Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Lee Ramoon - gan/by Emyr Huw Gareth

Saesneg / English.

Gall y rhyngrwyd wneud i'r byd edrych yn le bach iawn. Cefais brofiad o hyn pan, trwy ddamwain y deuthum o hyd i enw cyfarwydd i gefnogwyr Port ar dudalen gyda chanlyniadau gemau rhagbrofol Cwpan y Byd o'r Caribi. Y chwaraewr dan sylw oedd Lee Ramoon a chwaraeodd 6 gem i Port ar fenthyg o Altringham yn ystod tymor 1994/95, gan sgorio dwy gl - yn erbyn Treffynnon a'r Wyddgrug.

Yn dilyn ychydig ymchwil, llwyddais ddod o hyd i gyfeiriad e-bost Lee Ramoon a'i e-bostio i weld os oedd yn barod i ateb ychydig gwestiynau. Drwy lwc, mae Lee yn ymddangos yn ddyn cyfeillgar iawn, ac yn barod iawn ei gymorth wrth ateb fy nghwestiynau. Mae'n frodor o ynys y Cayman yn y Caribi, ac ar hyn o bryd yn chwarae i glwb gorau'r wlad George Town Sports Club lle mae wedi profi llawer o lwyddiant, gan ennill y gynghrair (3 gwaith) a chwpan yr FA (4 gwaith) yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Mae hefyd yn chwarae i'r tim cenedlaethol ac ar hyn o bryd mae'n gapten.

Hyd yn oed gyda'r holl lwyddiant, mae gan Lee atgofion melys o'i gyfnod ar y Traeth.
"I really enjoyed playing there, they really made me feel welcome and at home. I played several games for Port and even played in the Welsh Cup against Swansea. I was treated as a super star, signing autographs for the kids. My special memory at Port was going to the pub after home games and all the locals congratulating the players and giving you suggestions for the next game. I really enjoyed the folks of Port." Mae'n ymddangos er hynny fod y gaeaf Cymreig arferol yn dra gwahanol ir hyn a brofir ar yr ynys:

"Cayman is a small island that is very flat, but we have some awesome beaches and a average temperature of 85 degrees Fahrenheit all year round. When I was in the UK I really missed the beaches of home."

Tu allan i beldroed mae Lee Ramoon yn gweithio i'r llywodraeth - fo yw Dirprwy Reolwr Prosiect yr ynys yn y Financial Management Reform Project Office. Mae hefyd yn cyfranu i ddatblygiad pldroed ieuenctid yn y wlad - yn hyfforddi'r timau dan 14 a dan 17. "I really enjoy passing on my football knowledge to the youngsters and seeing them grow in technique and confidence."

Ymunodd Lee Port ar fenthyg o Altringham, y clwb y bu'n chwarae iddynt tra'n astudio ar gyfer ei gwrs 'Meistr' ym Mhrifysgol Manceinion. Er iddo ymuno yn ystod cyfnod cymharol aflwyddiannus i Port - llwyddodd i sgorio 2 gl - un mewn gem gyfartal 1-1 gyda Threffynnon a'r llall wrth i Port golli 2-1 yn erbyn y Wyddgrug. Mae'n nodi fod steil y pldroed yma yn wahanol iawn i'r hyn mae wedi arfer gydag ef nl yn y Caribi: "The standard of football at Port was good, it was a long pass game and very fast and physical, whereas in Cayman, we play a more passing and dribble type of game."

Hoffwn ddiolch i Lee Ramoon am ei amser i ateb fy llythyr fe geith o'r gair olaf:

"To all the people of Port a big hello from sunny Cayman Islands and next time I am on those shores, I'll make sure to pass by Port, who knows, maybe I'll be able to play a game...

"Take care, and all the best to Port in the league and if they need a midfielder / forward give me a call. (joke)

Kool runnings,
Lee Ramoon"
English

The internet can make the world a very small place. This was demonstrated when I, by chance, saw a familiar name to Porthmadog supporters on a page giving the results of the Caribbean World Cup qualifying competition. The player in question, Lee Ramoon, played 6 games for Port while on loan from Altringham in the season of 1994/5, and scored two goals - against Holywell Town and Mold Alex.

After a little research, I managed to get hold of Lee Ramoons e-mail address and mailed him to see whether he would be prepared to answer a few questions. Luckily Lee sounds a very nice man, and was very helpful in answering my questions. He is a native of the Caribbean island of the Cayman. He now plays for the countrys best football club George Town Sports Club and has gained much success with them, including winning the league (3 times) and the FA cup (4 times) within the last five years. He also a plays for the national side and is presently the team captain.

Even with all this success, Lee still warmly remembers his time at y Traeth.
"I really enjoyed playing there, they really made me feel welcome and at home. I played several games for Port and even played in the Welsh Cup against Swansea. I was treated as a super star, signing autographs for the kids. My special memory at Port was going to the pub after home games and all the locals congratulating the players and giving you suggestions for the next game. I really enjoyed the folks of Port." It seems however that the usual Welsh winter was a far cry from his home island:

"Cayman is a small island that is very flat, but we have some awesome beaches and a average temperature of 85 degrees Fahrenheit all year round. When I was in the UK I really missed the beaches of home."

Outside football Lee Ramoon works for the government and is the islands Deputy Project Manager in the Financial Management Reform Project Office. He also contributes to youth football development in the country coaching the under 14 and under 17 teams. "I really enjoy passing on my football knowledge to the youngsters and seeing them grow in technique and confidence."

Lee joined Port on loan from Altringham, to whom he was playing for while studying for his Masters at Manchester University. Although he joined at a relatively unsuccessful period for Port, he managed to score 2 goals one in a 1-1 draw with Holywell and the other in a 2-1 defeat at the hands of Mold Alex. He notes that the style of football is very different what he was used to back home in the Caribbean: "The standard of football at Port was good, it was a long pass game and very fast and physical, whereas in Cayman, we play a more passing and dribble type of game."

Id like to thank Lee Ramoon for his time in answering my letter Ill let him have the last word:

"To all the people of Port a big hello from sunny Cayman Islands and next time I am on those shores, I'll make sure to pass by Port, who knows, maybe I'll be able to play a game...

"Take care, and all the best to Port in the league and if they need a midfielder / forward give me a call. (joke)

Kool runnings,
Lee Ramoon"

Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us