Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Tabl / The Table
Trafod / Discussion
Ail Dm / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
| Cei Connah / Connah's Quay (h) | Prestatyn (a) | Bangor (h) | TNS (a) | Bala (a) | Bangor (h) | Bangor (a) |
Gemau Academi / Academy Matches, 07/03/10

Dan / Under 12

Bangor ....1		Porthmadog ....3
Dan / Under 14

Bangor ....2		Porthmadog ....0
Dan / Under 16

Bangor ....1		Porthmadog ....2
		David Copsey 2

Eto bu hon yn gem agos mewn tywydd perffaith ar gaeau hyfryd Treborth 
ac wedi'r buddugoliaeth a pherfformiadau da yn Bala ac yn erbyn 
Bangor yr wythnos cynt roedd hogia Port am adeiladu ar hyn a chael 
buddugoliaeth arall. Cychwynnwyd yr hanner cyntaf gyda chwarae da gan 
Port a nhw oedd y tm debycaf i sgorio yn y cystadlu cynnar. Daeth hyn yn 
wir hefyd gyda David Copsey yn agor y sgorio ar l chwarter awr (gyda'i 
droed dde!) o gic cornel wedi i gwpl o ergydion gael eu rhwystro gan 
amddiffynwyr penderfynol Bangor. Bu'r ddau dim yn eithaf creadigol wedyn 
gyda Llion Jones a Gomer Morgan yn taclo'n gryf a chario'r bel yn dda o 
ganol cae Port a crwyd cwpl o gyfleon da na drowyd yn goliau. O ran 
Bangor bu hwythau'n chwarae pl-droed taclus ond llwyddodd amddiffyn Port 
i'w cadw i ergydion o bell ac roedd Ceri Jones yn y gol yn gallu delio'n 
gyffyrddus gyda hwy. Roedd Ceri yn edrych yn dda eto yn y gol ond ei 
gamgymeriad o, pan adawodd gic wan lithro trwy ei ddwylo, deng munud cyn 
y diwedd a adawodd Bangor yn l i mewn i'r gem ac yr adeg hynny roedd 
hi'n edrych fel ei bod am orffen yn gyfartal. I fod yn deg a hogia Bangor 
nhw chwaraeodd y pl-droed gorau yn yr ail hanner a chael y mwyaf o'r 
meddiant ac efallai y buasai gem gyfartal wedi bod yn haeddiannol. Er hyn 
efallai y gellid dadlau mae Port oedd yn edrych debycaf i sgorio wrth 
iddynt wrth-ymosod yn yr ail hanner ond eto ni fu ychwanegu i'r sgr tan 
i Ceri Jones ollwng y bel i'w gol ychydig cyn y diwedd. Dangosodd Port eu 
penderfyniad wedyn trwy ddal ati i ymosod ac roedd Gomer Morgan yn gwneud 
gwaith da iawn yn y canol gan yrru'n gryf at amddiffyn Bangor a 
defnyddio'r asgell yn effeithiol. Penllanw hyn oedd i David Copsey ganfod 
lle ar ymyl y blwch wedi ymosodiad arall a'r tro yma llwyddodd i droi ei 
amddiffynnwr, a gafodd gem dda yn y cefn i'r tm cartref, a saethu ergyd 
i mewn i'r gol, wedi'r gl-geidwad anffodus gael llaw iddi . Doedd dim 
amser gan Bangor i dalu'r pwyth yn l ac felly aeth hogiau Port adref yn 
hapus a buddugol unwaith eto. Mae'r tm wedi datblygu yn arw wedi'r 
Nadolig ac yn elwa o'r ychwanegiadau diweddar gyda Gomer Morgan, Carwyn 
Jones, Owain Thomas a Ceri Jones yn chwarae yn dda ers iddynt ymuno ar l 
y Nadolig. Gem oddi cartref nesaf yn y Drenewydd gan obeithio am barhad 
o'r datblygiad.

-------------------------------------------------------------------

It was once again a tight affair, in perfect weather conditions on the 
beautiful Treborth fields. Following the good performances in Bala and 
also last weekend against Bangor the Port lads were eager to build on 
these and gain another win. Port started well and in the early exchanges 
they looked the most likely to score. This is what happened with a corner 
leading to David Copseys opening goal (a right footer!) after 15 minutes, 
following a couple of blocks by determined Bangor defenders. Both teams 
created well and Llion Jones and Gomer Morgan tackled hard and carried the 
ball well in midfield for Port creating a couple of chances which were not 
converted into goals. Bangor also showed some neat football but they were 
restricted to shots from distance and keeper Ceri Jones dealt comfortably 
with these. Once again Ceri performed well in goal, but 10 minutes before 
the end it was his error which let Bangor back into the game when he 
allowed a weak shot slip through his hands. The game now looked as though 
it was heading for a draw. Indeed Bangor had played the better football in 
the second period gaining the majority of the possession and probably 
deserved a share of the spoils. Port counter attacks however had looked 
likely to produce a goal, but there were no more goals until the Bangor 
equaliser. Port however showed their determination with Gomer Morgan 
playing well, driving at the Bangor defence and using the wings well. The 
end result of this came with David Copsey finding space on the edge of the 
box and managing to turn a marker, who had played really well. Copsey 
fired into the net after the unfortunate keeper had got his hand to the 
ball. There was no time for a Bangor response and the Port lads ran out 
winners once again. The team has developed considerably since Christmas 
with the recent additions Gomer Morgan, Carwyn Jones, Owain Thomas and 
Ceri Jones showing up well. The next game is away at Newtown and we look 
for a continuation of this development. 
 
Gwyn Ellis

Porthmadog: Ceri Jones, Tomos Williams, Owain Thomas, Carwyn Jones, 
Sion Phillips, Llion Jones, Gomer Morgan, Aron Jones, Aaron Griffiths, 
David Copsey, Seb Bowcott, Huw Quaeck, Tomos Meehan, Alex Lanz, 
Sion Kyle.Gemau Academi / Academy Matches, 28/02/10

Dan / Under 12

Porthmadog ....5	Bangor .... 0
Cai Parry
Sion Bradley (2)
Leo Smith (2)

Mae gemau yn y grwp oed yma yn erbyn ein gwrthwynebwyr o Fangor bob amser yn 
agos ac yn gystadleuol ond y tro yma roedd Porthmadog 3-0 ar y blaen ar l 
dim ond 10 munud.
Daeth y gyntaf wedi 4 munud gyda Cai Parry un ar un yn erbyn golwr Bangor a 
Cai yn ei rolio i gefn y rhwyd. Sion Bradley gafodd yr ail wedi 7 munud yn 
dilyn gwaith da lawr y chwith.. Ond roedd y drydedd yn ergyd wych gan Leo 
Smith o 30 llath dros ben y golwr i gornel uchaf y rhwyd.
Mater o sawl gl fyddai Port yn sgorio oedd hi wedyn ond gwnaeth Bangor 
frwydro gan gadw eu pennau a rhwystro Port. Cafwyd cyfleon ar y ddau ben or 
cae ond 3-0 oedd hin dal ar yr hanner.
Yr un oedd agwedd Bangor ar l y toriad ac roeddent yn anlwcus i beidio 
sgorio. Braidd yn flr oedd y gm ar yr adeg yma a ni ddaeth 4ydd gl Port 
tan 4 munud or diwedd. Wedyn cafwyd ergyd arall gan Leo Smith o du allan 
ir blwch i wneud y sgr yn 4-0. Yn y funud olaf sgoriodd Sion Bradley mewn 
un ar un gydar golwr a oedd hwnnw yn anlwcus i beidio cadwr hanner ergyd 
allan. Rhaid hefyd canmol Owain Williams a gafodd gem dda yn y gl wrth gadw 
llechen ln.

---------------------------------------------------------------------------
 
We have always have close competitive games against our rivals from Bangor 
at this age group, but after 10 minutes of the start Porthmadog were 3-0 up 
and were well in control of the game.
The first came on 4 minutes from Cai Parry a one on one with the Bangor 
keeper and Cai rolled it into the back of the net. The second came from Sion 
Bradley on 7 minutes good work on the left midfield crossed in for a tap in 
by Sion. The third was a wonder strike by Leo Smith who shot from 30 Yards 
out over the keeper into the top corner.
It was a question of how much Porthmadog would score after this but Bangor 
put up a fight a kept their heads up and stopped Porthmadog playing football. 
Chances went begging at both end but the half finished 3-0.
Bangor came out in the second half with the same attitude they finished the 
first and were unlucky not to score, a very scrappy game at this point and 
Porthmadog got the next goal 4 minutes from time, another shot from outside 
the area from Leo Smith similar to his first put Port 4-0 up. Last minute of 
the game Sion Bradley scored his second a one on one with the keeper who was 
unlucky not to keep Sion's miss kick out. 5-0 Port

Chwaraewr y gm / Man of the Match : Leo Smith 
(Special mention goes to Owen Williams in goal who also had a very good game 
to keep a clean sheet)

Port: Owen Williams, Daniel Price, Gwynant Parry, Iwan Richards, Dylan Jones, 
Sion Bradley, James Papernick, Leo Smith, Sion Jones, Cai Parry, Dylan Sweeny. 
Subs : Osian Owen, Mathew Weldon.
Dan / Under 14

Porthmadog ....6	Bangor .... 3		
Tomos Saynor
Steffan Owen
Meilir Williams(3)
Iolo Hughes


Dechreuodd y gm efo Port yn pwyso ar amddiffyn Bangor. Ond ni ddaeth gl tan 
20 munud ar l gwaith da gan Jordan Roberts ar yr asgell dde, cyn iddo groesi 
i flwch cosbi Bangor lle roedd Tomas Saynor yn barod i roi Port ar y blaen 
gydag ergyd isel i gornel gl Bangor. Ond ni fedrodd Port ddal y pwysa ar 
Bangor. Yn wir, maen rhaid rhoi clod i Fangor oherwydd iddynt ail afael yn y 
gm ai throi ei ffordd hwy. Fe ddaethant r gm yn gyfartal ar l 30 munud 
a rhoi braw i Port gan fynd ar y blaen ar y 34 munud, a dyna oedd y sefyllfa 
ar hanner amser efo Port yn colli o ddwy gol i un.
 
Ar l sgwrs a thrafod hanner amser fe ddaeth Port allan am yr ail hanner gydag 
agwedd benderfynol ac roedd Aled Hughes a Tom Mahoney yn meistrolin llwyr yng 
nghanol cae. Pan ddaeth Liam Jones ymlaen ar y dde a Meilir Williams yn y 
llinell flaen, roedd Port yn rheolir gm. Nid oedd rhaid aros yn hir cyn i 
Port ddod r gm yn gyfartal gydag ergyd wych gan Steffan Owen a dyna sut 
arhosodd y sgr am gyfnod. Ond fe aeth Port ar y blaen gyda gl gan Meilir 
Williams ar l cyd chwarae da efo Liam Jones. Erbyn hyn roedd Port yn ymosod yn 
drwm ar gl Bangor, ac enillwyd cic rhydd ar y dde. Cymerodd Tomos Meical Owen 
gic o safon uchel a gyrhaeddodd Iolo Hughes a lwyddodd i sgorio gl arall i 
Port gyda pheniad cryf. Nid oedd hogia Port wedi darfod oherwydd fe sgoriodd 
Meilir Williams ddwy gl arall i gwblhau ei hatric, a dyna sut ddiweddodd yr 
ornest gyda Port yn fuddugol o 6 - 3.
 
Rwyf eisiau rhoi clod mawr ir bechgyn am allu troir gem yn l i ffafriaeth 
Port o fod yn colli o ddwy gol i un; maent yn brysur yn dangos eu bod yn 
garfan glos ac effeithiol. Da iawn chi bois.

O.N. Gobeithio bydd ein cefnwr chwith Owain Paramore ddim allan rhy hir oherwydd 
ei anaf.

--------------------------------------------------------------------------

 
The game started with Port putting pressure on the Bangor defence. But we had to 
wait until the 20th minute for the goal after good work by Jordan Roberts on the 
right wing, before crossing into the Bangor penalty area where Tomas Saynor was 
ready to pounce and give Port the lead with a low drive into the corner of the 
Bangor net. Indeed, we have to give credit to Bangor who managed to come back 
into the match and turn it in their favour. They levelled things after 30 minutes 
and gave Port a fright when they took the lead on 34 minutes, and thats how 
things stood at half time with Port trailing by two goals to one.
 
After a chat and a discussion at half time, Port came out for the second half with 
a determined attitude with Aled Hughes and Tom Mahoney in charge of mid-field. 
When Liam Jones came to the field on the right and Meilir Williams joined the 
front line, Port were in control of the match. We didnt have to wait long before 
Port levelled things with an excellent strike by Steffan Owen and thats how 
things remained for a while. But Port took the lead with a goal by Meilir Williams 
after good interplay with Liam Jones. Bangors goal was now under siege, and Port 
managed to win a free kick on the right. Tomos Meical Owen took a high quality 
free kick that reached Iolo Hughes who managed to net another goal for Port with 
a strong header. The Port lads werent done yet with Meilir Williams bagging a 
further two goals to complete his hat-rick, and thats how the battle ended with 
Port the victors by 6 - 3.

I would like to give praise to the lads for managing to turn the match back into 
their favour after trailing by two goals to one; they are busy showing they are 
a close-knit and effective squad. Well done boys.

Port: David Lawson, Carwyn Eckley, Owain Paramore, Nathan Williams, Iolo Hughes,
Jordan Roberts, Aled Hughes, Tom Mahoney, Liam Murphy, Tomos Saymor, 
Tomos Meical Owen, Steffan Owen, Harry Griffiths, Liam Jones, Llion Owen,
Gethin Roberts

Adroddiad: Chris Jones
Dan / Under 16

Porthmadog ....3	Bangor .... 1
David Copsey (2)
Tomos Meehan		


Cafwyd gem dda o bl-droed go iawn gan ddau dim o chwaraewyr addawol, cystadleuol 
ond teg iawn ar gae Clwb Chwaraeon Madog gyda'r tm cartref yn dod allan yn 
fuddugol yn y diwedd. Ond roedd y canlyniad yn un a allai fod wedi mynd unrhyw 
ffordd hyd at y diwedd un. Gyda anafiadau yn golygu newidiadau yn y cefn unwaith 
eto i'r Port Bangor a aeth ar y blaen wedi 3 munud. Llwyddwyd i ennill pl yn yr 
awyr gan un o flaenwyr Bangor ac yna'r ail-bel wedyn gan ei bartner cyn iddo 
daro'r bel yn gelfydd dros gol-geidwad Port, Ceri Jones, wrth iddo ddod at ymyl y 
blwch. Er hyn ceisiodd Port chwarae eu pl-droed gan gadw'r bel ar lawr a cheisio 
cael Aaron Roberts-Evans, a oedd yn weithgar trwy'r gem, yn rhydd i lawr y dde a 
chael y bel i draed y blaenwyr peryglus David Copsey ac Aaron Griffiths. Ond am yr 
hanner awr cyntaf Bangor oedd yn cadw'r bel orau gan ddangos patrwm chwarae taclus 
iawn er iddynt fethu a manteisio ar eu cyd-chwarae gan wastraffu ambell gyfle a 
methu a churo Ceri Jones a oedd yn edrych yn dda yn y gol i Port. Trodd y llanw o 
blaid Port ychydig cyn yr hanner pan sgoriodd David Copsey yn dilyn gwaith da gan 
Aaron Griffiths ar y chwith. Wedi'r toriad fel yna y datblygodd yr ail hanner 
hefyd gyda Port yn llwyddo i roi llai o le i ganolwyr Bangor a thrwy hynny cadw'r 
bel a chreu cyfleon ei hunain. Gyda'r canlyniad yn dal yn agored a'r gem yn prysur 
ddod i'w therfyn cafwyd un moment o sgil arbennig i droi'r gem ffordd y Port. Gyda 
llai na 10 munud yn weddill doedd gan Bangor ddim ateb na ffordd yn l i'r gem 
wedyn. Dyfarnwyd cic rydd i Port tua 30 llath o'r gol ac heb i neb, gan gynnwys 
gol-geidwad Bangor, symud tarodd David Copsey mellten gyda'i droed chwith yn syth 
i gornel uchaf eu gol. Gol wych a fuasai'n ddigon da i ennill unrhyw gem ar unrhyw 
lwyfan. Gyda Bangor yn pwyso am gol i unioni'r sgr llwyddodd Tomos Meehan i 
ychwanegu gol arall wedi cic gornel gan Seb Bowcott ac er, efallai, bod 3 - 1 
ychydig yn annheg ar chwarae effeithiol hogiau Bangor efallai y buasen nhw hyd yn 
oed yn cyfaddef bod gol David Copsey yn werth 2!

------------------------------------------------------------------------------

This was an excellent game of football, played at Clwb Chwaraeon, between two 
promising, competitive and fair teams. The home team came out on top but the result 
could have gone either way. Injuries meant changes for Port at the back and it was 
Bangor who went ahead after only three minutes. After winning the ball in the air 
Bangor also won the second ball which resulted in a clever lob over Port keeper 
Ceri Jones from the edge of the box. Despite this set back Port played some good 
football keeping the ball on the ground and trying to release the hard-working Aaron 
Roberts-Evans down the right to feed dangerous strikers David Copsey and Aaron 
Griffiths. But for the first half hour it was Bangor who kept the ball the better 
and created a number of chances which were either wasted or kept out by Ceri Jones 
having a good game in goal. The tide turned Ports way just before the interval when 
David Copsey found the net after good work by Aaron Griffiths down the left.
The second half continued in the same way with Port now keeping the ball well and 
creating chances. But with the result still open and time running out there was a 
moment of outstanding skill which left Bangor with no way back. Port were awarded a 
free kick 30 yards out and before anyone, including the Bangor keeper, had time to 
move David Copsey thundered a left foot exocet into the top corner of the net. This 
was a super goal worthy of winning any game at any level. With Bangor trying to get 
back on level terms Tomos Meehan added Ports third following Seb Bowcotts corner. 
A 3-1 margin in favour of Port was probably unfair on a Bangor team who played some 
effective football but even they would have to concede that David Copseys goal was 
worth two! 
 
Gwyn Ellis

Porthmadog: Ceri Jones, Aron Jones, Owain Thomas, Carwyn Jones, Sion Phillips, 
Llion Jones, Gomer Morgan, Aaron Roberts-Evans, Aaron Griffiths, David Copsey, 
Seb Bowcott, Huw Quaeck, Tomos Meehan, Alex LanzGemau Academi / Academy Matches, 06/02/10

Dan / Under 12

Bala .... 0		Porthmadog ....4
		Cai Parry (2)
		Leo Smith
		Ben Robinson

Hon oedd ein gm gyntaf yn 2010 ac un roedd yr hogiau wedi edrych ymlaen
ati ers ir rhestr gemau gael ei chyhoeddi ar ddechraur tymor. Gan fod 
llawer o chwaraewyr yn chwarae iw clybiau gyda rhai o hogiau Bala roeddent 
am sicrhau yr hawliau brolio am yr wythnos i ddod. 

Ar y cychwyn nid oedd yr un or ddau dm yn rheoli, gydar bl yn cael ei 
chicio o un ochr or cae ir llall. Mewn amser dechreuodd Port rheolir gm 
gan ennill mwy a mwy o feddiant a chanfod bylchau yn amddiffyn y Bala oedd 
yn gadael i flaenwyr Port rhedeg tu l i amddiffyn Bala. Ond rhwystrwyd 
Port, ar fwy nag un achlysur, gan George Richards, golwr Bala, a oedd allan 
mor sydyn. Yn y blaen i Bala roedd cryfder Daniel Evans yn achosi peth 
trafferth i amddiffyn Port.
Ar l 20 munud aeth Port ar y blaen pan wnaeth Leo Smith ganfod Cai Parry 
gyda pl dda a Cai yn saethu i gornel chwith y rhwyd.
Cyn pen dim roedd Port ddwy ar y blaen gyda symudiad tebyg ir cyntaf gyda 
Cai Parry yn derbyn pl o ganol y cae ac yn mynd ymlaen i sgorio. 2-0 ar yr
hanner.
Port oedd yn rheoli yn yr ail hanner. Sgoriodd Leo Smith, ar l 46 munud, 
gyda ergyd dda o 25 llath a bellach roedd y gm tu hwnt ir Bala.
Ben Robinson, yn ei gm gyntaf, sgoriodd y 4ydd gl. Yn agos ir diwedd 
aeth yr amddiffynnwr ymlaen ar gyfer cic gornel a phan groesodd Dylan 
Sweeney disgynnodd y bl i Ben a rhwydodd, i roi buddugoliaeth o 4-0 dros 
ein cymdogion.

-----------------------------------------------------------------------
 
Our first game in 2010 and the one that all the boys looked forward to 
since the fixtures were announced at the start of the season. Many players 
play their club football with some of the Bala players, so they were 
playing for the bragging rights for the week ahead.
At the start neither team took control with the ball being booted from one 
side of the field to the other. Eventually the Port midfield started to
take control of the game and gain more and more possession and finding 
gaps in their defence enabling Port two front men to run behind the Bala 
defence, but George Richards in the Bala goal was quick off his line on 
more than one occasion to deny Port. Meanwhile Bala front man Daniel 
Evans's strength was causing the Porthmadog defence some trouble on the 
break.
It took Port 20 minutes to break the deadlock and Cai Parry was put 
through by a nice pass from Leo Smith, and finished beautifully in the 
bottom left hand corner.
Not long after Porthmadog went 2 two nil up with a similar play as the 
first, a pass from midfield allowed Cai Parry to shoot home for his and 
Ports second. 2-0 half time.
Porthmadog were well in control of the game and the second half was all 
Porthmadog. Leo Smith scored for Port on 46 minutes with an excellent 
strike from all of 25 yards and put the game beyond Bala. 
The fourth and final goal came from debutant Ben Robinson. The defender 
went up for a corner in the last five minutes, the ball crossed by Dylan 
Sweeny fell to Robinson and he slotted home to complete a very welcome 
4-0 win over our local rivals.
 
Chwaraewr y gm / Man of the Match : Leo Smith
 
Team : Owen Williams, Daniel Price, Dylan Jones, Gwynant Parry, Sion 
Jones, Dylan Sweeny, Leo Smith, James Papyrnik, Cai Parry, Joe Holt, 
Sion Bradley. Subs: Osian Owen, Ben Robinson, Iwan Richards.

Gareth Piercey.
Dan / Under 14

Bala .... 0		Porthmadog ....5
		Iolo Hughes
		Jordan Roberts
		Meilir Williams
		Tomos Saynor (2)

Ar l y siomedigaeth ddydd Sul diwethaf (Rhyl gartref) fe oedd y 
garfan ar bigau eisiau gm a phawb mewn hwylia da ar y bws ar ein 
ffordd i Bala , 
Dechreuodd y gm gyda Port yn pwyso ac yn wir mi wnaethon ni daro'r 
postyn dair gwaith cyn i Iolo Hughes ddod i fyny or cefn i benio cic 
rydd Nathan Williams i gl y Bala ac dyna oedd y sgr ar hanner 
amser.
Ond yn yr ail hanner fe ddaeth hogia Port allan gydar agwedd ar 
bl-droed yr ydym wedi dod i ddisgwyl ganddynt ac yn wir i chwi fe 
drawodd Jordan Roberts ergyd o ongl dyn i rhoi Port dwy ar y blaen, a 
chyn hir fe gafodd Meilir Williams ei gl iw gwneud hin dair i ddim 
i ni. Wedyn ddaeth Tomos Saynor ymlaen a sgorio dwy gol i rhoi Port 
mewn sefyllfa gyffyrddus ar bump gl i ddim a dyna sut y gorffennodd 
yr ornest gyda Port yn fuddugol mewn gm lle ddefnyddiwyd ein tri 
gl-geidwad sef Gethin Roberts, Dafydd Jones a David Lawson. Fe 
gafodd Owain Parramore gm gyntaf dda i'r tm, roedd Tom Mahony ac 
Aled Hughes yn meistroli yn ganol cae a chreodd Steff a Tomos Owen 
broblemau ir Bala ar ei esgyll. Hefyd cafodd Carwyn Eckly gm 
gadarn yn y cefn - yn wir fe gafodd pawb gemau da iawn - da iawn 
hogia, Chris.

-----------------------------------------------------------------

After the disappointment of last Sunday (Rhyl at home) the squad was 
itching for another game and everyone was in good spirit on the bus 
down to Bala, 
The match started with Port enjoying some good pressure and we hit 
the post on three occasions before Iolo Hughes came up from the back 
to head home Nathan Williams free kick into the Bala net and thats 
how things stood at the interval.
But the Port lads came out in the second half and showed the 
attitude and the football weve come to expect, and it was no 
surprise when Jordan Roberts extended Ports lead with a shot from 
the tightest of angles, and before long Meilir Williams notched up a 
goal to make it three-nil to us. Tomos Saynor then came on to score 
two goals to put Port in a comfortable position with a five-nil lead 
and thats how it ended, with Port victorious in a game where all 
three of our keepers; Gethin Roberts, Dafydd Jones and David Lawson 
were called into action. Owain Parramore had a good debut for the 
team, Tom Mahony and Aled Hughes bossed things in mid-field and 
Steff and Tomos Owen created problems for Bala down the wings. Carwyn 
Eckly also put in a solid performance at the back indeed all the 
lads put in good performances well done lads, Chris.

Porthmadog: Gethin Roberts, Carwyn Eckly, Nathan Williams, Iolo Hughes, 
Owain Parramore, Tomos Owen, Tom Mahony, Aled Hughes, Steffan Owen, 
Meilir Williams, Tomos Saynor, Dafydd Jones, David Lawson, Guto Roberts, 
Liam Murphy, Harri Griffith, Llion Owen, Jordan Roberts.
Dan / Under 16

Bala .... 1		Porthmadog ....0

Dymar gm gyntaf ir tm dan 16 chwarae ers cychwyn mis Tachwedd ac 
roedd yr hyfforddwyr ar chwaraewyr yn barod iawn am gm gydar garfan 
nawr yn wahanol ir tro diwethaf y cafwyd gm gyda 5 chwaraewr newydd 
wedi ymuno. Gan fod gl-geidwad a cwpl o amddiffynwyr newydd gennym 
cymerodd y cefnwyr ychydig bach o amser i ffeindioi traed ac roedd 
chwarae hir, uniongyrchol y tm cartref yn peri ychydig o anawsterau 
ir hogiau yn y cefn. Roedd cwpl o ymosodwyr tal a chyflym gan y Bala 
ac aethant ar y blaen wedi rhyw ddeng munud wedi iddynt geisio dal Port 
gyda pl hir arall dros yr amddiffyn na chafwyd ei chlirion iawn. Wedi 
hyn daeth hogiau Port i mewn ir gem yn well gan ffeindio eu dynion a 
cheisio chwarae pl-droed ar gae mawr ond eto trwm. 
Yn yr ail hanner roedd yr hogiau wedi dod i gydweithion dda a nhw oedd 
y tm gorau yn braf gan sgorio unwaith ond ir dyfarnwr ifanc weld 
trosedd yn rhywle. Cafwyd cwpl o gyfleon eraill yn ystod yr hanner a 
methodd Aaron Griffiths sgorio o rhyw chwe llath trwy daror bel i 
wyneb amddiffynnwr cartref nad oedd yn gwybod dim am y peth. Canlyniad 
anffodus ond perfformiad da, a dyna syn bwysig yn y safon yma, gydar 
hogiau newydd yn gwneud eu rhan yn dda iawn a David Copsey, a sgoriodd 
y gl fuddugol i Blaenau yn erbyn Bermo yng Nghynghrair Undebol Arfordir
y Gogledd y diwrnod cynt, yn beryglus bob amser roedd yn ymosod. 
Edrychodd Ceri Jones yn gyffyrddus yn y gl hefyd a phawb yn chwarae eu 
rhan a gweithion galed, gan gynnwys eilyddion megis Sion Kyle a 
edrychodd yn beryglus iawn wedi iddo ddod ir cae.

---------------------------------------------------

This was the first U-16s game since the beginning of November and the 
coaches and players  were looking forward to it. There was a much 
changed squad with five new players having joined. As the goalkeeper 
and a couple of defenders were new it took them a little time to find 
their feet and the long direct balls played by the home team caused 
problems at the back for our lads. Their tall speedy attackers took 
advantage and after 10 minutes they went ahead resulting from a long 
ball which the Port defence failed to clear. But after this Port 
started to find each other and attempted to play a passing game on a 
big heavy pitch.
In the second half the lads started to combine well and they were 
easily the better team. They found the net only to have it disallowed 
by the young referee. There were a couple of other opportunities during 
the second period with Aaron Griffiths effort inadvertently striking a 
defender in the face from six yards. A disappointing result but more 
importantly at this level a good performance. Several of the newcomers 
showed up well and David Copsey, who had scored the winning goal for 
Blaenau against Barmouth the previous day, looked dangerous every time 
he went on the attack. Ceri Jones looked very comfortable in goal and 
all who played worked hard and played their part. Sub Sin Kyle in 
particular was a danger when he came on.

Porthmadog: Ceri Jones, Tomos Williams, Jed Lloyd, Carwyn Jones, 
Sion Phillips, Llion Jones, Gomer Morgan, Aron Jones, Aaron Griffiths, 
David Copsey, Huw Quaeck, Tomos Meehan, Alex Lanz, Sion Kyle, Seb Bowcott.

Gwyn Ellis

Gemau Academi / Academy Matches, 03/12/09

Dan / Under 12:

TNS .... 1		Porthmadog .... 9
		Cai Parry (3)
		Joe Holt (2)
		Leo Smith  
		Dylan Jones
		Dylan Sweeny
		Sion Bradley

 Roeddem yn disgwyl gm anodd yn TNS ond nid felly oedd hi. Cafodd 
yr hogiau brofiad o gyfleusterau rhagorol yr ystafelloedd newid yn 
y Venue ond wedyn bun rhaid chwarae ar gae ysgol dwy filltir i 
ffwrdd a hwnnw yn gae trwm iawn -nid yn ddelfrydol ar gyfer 
pl-droed da ond dynan union a gafwyd.
Dechreuodd Port yn gryf a dyna sut y bu drwyr gm. Roedd Sion Bradley 
a Joe Holt yn cyfunon dda lawr y dde ac yn achosi trafferthion di-rif 
i amddiffyn TNS. Ond or chwith ddaeth y gl gyntaf gyda Dylan Sweeney 
yn tynnur bl yn l i Joe Holt a sgoriodd o 12 llath. Er na arweiniodd 
hyn at llif o goliau sgoriodd Leo Smith a Cai Parry gl yr un cyn yr 
hanner i wneud y sgr yn 3-0.
Cododd Port eu gm ar ddechraur ail hanner gan sgorio ddwywaith yn y 5 
munud cyntaf diolch i Joe Holt a Cai Parry ar l symudiadau gwych. Ar l 
40 munud sgoriodd TNS gyda chic or smotyn ond o hynny ymlaen nid oedd 
fawr o beryg i Port adael gl arall i fewn.
Cwblhaodd Cai Parry ei hat tric, gan guror trap camsefyll cyn rhoir 
bl yn y rhwyd. Yn dilyn gwaith da lawr y chwith sgoriodd Dylan Sweeney 
a Dylan Jones gl yr un a gyda eiliadau yn unig ar l gorffennwyd y gm 
mewn steil gyda gl o 25 llathen gan Sion Bradley.
Canmolwyd perfformiad hogiau Port yn fawr gan hyfforddwyr TNS ar 
Dyfarnwr.

------------------------------------------------------------

We went to TNS expecting a tough match but that wasn't the case. The 
lads got to experience the excellent facilities of the changing rooms at 
"The Venue" but unfortunately had to play a couple o miles away on a 
school field which was very heavy to say the least, not the perfect 
pitch to play good football but that's exactly what Port did.
Porthmadog started off with the stronger side and it never really 
changed all game. Sion Bradley and Joe Holt were linking up well on the 
right and it caused the TNS defence all kinds of trouble. But the first 
goal came from the left, Dylan Sweeny pulled a cross back to Joe Holt on 
the penalty spot to shoot home. This did not quite open the floodgates 
but Leo Smith and Cai Parry both scored before half time to put 
Porthmadog 3-0 up.
Second half started with Porthmadog upping the pace, within the first 
5 minutes Porthmadog had scored twice through Cai Parry and Joe Holt 
with some lovely passing moves. TNS got a goal back from the penalty 
spot after 40 minutes but from then on Porthmadog never looked like 
conceding again. 
Cai Parry completed his hat-trick after beating the offside trap 
and comfortably slotting home past the TNS keeper.
Dylan Sweeny and Dylan Jones linked up well on the left side and 
both were rewarded with a goal apiece.
With seconds on the clock Sion Bradley finished the game off in 
style with a great strike from 25 Yards giving the keeper no chance.
 
TNS coaching staff and Referee were full of praise for the 
Porthmadog lads after their performance.
 
Chwaraewr y gm / Man of the Match : Sion Bradley
 
Porthmadog: Owen Williams, Daniel Price, Osian Owen, Mathew Weldon, 
Gwynant Parry, Sion Jones, Sion Bradley, Leo Smith, Cai Parry, 
Joe Holt, Dylan Sweeny, Subs:- James Paprnick, Dylan Jones

Gareth Piercey.Dan / Under 14:

TNS .... 1		Porthmadog .... 5
		Ian Darwood
		Iolo Hughes
		Tomos Saynor (2)
		Meilir Williams


Maen rhaid i mi ddiolch am anrheg Nadolig buan a gefais gan y hogiau 
sef perfformiad o safon uchel a phl-droed gwerth ei weld. Fe 
ddechreuodd y gm gyda Port yn mynd ar y blaen gyda Ian Darwood yn 
sgorio gl ardderchog o tua ugain llath gydai ergyd wych i gornel gl 
T.N.S yn rhoi dim cyfle i gl-geidwad T.N.S. Ond cawsom sioc oherwydd 
i T.N.S gael cic gosb i ddod r gm yn gyfartal. Mynd ar y blaen 
unwaith eto wnaeth Port gan i Iolo Hughes ddod i fyny or cefn a phenio 
i'r gol o gic gornel wych gan Liam Jones ac doedd ddim dal ar y hogiau 
wedyn oherwydd fe sgoriodd Tomos Saynor ddwy gl dda a Meilir Williams yn 
cael y gl arall. Roedd Tom Mahony a Liam Jones yn rheoli yng nghanol cae 
ac ein asgellwyr Steffan Owen ar y chwith ac Ian Darwood ar y dde yn creu 
problemau iw gwrthwynebwyr a gydag Aled Hughes, Iolo a Harri Griffith fel 
cefnwr de a Liam Murphy yn chwarae fel cefnwr chwith yn rheoli yn y 
amddiffyn heb anghofio David Lawson yn y gl, cafodd T.N.S ddim hwyl yn 
ymosod ar ein gl. Ond roedd ein ymosodwyr nin creu difrod bob tro roedd 
ganddynt feddiant or bl ym mlwch cosbi T.N.S. Hefyd fe gafodd Jac Jones, 
Llion Owen a Guto Roberts gemau da pan ddaethent ymlaen. Rydan nin edrych 
ymlaen am hanner nesaf tymor nawr. Diolch hogia am eich hymdrech yn hanner 
cyntaf y tymor ac am yr anrheg Dolig buan.

-------------------------------------------------------------

I must thank the lads for the early Christmas present they gave me a 
high quality performance and football that was a pleasure to watch. The 
match started with Port taking the lead through Ian Darwood who scored a 
brilliant goal from around twenty yards with a superb strike into the top 
corner, leaving the T.N.S keeper with no chance. However we were dealt a 
shock when T.N.S. scored from a free kick for the equalizer. Port however 
regained the lead with Iolo Hughes coming up from the back to head home a 
superb corner by Liam Jones and there was no holding back on the lads from 
then on with Tomos Saynor notching up two good goals and Meilir Williams 
getting the other. Tom Mahony and Liam Jones were in control of mid-field 
and our wingers Steffan Owen on the left and Ian Darwood on the right 
created numerous problems for their opponents and with Aled Hughes, Iolo 
and Harri Griffith at right back and Liam Murphy at left back controlling 
things in defence, without forgetting David Lawson in goal, T.N.S had no 
joy in their attacks on our goal. However our attackers caused damage every 
time they were in possession in the T.N.S penalty area. Jac Jones, Llion 
Owen and Guto Roberts also put in good performances when they came on. We 
now look forward for the second half of the season. Thanks lads for your 
efforts in the first half of the season and for the early Christmas present. 

Porthmadog: David Lawson, Harri Griffith, Liam Murphy, Iolo Hughes, 
Aled Hughes, Liam Jones, Ian Darwood, Tom Mahony, Tomos Saynor, 
Meilir Williams, Steffan Owen, Llion Owen, Guto Roberts, Jac Jones.

Chris Jones.


Gemau Academi / Academy Matches, 08/11/09

Dan / Under 12:

Porthmadog ... 3	Bangor ... 1


Dan / Under 14:

Porthmadog ... 2	Bangor ... 1
Meilir Jones
Aled Hughes

Cyn dechrau fy adroddiad fe hoffwn ddiolch o galon i Eddie, Iolo a 
Berrnie am eu gwaith caled gyda'r brwshys ar ffyrch er mwyn cael 
y cae yn barod i chwarae arno - diolch bois!
Fe ddechreuodd y gm gyda Bangor yn rheoli, ond mae angen rhoi 
clod i gl-geidwad Port David Lawson gan iddo wneud amryw arbediad 
campus i gadw y sgr i lawr i un gl i ddim i Bangor ar hanner 
amser, ac am waith caled yr hogiau i gyd pan oeddent dan bwysau.
Ddechreuodd yr ail hanner gyda hogiau Port yn ail afael yn y gm 
ac yn pwyso ar amddiffyn Bangor ac fe gawsom ein haeddiant pan 
wnaeth Tomos Owen groesi or asgell dde i'r blwch cosbi lle oedd 
Tomos Saynor yno i reolir bl ai phasio ymlaen i Meilir Jones i 
ergydio i mewn ir rhwyd i unionir y sgr. Erbyn hyn roedd hogiau 
Port wedi troir gem i'w ffordd nhw ac yn wir roedd Tom Mahony a 
Liam Jones yn rheoli canol cae. Fe ddaeth ail gl Port ar l gwaith 
da gan Jac Jones a Meilir i lawr yr asgell chwith y tro hwn, a phan 
ddaeth croesiad gan Meilir fe wnaeth Aled Hughes daro ergyd bwerus 
ar y foli i adael gl-geidwad Bangor heb unrhyw obaith i arbed a 
rhoi Port ar y blaen a dyna sut a wnaeth y gm orffen gyda Port yn 
fuddugol.
Fe gafodd y garfan sialens gadarn iawn yn y gm hon ond fe 
ddangoswyd cymeriad a chalon gan y bois a fe gawsant ei haeddiant. 
Da iawn chi hogiau.

----------------------------------

Before I start my report, I would like to thank Eddie, Iolo and 
Bernie for their hard work with their brushes and forks to make the 
pitch playable thanks lads!
The match started with Bangor in control, but praise must be given 
to Ports keeper David Lawson who made a number of excellent saves 
to keep the score down to a goal to nil to Bangor on the half, and 
for the hard work of all the lads when under pressure.
The second half started with Port re-gaining control of the match, 
putting pressure on the Bangor defence and were rewarded for this 
when Tomos Owen crossed in from the right wing where Tomos Saynor 
controlled the ball before passing to Meilir Jones who fired home 
for the equaliser. By now, the Port lads had turned the match back 
in their favour and Tom Mahony and Liam Jones were indeed 
controlling mid-field. Ports second came after some good work by 
Jac Jones and Meilir down the left this time, and when Meilirs 
cross came in, Aled Hughes struck a powerful shot on the volley to 
leave the Bangor keeper with no chance, giving Port the lead, and 
thats how it finished, with Port victorious.
This was a very stern test for the squad but the boys showed a great 
deal of character and heart, to secure a deserved win. Well done lads.

Port: David Lawson, Carwyn Eckly, Tomos Saynor, Nathan Williams, Iolo 
Hughes, Tom Mahony, Liam Jones, Adam Davies, Liam Murphy, Aled Hughes, 
Tomos Owen, Harri Griffith, Guto Roberts, Dafydd Jones, Ian Darwood, 
Llion Owen, Jac Jones, Meilir Jones.

Chris Jones


Dan / Under 16

Porthmadog ... 1	Bangor ... 6Gemau Cynghrair / League Matches, 18/10/09:

Dan / Under 12:

Prestatyn ... 0		Porthmadog ... 12
			Cai Parry 4
			Daniel Evans 3
			Aled Jones 2
			Joe Holt 2
			Osian OwenDan / Under 14:

Prestatyn ... 0		Porthmadog ... 5
			Liam Murphy (2)
			Harri Griffiths
			Aled Hughes
			Adam Davies

Man of the match: Aled Hughes.

We had to adjust to a late kick off time after confusion about the venue 
but credit to the players for keeping their concentration and straight 
from the kick off tool control of the match with Aled Hughes and Nathan 
Williams forming a very strong partnership at centre back and in front of 
them Carwyn Eckly and Tomos Meical Owen dominating our midfield and up 
front Tomos Saynor and Liam Murphy giving us a very solid spine in the 
team. The pressure soon paid with Liam Murphy scoring after collecting a 
pass from Ian Darwood from the left to give us the lead on 15 minutes. 
Then Liam scored our second on 23 minutes from a cross this time from 
Adam Davies was the first to react on 30 minutes from a free kick by Llion 
Owen to score at the far post giving Port a 3-0 lead at the break. The 
second half started with the Port players still on top and on 50 minutes 
Aled Hughes controlled the ball on the edge of the box and went on the run 
past three Prestatyn players and unleashed a powerful shot from 20 yards 
into the top corner of the Prestatyn goal with their keeper well beaten. 
Harri Griffith scored our fifth and final goal with a good strike from a 
corner from Steffan Owen.
The players showed a high level of concentration and work and they got 
their reward in a convincing win which they fully deserved. We also hope 
as a squad that Gethin Roberts makes a speedy recovery after breaking his 
finger in training.

Chris JonesDan / Under 16:

Prestatyn ... 2		Porthmadog ... 5
			David Copsey (2)
			Llion Jones
			Tomos Meeham
			Sin Kyle


Gemau Cynghrair / League Matches, 11/10/09:

Dan / Under 12:

Porthmadog ... 0		Cei Connah / Connah's Quay ... 1


Dan / Under 14:

Porthmadog ... 2		Cei Connah / Connah's Quay ... 1
Iolo Hughes
Meilir Jones

Man of the match: Tomos Meical Owen.

Our first game as a squad against a strong physical Quay team and it was 
Connahs Quay who took the lead after good play down their left and their 
striker beating our keeper David Lawson with a clinical strike which 
David had no chance with. Slowly the Port boys took control of the game 
and Iolo Hughes came up for a corner two minutes from half-time to score 
with a powerful and unstoppable header. After the break it was the 
Porthmadog players who controlled the game with Liam Jones and Tomos 
Meical Owen controlling the midfield and providing the platform for the 
team to drive on and on 50 minutes Port had a corner and after a good 
delivery from Adam Davies, Nathan Williams challenged for the ball and 
headed towards goal and their keeper parried the ball which fell loose 
in the 6 yard box: Meilir Jones was the first to respond and volleyed the 
ball into the Connahs Quay net to give Porthmadog the victory with a 2-1 
score.
This was an excellent start to our season and I must give credit to the 
players for standing up to the challenge of a strong physical team and 
also for playing attractive football at times.

Chris Jones.


Dan / Under 16:

Porthmadog ... 0		Cei Connah / Connah's Quay ... 6Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us