Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Dan-21 / Under-21
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Gwobrau diwedd tymor
End of season Presentations

Saesneg / English

Daeth y diwrnod o ail-fyw buddugoliaeth 1956 i ben gyda gwobrwyor tm presennol mewn seremoni fer i gydnabod tymor arall pan welwyd datblygiad pellach yn hanes y clwb.

Roedd y dewis o chwaraewr y flwyddyn y cefnogwyr yn gryn sioc!! Pwy fyddain dychmygu mai Les Davies fyddain cipior wobr! Doedd dim cysylltiad rhwng y penderfyniad a phleidlais bloc ei ffans personol! Ond o ddifri, mae Les wedi cael tymor rhagorol ac yn llawn haeddur wobr ar clod.

Dewis y chwaraewyr am eleni oedd eu capten poblogaidd Lee Webber a byddai neb yn anghytuno r dewis hwn o ystyried ei arweinyddiaeth ar y cae ai ymrwymiad llwyr ir achos. Pwy arall fyddain teithior holl ffordd o Gaint i chwarae mewn gm ganol wythnos ar Y Traeth? Lee, ynghyd a Richard Harvey, ydyr unig rai sydd wedi chwarae ym mhob un o gemaur clwb eleni. Dywedodd Lee wrth dderbyn ei wobr fod y clwb wedi dangos datblygiad eleni eto ac o gymharu r cyfnod pan ymunodd gyntaf r clwb mae camu breision wediu cymryd i greu clwb gwerth chweil.

Carl Owen, gyda 17 o goliau yn y gynghrair ar gwpan, a dderbyniodd y wobr fel prif sgoriwr y clwb. Ar wahn ir anaf a dderbyniodd yn rhan olaf y tymor, byddain sicr o fod wedi croesir 20 o goliau am y tymor.

I ddiweddu, cyflwynwyd gwobr arbennig i Mike Foster i gydnabod ei gamp yn cyrraedd y nod o 300 o gemau yn Uwch Gynghrair Cymru.

Gareth Williams.

Lee Webber ar y Meic / Lee Webber on the mic  Diolch i Enid a Rose / Thanks to Enid and Rose  Les Daves a'i wobr / Les Davies and his award
Viv yn cyflwyno gwobr Lee Webber / Viv presents Lee Webber's award  Gerallt Owen yn cyflwyno gwobr Les / Gerallt Owen presents Les' award  Phil Jones yn cyflwyno gwobr Carl Owen / Phil Jones presents Carl Owen's award
Phil yn cyflwyno gwobr Mike Foster / Phil presents Mike Foster's award  Yr enillwyr i gyd / All the winners


English
A day when the team of 1956 was well remembered ended with the end of seasons awards to the present team in recognition of another season of progress for the club.

The supporters player of the year was quite a surprise!! Who would have thought that it would turn out to be Les Davies? Im sure that it was nothing to do with a block vote by his growing fan club! Seriously though, Les has enjoyed a remarkable season and well deserves the award.

The players player of the year was the popular skipper Lee Webber and few would argue with that -given his excellent on the field leadership and unrivalled commitment to the cause. Who else would travel all the way from Kent to play in a midweek match? Lee also, along with Richard Harvey, played in every league and cup game this season. The articulate skipper then gave an excellent summary of the remarkable progress the club has made in the period since he first joined the club.

Carl Owen with 17 league and cup goals received the award of top scorer. But for a nagging injury in the latter part of the season he would surely have reached 20 goals.

Finally a special award was made to Mike Foster in recognition of his achievement reaching the 300 mark of appearances in the Welsh Premier League.

Gareth Williams.

PicturesPorthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us