Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Port v Llanelli (Cymraeg) / Port v Llanelli (English) - 16/04/05
Wrth edrych yn Űl dros y tymor, bu gwelliant amlwg. Rydym wedi ennill...
Looking back over the season, there has been a definite improvement. We have...

Port v Airbus (Cymraeg) / Port v Airbus (English) - 05/03/05
Rhaid dweud fy mod iín siomedig iawn gyda chanlyniad gÍm nos Fawrth...
I must say I was very disappointed with the outcome of Tuesday nightís game...

Port v Caerfyrddin / Port v Carmarthen - 01/03/05
Dengys y ffigyrau hyn sut mae Port wedi dod ymlaen yn ystod hanner cyntaf y tymor...
These figures show how Port have fared during the first half of the season...

Port v Port Talbot (Cymraeg) / Port v Port Talbot (English) - 27/02/05
Gofynnodd Viv i mi a fyddwn yn barod i ysgrifennuír Sylwadau oír Fainc...
Viv Williams asked me if I would mind doing View from the Bench this week...

Port v Hwlffordd / Port v Haverfordwest - 12/02/05
Buín bythefnos ddigon anodd wrth geisio dod o hyd i golwr i gymryd lle Ged McGuigan...
It has been a rather testing time, over the past couple of weeks, trying to find a replacement goalkeeper...

Port v Y Drenewydd / Port v Newtown - 05/02/05
Dywedodd aelod oír Gymdeithas BÍl-droed yn ddiweddar fod Port yn glwb blaengar...
An official of the FAW recently commented that Porthmadog is a progressive club...

1 - 2

Cymru1.net

Cysylltwch ‚ ni / Contact us