Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Port v Hwlffordd 12/2/05 (English)

Gwaharddiad Ged
Bun bythefnos ddigon anodd wrth geisio dod o hyd i golwr i gymryd lle Ged McGuigan sydd wedi ei wahardd. Siaradais sawl golwr ond, am amrywiol resymau, nid oeddent yn barod i arwyddo. Felly golwr yr ail dm Dylan Edwards a ddaeth ir adwy a chwarae ei gm gyntaf yng Nghynghrair Cymru. Er ei ddiffyg profiad, perfformiodd yn dda chwarae teg iddo. Awgrymodd rhai y dylair clwb gael golwr arall ar y fainc ond anymarferol ydy y fath awgrym. Sefydlodd Ged ei hun yn ddewis cyntaf a byddai unrhyw eilydd yn gyrru ei hun yn wirion wrth eistedd ar y fainc am bron i ddau dymor cyfan i aros ei gyfle. Mae unrhyw chwaraewr gwerth ei halen yn awyddus i chwarae yn rheolaidd a fedr neb weld bai arno am hynny.

John Toshack
Pwy fyddain rheolwr rhyngwladol? Tybed yn ei galon beth oedd teimladau John Toshack ynglŷn r gm rhyngwladol yn erbyn Hwngari? Beth bynnag y canlyniad, chwalwyd ei garfan gan anafiadau a gan chwaraewyr yn tynnu nl roedd rhai yn ddilys gydag eraill yn tynnu nl ar l cael toriad mewn blewyn bach ou gwallt! Yr un oedd y stori i Loegr ar gyfer y gm yn erbyn yr Iseldiroedd. Does yna neb eisiau gmau cyfeillgar yr adeg yma or tymor ac yn sicr nid rheolwyr clybiau ac nid y cefnogwyr chwaith o ystyried y gefnogaeth gymharol isel. Gwaith diddiolch ydyw i Toshack heb y sr a heb y chwaraewyr sydd eisoes wedi ymddeol. Gorfodwyd ef i ddewis tm dibrofiad ond gwnaeth y chwaraewyr newydd yn rhyfeddol o dda ac roeddynt yn llawn haeddur fuddugoliaeth o 2-0.

Tm Ieuenctid
Gair i orffen am y tm ieuenctid a gyrhaeddodd rownd y chwarteri yng Nghwpan Ieuenctid Cymru. Fem plesiwyd gan yr ymdrech a ddangoswyd yn erbyn Y Rhyl au gwobr ydy gm yng Nghasnewydd o bob man! Mae ganddynt gm hefyd yng Nghwpan Gogledd Cymru, a honno ffwrdd yn erbyn Y Rhyl. Bydd yn brofiad da ir hogiau a dymunaf yn dda iddynt.
Port v Haverfordwest 12/2/05

Geds Suspension
It has been a rather testing time, over the past couple of weeks, trying to find a replacement goalkeeper for suspended Ged McGuigan. I have spoken to numerous keepers but when it came down to it, all were unwilling to move for one reason or another. Last Saturday reserve team keeper Dylan Edwards was thrust into his Welsh Premier debut and, despite being hugely inexperienced, he performed well. One or two have suggested that the club should have a second keeper on the bench but I think that is unrealistic. Ged has made the position his own and an understudy keeper would have gone round the twist sitting on the bench for the best part of two seasons waiting for a chance. Any player worth his salt wants to play week in week out and who can blame them for that.

John Toshack
Who would be an international manager? I wonder in his heart of hearts what John Toshack thought of last Wednesdays international against Hungary? Regardless of the result, his squad was decimated by injuries and withdrawals, some were genuine while others merely due to a fractured eyelash! It was the same story for the England squad for their match against Holland. Friendly matches at this time of the season are not wanted by anybody and certainly not the club managers and apparently not the supporters either as a comparatively poor gate proved. It is a thankless task for Toshack, robbed of many star players due to retirement or injury he was forced to field a makeshift side but to their credit, the players drafted in put up a good performance and deserved the 2-0 win.

Youth Team
Finally a word about the youth team who reached the quarter final of the Welsh Youth Cup. I was very pleased with the effort and commitment shown against Rhyl and their reward, wait for it, an away draw against Newport County. They also have an away tie against Rhyl in the north Wales Youth Cup to look forward to. All this will be a great experience for the lads. I wish them well in those games.
Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us