Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
23/8/05
Cynghrair dan-21 / Under-21 League


Cafodd y gynghrair newydd ergyd cyn ir tymor ddechrau ar Fedi 21 gydar newyddion siomedig fod Aberystwyth yn tynnu allan.
"Pe byddair gemau dan-21 yn cael eu chwarae ar yr un diwrnod gemaur tm cyntaf, byddai wedi bod yn ddelfrydol meddai Emyr James, un o gyfarwyddwyr y clwb.
"Byddain rhaid ir pwyllgor weithio ar ganol wythnos i gyflawni fwy o gemau a hefyd byddair clwb yn gorfod talu costau teithio, goleuadau a chostau eraill.
"Mae gennym Academi dda ac felly rym wedi penderfynu, am y tymor hwn, tynnu allan or gynghrair."
Bydd penderfyniad Aberystwyth yn golygu mai dim ond chwe chlwb fydd yn y gynghrair newydd yn adran y Gogledd sef- Port, Bangor, Caernarfon, Cei Conna, Y Drenewydd a TNS.

The new Under-21 floodlit league suffered a set-back before their season is due to kick-off on September 21st with the disappointing withdrawal of Aberystwyth "If the clubs played Under-21 fixtures on the same days as the first team, the league would be ideal," said Black & Greens' director Emyr James.
"The committee would have to work mid-week on yet more fixtures, the club would lose out on costs for floodlights, transportation and other costs.
"We feel we have a good academy set-up and have withdrawn from this season's league."
This decision leaves the Northern section of the league with just six clubs Port, Caernarfon, Bangor, Connahs Quay, Newtown and TNS.
15/8/05
Yr Ail Dm / The Reserves


Dechreuodd tymor yr ail dm ar y Traeth ddydd Sadwrn gyda buddugoliaeth gyfforddus o 3-0 yn erbyn Biwmares. Yn anffodus, yng Nghynghrair Gwynedd mae'r tm yn chwarae unwaith eto er gwaetha'r ffaith mai nhw oedd y pencampwyr llynedd. Mae'n biti nad yw tm llwyddiannus llynedd yn cael cyfle i ddatblygu eu hunain ymhellach ar lefel uwch.

The reserves' season kicked off at Y Traeth on Saturday with a comfortable 3-0 victory against Biwmares. Unfortunately, the team will again be playing in the Gwynedd League despite being last seasons champions. It's a shame that last year's successful team will not have the chance to develop themselves further at a higher level.
15/8/05
Cwpan y Gynghrair Loosemore's / Loosemore's League Cup


Airbus fydd gwrthwynebwyr Port yn rownd gyntaf Cwpan y Gynghrair (Loosemore) ddydd Sadwrn (Awst 20) ar l iddynt guro Derwyddon Cefn yn y rownd ragbrofol o 5-2. Cyfartal 2-2 oedd y sgr ar l 90 munud ond yn yr amser ychwanegol collodd y Derwyddon ei ffordd yn llwyr a gadael i Airbus sgorio dair gwaith.

Airbus will be Ports opponents in the first round of the Loosemore League Cup next Saturday (August 20th) after they gained a 5-2 victory at Cefn in the preliminary round. The scores were level at 2-2 after 90 minutes but the Druids collapsed in extra-time and conceded three more goals with Airbus securing the visit to the Traeth.
8/8/05
Gem Bury i fwrdd / Burry match off


Ni fydd Port yn chwarae Bury nos yfory (Awst 9fed) ac yn ller gm hon fyddant yn teithio i Fodedern am gm gyfeillgar sydd i gychwyn am 6.45 pm.
Bydd yr ail dm yn chwarae Llanrug ar y Traeth yr un noson i gychwyn am 7 pm.

Port will not meet Bury tomorrow August 9th at the Traeth. This game has been replaced with a friendly at Bodedern tomorrow night (August 9th) with a 6.45 kick off.
The reserves play Llanrug at the Traeth tomorrow (August 9th) k.o. 7pm.
29/7/05
Lee Webber


Maen edrych yn debyg fod arhosiad Lee Webber yn Y Trallwng yn mynd i fod yn un hynod o fyr. Gyda Lee, amddiffynnwr canol allweddol y llynedd, ar ei ffordd yn l ir Traeth, gallwn edrych ymlaen at ei weld yn adfer ei bartneriaeth lwyddiannus gyda Ryan Davies. Bydd hyn yn rhyddhad ir cefnogwyr gan fod perfformiadau a brwdfrydedd Lee yn ei wneud yn ffigwr poblogaidd ar y Traeth.

Last seasons Port skipper, Lee Webber appears to be set to make his stay at Welshpool a very brief one. Lee, a linchpin of a strong defensive formation, is Port bound once more to resume his successful defensive partnership with Ryan Davies. This will be a relief to Port supporters as Lees enthusiastic performances make him a popular figure at the Traeth.
29/7/05
Lloyd Edwards


Llongyfarchiadau i Lloyd Edwards am gael ei gyhoeddin chwaraewr y flwyddyn yn Nghynghrair Gwynedd am dymor 2004-05 yn y Cyfarfod Blynyddol diweddar yn Rhosgadfan. Cafodd Lloyd le ym mhrif garfan Port tuag at ddiwedd y tymor ond, yn ystod gweddill y tymor, bun chwaraewr canol cae allweddol ir Ail Dm a enillodd y Bencampwriaeth.

Congratulations to Lloyd Edwards on being hailed the Gwynedd Leagues player of the season, for 2004-05, at the league AGM at Rhosgadfan recently. Lloyd, who forced his way into the first team squad towards the end of the season, was a key midfield link in the Reserves championship winning team of last season.
25/7/05
Cynghrair dan-21 / Under-21 League


Bydd Port yn un or saith clwb fydd yn chwarae yn y gynghrair newydd. Y clybiau eraill yn adran y gogledd fydd Aberystwyth, Bangor, Caernarfon, Cei Conna, TNS ar Drenewydd. Bydd yna ganiatd ir clybiau ddefnyddio hyd at dri o chwaraewyr hŷn ym mhob gm. Bydd yna adran or gynghrair hefyd yn cael ei chwarae yn y de. Bydd enillwyr y ddwy adran yn cyfarfod i benderfynur bencampwriaeth.
Bydd y gmau cyntaf yn cael eu chwarae ar nos Fercher Medi 21ain pan fydd Port yn teithio i Barc Latham i gyfarfod Y Drenewydd. Ar nos Fawrth, Hydref 3ydd bydd Port yn croesawur Cofis ir Traeth ac wythnos yn ddiweddarach, Hydref 11eg, byddant ar Ffordd Ffarar i gyfarfod Dinas Bangor.

Port will be one of seven clubs taking part in the inaugural league. The other clubs in the northern division will be Aberystwyth, Bangor, Caernarfon, Connahs Quay, Newtown and TNS. Up to three over age players will be allowed to play for each team. There will also be an under-21 league for southern clubs. The winners of the Northern and Southern division will meet to settle the championship.
The league programme commences on Wednesday, September 21st when Port travel to Latham Park to meet Newtown. On Tuesday October 3rd Port will entertain Caernarfon on the Traeth and the following Tuesday, October 11th will play Bangor City at Farrar Road.
25/7/05
Les Davies


Cadarnhawyd fod Les Davies, sydd wedi bod yn ymarfer gyda Port yn ddiweddar, wedi arwyddo ir clwb. Roedd yn y garfan a chwaraeodd gm gyfeillgar ym Mae Trearddaur yn erbyn Caergybi ac fe sgoriodd un or ddwy gl yn y fuddugoliaeth o 2-0. Mae Les yn frawd i Ryan, amddiffynnwr canol Port. Dechreuodd 26 o gemau i Fangor y tymor diwethaf ac ymddangosodd 6 o weithiau fel eilydd. Maen chwaraewr canol cae ymosodol a sgoriodd 9 o goliau yn y gynghrair ar cwpanau yn ystod 2004-05. Bur chwaraewr ugain oed yng ngharfan broffesiynol dan-21Cymru nifer o weithiau y llynedd. Maen chwaraewr cyffrous a bydd yn gaffaeliad mawr i Port yn ystod y tymor i ddod. Disgrifiar cyd-rheolwr Viv Williams arwyddo Les fel dipyn o coup ir clwb. Ychwanega Viv am Les Davies, "Mae ganddo sgiliau nad oes gennym ar hyn o bryd ac maen barod i ddysgu. Dywedodd hefyd ei fod yn edrych ar ymosodwr ac amddiffynnwr sydd wedi eu cymeradwyo ir clwb.
Hefyd arwyddwyd Rhys Roberts amddiffynnwr a ymddangosodd i Langefni yn y Cymru Alliance yn ystod 2004-05. Bwriad arwyddo Roberts ydy llenwi lle Lee Webber sydd wedi arwyddo ir Trallwng.

It has been confirmed that Les Davies, who has been training recently with Port, has now signed for the club. He was a member of the squad who played at Trearddur on Friday in the friendly game against Holyhead and scored one of the goals in the 2-0 victory. He is a brother of Ports central defender Ryan. He started in 26 league games last season for Bangor City and appeared on six occasions as substitute. He is an attacking midfielder who scored 9 league and cup goals during 2004-05. The twenty year old was a member of the Wales under-21 professional squad on several occasions last season. He is an exciting player and should be an important acquisition to the Port squad. Joint-manager Viv Williams has welcomed him aboard and described his signing as a coup for the club. Viv added He has attributes that we havent got and is willing to learn. He also said that he is looking at a defender and striker recommended to the club.
Another recent signing is Rhys Roberts, a defender who played last season for Llangefni in the Cymru Alliance. Roberts has ostensibly been signed to replace Lee Webber who has signed for Welshpool.
22/7/05
Cynhebrwng Bob / Bob's Funeral


Roedd eglwys Sant Ioan, Porthmadog yn orlawn ddoe (Gorffennaf 21ain) ar gyfer cynhebrwng Bob Havelock -gyda llawer mwy eto tu allan yn gwrando ar y gwasanaeth dros yr uchelseinydd. Dyma dystiolaeth or hoffter ar parch oedd gan bobl Port tuag at Bob Stesion. Bob oedd cadeirydd y clwb rhwng 1995 a 2003 pryd y gorfodwyd iddo ymddiswyddo oherwydd cyflwr ei iechyd. Cyn hynny, bun is-gadeirydd rhwng 1986 a 1995. Cyfrannodd Bob yn fawr at fywyd ei dref fabwysiedig yn enwedig y clwb pl droed ar l dod i dafarn hynod y Stesion oi dref enedigol Northampton.
Cymerwyd y gwasanaeth angladdol gan y Rheithor, y Parch. Aled Jones Williams a rhoddwyd y deyrnged gan Iwan Vaughan Jones (Maxwell), un o gynghorwyr Cymdeithas Pl Droed Cymru ac a rhagflaenodd Bob fel cadeirydd Port. Yn y deyrnged, cymerodd Iwan yr esiampl or asgwrn cefn sydd yn rhedeg drwy bob tm llwyddiannus gan ddangos fod gan Bob y nodweddion cymeriad i gyflawni pob un or tasgau. Roedd yn gallu rheoli fel golwr da, yn daclwr cadarn fel amddiffynnwr canol dibynadwy, yn greadigol fel chwaraewr canol cae ac yn rhoir bl yn y rhwyd fel blaenwr gwerth ei halen.
Yn fwy na dim, cofir Bob, gan gefnogwyr pl droed, am y modd y gwnaeth ofalu dros y Traeth. Tra fo pobl eraill yn torri eu lawntydd ac yn trin eu gerddi, roedd Bob yn trin y Traeth. Fel canlyniad, ystyrir y Traeth yn un or goreuon yn Uwch Gynghrair Cymru. Roedd Bob hefyd yn allweddol ir ymdrech o sicrhau fod y gwelliannau yn cael eu cwblhau ar y Traeth er mwyn i Port fedru dychwelyd ir Uwch Gynghrair. Er ei fod wedi derbyn llaw driniaeth fawr, mewn dim roedd Bob yn l ar y Traeth ac yn beryg bywyd i bawb nad oedd yn tynnu eu pwysau. Roedd yna yn adeiladu ar ei gost ei hun, yn clirio ac yn gwellar cyfleusterau. Roedd hefyd yn un o ymddiriedolwyr Y Traeth ac yn gweld ei rl yn un o sicrhau fod y Traeth yn aros yn ganolfan pl droed ir cenedlaethau sydd i ddod. Diolch am bopeth Bob.
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf Josie ar teulu.

The funeral took place yesterday (July 21st) of Bob Havelock Bob Stesion- chairman of Porthmadog FC from 1995 until 2003 when, for health reasons, he was forced to resign. Bob had previously been vice-chairman from 1986 95. The fact that St Johns Church was packed, with many more listening to the service being relayed outside, was the clearest sign of the affection and respect in which he was held by the people of his adopted town of Porthmadog. A native of Northampton, he settled in Porthmadog and was the licensee of the Station Inn the pub on the platform- and contributed to the life of the town, especially the local football club.
The service was conducted by the Rector, the Rev Aled Jones Williams and the tribute was given by Iwan Vaughan Jones (Maxwell) a Welsh FA councillor who preceded Bob as chairman of the local club. In his tribute, Iwan took the example of the essential spine of a successful football team and showed that Bob possessed all the characteristics of that spine. He commanded like a good goalkeeper, he tackled hard like a dependable centre-half, created like a central midfielder and scored goals regularly as a striker.
Above all else, it is for his tending of his beloved Traeth that Bob will be remembered by football followers in Porthmadog. Other people tend their lawns and their gardens while Bob tended the Traeth. The playing surface was always amongst the best in the Welsh Premier. Bob was also key to the ground improvements which ensured that Port were able to return to the top flight of Welsh soccer. Though he had undergone major surgery, he was in no time down at the Traeth building at his own expense, clearing and improving the facilities. He was also a trustee of the Traeth who saw his roll as safeguarding the ground for future generations to enjoy it as a football ground as he had done. Thanks for everything Bob.
We extend our sincere sympathy to Josie and all the family.
20/7/05
Amseroedd cychwyn gemau paratoi / Pre-season kick-off times


Iau / Thu 28/7/05 Port v Caer / Chester 7.30pm
Sad / Sat 30/7/05 Bae Colwyn Bay v Port 3pm
Maw / Tue 2/8/05 Glantraeth v Port 7.30pm
Sad / Sat 6/8/05 Preston v Port 3pm
Maw / Tue 9/8/05 Port v Bury 7pm
19/7/05
Colli Bob / Ex-Chairman's death


Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn y newyddion am farwolaeth Mr. Bob Havelock, cyn-gadeirydd CPD Porthmadog. Bu farw bore Sul diwethaf. Roedd Bob yn 65 oed ac wedi ymladd y cancr ers peth amser. Cynhelir y cynhebrwng ddydd Iau, Gorffennaf 21ain yn Eglwys Sant Ioan, Porthmadog am 1.30p.m. Cyhoeddir gwerthfawrogiad llawn o gyfraniad Bob Havelock i bel droed ym Mhorthmadog ar y safle hwn yn fuan.

It is with great regret that we record the sad news of the death of ex Porthmadog Chairman Mr Bob Havelock who died on Sunday morning. He was 65 years old and had been fighting cancer for some time. His funeral will be held on Thursday, July 21st at St John's Church, Porthmadog at 1.30pm. A full appreciation of Bob Havelocks remarkable commitment to Porthmadog football will appear on this site at a later date.
19/7/05
Gem Caergybi / Holyhead Fixture


Mae problem wedi codi ynglŷn chae Caergybi ar gyfer y gm gyfeillgar sydd iw chwarae nos Wener nesaf, Gorffennaf 22ain. Deallir nad ywr cae yn barod i gm gael ei chwarae arno eto.

A problem has arisen regarding the friendly to be played at Holyhead on Friday next, July 22nd. We understand that their pitch is not ready for a game to be played.
19/7/05
Ad-drefnu Gem / Fixture Change


Bydd Grange Quins yn un o saith o glybiau Uwch Gynghrair Cymru a fydd yn chwarae yn Rownd gyntaf Cwpan Cymru. Byddant yn cyfarfod Penrhiwceibr ar Fedir 10fed. Roedd Port i fod i ymweld r brif ddinas i gyfarfod Grange Quins ar y dyddiad hwn ond rŵan bydd yn rhaid adrefnur gm. Ni fydd Port yn cymryd rhan yng Nghwpan Cymru tan yr ail rownd.

Grange Quins are one of seven Welsh Premier clubs to be drawn to play in the first round of the Welsh Cup. They will play at home against Penrhiwceibr Rangers on September 10th. Port were due to visit the capital city on that date to meet Grange Quins and this fixture will now have to be re-arranged. Port will not be involved in the Welsh Cup until the 2nd round.
19/7/05
Gemau'r Ynysoed / Island Games


Osian Roberts cyd-rheolwr Port oedd yn hyfforddi carfan Ynys Mn yng Ngmaur Ynysoedd yn Shetland yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Ar l gorffen yn drydydd yn eu grŵp, curodd y Monwysion Saarema, ynys yn y Baltig, o 3-2 am y pumed lle yn y gystadleuaeth. Yn eu gmau grŵp, cawsom ddwy gm gyfartal ddi-sgor yn erbyn Gronland ac hefyd Ynysoedd Gorllewin yr Alban. Cafwyd buddugoliaeth o 2-0 yn erbyn Ynysoedd Erch (Orkney) ac un or sgorwyr oedd Gareth Parry, chwaraewr canol cae Port. Eu gm grŵp olaf oedd yr unig dro iddynt golli a hynny o 3-0 yn erbyn Guernsey. Maen amlwg felly mai diffyg goliau yn eu gmau grŵp oedd eu problem a tybed lle glywsom am broblem tebyg or blaen!
Shetland oedd enillwyr y twrnament yn curo Guernsey yn y ffeinal.

Ports joint-manager, Osian Roberts was in charge of the Ynys Mn squad at the Island Games taking place in Shetland during the past week. After finishing third in their group the Ynys Mn team defeated the Baltic island of Saarema by 3-2 and gain the fifth spot in the tournament. In their group matches they played scoreless draws against Greenland and also against the Western Isles. They gained a victory by 2-0 in their clash with Orkney with Port midfielder, Gareth Parry, scoring one of the goals. They slumped to their only defeat by 3-0 in their final group match against Guernsey. Clearly their problem in the group games was a lack of goals now where have we heard of a similar problem!
Shetland were the winners of the tournament defeating Guernsey in the final.
7/7/05
Roc a'r Rali / Rock and Rally


Bur diwrnod arbennig ar y Traeth yn llwyddiant ysgubol gydar Rali Hen Geir yn denu digon o ddiddordeb er waethar tywydd cymysglyd. Hon ywr drydedd Rali Flynyddol ac yn ddigon siŵr maer digwyddiad wedi ennill ei blwy fel un or atyniadau canol haf ym Mhorthmadog. Yn l ei arfer, denodd Bryn Fn y torfeydd gyda 700 yn mynychu y cyngerdd nos ac roedd pob tocyn wediu werthu er mwyn ei weld yn rhannu llwyfan gydar band lleol hynod boblogaidd sef Frizbee. Noson ragorol a phunt neu ddwy ir coffrau.

 
Martin Rookyard

The big day at the Traeth proved to be an outstanding success with the Vintage cars, despite the mixed weather, attracting plenty of interest from aficionados and also from the more casual visitor. This is the third annual Vintage Car Rally and the event is rapidly establishing itself as an essential part of midsummer in Porthmadog. As ever, Bryn Fn attracted the crowds with 700 attending the evening concert with every ticket sold to see him share the stage with the very popular local band Frizbee. An excellent night and a pound or two in the coffers as well.
7/7/05
Gemau Diddorol / Interesting Matches


Yn ogystal ag wynebu TNS yng ngm gynghrair gyntar tymor, erbyn diwedd Medi bydd Port hefyd wedi chwarae Bangor ar Rhyl. Felly erbyn Medir 24ain bydd Port wedi cyfarfod tri uchar gynghrair yn 2004-05 - dechrau anodd iawn ir tymor. Hefyd yn ystod Medi bydd yr hogiau yn ymweld r brifddinas i chwaraer newydd ddyfodiad Grange Quins ar Fedi 10fed. Ar Sul, Medir 4ydd bydd Port yn chwarae gm adref yn erbyn Port Talbot - y diwrnod ar l y gm ryngwladol rhwng Cymru a Lloegr yng Nghaerdydd.
Bydd y gemau dros Dolig ar Flwyddyn Newydd unwaith eto eleni yn gemau darbi Bae Ceredigion yn erbyn Aberystwyth gyda Port yn ymweld Choedlan y Parc ar ŵyl San Steffan ac Aber yn ymweld r Traeth ar Ionawr 2ail. Bydd gemau darbi Gwynedd yn Ffordd Ffarar yn erbyn Bangor ac ar yr Oval yn erbyn y Cofis ill dau yn cael eu cynnal ar Nos Wener - Bangor ar Chwefror 3ydd a Chaernarfon ar Dachwedd 18fed. Un clwb sydd wedi bod yn denu sylw yn ystod y misoedd diwethaf ydy Llanelli gyda chonsortiwm newydd wedi dod yn berchnogion ar y clwb ac yn dod saith o chwaraewyr llawn-amser i mewn. Bydd Port yn ymweld Llanelli ar Ragfyr 3ydd.

In addition to opening the season with the visit of champions TNS, Port will face tough games against Bangor City and Rhyl before September is out. This represents a very tough start to the season with games against last seasons top three. Also in September Port will visit the capital city to face league newcomers Grange Quins. On Sunday, September 4th the day after the international between Wales and England at the Millennium Stadium - there will be a home match against Port Talbot.
The Christmas and New Year games will again be Cardigan Bay Derbies against Aberystwyth, with Port visiting Park Avenue on Boxing Day with the return at the Traeth on January 2nd. The away Gwynedd derbies will both be played on the Friday at Farrar Road on February 3rd and at the Oval against the Cofis on November 18th. A club which has attracted much attention during the close-season is Llanelli who have been taken over by a new consortium and could have as many as seven full-time players by the start of the new season. Port will meet Llanelli at Stebonheath on December 3rd.
7/7/05
Gemau Paratoi / Pre-season fixtures


Gorffennaf 22/July 22: Caergybi/Holyhead v Port (Ffwrdd/Away)
Gorffennaf 28/July 28: Port v Caer/Chester (Adre/Home)
Gorffennaf 30/July 30: Bae Colwyn/Colwyn Bay v Port (Ffwrdd/Away)
Awst 2/August 2: Glantraeth v Port (Ffwrdd/Away)
Awst 6/ August 6: Preston North End v Port (Ffwrdd/Away)
Awst 9/ August 9: Port v Bury (Adre/Home) i'w gadarnhau / provisional.
3/7/05
Y Cwpan Cenedlaethol / The Premier Cup


Mae Bwrdd y Cwpan Cenedlaethol, mewn cyfarfod diweddar yng Nghaersws, wedi rhoir golau gwyrdd ir gystadleuaeth yn 2005-06 fynd yn ei blaen ac wedi rhoi sl ei bendith ir cytundeb amodol . Gall Port felly edrych ymlaen i gymryd rhan yn y gystadleuaeth am y tro cyntaf. Crafu mewn ir gystadleuaeth yn yr unfed safle ar ddeg yn y gynghrair wnaeth Port a hyn o ganlyniad iw diweddglo braidd yn siomedig i dymor 2004-05. Ond bu hyn yn ddigon i sicrhau lle mewn cystadleuaeth sydd yn cynnig 350,000 mewn gwobrau ir timau llwyddiannus. Dywed Nigel Walker, Pennaeth Chwaraeon y BBC, ei fod yn hapus iawn fod y gemau iw dangos ar deledu BBC Cymru. Hwn fydd y nawfed flwyddyn o gystadlu am y Cwpan Cenedlaethol.

The FAW Premier Cup Board has given the go-ahead to the provisional agreement with the BBC and Port can now definitely look forward to taking part in the competition for the first time. Port scraped into the eleventh league spot following disappointing performances at the latter end of the season and this has been enough to give them a place in a competition which boasts 350,000 of sponsorship money. The Head of BBC Wales Sport expressed his delight at the fact that the competition will be shown on BBC Wales television. This years competition will be the ninth Premier Cup.
3/7/05
Dyddiadau Cwpan Cymru / Welsh Cup Dates


Rownd Rhagarweiniol (Os bydd angen): Sadwrn, Awst 25ain 2005
Rownd Gyntaf: Medi 10fed 2005
Rownd 2; Sadwrn, Hydref 1af 2005
Rownd 3: Sadwrn, Tachwedd 5ed 2005
Rownd 4: Sadwrn, Chwefror 4ydd 2006
Rownd 5: Sadwrn, Mawrth 4ydd 2006
Rownd Cynderfynol: Sadwrn Ebrill 1af 2006
Rownd Derfynol: Sadwrn, Mai 7fed

Preliminary Round (If Required): Saturday 20th August 2005
Round One: Saturday 10th September 2005
Round Two: Saturday 1st October 2005
Round Three: Saturday 5th November 2005
Round Four: Saturday 4th February 2006
Round Five: Saturday 4th March 2006
Semi-Final: Saturday 1st April 2006
Final: Sunday 7th May 2006
Newyddion cyn 30/6/05
News pre 30/6/05

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us