Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Dan-21 / Under-21
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links

Cronfa Apl CPD Porthmadog Appeal Fund

Saesneg / English

Taith feicio Dafydd Lloyd

Bydd Dave Lloyd (David Lloyd Roberts), un o gefnogwyr CPD Porthmadog, yn beicio o Borthmadog i Gaerdydd er mwyn cyflwyno copi or ddeiseb ar-lein yn erbyn Dave Lloydpenderfyniad y Gymdeithas Bl Droed i gosbir clwb am sylwadau hiliol gan un gwyliwr (mwy o wybodaeth).

Bwriada gychwyn ei siwrnai or Traeth am 7 am ar ddydd Sadwrn 5 Mai ac maen hyderus y bydd yn cyflwynor ddeiseb yn y brif swyddfa yng Nghaerdydd ar yr un diwrnod. Er mwyn ei ddiogelwch, ac hefyd iw galonogi ar y daith, bydd cefnogwyr yn ei ddilyn yn gyfforddus mewn car.

Oherwydd y gost o filoedd o bunnoedd yn dilyn blerwch a chamfarnur FAW bydd rhaid codi mwy o arian i ymladd yr achos mewn tribiwnlys cymodi. Sefydlwyd Cronfa Apl gan y clwb ir pwrpas hwn, gyda unrhyw arian dros ben yn mynd tuag at hyrwyddo cytgord hiliol.

Mae modd i chi helpu drwy noddi taith Dave Lloyd neu drwy cyfrannun uniongyrchol ir Gronfa Apl. I wneud cyfraniad dros y w, trwy ddefnyddio cerdyn credyd neu gyfri PayPal, cliciwch ar y linc:
VisaMastercardAmerican ExpressSwitchSoloVisa Delta

Mae hefyd yn bosib gwneud cyfraniadau trwy'r siopau canlynol:

Pritchard Ffrwythau
Eric Owen
Kandy Kitchen
Dodrefn Quaeck

Am ffurflen noddi, e-bostiwch heolnewydd@yahoo.co.uk.


Dave Lloyds Cycle Journey

Porthmadog FC supporter Dave Lloyd (David Lloyd Roberts) will cycle down from Porthmadog to Cardiff in order to deliver a copy of the online petition against the Dave LloydFAW's decision to punish the club for a racist chant by a single match attendant (more information).

He is expected to commence his journey from Y Traeth at 7 a.m. on Saturday 5th of May and is confident of delivering the petition at FAW HQ in Cardiff on the same day. For encouragement and safety, he will be followed by a team of supporters, travelling closely behind him in the comfort of a motor vehicle.

Porthmadog FC have incurred 1000's in costs due to the FAW incompetence and lack of judgement and need to raise more money in order to fight them in an independent arbitration tribunal. Porthmadog FC have set up a Fighting Fund for this very purpose with any excess cash going towards promoting racial harmony.

You can help by sponsoring Dave Lloyd's mission or by donating directly to the Fighting Fund. To make a donation over the web, using a credit card or a PayPal account, click on the link:

VisaMastercardAmerican ExpressSwitchSoloVisa Delta

It is also possible to make a contribution at the following shops:

Pritchard's Greengrocer
Eric Owen
Kandy Kitchen
Quaeck Furnitures

If you would like a sponsorship form, please e-mail heolnewydd@yahoo.co.uk.

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us