestru yn ail agor tan 8 Mehefin.

It now looks likely that Ruthin Town will be the only club to drop out of the HGA for next season. With both Chirk AAA and Mold Alexandra reported to be rejecting the chance of promotion from the Wrexham area league, it probably means that Llanrhaeadr-ym-Mochnant will avoid the drop. All will no doubt be revealed at the league’s AGM on 8 June to be held at Flint.
With almost three months before the start of the new season a managerial merry-go-round has started. Gareth Thomas has left Buckley Town and has been replaced Aden Shannon who played for Porthmadog in season 2009/10. Russell Cadwallader and Emlyn Manley Williams have left Guilsfield and Holyhead Hotspur respectively, both after enjoying successful seasons in 2012/13. Neither club has yet named a replacement.
Who is signing for who will be the next major topic and though Conwy have already announced the signings of former TNS players Nicky Ward and Barry Hogan, according to the official HGA website, the official registration window will not reopen until 8 June.
27/05/13
Edrych i’r dyfodol! / Quick off the mark!

Y Drenewydd / Newtown Gyda wyth o gemau cyfeillgar i’w chwarae cyn 10 Awst, bellach mae llygaid Porthmadog hefyd wedi’u troi at gm yn Awst 2014!
Roedd clwb Y Drenewydd yn awyddus i drefnu gm ar Barc Latham y Sadwrn cyn i’r tymor newydd gychwyn ym mis Awst. Ni fu hyn yn bosib gan fod Gareth Parry wedi addo i’n cefnogwyr gwych o Ganolfan Gristnogol Cricieth y byddai’n trefnu gm adref i gyd fynd a’u ymweliad blynyddol ’r ardal. Aberystwyth fydd ar y Traeth ar y 10 Awst.
Ond bellach mae’r cadeirydd Phil Jones wedi derbyn gwahoddiad tebyg ar gyfer dechrau tymor 2014/15!! Does dim gwell na chynllunio ’mlaen llaw! Meddai Phil, “Ar l methu trefnu ar gyfer eleni derbyniwyd gwahoddiad gan y cyfeillion o’r Drenewydd inni fod ymysg y cyntaf i brofi cae artiffisial 3/4G newydd Parc Latham yn Awst 2014. Bydd y cae newydd yn barod ar gyfer ddechrau tymor 2014/15.”

With eight pre-season fixtures lined up before 10 August, Porthmadog have now turned their attention to a game in August 2014!
Newtown were keen to arrange a fixture with Port at Latham Park for the week before the new season starts in August. But this was not possible as Gareth Parry had kept his promise to arrange a home match to coincide with the visit of our wonderful supporters from the Christian Centre at Cricieth on 10 August, when Aberystwyth Town are the visitors.
Chairman Phil Jones then stepped in to accept a similar invitation for the Saturday prior to the 2014/15 season! Nothing like a bit of advanced planning is there? Phil commented, “Having failed to complete arrangements for this summer, our friends at Newtown have invited us to be amongst the first to try out the new 3/4G Latham Park artificial pitch. This pitch will be installed for the start of the 2014/15 season.”
25/05/13
Ymarfer Ail Dm / Reserves training

Bydd gan CPD Porthmadog ail dm yn Uwch Gynghrair Ail Dimau Gogledd Cymru yn 2013/14. Dywedodd y rheolwr Neil Roberts, “ Bydd y paratoadau yn cymryd cam arall ymlaen wrth i’r ymarfer gychwyn ar nos Fawrth, 18 Mehefin am 6.30pm, a hynny ar y cae ymarfer ar y Traeth. Mae’r chwaraewyr yn barod wedi derbyn cyfarwyddiadau ymarfer gan Gareth Parry.
Hefyd mae yna wahoddiad cyffredinol i chwaraewyr i gymryd rhan mewn Gm Ymarfer ar y Traeth, ar nos Fawrth, 9 Gorffennaf, gan gynnwys chwaraewyr tm cyntaf ac ail dm. Meddai Gareth Parry, “Bydd y gm hon nid yn unig i’r tm cyntaf a’r ail dm ond i unrhyw un sydd a ffansi treial gyda’r clwb.”

The revived Porthmadog FC Reserves, who will play in the North Wales Reserves Premier League in 2013/14, will soon be commencing the next step in their preparations. Reserve team manager Neil Roberts said, “Things will start in earnest on Tuesday, 18 June when pre-season training commences at 6.30pm on the Traeth training pitch. Players have already received their training schedules from Gareth Parry.”
There is also an open invitation for players to take part in a Trial Match at the Traeth on Tuesday evening, 9 July. This is for first team squad players and reserves. Manager Gareth Parry added, “For this game we invite not only first team and reserve team squads but also anyone who fancies a trial with Port.”
24/05/13
Llanfairpwll a Llanrug / Llanfairpwll and Llanrug

Llanfairpwll Ychwanegodd Gareth Parry at ei gynlluniau gyda gemau yn erbyn dau o’n gwrthwynebwyr cyn dymor traddodiadol, sef Llanfairpwll a Llanrug. Bydd Port yn croesawu’r clwb o Ynys Mn i’r Traeth ar nos Fawrth, 16 Gorffennaf. Y gm hon, yn erbyn clwb a enillodd ddyrchafiad y tymor diwethaf, sy’n debygol o fod y cyntaf o’r tymor newydd. Dilynir hyn wythnos yn ddiweddarach gydag ymweliad chae Eithin Duon, Llanrug ar nos Fawrth, 23 Gorffennaf am gm yn erbyn clwb a gafodd dymor llwyddiannus yn adran gyntaf y Welsh Alliance.

Gareth Parry has added to his pre-season schedule with two games against traditional pre-season opponents Llanfairpwll and Llanrug. Port will welcome the promoted Anglesey club to the Traeth on Tuesday 16 July for what is likely to be our first outing of the season. This will be followed a week later, Tuesday, 23 July, with a visit to Eithin Duon, Llanrug for a game against the Welsh Alliance Division One club who enjoyed a successful 2012/13 season.
21/05/13
Gwrthwynebydd arall Uwch Gynghrair / More WPL opposition

Gyda gemau eisoes wedi’u trefnu yn erbyn y Rhyl a’r Bala, gwrthwynebwyr o Uwch Gynghrair Cymru ac yn achos y Bala cynrychiolwyr y gynghrair yng Nghwpan Ewropa, mae gm hefyd wedi’i threfnu yn erbyn Aberystwyth. Bydd y gm hon ar y Traeth ar bnawn Sadwrn, 10 Awst am 2.30pm.

Following on pre-season games arranged against Welsh Premier opposition against Rhyl and Europa Cup representatives Bala Town a game has also been announced against Aberystwyth Town. It will be played at the Traeth on Saturday, 10 August with a 2.30pm kick off.
Newyddion cyn 21/05/13
News before 21/05/13

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us