Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Barn Cefnogwr / Fan's View - Rhyl v Port

Saesneg / English

Teithiodd nifer dda o gefnogwyr i lan y mr Y Rhyl gydar cadeirydd Phil Jones yn llogi bws-mini ychwanegol ir ffans ifanc a oedd yn chwarae pl droed eu hunain yn y bore.

Roedd yn braf clywed y gweiddi mewn gm i ffwrdd rhywbeth sydd heb ddigwydd yn aml yn y gorffennol. Mae'r hogiau'n gwerthfawrogi hyn a daeth yr hyfforddwr Campbell Harrison at y cefnogwyr i ddiolch am y gefnogaeth.

Ond os oedd y cefnogwyr yn gobeithio cael blasu holl hwyl y ffair, roedd y digwyddiadau ar y cae yn siomedig. Yn wir roedd y digwyddiadau ar y cae yn dipyn fwy digynnwrf nar gweiddio ar hwyl yn yr eisteddle.

Er bod Y Rhyl wedi cael dipyn fwy or meddiant na Port, roeddynt yn cael trafferth i droir pwysedd yn gyfleoedd gwirioneddol.

Roedd perfformiad Rhys Roberts yn allweddol wrth rwystror Rhyl gyda pherfformiad arall ardderchog yn y cefn. Yn wir, mae wedi cael tymor cyntaf arbennig iawn.

Hefyd roedd yna groeso mawr i ddychweliad hir-ddisgwyliedig John Gwynfor ir amddiffyn.

Mae John wedi bod yn chwaraewr cadarn a phenderfynol i Port yn y gorffennol fel rwyn siwr y bydd unwaith eto y tymor hwn.

Yn y blaen, roeddem yn gweld colli Les Davies a oedd wedii wahardd. Roedd hyn yn lleihau opsiynau Port wrth ymosod. Ond bydd yn ddiddorol gweld sut bydd Les yn cyd-chwarae gydar bartneriaeth newydd o Carl Owen a Jason Sadler.

Un o ddigwyddiadau mwaf allweddol y gm oedd penderfyniad y dyfarnwr i anwybyddu apl Carl Owen am gic or smotyn. Roedd Carlo mewn safle da i benio croesiad Danny Hughes, pan gafodd ei wthio gan George Horan. Roedd y croesiad yn dilyn gwaith da gan Jason Sadler a oedd yn chwarae ei gm gyntaf i Port.

Cynhyrfwyd y cefnogwyr tu l ir gl gan y penderfyniad - ond nid y ffans yn unig oedd yn cwestiynur penderfyniad. Codwyd y mater hefyd gan y sylwebydd Dylan Griffiths yn ei sylwebaeth or gm ar Y Clwb Pl-droed.

Roedd y penderfyniad yn dyngedfennol gan y byddai cic or smotyn o bosib wedi dod r sgr yn gyfartal ar 1-1 a phwy a wyr beth fyddai wedi digwydd wedyn.

Ond rhaid cyfaddef fod Y Rhyl yn haeddur fuddugoliaeth gan eu bod wedi sicrhau llawer mwy or meddiant na Port. Ar y llaw arall, teimlaf fod gwahaniaeth o dair gl yn fwy nau haeddiant.

Felly Caersws amdani yr wythnos nesaf a gm wahanol iawn gm lawer fwy agored gobeithio nar un yn Y Rhyl. Un rhwystr posib i hyn allai fod y cae yng Nghaersws sydd i'w weld mewn cyflwr wael ar hyn o bryd.

Iwan Gareth.


Fan's View - Rhyl v Port

Port took a decent away contingent on this trip to the seaside, with Chairman Phil Jones chartering an extra mini-bus for the crowd of youngsters who were in youth football action in the morning.

It was good to hear some chanting at an away game something we havent seen too often in the past. This is much appreciated by the lads, with Coach Campbell Harrison thanking us punters for our support.

But if the supporters went to Rhyl hoping for all the fun of the fair, they were disappointed by what happened on field. The chanting and banter in the stands overshadowed a match that passed off with the minimum amount of action.

Despite Rhyls superior possession they struggled to turn this pressure into clear-cut chances in the first half.

This was thanks in no small part to Rhys Roberts who put in another excellent performance at the back. Hes hardly put a foot wrong all season.

Defence-wise, the long-anticipated return to action of John Gwynfor was very welcome indeed.

His strength and determination have been huge assets for Port and will be again this season Im sure.

Up front, I feel we missed the suspended Les Davies. This gave Port less attacking options. Itll be interesting to see how he works with the new strike pairing of Carl Owen and Jason Saddler.

One of the main turning points came when the referee turned down Carl Owens appeal for a penalty. Carlo was in a good position to head home Danny Hughes cross, after some good work by debutant striker Jason Saddler, when he was pushed off the ball.

Clearly, the Port supporters behind the goal were up in arms at this decision, but it wasnt only us who questioned this. Commentator Dylan Griffiths also brought this up in his match commentary on S4Cs Y Clwb Pl-droed.

The decision not to award a penalty being all the more crucial as it would have made the score 1-1, and who knows how things would have panned out had the pen been awarded.

Rhyl probably deserved to win, as they had the lion share of the possession, however I feel the final score flattered them a little.

Caersws next week will probably be a totally different affair, and hopefully a more open game of football than the Rhyl match. One possible stumbling block might be the Caersws pitch that seems to be in a sorry state at present.

Iwan Gareth.

Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us