Porthmadog
CPD Porthmadog FC
Noddwyd gan / Sponsored by Cymru1.net
Uwchgynghrair Cymru / Welsh Premier


Gartref / Home
Newyddion / News
Gemau / Fixtures
Canlyniadau / Results
Adroddiadau / Reports
Lluniau / Photos
Chwaraewyr / Players
Hanes / History
Cyfeiriadau / Directions
Siop / Shop
Archifau / Archive
Rheolwr / Manager
Trafod / Discussion
Erthyglau / Articles
Cysylltiadau / Links
Viv yn Edrych yn l Dros Dymor 2002 / Viv Reflects on the 2002 Season

Saesneg / English

Viv yn Edrych yn ol Dros y Tymor

Er eu bod wedi gorffen yn 4ydd, sef un safle yn well na'r llynedd, tymor lle ddylent fod wedi gwneud yn well bu hi ar y Traeth yn ystod 2001-02. Profodd hyn yn arbennig o wir o ystyried y cychwyn da a gafwyd gyda 14 o gemau yn mynd heibio heb golli yr un. Beth aeth o'i le? Roedd yna:

-berfformiadau gwael rhwng Chwefror a chanol Ebrill.
-ormod a gemau cyfartal a olygai fod 16 o bwyntiau wedi eu colli o wyth gem gyfaratal.
-goliau hwyr yn cael eu colli a rhai ohonynt yn rhai gwirion iawn..
-gemau holl-bwysig yn cael eu taflu, yn arbennig y ddwy gem adref lle'r oedd ganddynt flaenoriaeth o ddwy gol dros ddau o'u prif wrthwynebwyr, Y Trallwng a Llangefni.
-gollwng 60 o goliau dros yr holl gemau.

Er hyn, roedd yna ddigon o bwyntiau cadarnhaol yn ystod tymor gan gynnwys:

-y peldroed deniadol a chwaraewyd, gan ganolbwyntio ar gem basio gan anwybyddu unrhyw demtasiwn i hwffio y bel hir lawr drwy'r canol.
-sgoriwyd 102 o goliau mewn gemau cwpan a chyngrhair gyda chyfraniadau sylweddol gan Carl Owen(22), Dave Farr(16), Gareth Caughter(15) a Steve Pugh(13).
-yn rhan ola'r tymor, cafwyd sawl canlyniad da gyda pherfformiadau addawol gan chwaraewyr ifanc fel Meirion Pritchard, y ddau o Nefyn,Jason Jones a John Gwynfor Jones, a'r myfyrwyr o Brifysgol Bangor, Iwan Roberts a Joe Cooper.
-y cyfle i ddau chwaraewr yn eu harddegau o Blaenau Ffestiniog, Ywain Gwynedd a Geraint Arthur.
-y gwersi a ddysgwyd gan garfan ifanc a allai arwain at ddyfodol disglair i'r clwb.
-y wybodaeth fod chwaraewyr rheolaidd i'r clwb fel Carl Owen, Gareth Caughter a Danny Hughes yn yr ystod oed 21- 22 yn addo yn dda i'r dyfodol.Viv Reflects on the Season

Despite the one place improvement, to finish 4th this time around, most at the Traeth see it as a could -have-done-better campaign. This is especially true following the excellent start made with the first 14 matches played showing no defeats. Where did things go wrong? There were:

-serious blips in performance between February and mid-April.
-too many draws,eight in all, which meant 16pts dropped.
- late goals conceded, including some silly ones.
-vital matches thrown away especially the two-goal leads, at home, against closest rivals Welshpool and Llangefni.
-sixty goals leaked in all matches.

There were, however, plenty of positives to be taken from the season. These included:

-the attractive passing game played, with the temptation to resort to the big-boot-down-the-middle style being well and truly resisted.
-102 goals were scored in all matches with major contributions by Carl Owen(22), Dave Farr(16), Gareth Caughter(15) and Steve Pugh(13).
-the latter part of the season, produced some good results with promising performances from youngsters like Meirion Pritchard, Jason Jones and John Gwynfor Jones both from Nefyn and the Bangor University duo Iwan Roberts and Joe Cooper.
-Blaenau Ffestiniog teenagers Ywain Gwynedd and Geraint Arthur making several appearances.
-lessons being learned by a young squad which can be built upon in the future.
-even regular first team players like Carl Owen, Gareth Caughter and Danny Hughes are only in the 21-22 years age bracket, which again bodes well for the future.

Porthmadog

Cymru1.net

Cysylltwch ni / Contact us