Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
"Hau er mwyn medi" / "We must sow if we want to reap"
Osian Roberts

Saesneg / English

Maen bleser cyhoeddi fod Academi CPD Porthmadog wedi cychwyn ers tair wythnos gyda sesiynau hyfforddi ar gyfer carfannau Dan 12/14 a Dan 16. Rhaid imi gyhoeddi fy mod wedi cael fy nghalonogi gan y niferoedd, y safon ar brwdfrydedd a ddangoswyd gan y rhai sydd wedi ymuno r academi.

Gwnaeth Stephen Paul Williams waith rhagorol yn yr academi dros y blynyddoedd diwethaf ond yn anffodus oherwydd galwadau gwaith nid ywn gallu gwneud y swydd bellach. Gan fod meini prawf ar gyfer Trwyddedu Clybiau yn mynnu fod Cyfarwyddwr yr Academi wedi bod ar gwrs Trwydded A UEFA rwyf wedi cytuno i gynorthwyor clwb gan fod neb lleol r cymhwyster.

Gobeithio fod hyn yn dangos fod ymrwymiad Viv a minnau ir clwb yn gryfach nag erioed. Rhyngom, dros yr wythnosau diwethaf, rŷm wedi gweld yr Ail Dm, y tm Dan 21 ar tm Dan 18 yn chwarae a rydym yn asesur chwaraewyr syn datblygu yn barhaus. Yn wir mae sawl un o chwaraewyr yr Ail Dm ar tm Ieuenctid yn ymarfer yn wythnosol gydar tm cyntaf ac mae hyn yn dda ir clwb. Maer ffaith fy mod i yn gysylltiedig r Academi yn rhoi mwy eto o wybodaeth inni am y chwaraewyr ifanc yn yr ardal.

Does dim llawer o glybiau yn Uwch Gynghrair Cymru, yn wir os oes o gwbl, yn gallu brolio fod ganddynt rheolwyr sydd yn dangos gymaint o ddiddordeb yn y chwaraewyr ifanc syn datblygu. Mae llawer o glybiau heb Ail Dm heb sn am Reolwr sydd yn dangos diddordeb yn yr Academi.

Os y gwyddoch chi am unrhyw dalent ifanc sydd yn awyddus i ymuno r Academi cysylltwch Gerallt Owen ar 07920 025338English
I am pleased to announce that the Porthmadog FC Academy kicked off three weeks ago with coaching sessions taking place for the Under 12/14 and Under 16 squads. I must state that Ive been encouraged by the quantity, standard and the enthusiasm of the boys attending, in weather which has certainly been less than favourable. Until Christmas all age groups are training 7-8 pm on Monday evenings, although this will be altered as we bring the younger age groups in, in the New Year.

Stephen Paul Williams has done an excellent job over the last few years at the Academy but unfortunately, due to work commitments, he is unable to continue this year. UEFA criteria for Club Licensing also dictate that the Academy Director must have attended the UEFA A Licence. Since we have no-one locally I have agreed to assist the club by Directing the Academy for the foreseeable future.

I hope this demonstrates that Vivs commitment as well as mine, is stronger than ever. Over the last couple of weeks between us we have seen the Reserves, Under 21 and Under 18 teams play and were constantly assessing the players coming through. Indeed there are quite a few Reserve and Youth players training weekly with the first team at present, and this is also good for the club. The fact that I am now heavily involved with the Academy provides us with an even greater depth of knowledge of the younger players in the area.

Not many clubs in the Welsh Premier, if any, can boast that they have a Management Team which shows such an interest in the youth coming through. Some clubs dont have a reserve side, let alone a manager who shows interest in the Academy.

If you know or hear of young talent who wish to attend the Academy please contact Gerallt Owen on 07920 025338Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us