Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Dan-21 / Under-21
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Lleisiauín codi yn erbyn y "Super 10"

Saesneg / English

Mae yna fwy o leisiau yn codi yn erbyn y cynllun i adrefnuír gynghrair a sefydluír "Super 10" yn nhymor 2010/11.

Dywedodd Mike Beech, ysgrifennydd clwb Derwyddon Cefn, wrth Gareth Bicknell oír Daily Post " ... beth sydd angen ar UGC Ėcanlyniad fel y cawsom ni (yn curoír Rhyl), y canlyniad a gafodd Airbus (yn curo TNS), aír canlyniad a gafodd Cei Conna (yn erbyn Llanelli). Beth sydd angen ar y gynghrair yw chwistrelliad o gyffro gyda clybiau bach fel ni yn mynd iír Rhyl a gwneud job o waith. Dydy cynghrair o ddeg ddim yn mynd i weithio. Bydd clybiau yn chwarae yr un timau gymaint ac wyth gwaith y tymor. Mae pawb yna (yn y gynghrair) yn haeddiannol a does dim gwahaniaeth os oes ganddynt bocedi dwfn, fel mae Rhyl yn honni sydd ganddynt, neu beidio."

Un arall sydd wedi mynegi gwrthwynebiad cryf i gynghrair dwy adran ydy ysgrifennydd Port, Gerallt Owen. Ysgrifennodd yng ngholofn ĎTalking Pointí yn rhaglen y clwb. "Rwyf, erbyn hyn, yn hollol sicr fod y penderfyniad yn mynd i fod yn drychineb iír 10 fydd tu allan i Adran 1. ...buom yn ddigon gwirion i gytuno iír newid dramatig hwn heb gyfle i feddwl y peth drwyddo, ac yn y mwyafrif o achosion heb ymgynghori yn ein clybiau. Fues i yn y cyfarfod pan bleidleision ni dros newid. Yr unig ffordd y gallaf esgusodi fy hun am hyn yw fy mod wedi dioddef pwl o wallgofrwydd tymor byr! Maeír syniad o gael Adran 2 yn farw cyn cychwyn. Bydd mwyafrif yr arian, sylwír wasg aír nawdd yn mynd i glybiau Adran 1 fel sydd wedi digwydd yn Uwch Gynghrair Lloegr. Caiff Adran 2 fynd yn anghofrwydd disylw. Dwy gÍm adref a dwy gÍm ffwrdd yn erbyn clybiau fel Airbus, Derwyddon Cefn, Caersws, Caernarfon, Y Trallwng, Prestatyn a Chastell Nedd. Prin y medraf aros!" Ychwanegodd "Efallai ein bod yn colli yn erbyn y timau cryfaf ond dynaír gemau syín denu torf ... dynaír gemau lle mae angen mwy na mini i gario cefnogwyr yr ymwelwyr .... y gemau syín gwneud iír gwaed lifo. Yr unig ddewis credadwy ydy dileuír cynllun rŵan a throi yn gynghrair 16 clwb .... a wedyn bydd mwy o bres noddi, grantiau UEFA ar gyfer yr Academi ac arian gwella caeau yna iíw rannu."


More voices raised against the "Super 10"

More voices are questioning the merits of the proposed league reorganisation to establish a "Super 10" for season 2010/2011.

Speaking to Gareth Bicknell in the Daily Post the Cefn Druids secretary Mike Beech said "... what the WPL needs Ėthe result we had (beating Rhyl), the result Airbus had (beating TNS) and the result Connahís Quay had (beating Llanelli).What this league needs to inject a bit of excitement is little clubs like us going to Rhyl and doing a job. A 10-team league is never going to work. You could end up playing the same team eight times in one season. Everybody is there on merit whether or not youíve got deep pockets like Rhyl claim they have."

Another who has come out strongly in opposition to the two division league is Port secretary Gerallt Owen. In the Talking Point column in the Port match programme he writes, "I am now convinced that this decision will be disastrous for the 10 not in Division One. ... we all stupidly agreed to this dramatic change without any chance to think it through properly and in most cases without proper consultation within the clubs. I was at the meeting and we voted for the change. I can only plead for clemency on the grounds of temporary insanity! Division 2 is dead in the water. The majority of the money will go to Division 1 as has happened with the Premiership in England so will all the media attention and the sponsorship income. Division 2 will become a forgotten backwater. Two matches home and two away to the likes of Airbus UK, Cefn Druids, Caersws, Caernarfon Welshpool, Prestatyn and Neath. I can hardly wait!" He added "We may lose against the stronger clubs but they are the games ... which attract a crowd, these are the ones where you need more than a mini to hold the visiting support ... and are the ones that get the blood racing." He adds "The only credible alternative is to scrap the plan now and run as a 16 club league ...and the sponsorship money, the UEFA aid towards Academies and money for ground improvements goes that much further."

Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ‚ ni / Contact us