Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Port v Aberystwyth 27/12/04 (English)

Y Tymor Hyd Yma
Erbyn hyn rydym wedi chwarae hanner ein gmau am y tymor ac wedi ennill 24 pwynt o 17 o gmau. Or deunaw gm a gollwyd y tymor diwethaf, dim ond un gl o wahaniaeth oedd yn nifer fawr or gemau. Y tymor hwn, maer colledion wedi u troi yn gmau cyfartal. Maer gwelliant sylweddol hwn wedi digwydd heb wneud newidiadau ir garfan - heblaw am ychwanegu Owain Roberts. Y tymor yma, gwelwn fod y gynghrair wedi eu rhannu yn dair gydar saith clwb gorau yn agor bwlch o bum pwynt ar y gweddill. Y timau a fyddech yn disgwyl eu gweld ywr mwyafrif yn y grŵp yma. Mae ganddynt chwaraewyr o safon i fynd efou hadnoddau.

Wedyn mae yna grŵp o bum clwb, gan gynnwys Porthmadog, sydd wedi agor bwlch o naw pwynt dros y chwe clwb sydd ar hyn o bryd y cwffio i osgoi disgyn allan or brif adran. Felly, mae codi pwyntiau yn erbyn timau fel Aberystwyth yn holl bwysig. Wrth gwrs, da ni eisoes wedi curo dau glwb or grŵp uchaf, sef Bangor a Chaerfyrddin a mae hyn yn tanlinellur datblygiad sydd wedi bod eleni. Ein prif nd rŵan ydy sicrhau lle yn y Gwpan Cenedlaethol. Gall yr elw sydd ar gael wneud gwahaniaeth mawr i glwb bychan fel Porthmadog.

Yr hyn sydd yn ddiddorol iawn yw sylwi yr effaith fyddai sgorio chwe gl ychwanegol wedi ei gael gan y byddai wedi ein rhoi ymysg y grŵp uchaf o glybiau. Dyna fyddair unig feirniadaeth go iawn y tymor hwn -ein methiant i gymryd mantais or cyfleoedd a grwyd. Felly, byddair adroddiad ganol tymor yn dweud gwelliant amlwg ond angen sgorio fwy o goliau.

Cawlach y Cerdyn Coch
Gair yn fyr am y digwyddiadau yn y Trallwng yr wythnos ddiwethaf. Er fy mod yn gyndyn o feirniadu dyfarnwyr, gwnaeth Mr H. Jones gamgymeriad difrifol wrth yrru Gareth Parry or cae. Cytunodd y Gymdeithas Bl-droed mai achos o gam adnabod ydoedd a throsglwyddwyd y cerdyn coch i Owain Roberts. Yn fy marn i, nid oedd y dacl yn haeddu cerdyn coch. Roedd mainc y Trallwng, ar l y gm yn cytuno ond erbyn hynny roedd yn rhy hwyr. Roedd ond yn deg ir clwb apelio er mwyn cywiror sefyllfa. Er hynny, maen dristwch inni nad ydym yn medru dewis Owain gan ei fod wedi gwneud yn dda iawn ers dod ir tm.

Ar ran CPD Porthmadog, carwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda in cefnogwyr ac edrychwn ymlaen at flwyddyn lewyrchus iawn ir clwb yn 2005. Diolch am eich cefnogaeth.
Port v Aberystwyth 27/12/04

The Season so far
We have now played half our games this season and have gained 24 pts from 17 games. Of the 18 games we lost last season, a substantial number were by the odd goal. We have changed those losses into draws this season. That marked improvement has been achieved with virtually the same squad as last season, apart from Owain Roberts. This season, the league has formed into three separate mini leagues. The top seven clubs have built up a five point lead. Most of the teams in the top group are the ones you would expect to see there as they have quality players to go with the resources.

Then there is a group of five clubs, which includes Porthmadog, in mid-table who have opened a nine point gap on the six teams who are currently in the relegation dog-fight. Picking up points against other mid-table sides, like Aberystwyth, is very important. We have, of course, beaten two of the sides in the top group, namely Bangor and Carmarthen and this underlines our development this season. Our main aim must now be to qualify for the lucrative Premier Cup next season. The money up for grabs could make a massive difference to a small club like Porthmadog.

What is really interesting is that, with six extra goals, we could well be in the top group of clubs. That would be our only real criticism this season, that we have not converted enough of the chances we have created. So our mid-term report would read a marked improvement but need to score a few more.

Red Card Muddle
A brief word about the goings on at Welshpool last week. I am loathe to criticise referees but Mr. H Jones did make a grave error in sending Gareth Parry off. I felt he wanted to send someone from each side off in order to even things out. The FAW have now agreed that it was a case of mistaken identity and the red card has been transferred to Owain Roberts. That card was rather harsh as his tackle, in my view, did not deserve a straight red. The Welshpool bench was in agreement after the game but, by then, it was too late. It was only right that the club appealed to correct the situation. I am saddened however to be unable to play Owain who has done well since coming into the side.

On behalf of Porthmadog FC I wish you all a Happy New Year and lets hope for a prosperous and successful 2005 for the club. Thanks for your continued support.
Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us