Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Port v Y Drenewydd 5/2/05 (English)

Ar y Cae
Dywedodd aelod or Gymdeithas Bl-droed yn ddiweddar fod Port yn glwb blaengar a wir mae pethaun datblygu ar y cae ac oddi arno. Ar y cae mae pethau iw gweld yn datblygun gyson, gydar clwb wedi cyrraedd rownd cyn derfynol Cwpan y Gynghrair am y tro cyntaf a hefyd llwyddo i wneud y dwbl dros Fangor am y tro cyntaf a hyn yn ogystal chyrraedd y seithfed lle yn y tabl. Arwyddion da ywr rhain ein bod yn symud ir cyfeiriad iawn. Maer Academi hefyd yn gwneud yn dda ac wedi llwyddo yn yr Awdit ddiweddaraf ac, yn wahanol i nifer o glybiau, wedi derbyn grant llawn UEFA. Mae hyn y glod i gyfarwyddwr yr Academi, Steven Williams ai hyfforddwyr sydd i gyd wedi gwneud gwaith da iawn.

Oddi ar y Cae
Rydym yn symud ir cyfeiriad iawn oddi ar y cae hefyd. Yn ystod y tymor hwn, cymerwyd camau bras tuag at y nod o ennill trwydded UEFA. Gyda ond ychydig o eitemau angen sylw cyn Mawrth 31, mae gan y clwb obaith realistig o gyrraedd y targed. Dal i fynd yn eu blaen maer gwelliannau o gwmpas y cae a dylem llongyfarch y Cyfarwyddwyr am eu hymdrechion gydar gwaith ac am sicrhau grantiau iw gwblhau Gydar gwaith ar y ffordd yn dod i ben, deallaf fod yna welliannau pellach ir amgylchedd ar y gweill gyda cheisiadau am grantiau pellach wediu paratoi. Bydd hyn i gyd yn deyrnged barhaol iw gwaith ac yn aros yn hir ar l i reolwyr a chwaraewyr adael. Wrth edrych ar Y Traeth rŵan ai gymharu r hyn a welais yn 1985, pan chwaraeais mewn gm gyfeillgar, yma maer newid wedi bod yn syfrdanol a dylai hyn fod yn achos balchder i bawb. Ar yr adeg honno, doedd yna ddim coed o gwmpas y safle hyd yn oed!

Dywed y cadeirydd, Phil Jones, fod yn ddrwg ganddo am gyflwr y cae gan ddweud nad yw fawr gwell na mwd wedii rolio ond maer Traeth mewn dipyn gwell cyflwr na nifer fawr o gaeau. Maer clwb yn gwneud cais ir Gymdeithas Bl-droed i wellar draeniad a dylai hyn fod yn gyfraniad pwysig. Eisoes mae ymgynghorwyr wedi bod i olwg y cae a mae pethaun symud yn eu blaen. Bu rhaid ir cae ddioddef llawr o law yn ystod y tymor a mae dipyn o bl-droed wedii chwarae yma hefyd. Bl-droed am grant i wellar draeniad ac eisoes mae ymgynghorwyr wedi bod i olwg y cae ac maer cyfan yn symud yn ei flaen. Rhaid cofio fod y cae wedi dioddef dipyn o law y tymor hwn a mae llawer o bl-droed wedii chwarae yma hefyd.

Y Trydydd Tim
Ces fy nhristau o glywed fod Barry Edwards wedi ymddiswyddo fel rheolwr y trydydd dm. Gobeithio y cawn hyd i olynydd iddo neu o leiaf un i gymryd yr awenau tan ddiwedd y tymor.
Port v Newtown 5/2/05

On the Pitch
An official of the FAW recently commented that Porthmadog is a progressive club - and it is certainly doing so on and off the field. On the pitch, we are making steady progress: League Cup semi-final for the first time, a double over Bangor again for the first time and seventh place in the table. All the signs are going in the right direction. The Academy is also doing well. It passed its recent audit and the club, unlike several others, has received its full UEFA funding. This is testimony to the hard work of Academy Director, Steven Williams, and his coaches all of whom have done a great job.

Off the Pitch
Off the pitch, we are also moving in the right direction. This season, we have made strides toward gaining our UEFA License. With only a few items to address before March 31, the club could realistically achieve the coveted license. The improvements to the ground and the surrounding area are still ongoing and the Directors are to be commended for the work they have done and the grants they have obtained towards completing the work. The work on the road to the ground is virtually completed. I believe that more environmental improvements are planned with further funding being sought. This will be a permanent testimony to their efforts and will be here long after managers and players have come and gone. When I look at Y Traeth now, compared to when I played a pre-season friendly here for Bangor in 1985, it has been an incredible transformation of which the whole club should feel proud. There were no trees around the ground at that time!

Chairman Phil Jones has expressed his regrets to me about the state of the pitch saying that its just rolled mud. The Traeth is still in a better state than many pitches and the club is to submit a grant application to the FAW for improved drainage which should make things a lot better. Consultants have been down this week and things are moving ahead. The pitch has had to endure a lot of rain and a lot of football this season.

Thirds
I was saddened to hear that Barry Edwards has resigned as Third team manager. Hopefully a replacement can be found to at least see the side through to the end of the season.
Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us