Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier

Chwiliwch y safle / Search the website

Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
26/11/09
Rhagolwg: Airbus Brychdyn / Preview : Airbus Broughton

Airbus Yn dilyn dwy fuddugoliaeth, lle cafwyd perfformiadau o safon uchel yn erbyn y timau yn y pumed ar nawfed safle yn y tabl maer sylw yn troi at Airbus sydd yn yr 8fed safle. Bydd Port yn cychwyn y gm hon mewn dipyn gwell ysbryd na fyddent wedi gwneud 3 wythnos yn l.
Yn erbyn Airbus y tymor diwethaf sgoriodd Marc Lloyd Williams pump o chwe gl Port dros y ddwy gm. Ac yn ychwanegu sbeis ir gm fydd presenoldeb Carl Owen a Rhys Roberts dau gyn chwaraewr arall. Roedd Airbus mewn sefyllfa ffodus dros yr haf, yn gallu gwario i gryfhaur tm ac maer rheolwr Chris Harrison wedi gwarion ddoeth. Dim ond un ou chwe gm ddiwethaf sydd wedi eu cholli.
Nid ywn sioc mai M Ll W sydd ar ben eu rhestr sgorio gyda 10 gl, a meddai Tomi wrth yr Herald, Byddem yn ei dderbyn yn l fory, maen sgoriwr heb ei ail ac maen anodd dod o hyd ir math yma o chwaraewr mewn unrhyw gynghrair, ac rwyn siwr fydd on awyddus i ddychwelyd a chanfod y rhwyd ond ein gwaith ni fydd ei gadw mewn trefn.
Newyddion drwg i Port yw fod Jiws heb sgorio a heb fod yn ei hwyliau gorau wythnos ddiwethaf dydi'r sefyllfa honno ddim yn para'n hir fel arfer! Y newyddion da ydy fod Paul Roberts yn canfod y rhwyd unwaith eto ac wedi sgorio dwy gl wych yng Nghaerfyrddin. Maer newyddion anafiadau yn gwella gyda Mike Thompson wedi chwarae am 20 munud ddydd Sadwrn a Mike Foster hefyd yn ymarfer. Ond fydd Ceri James yn methur gm oherwydd gwaharddiad.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Airbus.

Following successive victories resulting from quality performances against the 5th and 9th placed clubs attention now turns to 8th placed Airbus. Port enter this game in far better spirits than would have been the case three weeks ago. In last seasons encounters with Airbus, Marc Lloyd Williams scored five of the six goals which Port scored in the two games. Added spice is also given by the return to the Traeth of two other former Port players Carl Owen and Rhys Roberts. Airbus were in the fortunate position of being able to invest over the summer and manager Chris Harrison has invested well. Recent form has been good with only one defeat in the last six games.
Inevitably Marc Lloyd Williams is their leading scorer with 10 league goals and Tomi talking to the Herald said, "We would have him back here tomorrow, hes a prolific goalscorer, and they are hard to come by in any league, and Im sure hell be looking to come back here with a bang and score a few, but its up to us to try and keep him at bay.
The bad news for Port is that Jiws was off target last week -now that is a situation that wont last for long! The good news is that Paul Roberts ended his goal drought with a couple of crackers at Carmarthen. On the availability front Mike Thompson played for 20 minutes last Saturday and Mike Foster is returning to fitness, but Ceri James will miss out through suspension.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Airbus.
25/11/09
Cerrig milltir i ddau / Appearance milestones for two

Paul Roberts Bydd dau o chwaraewyr Port yn cyrraedd cerrig milltir yn eu gyrfa ddydd Sadwrn yn erbyn Airbus. Bydd y golwr Richard Morgan yn dechrau gm 150 (+3) yn UGC. Mae wedi chwarae ym mhob gm gynghrair a chwpan i Port y tymor hwn. Cynt chwaraeodd yn UGC dros Aberystwyth, Rhaeadr, Caerfyrddin a Llanelli.
Hefyd bydd Paul Roberts yn cychwyn gm rhif 50 yng nghrys Port ffaith a wnaiff synnu llawer. Ond cyn iddo adael Port am Wrecsam yn 1996 dim ond 12 gm oedd wedi cychwyn ir clwb ond wedi sgorio 11 o goliau! Daeth y ddwy gl a sgoriodd yn erbyn Caerfyrddin ddydd Sadwrn a chyfanswm ei goliau yn UGC i 139 ar l chwarae 266 (+59) o gemau.

Two Port players are set to pass appearance landmarks when they face Airbus UK in Saturdays league encounter. Goalkeeper Richard Morgan will make his 150th (+3) WPL appearance. He has appeared in all league and cup games for Port this season and previously appeared for Aberystwyth, Rhayader, Carmarthen and Llanelli in the WPL.
Paul Roberts will make his 50th start in a Port shirt a fact that may surprise many. When he left Port for Wrexham in 1996 he had only started in 12 games but had scored 11 goals! The 2 goals he scored at Carmarthen on Saturday bring his WPL career record to 139 goals in 266 (+59) games.
24/11/09
Marwolaeth sydyn George McGowan / Sudden death of George McGowan

George McGowan Daeth y newyddion am farwolaeth sydyn hyfforddwr ieuenctid Wrecsam, George McGowan, yn sioc i ddilynwyr pl-droed yng Ngogledd Cymru. Bydd y cefnogwyr hynny sydd a chof byw o dm llwyddiannus yr1970au yn cofio fod George McGowan, cyn chwaraewr Motherwell, Preston, Caer a Stockport, hefyd wedi bod yn aelod or tm llwyddiannus hwnnw.
Dywedodd Roly Evans, cyd chwaraewr i George McGowan yn Port, wrth y wefan, Arwyddodd George i Port yn 1978 a chwaraeodd ir clwb am rhyw ddeunaw mis. Cafodd ei arwyddo or Rhyl gan rheolwr Port, sef Sid Jones o Wrecsam. Roedd dod a George i fewn yn hwb mawr i weddill y tm. Roedd yn gymeriad mawr gyda phawb oedd yn ei adnabod meddwl y byd ohono. Mae wedi gweithio wrth ymyl Joey Jones yn hyfforddwr ieuenctid yn Wrecsam cyn iddo gael ei gymryd yn sl."
Mae colli George wedi dwyn atgofion hapus i Roly o gyfnod arbennig yn hanes clwb Port o dan rheolaeth Sid Jones. Roedd Sid yn rheoli Port rhwng 1976-1979 gan fynd a ni i 10 rownd derfynol ac ennill 7 ohonynt. Hefyd roeddem yn ail yn y gynghrair ddwywaith yng nghyfnod Sid Jones.
Bydd yn dda gan y cefnogwyr hynny sydd yn dal i drafod tm y 70au wybod y bydd Roly a Sid yn bresennol yng nghynhebrwng George McGowan nid yn unig fel cyfeillion a chyd chwaraewyr ond hefyd fel cynrychiolwyr clwb Porthmadog.

Football in North Wales was shocked to learn of the sudden death, on Friday (20 November), of Wrexham youth team coach George McGowan. Supporters who vividly recall Ports successful 1970s team will also recall that George McGowan former Motherwell, Preston, Chester and Stockport County was for a period a member of that team.
Roly Evans, a teammate of his during that time, told the website, George was signed for Porthmadog in the 1978 season and played for 18 months. He was signed from Rhyl by the then Wrexham based manager of Porth, Sid Jones. Bringing George into the side then was a great boost to us. He was a great character and loved by all who knew him. He has worked alongside Joey Jones as reserve/youth coach at Wrexham lately, before he became ill.
The passing of George McGowan brings back fond memories for Roly of that glorious period in Ports history whilst managed by his friend Sid Jones, Sid managed Porth from 1976-1979,taking us to 10 cup finals and winning 7 of them. We were league runners up twice in Sid's reign.
Those supporters who still love to discuss the 1970s Port team will be pleased to know that both Roly and Sid will be attending George McGowans funeral not only as team mates and friends but will also be representing Porthmadog FC.
23/11/09
Y rheswm dros welliant Port / The reason for Ports better form

Ydych chi wedi meddwl sut mae Port wedi gwneud yn well dros y ddwy gm ddiwethaf? Maer cyfan lawr i gefnogaeth gan neb llai na Sali Mali cymeriad syn enwog i blant o Bort i Beirut! Ers i Sali ddangos ei chefnogaeth i Port cyn gm Prestatyn, fel rhan o ymgyrch S4C i dynnu sylw at y newid i deledu digidol, mae Port wedi treblu eu cyfanswm pwyntiau a dros ddyblur goliau sydd wediu sgorio!

Highslide JS
Sali Mali'n cefnogi Port / Sali Mali supports Port
  Highslide JS
Sali efo rhai o blant Port / Sali with some of Port's children

Have you wondered why Port have done so much better over the last two matches? Its all down to the support of none other than Sali Mali a character loved by children from Port to Beirut! Since Sali proclaimed her support to Port before the Prestatyn match, as part of S4Cs campaign to draw attention to the digital switchover, Port have trebled their points tally and more than doubling the goals scored!
19/11/09
Rhagolwg: v Caerfyrddin / Preview: v Carmarthen

Caerfyrddin / Carmarthen Ar l ymweld r Trallwng ar gyfer y gm oddi cartref ddiwethaf bydd Tomi Morgan yn ymweld a Chaerfyrddin, un arall oi gyn glybiau, ddydd Sadwrn. Cafodd Tomi gryn lwyddiant yng Nghaerfyrddin. Yn 2001 cafodd y clwb eu tymor mwyaf llwyddiannus yn UGC yn gorffen yn 3ydd eu safle gorau hyd yma- gan gystadlu yn yr Inter Toto a hefyd cyrraedd ffeinal cwpan Cymru.
Ar l cychwyn gwael ir tymor mae Caerfyrddin wedi cryfhau ac ond yn colli unwaith allan or chwe gem olaf ac wedi codi ir 9fed safle. Gellir disgwyl gm anodd bob amser ar y Waundew ond yn ddiweddar gemau agos iawn sydd wedi bod rhwng y ddau glwb. Llynedd Caerfyrddin aeth a hi o 1-0, tra y tymor blaenorol sicrhaodd Port bwynt gwerthfawr gyda 10-dyn wrth frwydro i gadw eu lle yn UGC. Yn 2006/07 gwnaeth y ddau gyfarfod ddwy waith 1-1 oedd hi yn y gynghrair ac yr un oedd y sgr yn y Gwpan ar l amser ychwanegol -cyn i Gaerfyrddin ennill ar giciau or smotyn.
Maer rhestr o enwau profiadol fel Dodds, Hicks, Danny Thomas, Fowler a Cotterall yn dangos mai brwydr anodd sydd yn ein disgwyl. Meddai Tomi wrth yr Herald, Bydd yn gm anodd yng Nghaerfyrddin yn erbyn tm sydd ar rhediad da, ond gydar hyder yn dod or fuddugoliaeth ddydd Sadwrn gobeithio y gallwn ni ddechrau rhediad ein hunain. Ynglyn ac anafiadau ychwanegodd Tomi, Roedd Foster yn ymarfer neithiwr (nos Fawrth) felly mae yna obaith iddo fod yn barod ond mae ffr Ceri wedi chwyddon ddrwg, felly bydd rhaid asesu ei obeithion yn ddiweddarach yn yr wythnos.
Ewch i Coral i roi bet ar Caerfyrddin v Porthmadog.

Having visited former club Welshpool for the last away game, this Saturday Tomi Morgan takes Porthmadog to another of his former clubs, Carmarthen. Tomi enjoyed considerable success at Carmarthen leading them to their most successful WPL season in 2001 finishing 3rd their highest ever finish- and qualifying for the Inter Toto Cup. They also reached the final of the Welsh Cup in that season.
Carmarthen after a poor start to the season have now recovered, losing only one of their last 6 games, and are in 9th place in the table. Richmond Park is never an easy place to visit but recent fixtures there have proved to be tight affairs. Last season Carmarthen ran out winners by the only goal of the game while in the previous clash 10-man Port held on for a vital goaless draw to gain a point in their relegation battle. In 2006/07 they met twice at Richmond Park a 1-1 draw in the league and in the Welsh Cup another 1-1 draw (after extra-time) which Carmarthen won on penalties.
A run through the familiar names like Dodds, Hicks, Danny Thomas, Fowler and Cotterall tell us that it will be another tough fight. Tomi talking to the Herald said "It will be a very difficult game as Carmarthen are a strong side on a good run of form, but with the confidence gained from Saturdays win we can hopefully go on a bit of a run ourselves." On the injury front Tomi added, "Foster trained last night (Tuesday) so were hopeful he might be ready, but Ceris ankle is badly swollen, so well assess his chances of being available later in the week."
Visit Coral to place a bet on Carmarthen v Porthmadog.
18/11/09
Gig Yucatan a John Lawrence nos Sadwrn / Yucatan and John Lawrence gig on Saturday night

Yucatan Bydd y band lleol Yucatan a chyn-aelod Gorkys Zygotic Mynci, John Lawrence, yn ymddangos yng Nghlwb y Traeth nos Sadwrn yma (21.11.09). Mae Lawrence newydd ryddhau albwm newydd or enw Rainy Night, ac mae Yucatan yn paratoi i ryddhau eu EP newydd hirddisgwyliedig Enlli ddiwedd y mis. Trefnwyr y gig yw criw Gwyl Porthmadog ar pris mynediad fydd 5 gydar drysaun agor am 8pm.

Local band Yucatan and ex-Gorkys Zygotic Mynci member, John Lawrence, will be appearing at the Traeth Clubhouse this Saturday evening (21.11.09). Lawrence recently released his new album Rainy Night, and Yucatan are preparing to release their long-awaited EP Enlli before the end of the month. The gig is organised by Gwyl Porthmadog and the entry price is 5 with doors opening at 8pm.
17/11/09
Gem Caerfyrddin yn cychwyn am 2 or gloch / 2 pm kick-off for Carmarthen game

Waundew / Richmond Park Atgoffir y cefnogwyr syn bwriadu teithio i Gaerfyrddin ddydd Sadwrn(21 Tachwedd) fod yna newid i amser cychwyn y gm. Gan fod Sgorio yn cychwyn yn gynnar ddydd Sadwrn bydd y gem ar y Waundew, Caerfyrddin yn cychwyn am 2 or gloch.

Supporters travelling to Carmarthen on Saturday (21 November) are reminded of the change in kick off time. In order to accommodate an early transmission time of the Sgorio programme, the kick off at Richmond Park, Carmarthen on Saturday will be at 2pm.
14/11/09
Gm Prestatyn ymlaen / Prestatyn game on

PrestatynEr gwaethaf y tywydd drwg, cadarnhaodd archwiliad o'r Traeth bore 'ma y gall gm y prhynhawn yn erbyn Prestatyn fynd yn ei blaen. Gyda'r gemau yn Cefn a Chaerfyrddin yn barod wedi eu gohirio, ynghyd holl gemau neithiwr, mae'n debyg mai'r gm ar y Traeth fydd un o'r chydig i osgoi effeithiau'r tywydd.

Despite the bad weather, this morning's inspection confirmed that the Traeth pitch is playable for this afternoon's match against Prestatyn. With the games at Cefn and Carmarthen already off, along with all last night's games, it seems that the clash on the Traeth will be one of just a handfull to be spared.
14/11/09
Archwiliad o'r cae am 10:00 / Pitch inspection at 10:00

Porthmadog v PrestatynYn dilyn y glaw trwm dros y dyddiau diwethaf, bydd archwiliad o'r Traeth yn cael ei wneud am 10:00 bore 'ma er mwyn penderfynu os fydd gm Prestatyn yn gallu cael ei chwarae. Bydd y newyddion diweddaraf yn ymddangos yma.

Following the recent heavy rain, an inspection of the Traeth pitch will take place at 10:00 this morning to decide if the Prestatyn game can go ahead. Any news will appear here as soon as we get it.
11/11/09
Rhagolwg: v Prestatyn / Preview: v Prestatyn

Prestatyn FCGydar rhediad trychinebus yn y gynghrair yn parhau yn y Trallwng Sadwrn diwethaf, unwaith eto bydd Tomi Morgan yn gobeithio mai rŵan ywr amser y bydd lwc yn mynd on plaid! Fydd hi ddim yn hawdd dydd Sadwrn yn erbyn Prestatyn syn 5ed yn y gynghrair ac wedi sgorio 22 gl hyd yn hyn y tymor hwn. Bydd rhaid i amddiffynwyr Port fod ar eu gorau i rwystror profiadol Andy Moran rhag sgorio maen barod wedi sgorio 6 sydd ddwywaith yn fwy na chyfanswm tm Porthmadog!
Mae Tomin parhaun bositif er y canlyniadau gwael: Maer tymor yn bell o fod ar ben meddai. Gall Port gymryd cysur yn y ffaith fod Prestatyn wedi simsanun ddiweddar ar l dechrau mor dda ir tymor: dim ond un buddugoliaeth maent wedi ei gael yn y 5 gm gynghrair ddiwethaf.
Ewch i Coral i roi bet ar Porthmadog v Prestatyn.

With the disastrous run of form in the league continuing at Welshpool last Saturday, Tomi Morgan will once again be hoping that now is the time that our luck changes! It wont be easy on Saturday against Perstatyn who are 5th in the league and who have scored 22 goals so far this season. Ports defenders will need to be at their best to stop the experienced Andy Moran from scoring he has already bagged 6 goals, which is double Porthmadogs team total!
Despite the poor results Tomi remains positive, claiming that this season is far from over. Port can take some solace in the fact that Prestatyn have faltered recently following their great start to the season: the have only secured one victory in their last 5 league games.
Visit Coral to place a bet on Porthmadog v Prestatyn.
07/11/09
Gm Prestatyn yn dal ar y Sadwrn / Prestatyn game to go ahead on Saturday

Er mwyn osgoi chwarae yr un pryd r gm rhyngwladol rhwng Cymru ar Alban gwnaeth swyddogion Porthmadog gais i glwb Brestatyn ynglyn newid y gm ir Sul ond yn anffodus nid oedd Prestatyn yn medru cytuno ir newid. Ar benwythnos rhyngwladol yn y gorffennol, pan nad oes cystadleuaeth wrth gemau ar Sky, cafwyd cefnogaeth dda ar bnawn Sul.

In order to avoid a clash with the Wales v Scotland international, Porthmadog officials had approached Prestatyn with a view to switching the game to the Sunday but Prestatyn were unable to agree to the change. On international weekends in the past, Sunday matches have been well attended as there is no clash with Premier League games on Sky.
06/11/09
Hydref yr Ail Dm / Reserves October Round-up

Cai Jones Maer ail dm, syn cynnwys nifer fawr o dm academi llwyddiannus Dan-16 llynedd, yn cael y cam i fyny i bl-droed Cynghrair Gwynedd yn un reit anodd. Dechreuodd y mis gyda ymweliad r Gaerwen, un or pedwar clwb or Ynys sydd ar hyn o bryd yn y pump uchaf yng Nghynghrair Gwynedd. Sicrhawyd pwynt da yna gyda Steven Jones yn rhoi Port ar y blaen ar l dim ond 7 munud ond tarodd Gaerwen yn l gyda dwy gl mewn 3 munud i fynd ar y blaen ar yr hanner. Ar l awr daeth Cai Jones ar sgr yn gyfartal, dim ond ir Gaerwen fynd yn l ar y blaen. Ond Mark Bridge gafodd y gair olaf gyda gl ar l 86 munud i unionir sgr 3-3. Roedd yna siom yn Ail Rownd Cwpan Gwynedd gyda Port yn colli o 2-1 yn Bontnewydd, tm a gurwyd yn hawdd ynghynt yn y tymor. Mark Bridge sgoriodd i Port. Y myfyrwyr o Fangor oedd yr ymwelwyr r Traeth am y gm nesaf. Cafodd y myfyrwyr eu buddugoliaeth gynghrair gyntaf o 4-2 gyda Danny Rylance a Mark Bridge yn sgorio i Port. Y Cwpan Canolradd yn erbyn Penmaenmawr oedd gm olaf y mis. Pan sgoriodd Ezra Warren ar l 74 munud daeth ar sgr yn l i 2-1 ond wedyn sgoriodd y tm o Gynghrair Clwyd deirgwaith yn y 15 munud olaf i wneud y sgr yn 5-1 i Benmaenmawr.

The young reserve team, who are largely made up of the successful U-16 Academy team of last season, are understandably finding it a testing step up to senior football. They started October with a visit to Gaerwen, one of four Anglesey clubs currently placed in the top five in the Gwynedd League. They gained a creditable draw with Steven Jones putting them in front after only 7 minutes but two goals from Gaerwen in 3 minutes put the Anglesey club ahead at the interval. Cai Jones levelled things on the hour mark only for Gaerwen to go into the lead again at 3-2. A Mark Bridge goal 4 minutes from time made sure of the point for Port. There was disappointment in Round 2 of the Gwynedd Cup with Port losing out by 2-1 at Bontnewydd, a team the Reserves had beaten comfortably in the league. Mark Bridge scored Ports goal. Next up were the students from Bangor who notched their first league by 4-2 at the Traeth, with Danny Rylance and Mark Bridge scoring the Port goals. The last game of the month was the Intermediate Cup clash with Clwyd League leaders Penmaenmawr Phoenix. Ezra Warren cut the Phoenix two goal half time lead after 74 minutes, only for the Phoenix to score 3 more in the last 15 minutes and run out winners by 5-1.
05/11/09
Rhagolwg: v Y Trallwng / Preview: v Welshpool

Maes y Dre, Trallwng/Welshpool Bydd Tomi Morgan a Huw Griffiths wedi targedur tri phwynt mewn gem rhwng dau or perfformwyr gwanaf, hyd yma, yn UGC. Gyda Port yn dal i chwilio am eu buddugoliaeth gynghrair gyntaf ar Trallwng ond wedi ennill unwaith diolch iw perfformiad gorau or tymor yn Airbus. Hawdd deall felly pam fod yn ddau yn gweld cyfle am fuddugoliaeth ddydd Sadwrn.
Yn erbyn y tri tm uchaf yn y tabl daeth 3 or 6 colled mae Port wedi dioddef y tymor hwn. Ac yn erbyn y tri yma daeth 12 or 18 o goliau a rhwydwyd yn eu herbyn. Yn y gemau eraill mae Port wedi amddiffyn yn eithaf derbyniol. Ond bydd yn rhaid iddynt wneud y tro yn y Trallwng heb y cefnwr profiadol Mike Foster . Sgorio ydyr broblem fawr, dim ond tair gl gynghrair i Port tra fod y Trallwng wedi rhwydo 7 gwaith. Carl Lamb dwy gl gynghrair ydy prif sgoriwr clwb Maesydre tra fod y dair i Port wedi cael ei sgorio gan dri chwaraewr gwahanol. Does gan yr un or ddau glwb felly flaenwr sydd ar y funud yn tanio yn rheolaidd. Sgoriodd Paul Roberts a Marc Evans yn y Gwpan ddydd Sadwrn diwethaf a gobeithio fod hyn yn arwyddo pethau gwell. Y tro diwethaf i Tomi ddychwelyd i Maesydre cafwyd cychwyn da ir gm ond gorffen yn siomedig gwnaeth pethau a cholli o 3-2. Ar yr ymweliad blaenorol cafwyd buddugoliaeth dda a dwy gl gan Paul Roberts i Port. Arwydd da gobeithio!
Ewch i Coral i roi bet ar Trallwng v Porthmadog.

Both Tomi Morgan and Huw Griffiths will have targeted this game between two of the WPLs strugglers as a potential three points. Port are still looking for their first league win and Welshpool have only managed one victory and that thanks to what was their best performance of the season at Airbus. It is easy to understand therefore why both sides see the opportunity for a win on Saturday.
Three of Ports 6 losses have come against the current top three in the table while Welshpool have yet to meet these teams. It is against these three top sides that 12 of the 18 goals against were conceded. In other games Port have defended well enough. But they will be without the experienced Mike Foster on Saturday. The real problem has been scoring, with only 3 league goals, while Welshpool have managed 7. Carl Lamb, who has scored twice, has most in the league for Welshpool. Ports 3 have come from three different players which goes to show that neither side, currently, has a striker who threatens to score regularly. Paul Roberts and Marc Evans both scored in the Cup last Saturday so lets hope that they can continue to find the net. The last time Tomi returned to Maesydre with Port it all started well but ended in a disappointing 3-2 defeat. The previous season Port won well and Paul Roberts scored twice, lets hope that is an omen for Saturday afternoon!
Visit Coral to place a bet on Welshpool v Porthmadog.
04/11/09
Chwilio am Noddwyr / Search for more sponsorship

Chwilio am noddwyr / Search for sponsorship Mae CPD Porthmadog yn chwilio am fwy o noddwyr. Bu cwmni Allports yn noddir clwb ers sawl blwyddyn ac maer trefniant yna yn parhau. Yn ystod y tymor diwethaf, ac yn dal ymlaen y tymor hwn 2009/10, cafwyd nawdd gan Porthmadog Demolition sydd au henw ar grysaur tm
Maer clwb, sydd yn dathlu 125 mlynedd o fodolaeth fel clwb pl-droed, yn edrych am gysylltiad gyda fwy o gwmnau lleol, neu rhai cenedlaethol a phresenoldeb yn yr ardal sydd diddordeb mewn cynorthwyo clwb r uchelgais i ddatblygu mhellach. Byddair bwrdd diddordeb mewn clywed gan gwmnau sydd yn gweld cysylltiad gyda chlwb, sydd yn sefydliad yn ardal, yn un gwerth chweil.
Hefyd byddai diddordeb gan y clwb i glywed wrth unigolion sydd yn medru cyflwyno cwmnau syn dymuno noddi clwb sydd ar uchelgais i barhau i chwarae ar y lefel uchaf o bl-droed domestig yng Nghymru. Maer clwb yn barod i gynnig termau da i unigolion sydd yn llwyddo i sicrhau cytundeb nawdd.
Os ydych yn medru helpu, neu am fwy o wybodaeth cysylltwch cadeirydd y clwb Phil Jones ar 0 7816 213188

Porthmadog FC are searching for additional sponsorship. They have been generously sponsored by Allports Fish and Chips for several seasons and that arrangement continues. During last season, and also continuing in 2009/10, they have also been sponsored by Porthmadog Demolition who are the company named of first team shirts.
The club, celebrating its 125th anniversary season, are looking to team up with other local companies and also national companies, with a presence in the area, who would wish to support the further development of an ambitious club. The board would be very interested in hearing from companies who see a link with an established institution in the area as mutually beneficial.
Equally the board would like to hear from individuals who are able to introduce potential companies interested in sponsoring a local club with a continuing ambition to play at the highest level of Welsh domestic football. The club is able to offer very generous terms to these individuals should they bring a sponsorship deal to fruition.
If you are able to assist or would like further information please contact the club chairman Phil Jones on 0 7816 213188
03/11/09
Cefnogaeth yn y wasg ar cyfryngau i Tomi / Support for Tomis views in the media.

Ar y Marc, BBC Radio Cymru Cafodd Tomi Morgan gefnogaeth iw sylwadau ynglyn ag adrefnu UGC a hefyd newidiadau ir rheolau trosglwyddo.
Dywedodd David Jones yn y Daily Post: Rwyn rhannu barn Morgan y bydd clwb Porthmadog yn bodoli am amser maith i ddod ond nid oes sicrwydd y bydd nifer or clybiau syn cyrraedd y 12 Disglair yn aros yna, gydar gofynion llym syn ofynnol arnynt ar potensial i ddifetha rhai clybiau. (Ac maen debyg fod y gofynion wedi tyfu yn eu cost yn dilyn y cyfarfod yn y Drenewydd dros y Sul! gol.)
Daeth cefnogaeth hefyd o gyfeiriad Glyn Griffiths (cyn rheolwr Bangor a Threffynnon) yn Blogio ar dudalen 'Ar y Marc' ar BBC Arlein dan y teitl Creu Llanast
Mae o'n gofyn,A yw'n bosibl i ni weld, cyn hir, gm yn yr Uwch Gynghrair yn cael ei gohirio am na all un o'r timau roi un a'r ddeg o chwaraewyr ar y cae? Ai hyn oedd ym meddwl y pwyllgor doeth wrth iddynt fynd ati i newid y rheolau?
Mae llawer i chwaraewr wedi cael ei alw o flaen ei well am ddod ac anfri ar y gm ... . Ond yn sgil y penderfyniad yma ynglyn ag arwyddo chwaraewyr, onid yw hi'n amser i aelodau'r pwyllgor a greodd y rheolau newydd, hefyd ymateb i gyhuddiad tebyg oherwydd y llanastr maent wedi ei greu yn yr Uwch Gynghrair eleni?

Dave Jones, Daily Post There has been backing in media for Tomi Morgans comments regarding WPL reorganisation and the Transfer rules debacle.
David Jones commenting in the Daily Post on reorganisation says: I share Morgan's belief that Porthmadog will be around for a long time to come, but there is no guarantee that even those who make the Super 12 will remain there, with the tough criteria demanded having the potential to cripple some clubs. (It appears that the bar has been raised even higher at last Sundays meeting in Newtown ed.)
Backing also comes from Glyn Griffiths (former Bangor and Holywell manager) who discusses changes to transfer rules in his Welsh language Blog on the 'Ar y Marc' page on BBC Arlein under the title Making a Mess-up.
He asks, Is it possible that a game in the WPL will be postponed because one or other of the teams are unable to put 11 players on the pitch? Is this what the committee had in mind when they changed the rules? Many players have been called to account for bringing the game into disrepute . But in view of this decision .. is it not time for members of this committee who created the new rules to answer the same accusation for the mess they have created in the WPL this season.
03/11/09
Diolch i Noddwyr Cit yr Academi / Thanks to Academy kit sponsors

Maer cit wedi cyrraedd ar gyfer y carfanau Dan12, Dan 14 a Dan 16. Noddwyd un or citiau gan Idris Contract Flooring o Ddolgellau ac un arall gan Parc Gwyliau Greenacres, Morfa Bychan. Maer Academi yn ddiolchgar iawn ir noddwyr yma ac yn bwriadu trefnu lluniau er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd ir haelioni. Yn amlwg yn hapus gydar gefnogaeth dywedodd Eddie Blackburn, Gweinyddwr yr Academi, Byddain dda cael noddwr ir cit arall hefyd ac ir cit ymarfer, a cit gemau oddi cartref sydd eu angen er mwyn creu argraff dda a dangos yr Academi yn y golau gorau posib, er mwyn inni allu ddal ati i fod yn ffynhonnell o chwaraewyr i CPD Porthmadog yn y dyfodol.

The new playing kits have arrived for the U12, U14 and U16 squads. One of the kits has been sponsored by Idris Contract Flooring of Dolgellau and another by Greenacres Holiday Park in Morfa Bychan. We are very grateful to these sponsors and hope to arrange a photo shoot soon to publicise their generous support. Pleased by this excellent show of support academy administrator, Eddie Blackburn, added, We would welcome, of course, a sponsor for the third kit and for training tops and away strips which are all needed to promote the Academy in the best light possible, so that we may continue and become a good source of players for Porthmadog FC in future years.
02/11/09
Newyddion y Tote Misol a'r Lotri Wythnosol / Monthly Tote and Weekly Draw News

Tynnwyd Tote Mis Hydref nos Wener diwethaf ac, am y trydydd tron olynol ni ddewisodd unrhyw un y rhifau a dynnwyd sef 27 a 39. Bydd y wobr o 1000 ar gael felly yn Tote Mis Tachwedd, felly rhowch gynnig arni erbyn nos Wener 27 Tachwedd i gael cyfle i ennill yr arian mawr. Rhaid i unrhyw hawliadau am wobr Tote Mis Hydref, gael eu gwneud erbyn 8.00pm ddydd Gwener 6 Tachwedd.
Enillwyr diweddaraf y wobr o 100 yn y Lotri Wythnosol yw: Wythnos 41, Rhif 72, Mike Morris, Porthmadog; Wythnos 42, Rhif 55, Winifred Jones, Chwilog; Wythnos 43, Rhif 185, Alun Williams, Porthmadog; Wythnos 44, Rhif 73 Paul Williams, Porthmadog.

Ffurflen Gais / Application Form PDF | Mandad Archeb Sefydlog / Standing Order Mandate PDF

The October Monthly Tote was drawn last Friday night and, for the third consecutive time, none of the entries matched the numbers drawn - 27 & 39. The prize-fund of 1000 is therefore carried over to the November Tote, so give it a go before Friday 27th November for your chance to win big. Any claims for the October Tote should be made by 8.00pm on Friday 6th November.
The latest 100 winners in the Weekly Draw are: Week 41, Number 72, Mike Morris, Porthmadog; Week 42, Number 55, Winifred Jones, Chwilog; Week 43, Number 185, Alun Williams, Porthmadog; Week 44, Number 73, Paul Williams, Porthmadog.
01/11/09
Dyddiad gm TNS i newid eto / TNS fixture subject to further change

TNS Maer dyddiad ar gyfer y gm yn erbyn TNS, a oedd iw chwarae ar 10 Tachwedd, yn newid eto gan fod y clwb o Groesoswallt yn chwarae cymal cyntaf rownd cynderfynol Cwpan y Gynghrair ar y dyddiad hwnnw, ar ail gymal wythnos yn ddiweddarach. Cysylltodd swyddogion Porthmadog gydar gynghrair cyn adrefnur gm ond ar y pryd ni wnaed unrhyw gyfeiriad at y bwriad i gynnal rownd cynderfynol Cwpan y Gynghrair ar y dyddiad hwnnw. Nid oes dyddiad newydd wedii drefnu hyd yma.

The postponed TNS game scheduled for 10 November is now subject to further change as the Oswestry club will be playing the first leg of their League Cup semi-final on that date and the second leg the following week. Porthmadog officials had asked the League for guidance before rearranging the fixture but no mention was made at the time that these dates had already been pencilled in for the League Cup Semis. No new date has so far been confirmed.
31/10/09
Port oddi cartref yn Rownd 4 / Port drawn away in 4th Round

Prestatyn Bydd Porthmadog oddi cartref yn Rownd 4 o Gwpan Cymru yn chwarae Prestatyn y clwb sydd ar hyn o bryd y 4ydd yn UGC. Bydd y gemau yn yr 16 olaf yn cael eu chwarae ar 30 Ionawr. Ymysg y gemau eraill bydd Cyffordd Llandudno adref i TNS, Bala yn croesawu Caersws ar deiliaid Bangor adref yn erbyn Aberaman.

Porthmadog will meet Prestatyn, currently in 4th place in WPL, in the Welsh Cup 4th round. The game will be played at Prestatyns Bastion Road Ground on 30 January 2010. Amongst the other games Llandudno Junction entertain TNS, Bala are home to Caersws and the cup holders Bangor at home to Aberaman.
30/10/09
Gemau Academi dros y penwythnos / Academy weekend fixtures

Bydd pob grwp oed yn chwarae dros y penwythnos. Yfory, Sadwrn 31 Hydref, bydd tymor y timau Dan-11 yn cychwyn or diwedd gyda gm oddi cartref yn y Wyddgrug yn erbyn Ysgolion Sir Fflint. Bydd timau Academi Dan-12, Dan 14 a Dan-16 yn teithio i Cefn i chwaraer Derwyddon ddydd Sul, 1 Tachwedd.

All the age group teams will be in action over the weekend. At last the U11s will start their season tomorrow with an away fixture at Mold, against Flintshire Schools (Saturday 31 October). The Academy teams at U12, U14 and U16 face a trip to Cefn Druids on Sunday November 1st. Best of luck to all the teams.
29/10/09
Rhagolwg: v Rhydymwyn / Preview: v Rhydymwyn

Mae Rhydymwyn, a fydd ar y Traeth ddydd Sadwrn (am 2 pm!), yn dal yn ddiguro y tymor hwn ar l ennill 8 ou 9 gm sydd yn eu rhoi 4 pwynt yn glir or Bermo ar ben y Welsh Alliance. Maent yn edrych yn dm sydd ar eu ffordd yn l ir Cymru Alliance, cynghrair a enillwyd ganddynt yn 1997/98. Sam Jones ydy eu prif sgoriwr ar hyn o bryd gyda 6 gl gyda Dean Hughes wedi sgorio 4. Yn ogystal mae Bryn Jenkins a Jay Hughes wedi sgorio 3 yr un sydd yn awgrymu fod goliaur tm yn dod o sawl cyfeiriad ar y cae. Yn rowndiau blaenorol y gystadleuaeth curwyd Llandyrnog (2-0) a Chaernarfon (1-0) ganddynt. Felly nid ywn debygol y bydd Port yn eu cymryd yn ysgafn, yn enwedig o gofio fod Port wedi colli tair gm yn olynol.
Er mor wych oedd gweld Dylan Williams yn sgorio ei gl gyntaf nos Fawrth diffyg goliau ydyr broblem fawr syn poeni cefnogwyr Port. Tanlinellodd Tomi y broblem yn y rhaglen pan yn cyfeirio at gm Aberystwyth, Yr unig beth ar goll oedd y cynhwysyn holl bwysig GOLIAU!! Gobeithio y gallwn ddechrau rhoi pethaun iawn ddydd Sadwrn.

Saturdays Welsh Cup opponents, Rhydymwyn (at 2pm!), remain undefeated this season with 8 wins out of nine games putting them four points clear of Barmouth at the top of the Welsh Alliance. They look very much like a team on their way back to the Cymru Alliance, a league which they won in 1997/98. Sam Jones is their current leading scorer with 6 goals and Dean Hughes has 4. In addition Bryn Jenkins and Jay Hughes have 3 apiece which suggests that their goals come from all over the team. They beat Llandyrnog (2-0) and Caernarfon (1-0) in previous rounds of the Welsh Cup so with Port in a run of three straight defeats there is little chance of them taking Saturdays opposition lightly.
Though it was great to see Dylan Williams get his first goal on Tuesday it is the lack of goals that causes most concern for Port followers. Tomi Morgan underlined this in the match programme with reference to the Aberystwyth game saying, The only thing missing was the final ingredient GOALS!! Lets hope they can start putting it right on Saturday.
29/10/09
Cic Gyntaf am 2 or gloch ddydd Sadwrn / 2 pm kick off on Saturday

Dylai cefnogwyr nodi fod y gm gwpan ar y Traeth yn erbyn Rhydymwyn ddydd Sadwrn yn cychwyn am 2 or gloch, ac nid fel y cyhoeddwyd yn y rhaglen ac ar bosteri.

Supporters should note that Saturdays Welsh Cup tie at the Traeth against Rhydymwyn will kick off at 2 pm and not as shown on the posters and printed in the match programme.
29/10/09
Hogiaur bl yn cael eu canmol / Ball boys on the ball

Roedd yn dda clywed gymaint o sylw canmoliaethus i waith yr hogiau nos Fawrth ar y Traeth yn casglu ac yn pasior bl yn l ir chwaraewyr a hynny mor gyflym a threfnus. Y chwech a wnaeth eu gwaith mor dda oedd Dylan Sweeney, Leo Smith, Iwan Jones, Owain Williams, Osian Ellis a Gwynant Parry, i gyd yn aelodau o glwb CPD Porthmadog Juniors.
Trefnwyd hyn, gan yr Academi, mewn ymateb i gais y Gymdeithas Bl-droed i sicrhau fod yna hogiau ar gael i gasglur peli mewn gemau UGC ac mewn gemau Cwpan Cymru. Bur cyfan yn llwyddiant diolch i gydweithrediad Bernie Sweeney o CPD Porthmadog Juniors. Dywedodd Eddie Blackburn, gweinyddwr yr Academi, ei fod yn hapus iawn gydar drefn newydd gan ychwanegu Dylem nodi fod yr hogiau ifanc wedi ymddwyn yn rhagorol ac yn dod a chlod ir clwb au rhieni. Da iawn hogiau.
Maen dda deall fod Bernie hefyd wedi trefnu chwech arall i wneud y gwaith yn y gm gwpan rhwng Port a Rhydymwyn ddydd Sadwrn. (Cofiwch y gic gyntaf am 2 or gloch!!)

There were a large number of positive comments made at the Traeth on Tuesday evening in response to the excellent work of the squad of ball boys, all noting how quickly the ball was retrieved and put back into play. The six boys who performed their duties so well are Dylan Sweeney, Leo Smith, Iwan Jones, Owain Williams, Osian Ellis and Gwynant Parry, all members of the Porthmadog Juniors FC.
A new initiative issued from the FAW requiring home teams to provide ball boys for WPL games and Welsh Cup matches has been taken on by the Academy and proved a success thanks to the kind co-operation of Bernie Sweeney from the Porthmadog Juniors FC. Academy Administrator Eddie Blackburn was very pleased with the outcome and added. It should be noted that these young lads conducted themselves throughout in a very commendable manner and were a credit to their Club and Parents. Well done lads!
Supporters will be pleased to know that Bernie has also arranged for 6 more boys to be on duty on Saturday at the game against Rhydymwyn in the Welsh Cup 3rd. Round. (Dont forget kick off at 2.00pm not as printed in the programme!!).
28/10/09
Dylan yn sgorioi gl gyntaf / Never dull when Dyls around!

Dylan Williams Pan fod Dylan Williams, y chwaraewr ifanc 17 oed, yn dod ir cae mae pethau dramatig yn dueddol o ddigwydd. Maer aelod o dm Dan-16 llwyddiannus yr Academi y tymor diwethaf, hyd yma wedi dod ir cae fel eilydd ir tm cyntaf dair gwaith. Gwnaeth ymddangosiad dramatig 7 munud cyn ddiwedd y gm yn erbyn y Rhyl a dim ond munud yn ddiweddarach ergydiodd croesiad Mark Gornall i gefn y rhwyd o ddeunaw llath i sgorio gl gyntaf Port ers 284 o funudau. Cynt roedd wedi dod ir cae yn erbyn Hwlffordd ac yn y munud cyntaf derbyniodd gerdyn melyn am lawior bl yn fwriadol!

Things seem to happen when seventeen year-old Dylan Williams comes on to the pitch. A member of the successful U-16 Academy team last season he has so far made three substitute appearances for the first team. He made a dramatic entry in the 83rd minute of the League Cup tie against Rhyl and only a minute later drilled Mark Gornalls cross into the back of the net from 18 yards to score Ports first goal in 284 minutes of play. He had previously come on for his second sub appearance against Haverfordwest, and within a minute he received a yellow card for a deliberate hand ball!
28/10/09
Trwydded Ddomestig: y gwaith yn mynd yn ei flaen / Domestic Licence: Work in progress

Nid yw safler clwb ar waelod UGC wedi golygu unrhyw oedi yn y gwaith perthnasol ir cais am Drwydded Domestig, 2010/2011. Eisoes derbyniwyd prisiau ar gyfer y prif dasgau gan gynnwys y stiwdio, y stand newydd ar goleuo mewn argyfwng. Maer cais ar gyfer grant y Gymdeithas Bl-droed yn cael ei gwblhau. Maer clwb hefyd yn brysur yn chwilio am grantiau eraill posib, i helpu dalu costaur cynllun. Os byddant yn llwyddiannus, ac yn sicrhau grantiau ychwanegol, fe allair cynllun ddatblygu yn un fwy uchelgeisiol.
Mae Cadeirydd y clwb, Phil Jones, ac Angela Roberts, y Swyddog Trwyddedu, wedi cyfarfod swyddogion Cyngor Gwynedd i drafod Tystysgrif ir Stadiwm, ac i geisio sicrhau cytundeb ar yr uchafswm y gall y stadiwm ddal a hefyd cytuno cynllun gwagior cae mewn argyfwng. Ddydd Sul bydd swyddogion y clwb yn mynd ir Drenewydd i seminar ar y Drwydded Domestig. Y cam nesaf wedyn fydd yr archwiliad cyntaf ir cae ar awdit sydd i gymryd lle ar 11 Rhagfyr. Erbyn hynny gobeithir fod y rhan fwyaf or gwaith papur wedii gwblhau a hefyd y mn gwelliannau o gwmpas y cae. Bydd y prif gynllun yn cael ei gwblhau yn gynnar yn 2010, cyn yr awdit terfynol.

Being at the foot of the WPL has not halted progress on the work relating to the Domestic Licence application for 2010/11. Quotations are now to hand for all the main tasks including the studio, new stand and emergency lighting. The grant application to the FAW also nears completion. The club are actively looking for other grant sources apart from the FAW to assist with the cost of the scheme. Should the club be successful and gain extra grants then the scheme could be larger and more wide ranging than initially anticipated.
Club Chairman Phil Jones and Licensing Officer Angela Roberts have met Gwynedd Council officials to discuss the Stadium Certificate and reach agreement on ground capacity and an evacuation plan. Club officials will attend Domestic Licensing Seminar for WPL clubs at Newtown on Sunday. An initial ground inspection and audit is to take place on December 11th by which time it is hoped that most of the paperwork and minor ground works will be completed. The main project will then be completed early in 2010 before the final audit.
27/10/09
Oddi cartref yn y Cwpan Ieuenctid / Away draw in the Welsh FA Youth Cup

Yn rownd yr 16 olaf bydd Porthmadog -yn dilyn y fuddugoliaeth yn y Rhyl ar l ciciau or smotyn- yn teithio eto, y tro yma i Rhuthun. Bydd y gm yn cael ei chwarae ar ddydd Sul, 24 Ionawr gydar gic gyntaf am 2 or gloch. Mae gweddill y gemau iw gweld ar http://www.faw.org.uk/competitions/4

The draw for the last 16 of the Welsh FA Youth Cup has been made and following their excellent win in a penalty shoot-out at Rhyl, Porthmadog are drawn to travel once again this time to Ruthin. The tie will be played on Sunday January 24th with a 2pm kick-off. The draw in full can be found at http://www.faw.org.uk/competitions/4
27/10/09
Cwpan Ieuenctid Cymru, 25 Hydref / Welsh Youth Cup Sunday October 25th

Sicrhaodd tm ieuenctid Port eu lle yn rownd nesaf Cwpan Ieuenctid Cymru ddydd Sul drwy guro Rhyl ar giciau or smotyn wedi i bethau orffen yn gyfartal 3-3 ar l amser ychwanegol . Mae adroddiad llawn or gm ar gael ar y dudalen Academi/Ieuenctid drwy glicio yma.

Ports youth team secured their place in the next round of the Welsh Youth Cup on Sunday, beating Rhyl on penalties with the match finishing in a 3-3 deadlock after injury time. A full report of the match is available on the Academy/Youth by clicking here.
Newyddion cyn 27/10/09
News pre 27/10/09

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us