Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Port v Airbus 10/12/05 (English)

Geiriau Lee Webber

Toriad diangen.
Croeso i gm pnawn ma yn Uwch Gynghrair Cymru yn erbyn Airbus UK. Fi dynnodd y gwelltyn byr, a fi syn gorfod paratoir Olygfa or Fainc yr wythnos hon, neu ai Golygfa or Cae ddylai hynny fod? Yn gyntaf maen rhaid i fi ddweud fod yr holl chwaraewyr wedi siomi bod gm dydd Sadwrn diwethaf yn Llanelli wedi ei alw i ffwrdd. Rydym wedi ennill dwy gm yn olynol ac wedi dechrau rhoi rhediad bach da at ei gilydd a daeth y toriad ar yr amser anghywir i ni. Gobeithio allwn ni godir awenau unwaith eto heddiw gyda pherfformiad da arall. Yn fy marn i does dim llawer oi le ar y funud. Rydym yn sgorior goliau ond on ochor i rydym yn gadael un neu ddau i mewn. Maen achos o nawn ni adael i chi gael un ond sgoriwn i ddwy. Mae hyder yr hogia yn uchel ac mae goliau yn dod o bob rhan or tm ond mae Carl wir yn dod o hyd ir rhwyd nawr gyda phedwar yn y dair gm ddiwethaf.

4-4-2
Yn bersonol dwin teimlo bod y gwelliant yn deillio or drafodaeth hir ar l gm Caernarfon. Roedd yn gyfle da i rannu barn. Maer drefn wedi cael ei newid i 4-4-2 ac dwin meddwl ei fod yn gweddur chwaraewyr yn well. Maent i gyd yn gwybod beth yw eu swyddi yn y tm an teimlo yn fwy cyfforddus. Dwin meddwl ei bod yn wych bod Viv ac Osian yn ystyried barn y chwaraewyr an gwneud newidiadau pan for angen.

Y Gm
Maen dda bod carfan eithaf llawn ar gael heb law am Neil Thomas sydd wedi ei wahardd. Mae hefyd yn neis gweld Gareth Caughter yn l yn y garfan nid yn unig oherwydd ei allu ar y cae ond maen dipyn o jociwr yn y stafell newid ac mae hynny yn helpu gydar ysbryd. Mae edrychiad byr ar y tabl yn dangos yn glir bod pethau yn dyn eithriadol y tymor hwn. Bydd unrhyw dm syn ennill cwpwl o gemau yn gallu codi cryn dipyn o safleoedd. Gallai ennill heddiw ac un neu ddau o ganlyniadau on plaid ein gweld yn codi ir wythfed safle. Pwy fyddai wedi rhagweld hynny dair wythnos yn l pan oeddem ni yn yr 16ed safle? Maen rhaid i ni wneud yn siwr bod y momentwm yn parhau heddiw. Maer hogiau yn awyddus i dalur pwyth am y gm Cwpan y Gynghrair nl yn Awst.

Y Garfan
Agwedd arall syn fy mhlesio y tymor hwn yw fod cryfder y garfan wedi dyfnhau. Maer hogiau sydd wedi dod or Ail Dm fel Ywain wedi gwneud yn dda. Mae nifer or rhai eraill yn ymarfer yn rheolaidd gydar Tm Cyntaf. Maen teimlo fwy fel carfan y tymor hwn yn hytrach na dau dm ar wahn yn y Tm Cyntaf ac Ail Dm. Maen dda gweld yr hogiau ifanc yn dod trwodd.

Gwelliannau oddi ar y cae.
Yn olaf, da iawn Phil ar Cyfarwyddwyr am wneud y gwelliannau mawr ir cyfleusterau ar ffordd maer tm yn redeg. Yn ystod fy amser gydar clwb maer gwelliannau wedi bod yn enfawr. Yn bennaf, maer hogiau yn mwynhau cael pryd yn y cae ar l y gm. Maen dda ar gyfer ysbryd y tm ac maen help ir clwb. Maen ymddangos bod y clwb yn symud ymlaen yn dda, a gydar tm yn chwaraen well gobeithio bydd y torfeydd yn gwella. Yr unig beth sydd dim yn fy mhlesio yw bod blwyddyn wedi mynd ers i mi ennill y raffl! Tyrd o na Jane!

Daliwch i gredu.
Port v Airbus 10/12/05

Lee Webber's Words

Enforced break.
Welcome to this afternoons match in the Welsh Premier League against Airbus UK. I have drawn the short straw in having to prepare the View from the Bench this week, or should it be renamed View from the Pitch? First of all I have to say that all the lads were gutted that last Saturdays game at Llanelli was called off. We have had two wins in a row and started a good little run and the break came at the wrong time for us. Hopefully we can pick up the reins again today with another good performance. In my view we are not doing much wrong at the moment. We are scoring the goals but from my side of things we are also letting a few in. Its a bit of a case of well let you have one but we will score two. Confidence is high amongst the lads and the goals seem to be coming from throughout the side but Carl is also really finding the net now with four in the last three games.

4-4-2
Personally I feel the improvement has stemmed from the lengthy discussion following the Caernarfon game. There was a good exchange of views. The formation has been altered to 4-4-2 which I think suits the players better. They all know their role within the set-up and feel more comfortable with it. I think its great of Viv and Osian to take the players views on board and make changes as and when it is necessary.

The Match
Its good to have a pretty full squad available apart from the suspended Neil Thomas. Nice to see Gareth Caughter back in the squad after his injury not just for his ability on the pitch but he is a bit of a joker in the dressing room and that all helps the morale. Even from a quick look at the table it is obvious that things are very tight indeed this season. A couple of wins and any team can move up quite a few places. A win for us today and other results going in our favour could see us move into eighth spot. Who would have envisaged that three weeks ago when we were 16th? We need to keep momentum going today. The lads are keen to avenge that League Cup win back in August.

The Squad
Another pleasing aspect this season has been the deepening of the strength of the squad. The lads who have come from the Reserves like Ywain have done well. A number of others are training regularly with the First Team. It is more of a squad feel this season rather than two separate teams in the First Team and the Reserves. It is good to see the younger lads coming through.

Off-field improvements.
Finally a big shout for Phil and the Directors for the big improvements to the facilities and the running of the team. In my time at the club the improvements have been massive. The lads particularly enjoy having a meal at the ground after the game. Its good for team bonding and is a help for the club. The club seems to be making good progress with the team playing better and therefore crowds will improve. The only thing Im not impressed with is that I havent won the raffle in over a year! Come on Jane!

Thanks for your support.
Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us