Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cymru North

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
01/02/22
MIKE FOSTER nol ar Y Traeth / MIKE FOSTERs back at the Traeth

I lenwi swydd rheolwr yr Ail-dm, maer clwb wedi troi at un o arwyr mwyar Traeth sef MIKE FOSTER. Bydd Mike yn cymryd gofal or tm mewn gm Gynghrair Ail-dmoedd ar Maes Dulyn yn erbyn Nantlle Fl pnawn Sadwrn. 2pm.
Does dim angen cyflwyno Mike i selogion Y Traeth. Daeth y cyn brentis gyda Tranmere Rovers yn l ir Traeth ar gyfer tymor cynta Uwch Gynghrair Cymru yn 1992. Aeth Mike ymlaen i gynrychioli r clwb 346 (+5) o weithiau mewn 12 tymor yn UGC. Roedd ei giciau gosod gydar droed chwith anhygoel yn beryg bywyd.
Bydd Mike yn cael ei gynorthwyo gan STE SMITH (mab i un arall o arwyr y Traeth; Steve Psycho Smith) a BLEDDYN WILLIAMS, y ddau chysylltiad agos r clwb ac yn gyn chwaraewyr.Highslide JS


Highslide JS Highslide JS

Port have looked to club legend MIKE FOSTER to fill the vacancy as Reserve team manager. Mike will take charge for the Reserves North West League game with Nantlle Vale at Maes Dulyn on Saturday. 2pm
Mike, a Port legend and former club captain, needs no introduction to supporters. The former Tranmere Rovers apprentice returned to the Traeth to play in the inaugural League of Wales season. He went on to play 12 seasons in the WPL for Port, making 346 starts. He was a dead ball specialist with his famed and trusty left foot.
Mike will be assisted by STE SMITH (son of another Port legend Steve Psycho Smith) and BLEDDYN WILLIAMS both with close connections with the club, having also represented the club.
31/01/22
Colli Ian Foulkes / Passing of Ian Foulkes

Gyda thristwch mawr derbyniwyd y newyddion am golli Ian Foulkes. Dilynwr oes or clwb nid oedd Ian wedi cael y iechyd gorau yn ystod y blynyddoedd diweddar ac roedd wedi ymgartrefu mewn Cartref Nyrsio yn Cricieth. Roedd yn wyneb cyfarwydd ar y Traeth ac wedi gwasanaethur clwb wrth gwblhau cant a mil o fn dasgau anghenrheidiol ar ddyddiau gm. I'r rhai a wnaeth y teithiau hir ar y bws i gmau oddi cartref yn UGC fe gofiwn Ian yn bresenoldeb rheolaidd, yn denor yn hybur canu ac yn llawn hiwmor a thynnu coes.
. Bu Ian yn aelod o bwyllgor y clwb yn y 70au ac 80au ac yn dirmon hefyd am gyfnod. Yn fwy diweddar roedd yn cynorthwyo gydar nosweithiau Bingo.
.. Estynnwn ein cydymdeimlad theulu Ian.

It is with great sadness that the news was received of the passing of lifelong Port supporter Ian Foulkes. Ian had not enjoyed the best of health in recent times and had been a resident at a Nursing Home in Cricieth. A familiar face at the Traeth and one who had served Port faithfully over the years, carrying out a myriad of essential chores on behalf of the club. Those who travelled on the coach to the long haul away fixtures of the WPL will recall his regular presence, his tenor voice supporting the singing and especially his humour and leg-pulling.
Ian was a member of the clubs organising committee in the 70s and 80s and also served as groundsman. More recently he assisted with the Bingo evenings.
We extend our sincere sympathy to the family at this sad time.
31/01/22
CYFLEON HYSBYSEBU / ADVERTISING OPPORTUNITIES

Oes gan eich busnes ddiddordeb mewn HYSBYSFWRDD ar ochr y cae?
Ffordd dda i hyrwyddo eich busnes yn lleol am bris cystadleuol a drwy hynny cefnogi eich clwb lleol.
Am fwy o fanylion cysylltwch a DYLAN ar: @rees48wesla neu e-bostiwch rees48wesla@gmail

Would your business be interested in PERIMETER ADVERTISING BOARD?
Promote your local business locally at competitive prices whilst supporting your local club.
For more details contact DYLAN on : @rees48wesla or e-mail him rees48wesla@gmail
27/01/22
Ben Ogilvy yn ymuno ar Tm Hyfforddi / Ben Ogilvy joins the coaching team

Mae Craig Papirnyk wedi ychwanegu enw cyfarwydd iw dm hyfforddi. Yn dychwelyd ir Traeth fel hufforddwr mae Ben Ogilvy, cyn chwaraewr gyda Port a Bangor City a cyn reolwr CPD Pwllheli.
Chwaraeodd Ben i Port yn Uwch Gynghrair Cymru rhwng 2008-10.
Croeso nol Ben

Craig Papirnyk has added a familiar name to his coaching team. Former Port and Bangor City defender Ben Ogilvy and former manager at Pwllheli returns to the club as coach.
Ben played for Port from 2008-10 when Port were in the Welsh Prem.
Welcome back Ben.


27/01/22
Rhagolwg /Preview: Port v Y Wyddgrug / MOLD ALEX

Noddwyr / Match Sponsors: GALERI HARLECH
Bydd y rs am ddyrchafiad yn dal I gynhesu wrth ir Wyddgrug ymweld r Traeth pnawn Sadwrn mewn gm rhwng un a dau yn y tabl. Bydd y gic gynta am 2.30pm.
Maer ddau glwb ar 41 pwynt, y ddau wedi chwarae 17 o gmau a dim ond gwahaniaeth goliau o 5 yn ei gwahanu. Gall Port ddiolch iw amddiffyn cadarn, sydd ond wedi gollwng 14 gl, am y fantais denau honno. Maer ddau glwb wedi ennill 13 o gmau, 2 yn gyfartal ac yn colli 2 gm.
Bydd Port yn ymwybodol fod yr unig gmau iddynt golli y tymor hwn, yn erbyn Llanrwst a Llanuwchllyn, wedi dod ar Y Traeth yn erbyn dau glwb arall sydd yn y rs am ddyrchafiad. Pnawn Sadwrn fydd y cyfle i wneud yn iawn am hyn.
Yn erbyn Llai maer ddwy gm ir Wyddgrug golli, clwb sydd wedi achosi sawl sioc, gymaint ohonynt ni ddylai bellach fod yn sioc o gwbl. Daeth perffomiad gorau Y Wyddgrug ar Barc Alyn yn curo Dinbych o 4-1. Nhw hefyd sydd r cyfanswm ucha o goliau gyda 60 gl; gyda Danny Warren yn cyfrannu 22 ohonynt -bydd angen cadw llygad barcud felly!!
Bydd Port yn dal heb y capten Gareth Jones Evans sydd ag anaf ac yn debygol hefyd o fod heb yr amddiffynwr James Morgan.
Y cyfan ar y bwrdd felly, byddwch yno! Cmon Port!

The top two meet as the promotion race continues to hot up with Mold Alexs visit the Traeth on Saturday for a 2.30pm kick off.
Both clubs are on 41 points, both have played 17 games and are currently separated by a goal difference of just 5 goals. For that slim advantage Port can thank a defence which has conceded just 14 goals this season. Both sides have recorded 13 wins, 2 draws and suffered 2 defeats.
Port will be concerned that their only defeats this season have come at the Traeth against two other promotion chasers Llanuwchllyn and Llanrwst, so Saturdays game will provide an opportunity to put that right.
Both Alexs defeats have come against Llay Welfare, who have provided numerous upsets and shocks this season, so many in fact, that we should no longer be surprised by any of their results. Molds best performance this season came in their 4-1 home win over Denbigh at Alyn Park. They are also the leagues leading scorers with 60 goals scored; 22 of these have come from Danny Warren, a player who will require careful watching on Saturday!
Port will again be without the injured captain, Gareth Jones Evans and James Morgan is also likely to miss out on Saturday.
All to play for, see you there. Cmon Port!!
26/01/22
SWYDD: Rheolwr Ail-dm / VACANCY: Reserve Team manager

Mae'r clwb yn chwilio am reolwr i'r ail dm. Oes gennych chi ddiddordeb yn y swydd bwysig hon. Am fanylion pellach a sgwrs anffurfiol cysylltwch ysgrifennydd y clwb, Chris Blanchard crb.58@hotmail.com neu 07583817519

Hoffem hefyd ddiolch i Aaron Rickards ai gynorthwyydd Kurt Williams am eu hymdrechion a dymunor gorau iddynt yn y dyfodol.

A vacancy has arisen for the position of Reserve team manager. For further details and an informal discussion please contact club secrerary Chris Blanchard crb.58@hotmail.com or 07583817519

We would also like to thank Aaron Rickards and his assistant Kurt Williams for their efforts and wish them all the best in the future.

In his leaving message Aaron Lee Rickards says:
Thanks to all at CPD Porthmadog for the last 5 years from U15s to reserves with the lads. A rollercoaster journey where I have learned so much and seeing so many make their first team debuts. Its been a pleasure and I wish everyone all the best.
24/01/22
PWY SYN SGORIO? / WHO SCORES?

Pnawn Sadwrn, pan fydd y ddau ar y brig yn yr Ardal NW yn cyfarfod ar Y Traeth, bydd Port yn wynebu chwaraewr sydd yn cael tymor arbennig. Y chwaraewr hwnnw ydy DANNY WARREN, blaenwr Y Wyddgrug. Maer ffigyrau yn siarad cyfrolau gyda Warren wedi rhwydo 22 o goliau cynghrair y tymor hwn; cyfraniad holl bwysig i dymor llwyddianus ei glwb.
Gyda chyfanswm o 60 gl, Y Wyddgrug ydy sgorwyr trymaf y gynghrair Warren yn gyfrifol am gyfartaledd uchel ohonynt. Yn l yn yr hydref aeth y blaenwr ar rhediad of 3 hatric mewn gmau olynnol sef, yn erbyn Llanrwst, Nantlle Fl a Saltney.
Yn amlwg,felly, yn un i amddiffynwyr Port gadw llygad arno.
Ar y llaw arall mae goliau Port wedi eu rhannu. JULIAN WILLIAMS syn arwain y ffordd gyda 13 o goliau cynghrair MATTY JONES yn ei ddilyn ar 11 gl efo Rhys Alun a Paul Lewis 8 a 6 gl yr un. Yn gyfangwbl mae 18 o chwaraewyr unigol wedi cyfrannu o leiaf un gl at gyfanswm Port o 58 gl.
Ar cwestiwn mawr? Pwy wnaiff sgorio pnawn Sadwrn? Dewch yna i weld.

On Saturday, when the current top two in the ANW meet at the Traeth, Port will come up against a player who is in outstanding form this season. He is Mold Alexs striker DANNY WARREN. The figures speak for themselves with Warren having netted 22 league goals this season and Mold Alexs successful season is in no small measure thanks to his remarkable contribution.
Alex are the leagues leading scorers with Warren contributing a large percentage of the clubs 60 goals. Back in the autumn the striker went on a run of three successive hat-tricks which came against Llanrwst, Nantlle Vale and Saltney.
Obviously one for Port defenders to keep an eye on next Saturday
In Ports case scoring is more of a shared experience!; JULIAN WILLIAMS leads the way with 13 league goals closely followed by MATTY JONES on 11 with Rhys Alun and Paul Lewis chipping in with 8 and 6 goals respectively. In all 18 individual players have scored at least once for the club.
Who scores on Saturday? Now that is the question. Come along to fnd out.
20/01/22
Croeso nol Euron / Welcome back Euron

Mae Craig Papyrnik wedi croesawu 4ydd cyn chwaraewr yn l ir clwb.. Y diweddara i ddychwelyd ir Traeth ydy Euron Roberts. Bu Euron gydar clwb rhwng 2009 a 2011.
Maen amddiffynwr profiadol yn gefnwr de neu cefnwr canol.
Yn 2009/10 dechreuodd 40 gm yn Uwch Gynghrair Cymru ar tymor canlynol 22 gm yn y Cymru Alliance.
Wrth ei groesawu yn l dywedodd Craig:
Maen gret cael Euron yn nl yn y Clwb. Maen chwaraewr dwi wedi bod yn ceisio ei ddenu ir Traeth ers amser. Mae ei brofiad ac ansawdd ei chwarae yn mynd i gryfhaur garfan.
Croeso Euron!!

Craig Papirnyk has brought a 4th former player back to tje club. The most recent returnee is Euron Ronerts who last played for the club in 2009 to 2011. During his time the experienced defender played at full or centre back.
In 2009/10 he made 40 WPL starts for the club and the following season made 22 starts in the Cymru Alliance.
Craig when welcoming Euron back to the club said
Its great to get Euron on board, Ive been trying for some time! Hes got experience and quality that will help improve our squad
Welcome back Euron.
20/01/22
Rhagolwg / Preview: Y Gm Ddarbi / Derby Day: Port v Blaenau Ffestiniog 2.30pm.

Noddwyr/ Match Sponsors: GREY SLATE and STONE
Pnawn Sadwrn bydd y gm ddarbi a ohiriwyd ar Wyl San Steffan yn cael ei chwarae ar y Traeth rhwng Port a Blaenau. Eisoes maer ddau glwb wedi cyfarfod y tymor hwn ar Gae Clyd gyda Port yn sicrhau y triphwynt gyda dwy gl i Jamie McDaid mewn buddugoliaeth o 4-0.
Byddain deg dweud fod Blaenau yn cael tymor anodd gydai unig fuddugoliaeth yn dod yn Y Felinheli. Hefyd cawsant tair gem gyfartal gydar gorau o rhain yn dod oddi cartref yn Nantlle Fel. Ond rhaid ychwanegu na fydd gan gm ddydd Sadwrn fawr iw wneud a safleoedd yn y tabl na record ddiweddara, ond yn llawer mwy iw wneud balchder lleol ar angen i brofi pwynt.
Er hynny i garfan Craig Papirnyk bydd yna 3 phwynt holl bwysig yn y fantol gyda neb yn ildio dim yn y rs am ddyrchafiad byddai unrhyw lithriad yn agor y drws i eraill fanteisio. Dyna mor agos ydyr cyfan ar y brig ar y foment.
Gobeithio gwelwn dorf dda ar Y Traeth pnawn Sadwrn a diwrnod da i bl-droed lleol.

On Saturday the Derby match postponed from Boxing Day will be played out at the Traeth between Port and Blaenau. The two clubs have already met this season, when Port ran out 4-0 winners at Cae Clyd with Jamie McDaid netting twice.
It would be fair to say that Blaenau are having a difficult season with their only win coming away at Y Felinheli. They have also three draws, the best of which was picking up an away point at Nantlle Vale. But Saturdays fixture will have little to do with table positions or current form and will be overtaken by local rivalry and the need to prove a point.
Despite this for Craig Papirnyks team three vital points remain at stake and, with no one blinking yet in the race for promotion, any slip-ups can have serious consequences, such is the closeness at the top of the table.
Lets hope for a bumper gate on Saturday and a great day for local football.
16/01/22
PORT v BLAENAU: Sadwrn nesa / Next Saturday

Roedd yn siom fawr ir ddwy garfan o gefnogwyr wrth ir gm ddarbi rhwng Port ar Blaenau gael ei gohirio oherwydd ail-gyflwyno cyfyngiadau Covid-19. Roedd na ddisgwyl mawr wedi bod am y gm hon ar Wyl San Steffan ond, y newyddion da ydy fydd y ddarbi yn cael ei chwarae y SADWRN NESA (Ionawr 22) ar Y Traeth gydar gic gynta am 2.30pm.
Hon ydy un o gmau darbi mawr a thraddodiadol Gwynedd ond, tan y tymor hwn, roedd y ddau heb gyfarfod mewn gm o bwys ers blynyddoedd lawer. I ddod o hyd i'r tro diwetha' i'r ddau gyfarfod ar y Traeth mewn gm gystadleuol rhaid mynd yn l i Rhagfyr 1985.
Mae hon hefyd yn gm i agor str o atgofion ymysg cefnogwyr hyn ar y ddwy ochr ac yn dwyn i gof rhai or digwyddiadau ar brwydrau or gorffennol.
Roedd gorfod gohirior gm yn gostus i Port, gan fod gmau derby ar Wyl San Steffan yn dod a chyfraniad pwysig iawn i goffrau clwb ar y lefel yma.
Byddwch yna pnawn Sadwrn pan fydd yr hen elyniaeth cyfeillgar yn cael ei atgyfodi.

To the huge disappointment of both sets of supporters the local derby between Port and Blaenau fell foul of the re-introduction of Covid-19 restrictions. The much-anticipated game which was set to be a big Boxing Day attraction will now be played next SATURDAY (22 January) with a 2.30pm kick off.
This is one of the great traditional Gwynedd Derby games but, until this season, the old rivalry dating way back has had to remain dormant. For the last competitive match at the Traeth between the two clubs, we have to look back to December 1985.
It is a game which will stir the memories of the older supporters on both sides of the supporter divide to recall some of the memorable clashes and incidents of yesteryear.
The postponement was a costly one for Port, as holiday derbies in recent years have been money-spinners which yield vital income for clubs at this level.
Be there on Saturday when the old friendly rivalry is brought to the surface once more.
16/01/22
Trwyddedau Haen 2 / Tier 2 licence applicants

CBDC / FAW Dymar adeg honno or flwyddyn wedi cyrraedd, gyda Port ymysg 57 o glybiau sydd wedi gwneud cais i CBDC am Drwydded Haen 2.
Mae 6 or clybiau yma yn yr Ardal NW ar 5 arall ydy:
Brickfield Rangers Dinbych Llanuwchllyn Llai Y Wyddgrug.
Mae 6 cais yn dod o glybiaur Ardal NE a 15 or Cymru North gydar 30 arall yn dod or Cymru South ar Ardal Southern.
Mae Port hefyd wedi gwneud cais am Drwydded Haen 3.

Its that time of year again with Port among the 57 clubs that have applied to the FAW for a Tier 2 Licence.
Six Ardal North West clubs have applied, with the other five being:
Brickfield Rangers Denbigh Town Llanuwchllyn Llay Miners Welfare Mold Alexandra
Six of the applications come from Ardal NE clubs and 15 from the Cymru North with the remaining 30 applications comong from the Cymru South and the Ardal Southern Leagues.
Port have also applied for a Tier 3 Licemce.
15/01/22
Pob lwc Dylan / Best of luck Dylan

Maer golwr Dylan Roberts wedi gadael y clwb i ymuno CPD Llanberis. Chwaraeodd Dylan rhan bwysig yn amddiffyn y clwb ers ymuno ar ddechraur tymor.
Mae pawb ar Y Traeth yn dymuno diolch i Dylan am ei gyfraniad ac yn dymunon dda iddo at y dyfodol.

Keeper Dylan Roberts is to leave the club and join CPD Llanberis. Dylan has played an important role in the Port defence since joining the club at the start of the season.
All at the club thank Dylan for his contributionand wish him all the very best for the future.
13/01/22
Rhagolwg / Preview: Llandudno Albion v Port. 2.30pm


NEWYDDION DA: Bydd y cyfyngiadau ar y nifer o bobl sydd yn cael bod yn bresennol mewn gmau tu allan yn cael ei godi yfory o 50 i 500.

Bydd Port yn chwarae eu gem gynta ers Rhagfyr 20 wrth ymweld r Maesdu pnawn Sadwrn i gyfarfod Llandudno Albion. Maer ddau glwb wedi chwarae eu gilydd yn barod y tymor hwn gydar Albion yn curo o 2-1 yng Nghwpan y Gynghrair.
Felly bydd yn rhaid i Port fod yn barod am gm anodd arall gan deimlo fod ganddynt bwynt iw brofi hefyd.
Maer Albion yn safler 13eg yn y tabl ac heb fuddugoliaeth yn eu 5 gm ddiwetha ond yn eu gm ola cyn y clo cawsant gm gyfartal 1-1 yn erbyn Llanrwst a cyn hynny gm gyfartal arall gyda Nnatlle Fl.
Daw Port ir gm hon hefyd yn dilyn gm gyfartal yn Llanrwst a gan wybod fod angen am y 3 phwynt er mwyn cynnal y sialens ar frig y tabl. Bydd Port yn teithio gydar garfan wedii chryfhau dros yr wythnos.
Cmon Port!!

GOOD NEWS The number who can be present at an event outdoors will rise from 50 to 500 tomorrow.

Port return to League action on Saturday with a visit to Maesdu to take on Llandudno Albion.
The clubs have met once already this season in a League Cup tie, with the Albion putting Port out of the competition with a 2-1 scoreline.
This means that Port have another tough test ahead of them on Saturday and will certainly have a point to prove to themselves.
Albion are in 13th place in the league, without a win in their last five games, but in their last games they held a strong Llanrwst squad to a 1-1 draw and had a similar result against Nantlle Vale.
Port also come into this game on the back of a draw with Llanrwst and in need of the 3 points to keep up the challenge for promotion. In this quest they will be boosted by quality new signings.
09/01/22
Bingo yn l / Bingo's back

Bingo @ CPD Porthmadog FC Bydd y Bingo yn ailgychwyn ddydd Llun Ionawr 10fed
. Drysau'n agor 7pm
Cychwyn 8pm.
**Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru
Croeso cynnes i bawb.Bingo will recommence on Monday January 10th
. Doors open 7pm
Eyes down 8pm.
**Following Welsh Government guidelines
A warm welcome to you all


09/01/22
Cai Parry yn l / Cai Parry re-joins

Chwaraewr arall yn dychwelyd ir Traeth ydy Cai Parry sydd yn ail ymuno o glwb Nantlle Fl sydd, fel Port, yn chwarae yn yr Ardal NW. Chwaraewr ochr chwith talentog, bu Cai yn yr Academi ar y Traeth gan hefyd chwarae ir clwb yn nhymor 2016/17. Bu gyda Cei Conna yn chwaraewr ysgoloriaeth ac mae ei gyn glybiau hefyd yn cynnwys Llanrug a Rhuthun.
Croeso 'nol ir clwb Cai.

Another player returning to the club is Cai Parry who re-joins from fellow Ardal NW club, Nantlle Vale FC. A skilful left sided player, Cai was an academy player at the Traeth and he also appeared for the club in 2016/17 season. He was a scholarship player at Connahs Quay and his former clubs include Llanrug Utd and Ruthin Town.
Welcome back Cai.
06/01/22
Iddon a Paul yn dychwelyd / Iddon and Paul return


Newyddion da i gefnogwyr Port wrth i'r rheolwr Craig Papirnyk gyhoeddi heddiw fod yr amddiffynnwr, Iddon Price, ar golwr, Paul Pritchard, i ddychwelyd ir clwb. Maer ddau wedi gwneud cyfraniad mawr ir clwb yn y gorffennol ac mae ganddynt ddigonedd o brofiad a allai fod yn allweddol wrth ir clwb barhau ar ymdrech i ennill dyrchafiad ar ddiwedd y tymor hwn.
Croeso nol ir Traeth hogia
Isod gweler sylwadau Craig wrth iddo groesawur ddau yn l.

Craig has released these comments following todays announcement regarding Iddon Price and Paul Pritchard.
I am really pleased to announce that Iddon Price and Paul Pritchard will be returning to the club!!
I am delighted to welcome Iddon back to Port, a player with huge ability and experience will come back to bolster our defence and bring a quality that we will need to help us in our quest to secure promotion this season. Iddon has been training with us and cannot wait to get back playing again.

Paul Pritch also returns to us, a player who has a massive amount of experience and one who has won trophies everywhere hes played, we will need that experience going forward into the second half of the season, Paul is also a top quality goal keeper who knows the club and what it means to play for it.
Both players are well known to our club and its supporters, they will undoubtedly improve our squad, I know them both very well and they will fit straight into our plans moving forward. They are both really positive signings for us.
Welcome back lads.
I am hoping to further add to the squad during the window and will announce in due course some more positive news for us."
04/01/22
Ardal North i ail-gychwyn / Ardal North games to return

CBDC / FAW Mae Bwrdd y Gm Gymunedol ar Bwrdd Cenedlaethol y CBDC wedi cadarnhau heddiw (4 Ionawr) fod gmaur Ardal North a South a cystadlethaur Cymdeithasau Ardal yn cael eu caniatu o Sadwrn 8 Ionawr.
Bydd yr ail-gychwyn yn ddibynnol ar ddefnyddio protocols Dychwelyd i Chwarae y CBDC yn ogystal ag unrhyw newidiadau i reolau a chyngor Llywodraeth Cymru.
Maer protocols gytunwyd ar gyfer ail-gychwyn gmau yn cynnwys hwn:
Bydd y clwb cartref yn gyfrifol am weithredur holl drefniadau rhesymol i reoli nifer y cefnogwyr sydd yn cael eu caniatu ar gyfer pob gm (50 tu allan a 30 tu fewn).

The FAWs Community Game Board and National League Board has today (4 January) confirmed that matches can resume for all Adran North and South, Ardal League and Area Association competitions from Saturday 8 January.
The return will be subject to the FAWs Return to Play protocols being adhered to and any changes in Welsh Government Coronavirus regulations and guidance.
These protocols agreed for the resumption of matches during this period include:
Home team will be responsible implementing all reasonable steps to manage spectators within the permitted number (50 outdoors and 30 indoors) for each match.
04/01/22
DEWI THOMAS: Chwaraewr mis Rhagfyr / December Player of the Month

Llongyfarchiadau i Dewi Thomas bleidleiswyd gan gefnogwyr yn Chwaraewr y Mis am fis Rhagfyr. Chwaraewr amryddawn, mae Dewi wedi gwneud cyfraniadau pwysig yng nghanol yr amddiffyn a hefyd yng nghanol cae.
Mae adroddiadau Treflyn Jones yn adlewyrchu gwerth y cyfraniadau yma yn y ddwy rl. Mewn amddiffyn sydd wedi cadw 7 llechen ln mewn gmau cynghrair meddai Treflyn am y gm yn Llanrwst;
... cafodd Callum Parry yr ymosodwr peryg ei gadwn ddistaw diolch i amddiffyn rhagorol gyda Dewi Thomas, yr amddiffynnwr canol, yn cael gm arbennig.
Tra yn Rydymwyn disgrifiwyd ei gyfraniad yn sgorio o ganol cae fel hyn gan Treflyn;
....(daeth y gl) o droed chwith Dewi Thomas, yn dangos sgil ac amynedd wrth fynd heibio dau amddiffynnwr cyn gosod y bel yng nghornel y rhwyd.

Congratulations to Dewi Thomas who was voted supporters Player of the Month for December. A versatile performer, Dewi has made important contributions in both central defence and midfield.
Treflyn Jones match reports in December reflect the value of these contributions in both roles. In a defence which has kept 7 league clean sheets this season.Treflyn comments;
.....the dangerous Callum Parry was well shackled for the most part with excellent defending particularly by Dewi Thomas who had an excellent match at centre-half.
While at Rhydymwyn his scoring midfield contribution is described like this in the match report;
.....(the goal arrived from) from the left boot of Dewi Thomas, who patiently and skillfully evaded the attentions of two defenders, before placing the ball in the corner of the net.<
01/01/22
BLWYDDYN NEWYDD DDA / HAPPY NEW YEAR


Dymunar clwb estyn dymuniadau gorau ar gyfer 2022 i wirfoddolwyr, cefnogwyr a busnesau lleol, gan ddiolch iddynt am eu cefnogaeth arbennig yn ystod blwyddyn eithriadol o anodd yn 2021.The club extends best wishes for 2022 to volunteers, supporters and local businesses and thanks them for their wonderful support during the difficult time experienced in 2021.

21/12/21
CBDC yn gohirio Gmau dros yr Wyl / FAW Board suspend holiday games

CBDC / FAW Mae Bwrdd Cenedlaethol CBDC wedi cadarnhau fod gmau yn Haen 1, 2 a 3 wedi eu gohirio dros gyfnod y gwyliau. Bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu cyn neu ar Ionawr 9fed.
Felly bydd y gm ddarbi gyda Blaenau Ffestiniog ar Wyl San Steffan ddim yn mynd yn ei blaen.
Isod gweler cynnwys datganiad y Bwrdd.

The FAW National League Board has today (22 December) taken the decision to suspend the Cymru Leagues, Adran Leagues and Ardal Leagues, following the Welsh Government announcement on 22 December that team sports are limited to 50 spectators due to the rise of the omicron variant of COVID-19.
Ahead of the 2021/22 season, the FAW factored a COVID-19 related disruption into its planning with some leagues starting their seasons earlier than normal to counteract such an impact.
To limit the loss of income and to provide the best chance for fans not to miss out on supporting their clubs, the National League Board felt the suspension of the competitions over the festive period was in the best interest of the game.
...... the National League Board will continue to monitor the situation and currently plans to review its decision on the suspensions of the leagues on or prior to 9 January 2022.

Above is confirmation of the FAW National League Boards decision to suspend games in Tiers 1, 2 and 3 over the festive period. This means that the local derby game against Blaenau Ffestiniog on Boxing Day will not now go ahead.
19/12/21
Pnawn o Siocs / A weekend of Upsets

Roedd yna ganlyniadau an synnodd yn yr Ardal NW pnawn Sadwrn. Pwy fasa di proffwydo Sadwrn heb i run or pedwar ceffyl blaen ennill?
Y sioc fwya oedd i Ddinas Llanelwy yn y 15fed safle sgorio 5 i guro Llanuwchllyn a oedd ond wedi colli un gm cynt.
Wedyn Brickfield yn 11eg yn y tabl yn synnu Dinbych. Roedd angen gl hwyr er mwyn sicrhau gm gyfartal 3-3.
Dioddefodd Y Wyddgrug, y clwb ar frig y tabl, hefyd. Ond efallai nad oedd y fuddugoliaeth o 2-0 gymaint o sioc o ystyried perfformiadau Llai dros yr wythnosau diweddar.
Cyfartal oedd Port yn Llanrwst -nid gm hawdd. Amser a ddengys os oedd hwn yn bwynt da, neu yn gyfle mawr wedii golli. Bydd dod i benderfyniad am gm Saltney yn fwy arwyddocaol rwan.
Cyn gadael gm Port rhaid nodi fod yr arwr Richard Harvey wedi dychwelyd ir gol i helpur clwb unwaith eto ac wedi ychwanegu llechen ln arall iw record.

There were some major shoxks in the ANW over the weekend. Who would have predicted a Saturday without a win for any of the top four?
The biggest shock came with next to bottom St Asaph City scoring 5 past the 4th placed Llanuwchllyn and inflict what was only their second defeat of the season.
Brickfield Rangers in 11th place gave Denbigh Town a shock and it needed a late come back to share the points. The game ending 3-3.
League leaders Mold Alex were another to suffer their 2nd defeat of the season. But given the performances Llay Welfare have turned in in the recent weeks maybe the 2-0 win for the Colliers should not be too much of a surprise.
Similarly, a draw for Port at Parc Gwydir could hardly be classed as a shock but was it a point gained or a huge opportunity was missed. Time will tell but the sorting of the Saltney game gains extra significance.
We cant leave the Llanrwst game without reference to Port legend Richard Harvey, stepping out of retirement to serve the club once more and adding another clean sheet to his career record.
16/12/21
Rhagolwg / Preview: Llanrwst v Port 2pm.

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Barc Gwydir Llanrwst (LL26 0PL) ar gyfer gm yn Ardal NW. Dylai cefnogwyr nodi fod y gm i gychwyn am 2 or gloch.
Mae Llanrwst yn y 5ed safle yn tabl ond wedi chwarae dwy gm yn fwy na Port. Bydd cefnogwyr yn cofio hefyd fod gan glwb Dyffryn Conwy fuddugoliaeth dros Port yn eu record. Ar Y Traeth sicrhaodd dwy gl Callum Parry fuddugoliaeth arwyddocaol i Lanrwst. Yn wir mae Callum Parry yn cael tymor da ac wedi rhwydo 16 o weithiau mewn gmau cynghrair. Mae record ddiweddar Llanrwst hefyd yn cynnwys gm gyfartal 1-1 gydar ceffylau blaen, Y Wyddgrug.
Felly bydd gan Port bwynt iw brofi pnawn Sadwrn. Wedi iddynt fethu allan y Sadwrn diwetha gydar gm yn Nantlle Fl yn cael ei gohirio oherwydd y tywydd bydd Port yn gobeithio am well lwc y tro yma. Manteisiodd Y Wyddgrug a Llanuwchllyn ar y cyfle a sicrhau y 3 phwynt. Bydd gm pnawn Sadwrn yn un arall bwysig iawn yn y rs am ddyrchafiad.
Cmon Port!!

On Saturday Port will travel to Parc Gwydir, Llanrwst (LL26 0PL) for a ANW fixture. Travelling supporters should note that it will be a 2pm kick off.
Llanrwst are currently in 5th place in the table having played two more games than Port but significantly they have a win over Port under their belts. At the Traeth two goals from Callum Parry gave them an impressive 2-0 victory. Callum Parry is having a successful season having netted 16 league goals so far this season. The Roosters recent record also shows a hard fought 1-1 draw at in form Mold Alex.
In Saturdays return fixture, Port will feel they have a point to prove. Having missed out last weekend, with their game at Nantlle Vale falling foul of the weather, they will be hoping for better luck this time round. With Mold Alex and Llanuwchllyn taking advantage and picking up three points Saturdays game could be another very important one in the promotion race for both clubs.
Cmon Port!!
16/12/21
Dim gm ir Ail-dim / Reserves game OFF

Mae gm yr Ail-dm yn erbyn Treffynnon, nos Wener, wedii gohirio

The Reserves game at Holywell on Friday has been postponed.
15/12/21
Canmoliaeth ir Rhaglen / Match programme receives praise

Maer cyclchgrawn Welsh Football yn cynnwys adolygiadau o Rhaglenni mae clybiau yn eu cynhyrchu. Yn y copi diweddara or cylchgrawn ceir adolygiadau rhaglenni yn Y Cynghreiriau Ardal. Mae cael sl bendith golygydd WF, Dave Collins ich rhaglen ach ymdrechion yn rhywbeth i ymfalcho ynddo. Isod gweler geiriau cynnes Dave Collins.
Pob rheswn felly i Rhydian deimlon falch iawn wrth weld ei waith dygn yn cael ei gydnabod gan feirniad syn deall ei bethau.

Some of the best programmes Ive seen from Tier 3 are produced by Ardal North West clubs. PORTHMADOG have a fine tradition of producing quality and the issue I have for Ports late October game with Llay Welfare is an impressive 48-page bilingual edition, containing all the elements that make up a good programme; welcome, visitor details, copious stats and opinion/articles. And all for 1-50!

Welsh Football in most of their editions contain reviews of club Match Programmes. The magazines most recent survey reviews programmes in the Ardal Leagues. Having WF editor Dave Collins seal of approval is much valued by any club programme editor. Above are Dave Collins generous words.
Rhydian should therefore feel rather pleased with himself that all his hard work has received recognition
14/12/21
DOLIG yn SIOP y CLWB / CHRISTMAS at the CLUB SHOP

Bydd Siop y Clwb ar agor ar y dyddiau canlynol wythnos yma:
Dydd Mawrth 2-6yh
Dydd Mercher 1-5yh
Dydd Gwener 2-7yh
Dydd Sadwrn 10yb-1yp
Galwch draw am eich anrhegion Nadolig

The Club Shop at Porthmadog FC will be open on the following days this week:
Today (Tuesday) 2-6pm
Wednesday 1-5pm
Friday 2-7pm
Saturday 10am-1pm
Plenty of club merchandise available as Christmas gifts
14/12/21
Ail-drefnu Gmau / Re-arranged Fixtures

Isod mae dyddiadau newydd ar gyfer gmau ohiriwyd.

15/01/22 Llandudno Albion @ Maesdu
29/01/22 Y Wyddgrug / Mold Alex @ Y Traeth.

Above are new dates for fixtures following postponements
12/12/21
Podcast newydd i'w wrando arno / New Podcast available

Dau o hoelion wyth y Traeth, Gwynne a Treflyn sy'n ymuno efo Dylan Elis i drafod popeth Porthmadog, ddoe a heddiw! Rwan i'w wrando arno ar eich hoff lwyfan Podcast!

Two Traeth stalwarts, Gwynne and Treflyn join Dylan Elis to discuss all things Porthmadog - from today and yesterday! Now available to listen on your favourite Podcast platform!
12/12/21
Penwythnos yr Ardal NW / Football Weekend

Siom i Port oedd ir gem ar Faes Dulyn gael ei gohirio oherwydd y tywydd ac felly yn un o ddwy gm a gafodd eu gohirio. Aeth y 5 gm arall yn eu blaen gan gynnwys Gm y Dydd rhwng Y Wyddgrug a Dinbych. Tipyn o syndod oedd sgr o 4-1 gyda chlwb Parc Alyn yn cymryd y 3 phwynt a symud i frig y tabl. Yn werth nodi am y sgr hefyd oedd dwy gl arall i Daniel Warren, prif sgoriwr y gynghrair.
Maer canlyniad yn tanlinellu pwysigrwydd y ddwy gm sydd i ddod rhwng Port ar Wyddgrug. At ddiwedd Chwefror maer ddau fod i gyfarfod ar Barc Alyn, tra fod y gm ar y Traeth wedi ei hail drefnu at ddiwedd Ionawr.
Roedd Llanuwchllyn yng Nghae Clyd ac er iddynt sicrhau buddugoliaeth o 2-0 gwnaed iddynt weithion galed, gydar ail gl yn cyrraedd yn yr amser ychwanegol, Sylwer hefyd 2 gl arall i Joe Williams blaenwr peryglus y Llan.
Maer penwythnos yn gadael Port yn dal yn y 3ydd safle ac yn aros am benderfyniad ynglyn a gm Saltney. Mae Llanuwchllyn yn y 4ydd safle gyda dwy gm mewn llaw ar Y Wyddgrug a Dinbych.

Disappointingly Ports visit to Maes Dulyn was one of only two games which fell foul of the weather. The other five ANW fixtures went ahead including the Match of the Day at Alyn Park between Mold Alex and Denbigh. The 4-1 margin in favour of the Alex was quite a shock and enables them to leapfrog their opponents and on to the top of the table. The result was also notable for two more goals for Daniel Warren the leagues leading scorer.
The result underlines how important Ports two games with the Alex will be in terms of the promotion race. They are not due to meet until late February at Alyn Park with the postponed home fixture having been re-arranged for late January.
Llanuwchllyn were also in action and were made to work hard for their 2-0 win by bottom club Blaenau Ffestiniog; with the second goal coming in injury time. Both goals were scored by the prolific Joe Williams.
The weekend leaves Port still in 3rd place and still awaiting the outcome of the abandoned game with Saltney. Llanuwchllyn remain in 4th place with 2 games in hand over Mold and Denbigh.
11/12/21
GM WEDI GOHIRIO / MATCH POSTPONED

Bun rhaid gohirio gem heddiw ar Faes Dulyn yn erbyn Nantlle Fl oherwydd y tywydd.
Mae'r gm Ail-dm ar y Traeth yn dal ymlaen

Todays Game with Nantlle Vale at Maes Dulyn has been postponed owing to weather conditions
The Reserve match at the Traeth 2.30pm remains ON
11/12/21
Ail-dm yn curo / Win for Reserves

Ail-dm yn curo Llanrwst o 4-3 ar Y Traeth heddiw. Rhys Hughes, Rhys Alun, John Littlemore and Cian Pritchard yn rhwydo i Port gyda Ilan Davies. Kyle Kelly and Gwyn Jones y sgorwyr i;r ymwelwyr. Roedd Port yn ddiolchgar iw golwr Bradley Roberts m arbed cic or smotyn yn ystod yr ail hanner
Maer fuddugoliaeth yn codi Port sydd a nifer o gmau mewn llaw ir 5ed safle yn y tabl. .

A 4-3 win for the Reserves over Llanrest Res., Rhys Alun, John Littlemore and Cian Pritchard netted got Port with Ilan Davies. Kyle Kelly and Gwyn Jones the scorers for Llanrwst. There was an important second-half penalty save by Port keeper Bradley Roberts.
Port, with several games in hand, move up to 5th place in the table.
09/12/21
Rhagolwg / Preview: Nantlle Fl v Port. Sadwrn / Sat: 2pm

Pnawn Sadwrn bydd Port yn gwneud y daith fer i Faes Dulyn I chwarae Nantlle Fl. Hon fydd y 15fed gm or tymor sef hanner ffordd drwy tymor 2021/22 o ran gmau.
Maer Fl yn yr 8fed safle yn y tabl yn dilyn colli eu dwy gm ddiwetha, dwy gm anodd yn erbyn Dinbych a Llanrwst. Ond bydd cefnogwyr Port yn cofion dda am y gm gyfatebol ar Y Traeth pan achubodd gl hwyr Josh Banks y 3 phwynt i Port mewn gm hynod gystadleuol. Roedd Dan Evans wedi rhoir Fl ar y blaen, a Nathan Craig yn dod a Port yn gyfartal yn ystod yr ail hanner.
Mae gmau darbi yn aml yn achosi sioc a bydd pnawn Sadwrn yn heb amheuaeth r potensial i wneud hyn. Felly bydd angen i Port fod ar eu gorau er mwyn cynnal y sialens am ddyrchafiad.
Cmon Port!!
Cofiwch am Gyfweliad Craig Papyrnik gyda Dylan Elis a hefyd Tu l y Gl. Ar Teledu Port / Port TV ar You Tube.

On Saturday Port make the short journey to Maes Dulyn to play the return fixture with Nantlle Vale. This will be game 15 of the season which also marks the half-way stage in the season.
Nantlle Vale are currently in 8th place having suffered defeats in tough games with Denbigh and Llanrwst in their most recent fixtures. Supporters will however recall that Port needed a very late goal in the corresponding fixture at the Traeth to take 3 points from the narrowest of victories over the Vale. Josh Banks provided an 88th minute winner after Dan Evans had put Vale ahead in the first half with Nathan Craig netting a 65th minute equaliser.
Derby games are unpredictable and Saturdays encounter will be another tough test for Port promotion ambitions.
Cmon Port!!
Dont forget Craig Papirnyks post -match interview with Dylan Elis and Tu l y gl (Behind the Goal) on Port TV on You Tube.
07/12/21
Dylan ar daith i Gothenberg / Dylan off to Gothenberg

Bydd golwr Port, Dylan Roberts yn teithio i Gothenberg yn Sweden i fod yn rhan o garfan Ffwtsal Cymru yn Rownd Rhagbrofol Pencampwraiethiau Byddar Ewrop 2022.
Cynhelir y gmau yma rhwng Rhagfyr 17 ac 19.
Yn Grwp B gyda Chymru bydd Sweden, Czech,ac Azerbaijan.
Mae pawb yn y clwb yn dymunon dda i Dylan sydd wedi serenu rhwng y pyst i Port y tymor hwn. Fo ydyr ail o garfan Port, gan ddilyn Marcus Banks, i gynrychioli un o dmau rhyngwladol Ffwtsal Cymru yn ystod y tymor hwn.

Bun rhaid i Ffwtsal Byddar Cymru dynnu allan or gystadleuaeth oherwydd rhwystrau Covid.

Port keeper Dylan Roberts will be travelling to Gothenberg in Sweden as part of Wales Futsal Squad taking part in the Main Qualifying Round if the European Deaf Championships 2022.
The games will be played netween December 17 & 19.
Wales will be in Group B with Sweden, Czech and Azerbaijan.
All at the club wish Dylan, who has put in some starring perfomances in goal for Port this season, all the very best in the Championships. Dylan is the second Port player, following Marcus Banks, to represent one of Wales international Futsal repreentative teams.

Wales Deaf Futsal announced that they're pulling out of the Sweden EU Deaf Futsal Championship qualifying Group B, due to covid restrictions.
05/12/21
Matty: Chwaraewr y Mis / Matty: Player of the Month

Llongyfarchiadau i Matty Jones a enwyd yn Chwaraewr y Mis y Cefnogwyr am fis Tachwedd. Dathlodd y llwynog yn y chwech, yn Rhydymwyn ddoe, gydai gl gynta am fis Rhagfyr wedi dim ond 8 munud.
Hyd yma mae Matty wedi rhwydo 13 o goliau y tymor hwn (hynny heb gyfrir ddwy a gafodd mewn gm wedii gohirio ar l 87 munud). Tair gm gafwyd ym mis Tachwedd a cafwyd perfformiad cofiadwy gan Matty yn sgorio 4 gl yn y fuddugoliaeth o 8-0 dros Y Felinheli. Cyfraniad arall iw nodi oedd ei ddwy gl yn y gm gyda Saltney.
Mae Matty yn ei dymor cynta ar y Traeth yn dilyn ymuno o Llanerchymedd yn yr haf.

Congratulations to Matty Jones who has been named Supporters Player of the Mnth for November. The fox in the box celebrated with his first goal for December after just 8 mins at Rhydymwyn yesterday.
Matty has netted 13 goal in all games this season (that excludes his brace in an abandoned match). There were just 3 games in November and Mattys stand out game came at the Traeth against Felinheli with a bumper 4 goals in the 8-0 victory. His other significant contribution during the month came in the abandoned match with Saltney Town.
Matty is in his first season at the Traeth joining in the summer from Llanerchymedd.
02/12/21
Rhagolwg / Preview: Rhydymwyn v Port 2pm.

Pnawn Sadwrn bydd Port yn teithio i Rhydymwyn am gm yn yr Ardal NW, Mae Rhydymwyn yn chwarae yn Vicarage Road, Rhydymwyn CH75HL.
Ar hyn o bryd mae Rhyd yn y 12fed safle yn y tabl. Cyfartal 1-1 oedd eu gm gyda Dinas Llanelwy y Sadwrn diwetha. Maent wedi ennill un a chyfartal mewn dwy ou 5 gm ddiwetha. Daeth y fuddugoliaeth o 2-1 yn Y Maesdu yn erbyn Llandudno Albion.. Mewn gm flaenorol cawsant gweir o 11-2 yn erbyn Dinbych.
Ond pnawn Sadwrn bydd y clwb o Sir Y Fflint yn chwilio am bwyntiau er mwyn cadw pellter oddi wrth y tri gwaelod.
Ar y llaw arall bydd Port, yn dilyn digwyddiadau y Sadwrn diwetha, yn awyddus i godir 3 phwynt er mwyn cynnal y sialens ar frig y tabl.
Cmon Port!!

On Saturday Port will travel to Rhydymwyn for a league encounter. The ground is at Vicarage Road, Rhydymwyn CH7 5HL.
Rhydymwyn are currently placed in 12th spot in the table. Their game last Saturday with St Asaph ended in a 1-1 draw. They have won one and drawn 2 of their last 5 games. The win came at Maesdu, beating Llandudno Albion. 2-1. Previous to that they had their heaviest defeat of the season going down by 11-2 to Denbigh Town.
The Flintshire club will be looking to pick up points which can keep them out of the bottom three.
On the other hand,Port, following events last weekend, will also be looking to pick up 3 points to continue their challenge at the top of the table.
Cmon Port!!
01/12/21
Torfeydd / Attendances

Er waetha colli eu lle yn Haen 2 y Pyramid mae cefnogaeth ardderchog cefnogwyr Port y tymor hwn wedi bod yn nodwedd amlwg. Mewn tywydd difrifol y Sadwrn diwetha roedd 184 ar Y Traeth.
Hyd yma 264 ydy ffigwr cyfartalog torfeydd mewn gmau cynghrair a hwn yn ffigwr arbennig. Y dorf ucha oedd 332 ar gyfer y gm rhwng y 1af ac Ail yn erbyn Dinbych. Torfeydd eraill arbennig ydyr 330 yn erbyn Nnatlle Fl ar 328 i gm Llanrwst. Denwyd torfeydd da hefyd ir gm gydar Felinheli -269 a Llanuwchllyn 273. Maen werth nodi fod 3 or gmau yma wediu chwarae ar Nos Fawrth neu Nos Wener.
Maer niferoedd calonogol yma yn rhoi Port ar frig Tabl Torfeydd yr Ardal NW gyda Dinbych yn ail gyda chyfartaledd o 210 a Nnatlle Fl yn dilyn gyda 144.
Werth nodi hefyd y dorf o 235 ar gyfer y gm Tlws CBDC gyda Tywyn Bryncrug a 227 i gm Llanberis yng Nghwpan Cymru.
Maer ffigurau yma yn cymharu yn reit ffafriol gyda rhai dros yr un cyfnod yn nhymor 2019/20 pan oedd Port yn Haen 2. Yn ystod yr un nifer o gmau yn 2019/20 y gyfartaledd oedd 247. Er yn gyson 200+ nid oedd yr un dorf yn 300+ pryd hynny.
Maer clwb yn gwerthfawrogi ffyddlondeb cefnogwyr yn fawr iawn.

Despite dropping to Tier 3 supporters have backed the club throughout the season. Even in atrocious weather conditions last Saturday there were 184 in attendance.
Previous to this, in league matches there has been a remarkable average attendance of 264 with a high of 332 for the clash between 1st and 2nd with Denbigh Town. Other notable gates were those against Nantlle Vale 330 and Llanrwst 328. There were also excellent attendances for games with Y Felinheli 269 and Llanuwchllyn 273. It is worth noting that 3 of these matches were evening kick offs
These figures place Port at the top of the Attendance Table for the Ardal North West ahead of Denbigh Town with 210 and Nantlle Vale 144.
Port also had a gate of 235 for the FA Trophy tie with Tywyn Bryncrug and 227 for the Welsh Cup tie with CPD Llanberis.
The attendances compare favourably with figures for season 2019/20 when Port were at Tier 2 level. In that season a similar number of games produced an average gate of 247 with no gates of 300+.
The club appreciates this excellent backing and loyalty of supporters.
Newyddion cyn 01/12/21
News before 01/10/21

Cymru1.net
<