Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Torfeydd San Steffan / Boxing Day Crowds

Gm / Game Torf / Crowd
Hwlffordd / Haverfordwest v Caerfyrddin / Carmarthen 1012
Caernarfon v Bangor 998
Y Drenewydd / Newtown v Caersws 915
Port Talbot v Afan Lido 840
Rhyl v Cei Conna / Connah's Quay 605
TNS v Trallwng / Welshpool 508
Porthmadog v Aberystwyth 303
NEWI Cefn Druids v Airbus UK 202

Saesneg / English.

Roedd y gefnogaeth i gmau cyntaf yr Wŷl yn galonogol tu hwnt. Profodd y Llun ar l y Nadolig yn ddyddiad delfrydol i gmau Uwch Gynghrair Cymru gan nad oedd cystadleuaeth oddi wrth gmau yn Lloegr. Nid oedd yna bl droed lleol chwaith. Mae fellyn dangos fod yna ddigon o ddiddordeb yn y Gynghrair i ddenu torfeydd da pan nad oes cystadleuaeth oddi wrth pl droed ar y teledu. Arweiniodd presenoldeb y torfeydd yma at ail-agor y drafodaeth ynglŷn phl droed yn yr haf. Awgrymodd rhai hyd yn oed y posibilrwydd o chwarae gmau ar nos Iau, noson pan nad oes lawer o bl droed ar Sky. Beth bynnag ywch barn, maen amlwg y bydd yn rhaid rhoi mwy o ystyriaeth i drefnu gmau ar adegau pan fydd dilynwyr y gm yn awyddus ac yn gallu dod i weld y gmau.

Siomedig ydy safle Port yn nesaf i waelod y tabl hwn o dorfeydd a rhaid cyfaddef fod y gefnogaeth ar y Traeth wedi bod yn llai nag y mae perfformiadau ardderchog y tm yn eu haeddu a hefyd o sylweddoli y gwelliannau sylweddol sydd wedi eu gwneud i safler Traeth. Wrth gwrs, os cymherir y gm yn erbyn Aberystwyth gyda rhai or gmau eraill ar y dydd, rhaid cyfaddef, er ei bod yn gm ddeniadol, nid ywn gm ddarbi draddodiadol. Efallai hefyd fod y niferoedd wedi dioddef oherwydd y gystadleuaeth oddi wrth gm Caernarfon a Bangor sydd yn gm ddarbi gyda dipyn o draddodiad. Mae gm rhwng Port ac Aberystwyth yn cynnig un nodwedd arbennig sef y gm gynghrair r nifer mwyaf o siaradwyr Cymraeg yn ymddangos. Sylw diddorol gan un o gefnogwyr Aberystwyth ynglŷn mainc Port oedd ei bod hin braf clywed sylwadau yn cael eu gweiddi or fainc yn Gymraeg!English

These were extremely heartening attendance figures for the first leg of the holiday derbies. The Monday after Christmas proved to be an ideal date for Welsh Premier games as there were no English Premiership or Championship games as competition. Neither was there any other local football being played. It does however show that there is sufficient interest in the Welsh Premier to draw in good crowds as long as the games are played on a date when there is no competition from televised football. This has led to a re-opening of the discussion on the feasibility of summer football. Playing games on a Thursday has even been suggested -as there is less football on Sky on that particular evening. It is clear however that consideration must be given to arranging matches on dates when football supporters are ready and willing to attend.

It is sad to see Port next to bottom in the attendance table and it must be admitted that crowds at the Traeth have been smaller than they should be when one considers the excellent performances of the team and the improvements made at the ground. However, if we compare this game with other fixtures, it has to be said that Port v Aberystwyth, though an attractive fixture, is not a traditional derby game. The gate also probably suffered from competition from the Caernarfon v Bangor game which is a genuine local derby with a long tradition of bitter rivalry. The Port v Aberystwyth fixture does however have the added interest of being the match with the greatest number of Welsh-speaking players on view. One Aberystwyth supporter was heard to remark, with reference to the Port bench, that it was good to hear a bench shouting their comments in Welsh.
Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us