Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Y Gynghrair / The League
Trafod / Discussion
Eilyddion / Reserves
Ystadegau / Statistics
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Hogiau Dan 9 ar y Traeth / Under 9s at the Traeth

Saesneg / English

Roedd y cefnogwyr a welodd y gm yng Nghwpan Cymru rhwng Port a TNS ddydd Sadwrn wediu plesion arw wrth weld hogiau tm Dan 9 Porthmadog, sydd yn chwarae yng Nghynghrair Llŷn ac Eifionydd, yn dangos eu sgiliau cyn y prif gm. Cafwyd gm rhwng y Gleision ar Cochion gydar sgr yn gorffen yn 2-2. Osian Ellis ac Ioan Rowlands oedd y sgorwyr ir Gleision gyda Dylan Sweeney a Tomos Smith yn ymateb dros y Cochion. Cafodd yr hogiau gerdded allan gydar ddau dm ar ddechraur gm ac, yn ystod hanner amser, cawsant gystadleuaeth ciciau or smotyn yn erbyn ail golwr Porthmadog. Llongyfarchiadau i Sin Williams am ennill y gystadleuaeth. Yn ystod y gm, gweithredodd yr hogiau fel ball-boys. Dymunar hogiau hefyd ddiolch iw hyfforddwyr sef Bernie Sweeney a Steve Smith (Psycho). Y gobaith yw y bydd mwy o gmau or fath yn cael eu trefnu gyda chlybiau eraill o Gynghrair Llŷn ac Eifionydd yn cymryd rhan.

 Gwyn Ellis     Gwyn Ellis

 Gwyn Ellis     Gwyn Ellis

English
Supporters attending the Welsh Cup tie against TNS were delighted to see the youngsters of the Porthmadog under 9s, who play in the Llŷn and Eifionydd League, showing their skills before the main match on Saturday. A match was played between the Blues and the Reds and the game ended with the score at 2-2. Osian Ellis and Ioan Rowlands were the scorers for the Blues while Dylan Sweeney and Tomos Smith replied for the Reds. The young lads also accompanied the two teams when they came on the field and also took part in a penalty shoot out against Ports second keeper during half-time. The competition winner was Sin Williams and congratulations to him. The boys were also the ball-boys during the match. The under 9s would like to thank their two coaches who are Bernie Sweeney and Steve Smith (Psycho). It is hoped that further games can be arranged between now and the end of the season when other clubs from the Llŷn and Eifionydd League will be invited to take part.

Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us