Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Dan-21 / Under-21
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Ysgol Bl-droed Pasg yn lwyddiant ysgubol! - Osian Roberts
Easter Soccer School a great success! - Osian Roberts

Saesneg / English

Daeth ysgol Bl-droed Pasg i ben heddiw mewn haul braf. Ymysg gweithgareddaur dydd oedd cystadleuaeth Ciciau or Smotyn yn erbyn yr ymosodwr o fri, a oedd yn gynharach wedi rhoi gwersi meistr ar sut i gymryc ciciau or smotyn drwy sgorio tair yn erbyn Osian Roberts! Yn l Osian, dim ond ceisio cadw hyder y prif ymosodwr yn uchel oedd o a beth bynnag, roedd yr haul yn fy llygaid!!!.

Yn dilyn gemau o safon uchel, coronwyd Lloegr yn bencmpwyr y Byd. Yn y seremoni gau, rhannwyd nifer o wobrau gan chwaraewyr y tm cyntaf Carl Owen a Gareth Caugheter gan gynnwys arfbais a cylch-goriadau Cymru, pl-droed, crysau-t a photeli-dŵr. Cafodd yr holl blant Dystysgrif a thocynnau am ddim i weld gem olaf y tymor yn erbyn Y Trallwng. Hefyd yn y gm hon bydd Jac Annwyl Jones ac Iwan Rhys Jones yn fasgotiaid gwobr am eu cyfaniad gwych trwy gydol y ddau ddiwrnod.

Ar ail ddiwrnod yr hyfforddiant, cafodd timau yr Academi o-dan-14 ac o-dan-16 hyfforddant gan Carl a Gareth, cyn eu gm ddiddorol yn erbyn HVV Den Haag ar y Traeth ar ddydd Iau, Mai yr 2il (7pm). Byddai llawer or chwaraewyr yn falch iawn o allu ailadrodd yr ergyd troed chwith a sgoriodd Caughter yn ystod y seisiwn!

Roedd CPD Porthmadog yn falch iawn gyda llwyddiant yr Ysgol Bl-droed. Dywedodd Osian Roberts cafodd pawb amser gwych, ac maen profi fod angen y math yma o beth yn yr ardal. Dywedodd llawer o rieni a phlant y byddant yn l ir un nesaf yn mis Mehefin.

Bydd yr Ysgol Bl-droed nesaf yn cael ei gynnal yng Nghlwb Chwaraeon Madog at ddyddiau Iau a Gwener, Mehefin 1af ac 2il. Bydd ffurflenni cais ar gael o Ebrill 24ain mynnwch eich lle yn fuan!

Gareth ac Osian  Leo on the drible!  Brasil yn amddiffyn cornel / Brazil defend a corner
Jack yn dangos ei sgiliau / Jack shows off his skills  Carlo ar y bl / Carlo on the ball  Leo - gwobr chwaraewr gorau / best player award
Dylan - gwobr chwaraewr gorau / best player award  Lauren - gwobr agwedd orau / best attitude award  David - gwobr agwedd orau / best attitude award
Sion - gwobr ciciau o'r smotyn / penalty kick award  Aran - gwobr ciciau o'r smotyn / penalty kick award


English
Porthmadog FCs Soccer School ended today in glorious sunshine. The action packed day including a Penalty Kick competition against star striker Carl Owen, who had earlier given a master class on how to take penalties by slotting his three penalties past Osian Roberts. Osian does however claim that he was only trying to keep the star strikers confidence on a high and later commented that the sun was in my eyes!!!.

Following some excellent games, England were crowned the World Cup Winners. In the closing ceremony several prizes and awards were handed out by Ports first team players Carl Owen and Gareth Caughter including Wales Pennants and Key Rings, footballs, t-shirts and water bottles. All the children also received a Certificate and free passes to Ports final game of the season at home to Welshpool, which as a result of their outstanding contribution throughout the two days, both Jac Annwyl Jones and Iwan Rhys Jones will be game Mascots.

Receiving coaching tips by Carl and Gareth on the second day were the Academys Under 14 and Under 16 sides before their interesting match against HVV Den Haag on the Traeth on Tuesday, May 2nd ( ko 7pm ). Quite a few of the players would love to replicate the quality left foot curler that Caughter despatched during the session!

Porthmadog FC were delighted with how the Soccer School had gone, Osian Roberts saying everyone had a great time, and it proves that there is a need for this kind of thing in the area. Several of the parents and children vowed they would be back for the next one in June.

The next Soccer School will be held at the Clwb Chwaraeon on Thursday and Friday, June 1 and 2 and Application Forms will be available from Monday, April 24 so please book early to avoid disappointment.

PicturesPorthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us