Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Port v Cwmbran 26/11/05 (English)

Buddugoliaeth
Dyna wahaniaeth mae buddugoliaeth yn ei wneud! Roedd buddugoliaeth nos Wener yng Nghaernarfon yn codi ysbryd pawb yn y clwb. Pan nad yw pethaun mynd yn iawn mae pawb yn gwybod yn well sut i redeg y tm. Chwaraewch fel hyn, newidiwch hyn newidiwch y llall. Maen siwr fod rhai yn meddwl fod Osian a minnau yma ar ddiwrnod gm ac wedyn yn mynd yn syth adref. Da o beth os fyddai cyn hawdded hynny.

Wythnos Rheolwyr
Yn fyr. gwnaf roi ychydig o ddyddiadur yr wythnos ddiwethaf.
Gwener: Y gm yn erbyn Caernarfon.
Sadwrn: Daeth Osian ir Traeth ar gyfer gm yr Ail Dm tra roeddwn i yn Llangefni i weld y gm yn erbyn Cegidfa.
Sul: Ffonior chwaraewyr i glywed am unrhyw anafiadau a rhoi ychydig o sylwadau ar gm Caernarfon ar gyfer y papurau.
Llun: Ffonio chwaraewyr i drefnu at y gm Dan 21. Osian yn treulio bob nos Lun gydar Academi.
Mawrth: Cymryd yr ymarfer gydar garfan tra yr oedd Osian ar y Traeth ar gyfer y gm Dan 21 yn erbyn Y Trallwng.
Mercher: Derbyn galwadau wrth y papurau lleol ar Daily Post ynglyn gm y penwythnos yn erbyn Cwmbrn tra fo Osian yn cysylltu ar gymdeithas Bl Droed ynglyn gwaharddiad Neil Thomas.
Iau: Ymarfer eto ac ysgrifennur erthygl hwn i olygydd syn mynnu ei gael!!
Gwener: Ffonio chwaraewyr drwy gydar nos i gadarnhau unrhyw drefniadau a sicrhau nad oes yna anafiadau.

Ni fur wythnos hon yn fawr prysurach nag unrhyw un arall wythnos arferol yn hanes rheolwyr CPD Porthmadog. Mae cadw golwg ar a chwaraewyr lleol yn yr Ail Dm, y tm Dan 21 ac unrhyw chwaraewr arall a dderbyniom adroddiadau da amdano yn bwysig ir clwb. Maer gwaith gydar Academi yn bwysig i ddatblygiad tymor hir y clwb. Nid ydym yn gofyn am fedal ond maer cyfan yn cymryd amser ynghyd gweithion llawn amser a cheisio cyflawni galwadau teuluol. Un peth syn sicr yw fod y cyfan yn haws ar l buddugoliaeth!

Swyddogion y Clwb
Os oes gen i lawer iw wneud mae gan rai or swyddogion lawer mwy eto. Mae Cadeirydd y clwb, Phil Jones, wir angen cymorth gydar cae yn dilyn yr holl gmau sydd wedi bod a hefyd y tywydd gwael. Os oes rhywun allan yna yn barod i wneud, dewch ymlaen os gwelwch yn dda. Mae eraill yn cynnwys y cyfarwyddwyr, staff y gegin a llawer mwy yn brwydro i gadw pethau i fynd. Heb y bobl yma ni fyddai gennym glwb.

Gwaharddiad Neil Thomas
Derbyniodd Neil Thomas gerdyn coch tran chwarae i Lanrug ddydd Sadwrn. Doedd gen i ddim syniad ei fod yn mynd i chwarae. Galwad funud olaf oedd hyn gan Aled Owen, rheolwr Llanrug. Cafodd Neil waharddiad o dair gm tair o gmau Llanrug. Maer drefn cofrestru i ail glwb yn cosbi y clwb sydd yn ddieuog. Mae Neil wedi siomin fawr gan ei fod wedi edrych ymlaen i ddychwelyd i Lanelli. Bydd hyn yn golled gan ei fod wedi gwneud gwahaniaeth mawr ir tm.

Daliwch i gredu.
Port v Cwmbran 26/11/05

A Win.
What a difference a win makes! Last Friday nights win at Caernarfon has been a welcome boost for all at the club. When things are not going well, everyone seems to know better. Play like this, change that, change this. Some people probably think that Osian and I just turn up for matches and then go home. I wish it were that easy.

A managers week
Briefly I will give you a run down of the past week.
Friday: We had the game against Caernarfon.
Saturday: Osian came down to watch the Reserves while I went to see Llangefni play Guilsfield.
Sunday: I phoned the players to check for knocks and provided the papers with quotes on the Caernarfon win.
Monday: On the phone to the players arranging for the Under21 game. Osians Mondays are now usually taken up with the Academy
Tuesday: I took the training with the first team squad while Osian came down for the Under 21 game against Welshpool.
Wednesday: I took calls from the local papers and the Daily Post regarding the weekend game against Cwmbran while Osian was on the phone with the Welsh FA regarding Neil Thomas ban.
Thursday : Training again and writing this article for the ever demanding programme editor!.
Friday: The evening is taken up with phoning players to firm up arrangements and check up on any injuries and so on.
This week has not been any busier than any other, just a normal week as managers of Porthmadog FC. We see it as important that we keep an eye on local players in the reserves, under 21s and in other teams where we have heard good reports from people in the know. The work with the Academy is important for the long term development of the club. We are not looking for a medal, but all this takes time on top of a full time job and family commitments. I can tell you that the work is a lot easier after a win!!

Club Officials
If we have a lot to do then many of the club officials have it even harder. Phil Jones, the club Chairman is desperate for help with the pitch with all the games on it and the poor weather. If there is any one out there willing to help make yourself known and lend a hand. Others like the Directors, canteen staff and many others struggle to keep things going. Without them we would not have a club.

Neil Thomas Ban
Neil Thomas was sent off playing for Llanrug last Saturday. I had no idea he was going to play. It was a last minute call up by Llanrug manager Aled Owen. He has been given a three match ban, -they will be three Llanrug games. The current situation with second club forms is penalising us the innocent party in this matter. He is gutted especially as he was looking forward to going back to Llanelli next week. He has made a big difference to us since his arrival and it will be a big loss.

Thanks for your continued support.
Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us