- CPD Porthmadog FC - Newyddion / News
Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Cynghrair Undebol Huws Gray Alliance League

Chwiliwch y safle / Search the website

 Gartref / Home  Newyddion / News  Gemau / Fixtures  Canlyniadau / Results  Adroddiadau / Reports  Lluniau / Photos  Chwaraewyr / Players  Hanes / History  Cyfeiriadau / Directions  Siop / Shop  Archifau / Archive  Y Tabl / The Table  Trafod / Discussion  Academi / Academy  Ystadegau / Statistics  Erthyglau / Articles  Cysylltiadau / Links
31/08/18
Tote mis Awst / August Tote

Y rhifau lwcus yn y TOTE mis Awst oedd 14 a 16. Roedd 2 enillydd: Carys Jones, Porthmadog and Mair Kavanagh, Blaenau Ffestiniog yn ennill 140 yr un.
Bydd rhaid gwneud unrhyw gais erbyn 8 y.h. nos Wener, 7fed o fis Medi. Bydd y rhifau ar gyfer y Tote nesaf yn cael ei tynnu nos Wener, 28ain o fis Medi, yn sesiwn Bingo misol Clwb Cymdeithasol, Clwb Pl-Droed Porthmadog yn Y Ganolfan.
Amlenni Tote ar gael o Kaleidoscope, Y Ganolfan, Clwb Pl-droed Porthmadog neu Dylan 07900512345.

The winning numbers in the August TOTE were 14 and 16. Subject to confirmation there were 2 winners, Carys Jones, Porthmadog and Mair Kavanagh, Blaenau Ffestiniog each winning 140.
Any claims must be made by 8pm on Friday, 7th September,. The next Tote will be drawn on Friday, 28th September at the monthly Porthmadog FC Social Club Bingo held at Y Ganolfan.
Tote envelopes available from Kaleidoscope, Y Ganolfan, Porthmadog F C Clubhouse or Dylan 07900512345
29/08/18
PORT v Y RHYL : Sadwrn / Saturday

Noddwyr/ Sponsors: Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri
Maer gemau anodd yn dod un ar l y llall, gydar Rhyl yn ymweld r Traeth pnawn Sadwrn. Dawr Rhyl yma yn dilyn buddugoliaeth nodedig o 4-2 dros Caernarfon yng Nghwpan Nathaniel MG. Y tymor hwn apwyntiwyd Eddie Maurice Jones yn reolwr ar y Belle Vue ac mae nifer o wynebau newydd wedi eu ddilyn o Ddinbych ir Rhyl.
Yn y gynghrair maer Rhyl wedi cael buddugoliaethau dros Ruthun a Penrhyncoch, gm gyfartal gydar cymdogion Prestatyn ond yn colli yn erbyn y newydd ddyfodiaid Llanrhaeadr. Bu nifer o gemau rhwng ein clybiau yn rhai arbennig dros y blynyddoedd. Ar Y Traeth sicrhaodd tm John Hulse bencampwriaeth UGC ac yno hefyd dihangodd tm Viv Williams, fel Houdini gynt, rhag disgynir Cymru Alliance. Ond ni fu gemau mwy cyffrous na yr un ar y Belle Vue llynedd gyda Port yn curo o 5-4 a Sion Edwards yn rhwydo gl ffantastig o 40 llath.
Bydd Port yn edrych i barhau au record diguro ar l y gm gyfartal ar Gae y Castell y Sadwrn diwethaf. Cmon Port!

The tough games are coming thick and fast and Rhyl will be the next visitors to the Traeth. They come fresh from a notable Nathaniel MG Cup victory over Caernarfon Town by 4-2. Now managed by Eddie Maurice Jones there have been changes in the Rhyl squad for this season with many players following the new boss across from Denbigh.
In the league Rhyl have had wins over Ruthin and Penrhyncoch a draw with local rivals Prestatyn but a defeat against surprise package Llanrhaeadr. But games between our two clubs over the years have produced some notable matches. John Hulses team won the WPL title at the Traeth and Viv Williams Port team pulled off a Houdini style relegation escape. But there have been few more remarkable Cymru Alliance games than last seasons exciting 5-4 result with Sion Edwards netting a spectacular winner for Port.
Port will be looking to maintain their unbeaten run and look to return to winning ways following last Saturdays draw away to Flint. Cmon Port!
29/08/18
Gemau yr Ail-dm / Up and coming Reserve fixtures

Mae gan yr Ail-dim dwy gm mewn pedwar diwrnod yn ystod y dyddiau nesaf (gweler isod). Bydd carfan Sin Eifion yn edrych y barhau u cychwyn llwyddianus yn ennill eu dwy gm gynghrair gyntaf. Yn dilyn y ddwy gm hon bydd gan Port gm yn erbyn Dinbych sydd hefyd a record 100%.

1af Medi/1st Sept Llandyrnog Utd v Port 2:30 pm kick off
4ydd Medi / 4th Sept Port v Llanberis 19:30 pm kick off
14 Medi / 14th Sept Dinbych / Denbigh v Port19:30 pm kick off

The reserves have two games coming up in the space of four days (see above). Sion Eifions squad will look to continue their excellent start, winning their first two league fixtures. Following on from these games they take on Denbigh Town who also have a 100% record.
24/08/18
Ail-dm yn curo eto / Reserves win again

Cafodd tm Sion Eirian eu hail buddugoliaeth mewn gm agos iawn ar Y traeth heno. Roedd gl Sion Parry ar l 74 munud yn ddigon i roir fuddugoliaeth i Port.

Sion Eirians young team gained their second win in a tight game tonight at the Traeth. Sion Parrys goal after 74 minutes proved enough to give them the three points.
24/08/18
AIL-DM ar y Traeth HENO 7.30pm / RESERVES at home TONIGHT 7.30pm

Yn dilyn buddugoliaeth dda yn eu gm gyntaf wythnos ddiwethaf yn Llanrwst bydd yr Ail-dm ar Y Traeth HENO ( nos Wener (Awst 24). Eu gwrthwynebwyr fydd Llanrug oedd hefyd yn fuddugol yn eu gm gyntaf yn curo Llanberis o 4-2. Bydd y gic gyntaf am . Cefnogwch yr hogiau.

Following a successful opener away at Llanrwst last week, the Reserves will play at the Traeth TONIGHT (Friday). Their opponents will be Llanrug United who were also winners in their opening fixture defeating Llanberis by 4-2.. The kick off is at. Support the boys.
22/08/18
FFLINT TU, v PORT: Sadwrn / Saturday

Yn dilyn y perfformiad arbennig yn Nantporth gyda Bangor, y ffefrynnau am ddyrchafiad, yn ael eu curo am y tro cyntaf or tymor, bydd Port yn yn troi eu golygon at saiens arall ac y teithio ir Fflint pnawn Sadwrn. Cafodd y clwb o Lannau Dyfrdwy gychwyn da ir tymor, yn curo Caergybi o 5-2, gyda Mark Cadwallader yn rhwydo ddwywaith. Dilynwyd hyn gyda buddugoliaeth o 3-1 yn erbyn Dinbych ond yn collir record 100% mewn gm gyfartal gydar cymdogion Treffynnon.
Bydd Port yn edrych i adeiladun mhellach ar y fuddugoliaeth drawiadol dros Bangor atgoffodd pawb sydd yn dal i deimlo fod teitl yr HGA eisoes wedii benderfynu, fod hon yn gynghrair gystadleuol gydar un clwb yn gallu cymryd unrhyw dri phwynt yn ganiataol. Er fod yna berfformiadau unigol gwych, perfformiad carfan , gydar eilyddion chyfraniad allweddol ir fuddugoliaeth, cafwyd yn Nantporth.. Bydd angen mwy or un fath pnawn Sadwrn. Cmon Port!

Following Tuesdays outstanding performance at Nantporth, inflicting a first defeat of the season on the promotion favourites, Port will turn their attention to another challenge as they travel to Flint on Saturday. Flint started the season strongly with their strengthened squad and brushed aside the challenge of Holyhead Hotspurs, registering a 5-2 victory with Mark Cadwallader netting twice. They followed this with a 3-1 win at Denbigh but failed to keep their 100% record, drawing with neighbours Holywell tonight.
Port will be looking to build on their stunning performance which reminded those, who still think that this years HGA is a foregone conclusion, that this is a tough league and so the three points can never be taken for granted. There were some great individual performances but above all it was a squad performance with the subs playing key roles in the victory. More of the same will be needed on Saturday. Cmon Port!
19/08/18
BANGOR City v PORT: Nantporth 7.45 pm.

Nos Fawrth bydd Port yn teithio i Nantporth ar gyfer eu gm anodda hyd yma. Mae sefyllfar Dinasyddion ar rhesymau dros iddynt fod yn chwarae yn y Cymru Alliance y tymor yma yn hysbus I bob cefnogwr. Y nhw hefyd ydy ffefrynnaur mwyafrif i ennill y teitl a dychwelyd yn syth i UGC -os bydd ganddynt y drwydded holl bwysig. Bydd tair buddugoliaeth yn cadarnhau y statws yma gan ir cweir i Bwcle ar ddiwrnod cyntaf y tymor gael ei ddilyn gan ddwy fuddugoliaeth dynnach dros Ruthin a Chegidfa.
Cafwyd goliau gan Sam Barnes, Alex Darlington a chyn ffefryn Y Traeth Les Davies yn barod, a bydd Craig Papirnyk yn disgwyl ir dasg fod yn un anodd.
Ond bydd y rheolwr wedii blesio gan y ddau berfformiad hyd yn hyn yn erbyn Penrhycoch a Prestatyn, a bydd yn edrych iw chwaraewyr godir lefel gan adeladu ar y ddwy fuddugoloiaeth a dwy lechen ln. Cmon Port!

On Tuesday Port travel to Nantporth to take on their toughest test to date. The Citizens situation and the reasons why they are now playing in the Cymru Alliance are well known to all supporters. They are everyones favourite for a quick return to the WPL provided they also have the all-important Licence. and winning their first three fixtures have confirmed their status. The opening days demolition of Buckley Town have been followed by narrower victories over Ruthin Town and Guilsfield.
Sam Barnes, Alex Darlington and former Port favourite Les is a Legend have all been amongst the goals and Craig Papirnyk will be expecting and preparing for a difficult encounter.
The manager will be pleased with the first two performances against Penrhyncoch and Prestatyn and will now be looking for his squad to step up a gear and build on two clear victories and two clean sheets. Cmon Port!
17/08/18
Cychwyn da ir Ail-dm / Reserves off to a flying start

Cafodd tm ifanc Sion Eifion y cychwyn gorau posib iw tymor yn Nghynghrair Ail-dimau y Welsh Alliance gyda buddugoliaeth o 4-0 dros Llanrwst heno ar Barc Gwydir. Gwnaeth Math Roberts roi Port ar y blaen a wedyn uchafbwynt y noson oedd hatric gan Sion Parry yn gwneud yn siwr or fuddugoliaeth ar triphwynt cyntaf.

Sion Eifions young Reserves got their season off to the best possible start in the Welsh Alliance Reserve League. They gained a clear 4-0 victory over Llanrwst at Parc Gwydir tonight. Math Roberts put Port ahead. and the highlight of the evening followed with Sion Parry netting a hat trick to make it a winning start and ensure the 3 points.

Canlyniadau eraill / Other reslts tonight:
Kinmel Bay 2 Prestatyn 7
Llanberis 2 Llanrug 4
Penmaenmawr 3 Llangefni 0
Llandyrnog 0 Dinbych/Denbigh 2
17/08/18
Cic gyntaf yn erbyn BANGOR / Kick off against BANGOR

Bydd y gic gyntaf yn y gm rhwng Port a Bangor yn Nanporth nos Fawrth nesaf am 7.45 pm

The game against Bangor at Nantporth next Tuesday will kick off at 7.45 pm.
15/08/18
Penrhyncoch v Port Lluniau / Photos

Lluniau gan Andrew Kime, or gm yn Penrhyn-coch. iw gweld yma.

Photos of the Penrhyncoch gm (by Andrew Kime) can bee seen here.
15/08/18
PORT v PRESTATYN

Pnawn Sadwrn Prestatyn fydd yr ymwelwyr cyntaf or tymor r Traeth . Ers iddynt golli eu lle yn UGC ar ddiwedd y tymor diwethaf maer clwb o arfordir y gogledd wedi gweld cryn dipyn o newid. Apwyntiwyd tm newydd i reolir clwb, sef Leon Field a Ryan Turner sydd yn symud o glwb cyfagos Bae Cinmel lle cawsant dipyn o lwyddiant llynedd. Ers disgyn or UGC bu llawer o ail adeiladu ar y garfan, gyda nifer o wynebau newydd wedi ymuno.
Maer newydd ddyfodaid yn cynnwys yr amddiffynwr Sam Kersh yn ymuno o glwb Aberystwyth. Daniel Roberts a gafodd gap Dan-18 i Gymru a James Jones o Fae Cinmel.
Maer Tm Reoli newydd yn targedu gorffen yn y 7fed/8fed safle fel llwyddiant eleni. Ond bydd clybiau eraill braidd yn amheus gan gofio taith lwyddianus Prestatyn yn l ir Uwch Gynghrair y tro diwethaf iddynt fod yn yr HGA. Colli gartref o 2-0 yn erbyn Airbus wnaeth Prestatyn y penwythnos cyntaf or tymor. Amharwyd ar y gm gan anaf drwg iawn i Ashley Williams ac yn dilyn y digwyddiad gwelodd James Hay o Brestatyn gerdyn coch.
Bydd Port yn edrych i adeiladu ar yr addewid pendant a ddangoswyd yn erbyn Penrhyncoch gyda Craig Papirnyk am weld y gwynebau newydd yn cael cyfle pellach i ddatblygu a setlo yn y garfan gan baratoi am dymor hynod gystadleuol. Cmon Port!

On Saturday Prestatyn will be our opponents in the first game of the season at the Traeth. The north coast club have undergone considerable change since losing their place in the WPL at the end of last season. They have a new joint management team of Leon Field and Ryan Turner who switch from neighbouring Kinmel Bay where they enjoyed considerable success last season. The fall-out from relegation has meant that they have had to bring in numerous new faces to re-build the squad.
New signings include Sam Kersh, a defender from Aberystwyth Town, Wales U-18 cap Daniel Roberts and James Jones from Kinmel Bay.
The new management team have targeted a 7th/8th place finish but other clubs will be wary of this in view of Prestatyns cruise to the title the last time they were in the HGA. Prestatyn suffered a 2=0 home defeat to Airbus in their opening game. The game was marred by a serious injury to Ashley Williams and resulted in Prestatyns James Hay being red carded.
Port will look to build on a highly promising start to the season at Penrhyncoch with Craig Papirnyk looking to his new faces to further settle into the squad and progress in what is going to be a highly competitive league. Cmon Port!
13/08/18
Gm Gynghrair ir Ail-dm / Opening Reserve League fixture

Bydd yr Ail-dm yn chwarae eu gm gyntaf yng Nghynghrair Ail-dimoedd y Welsh Alliance, nos Wener nesaf, 17 Awst. Byddant oddi-cartref yn Llanrwst gydar gic gynta am 6.30pm.
Daeth y garfan au gemau cyn-dymor i ben gyda buddugoliaeth o 7-0 dros y cymdogion o Llamystumdwy. Y sgorwyr i Port oedd Sion parry, Rhys Hughes a Cai Henshaw gyda Rhys a Sion yn sgorio hatric yr un.
Pob lwc hogiau. Cmon Port!

The Reserves will be playing their opening Welsh Alliance Reserve League fixture next Friday, 17 August. They will be away at Llanrwst with a 6.30pm kick off.
The squad brought their pre-season to an end with a 7-0 win over neighbours Llanystumdwy. The Port scorers were Sion Parry, Rhys Hughes and Cai Henshaw with Sion and Rhys both scoring hat-tricks.
Best of luck on Friday. Cmon Port!.
08/08/18
Penwythnos Chwarae Teg / Fair Play Weekend

Y penwythnos hwn, bydd CPD Porthmadog yn cefnogi Cymdeithas Bl-droed Cymru (CBDC) ac yn hyrwyddo ei hymgyrchoedd Chwarae Teg ac Off the Pitch. Pnawn Sadwrn bydd eich tm, yn ogystal swyddogion y gm, yn gwisgo crysau-t gyda logo Chwarae Teg ac Off the Pitch wrth gynhesu i fyny ac ysgwyd llaw i hyrwyddor neges Chwarae Teg. Bydd y clwb, yn ogystal r cefnogwyr, yn cofleidior neges Chwarae Teg ac yn parhau gydar gwaith gwych sydd eisoes wedii wneud dros y tymohrau diwethaf.

Highslide JS
Y Tim / The team
Andrew Kime
This weekend Porthmadog FC will be supporting the FAWs promotion of the FAW Fair Play and Off the Pitch campaigns. Saturday, both teams, as well as the match officials will be wearing patches with the FAW Fair Play logos on them and participating in the FAW Fair Play hand-shake to promote the Fair Play message. Each club has been given their own FAW Fair Play banner that will be displayed in the ground to further promote the message. Our club, as well as our as supporters will embrace the Fair Play message and continue the good work your already done over past seasons.

For more information on the FAW Fair Play Award and Off the Pitch initiatives, please visit the Discipline section of the FAW website:
http://www.faw.cymru/en/about-faw/pitch/fa-wales-fair-play/
http://www.faw.cymru/en/about-faw/pitch/social-media-advice/
08/08/18
GJE yn ymuno gyda Pwllheli / GJE joins Pwllheli

Mae Gareth Jones Evans yn gadael y clwb i ymuno Phwllheli ac mae pawb yn y clwb yn dymnunon dda iddo. Chwaraewr poblogaidd gydar cefnogwyr ac yn dalentog iawn. Yn anffodus mae wedi dioddef cryn dipyn o anafiadau yn ystod ei yrfa. Pob lwc gyda Pwllheli Gareth.Isod gweler datganiad gan Craig Papirnyk.

Gareth Jones Evans is joining his local club Pwllheli and all at the Traeth wish him well. A very talented midfielder whose career has been plagued by injury but has remained a very popular player at the Traeth. Thanks and good luck Gareth.

Craig Papirnyk has released the following statement:
Unfortunately Gaz has picked up a few injuries during pre-season and has fallen behind with fitness. It has long been a problem for him and one he has had to deal with for many seasons now.
I honestly feel for him, as on his day hes a top quality player but struggles to get from game to game and training twice during the week because of the aches he suffers with and thats whats required at this level.
I think its the best decision for both him and us, he will go to Pwllheli and play with no pressure on him to perform and thats when Gaz is at his best. He is a great lad and weve always got on well and kept things honest between us from day one.
Im sure with a run of games his confidence will grow and hopefully his body will be able to recover form week to week and grow stronger as it does.
I wish Gaz nothing but the best of luck and he knows the door will remain open for him here at Port.
08/08/18
CPD PENRHYNCOCH V PORT

Bydd tymor Cynghrair Huws Gray yn cychwyn pnawn Sadwrn gyda Port yn teithio Ir canolbarth I chwarae CPD Pernthyncoch. Bydd yn dipyn o dasg ac fe gofiwch y tro diwthaf i;r ddau glwb gyfarfod Y Ceiliogod enillodd gyda gl Sion James yn ddigon i fynd t trphwynt.Bydd clwb Cae Baker yn edrych i barhau r rhediad a cawsant at ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd yr hen wynebau Jon Foligno, Owain James a Antonio Corbisiero yn dal yno ac erbyn hyn ychwanegwyd Luke Sherbon a Rhydian Davies -y ddau o Gaersws- iw carfan.
Er i Craig Papirnyk golli Sion Bradley a Cai Jones i Gaernarfon, maer rheolwr wedi ychwanegu dipyn o dalent iw garfan. Er nad iw pawb wedi bod ar gael ar yr un pryd yn ystod y cyfnod cyn-dymor cafwyd perfformiadau addawol iawn, r perfformiad yn erbyn Llandudno pnawn Sadwrn yn un or gorau er iddynt fod yn anlwcus iawn i idlior unig gl yn y gm. Un ystadegyn weth sylwi arno ydyr ddwy gl gybyddlyd maer amddiffyn wedi ildio mewn 7 gm cyn dymor. Ond pnawn Sadwrn cawn y gmau go-iawn yn cychwyn.
Cic gyntaf 2,30pm. Cmon Port!

The HGA season kicks off on Saturday with Port travelling to Penrhyn-coch for a testing opener. The two clubs met at the back end of last season and in a tight contest Sion Jamess goal was enough to give the Roosters the three points. The home team will be looking to continue their impressive run of wins at the end of last season. They have the usual regulars like Jon Foligno, Owain James and Antonio Corbisiero in their squad again and have added the experienced Luke Sherbon and Rhydian Davies joining from Caersws.
Craig Papirnyk, though losing Sion Bradley and Cai Jones to Caernarfon, has brought in some genuine talent to boost his squad. Though everyone has not been available at the same time during pre-season there have been some highly promising performances and none better than that against Llandudno last weekend when they were unfortunate not to win. One impressive statistic has been the miserly two goals conceded in 7 pre=season fixtures. But the sparring is now over and the real thing start on Saturday.
Kick off 2.30pm. Cmon Port!
06/08/18
Y Garfan gyda Rhifau / The squad with Numbers

Mae Craig Papirnyk wedi cyhoeddi ei garfan ar gyfer y tymor a hefyd y rhifau carfan.
Sbiwch drwyr enwau ac os na fydd hyn yn codi awydd ar gyfer y tymor newydd wnaiff dim wneud! Maen garfan gyffrous cymysgedd o chwaraewyr carfan llynedd a nifer o wynebau newydd,Cofiwch fod yna docynnau tymor ar gael.
Cysylltwch DYLAN REES at rees48wesla@gmail.com or 07900512345

Highslide JS
Y Tim / The team
Andrew Kime
13 Paul Pritchard
2 Gruff John Williams
3 Josh Banks
4 Ceri James
5 Dan Roberts
6 - Gaz Jones Evans
7 Iwan lewis
8 - Iddon Price
9 Joe Chaplin
10 Julian Williams
11 Robert Evans
12 Sion Edwards
14 - Warren Aykroyd-Duckett
16 Tom Emlyn
17 Ryan Taylor
18 Ifan Emlyn
19 Dan Dascalu
20 Dewi Thomas
25 Shaun Cavanagh
29 Jay Gibbs
31 Dale Davies

Above is Craig Papirnyks squad for the new season with squad numbers. Take a look through the list of names and if that doesnt whet your appetite for the new season then nothing will! Its a mixture of last seasons remainers and new faces. Remember there are season tickets available.
Contact: DYLAN REES at rees48wesla@gmail.com or 07900512345
Newyddion cyn 06/08/18
News before 06/08/18

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us